начало / помощник телевизия / цифрова телевизия / цифрови приемници / приемник „adb 1721 C“

 

Ръководство за работа с цифров приемник „ADB 1721 C“

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с цифровото устройство.

Препоръчително е преди да преминете към отстраняване на конкретен проблем, да се запознаете с базовата информация за работа с цифровия Ви приемник, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Аналогов телевизионен сигнал– телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа, външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „Antena“(антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен  брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал– сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4.Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер).  В случай на приемане на цифров телевизионен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RFin“входа на цифровия приемник, а цифровият приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCARTкабел, връзка по ниска честота („чинчове”, RCAкабел) или кабелна връзка по HDMIстандарт. Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал.

Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпроизвеждане могат да бъдат добавени:

- разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);

- възможност за избор на субтитри на различен език;

- възможност за избор на аудио съпровод на различен език, ако програма го поддържа.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TVстудиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

Дистанционно управление– устройство, което се използва за задаване на команди от разстояние и служещо за управление на различни настройки, като телевизионен канал, информация за филми, песни и сила на звука(погледни секция Дистанционни управления).

Карта за декриптиране (CONAXкарта, карта за достъп до съдържание)карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия(погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Захранващ адаптор– преобразувател от променливо мрежово (220VAC) към постоянно ниско напрежение (5V, 9V, 12VDC), посредством който цифровият  приемник (сет топ бокс)  се включва към електрическата мрежа. Преобразуването осигурява безопасна работа на цифровия приемник съгласно стандартите (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

HDMI кабел-HDMI(High-DefinitionMultimediaInterface) представлява кабел, посредством който цифровият телевизионен сигнал, декодиран от цифровия приемник, се предава към телевизионния приемник. Посредством използването на HDMI кабел е въможно приемането на цифрови телевизионни програми със стандартна резолюция (SD) и с висока резолюция (HD) (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Кабел ЕURОSCART(скарт) – ЕURОSCARTпредставлява свързващ кабел,  посредством който цифровият приемник се свързва към телевизионния приемник. Посредством него цифровият телевизионен сигнал, декодиран от цифровия приемник, се подава към телевизионния приемник за визуализация (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Списък с любими канали– тази допълнителна функция позволява избирането на любими канали и организирането им според Вашите предпочитания. Навигирането между тях е бързо и лесно (погледни секция Създаване и премахване на списък с любими канали).

Заключване на канали (родителски контрол) – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

Запис на предаване (PersonalPVR)– тази допълнителна функционалност позволява запис на текущо или предварително избрано предаване. Функцията осигурява възможност да гледате Вашите любими предавания в удобно за Вас време (погледни секция Записване на предаване).

ТВ справочник (програмно разписание, EPGElectronicprogramguide)– предоставя бърз достъп до всички основни менюта на услугата, богата информация за предавания и жанрово разпределение на каналите. ТВ справочникът на дава достъп до допълнителни услуги и настройки – радио канали, родителски контрол, промяна на настройки за визуализация на съдържанието и смяна на език на потребителския интерфейс (погледни секция ТВ Справочник (EPG)).

 Търсене в сегашни и следващи предавания - функцията предоставя възможност за лесно и бързо намиране на любими предавания в списък от над 150 канала (погледни секция Търсене на сегашни и следващи предавания).


В комплекта към Вашия цифров приемник получавате следните допълнения:Важно уточнение: Според услугите, които сте заявили в пакет получавате или скарт кабел, или HDMI кабел.

Стъпка 1 :Включете телевизора, използвайки дистанционното му;
Стъпка 2 :Уверете се, че получавате аналогов сигнал с добро качество. В противен случай услугата цифрова телевизия може да не работи коректно:
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „RFin“ на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му;
 • Включете Вашия телевизор чрез дистанционното управление на телевизора. Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;
Стъпка 3:Преминете на видео канал от бутона („TV/AV“, „Source“, „Input“, „Video“,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете „AV“или „HDMI“вход. Видът на бутона зависи от марката и модела на Вашия телевизор;

Забележка: Повечето  телевизори  имат по три или четири „HDMI“/„Скарт“ букси. Включете кабелaв букса „HDMI1“ или „Скарт 1“ и от дистанционното на телевизора превключете на съответния видео вход („HDMI1“, „Скарт 1“).

Стъпка 4:Проверете дали захранващият кабел на приемника е включен в електрическия контакт;

 • Ако приемникът е включен в захранването, индикацията му свети или в червено и показва час („standby“ режим), или в зелено и показва номер на канал (режим на работа);


 • Спрямо предходната стъпка, проверете дали цифровият Ви приемник е включен. Ако не е, включете го, както е указано по-долу:
 • При изписан час на дисплея на приемника Ви, натиснете червения бутон  от дистанционното на приемника, разположен в десния горен ъгъл. Индикаторът ще светне в зелено.
 • Когато стартирате пренастройка на приемника, трябва да използвате САМО дистанционното управление за цифровия Ви приемник и да го насочвате към цифровото устройство, а НЕ към телевизора Ви:

Запознайте се и с бутоните от дистанционното управление, за да може лесно да оперирате с него, когато изпълнявате отделните стъпки за пренастройка.

Дистанционни

Видове дистанционни

В тази секция ще откриете информация за дистанционните, които работят с цифровия декодер.

Тук ще намерите пълно описание на функциите на всеки от бутоните на дистанционното на Вашия декодер. Част от приемниците позволяват с тях да работят различни дистанционни.

Стандартно дистанционно управление на цифрово устройство


 • За управление на Вашия цифров приемник можете да използвате и универсално дистанционно управление. Стандартно този приемник работи с фабричното дистанционно и имайте предвид, че универсално дистанционно се предоставя само от техническия отдел и за момента то не е налично за покупка в нашите магазини.
 • Универсалното дистанционно предоставя възможност за присвояване на функцията на даден клавиш от дистанционното на Вашия телевизор. По този начин може да използвате само едно дистанционно за основни функции като: включване, увеличаване и намаляване на звука и преминаване на различен видео изход.
 • За да присвоите функцията на даден клавиш от дистанционното на Вашия телевизор:

Стъпка 1: Задръжте едновременно бутона за клониране от универсалното дистанционно и бутона, който желаете да клонирате отново от универсалното дистанционно, докато бутона за включване от универсалното дистанционно не премигне два пъти в червено и не остане светещ;

Стъпка 2: Насочете универсалното дистанционно и дистанционното на Вашия телевизор едно срещу друго, като разстоянието между тях не трябва да е по-голямо от 1-2 см;

Стъпка 3: Натиснете бутона, който желаете да клонирате от дистанционното на Вашия телевизор. Клонирането се потвърждава чрез двойно премигване и изгасване на светлинния индикатор на бутона за включване на универсалното дистанционно ;

Стъпка 4: Повтаряте действия от 1 до 3 за всеки от бутоните, които желаете да клонирате.Пренастройка

Пренастройка на цифрово устройство

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия цифров приемник.

Пренастройката на цифровия приемник е важна стъпка от отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

 • При първоначално инсталиране на цифров приемник;
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали;
 • При възникнало затруднение със следните проявления:
  • На всички канали изписва „Грешка:Е0“, а има аналогов сигнал на телевизора. Проверете дали е включен коаксиалният кабел в букса „Rfin”на приемника. Влезте в менюто за настройка, за да проверите зададените параметри и качество на сигнала.
Стъпка 1:Натиснете бутон „MENU“на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2:Със стрелките наляво-надясно преместете на „Настройки“ (Settings) ипотвърдете с бутон „ОК“.

На екрана ще се появи възможност за създаване на списъци с любими канали и радиа:

Стъпка 3:Отново със стрелката наляво/надясно преместете на „Инсталация“ (Installation), със стрелката надолу маркирайте„Фабрични настройки“и натиснете ОК

Стъпка 4:Преместете със стрелката надясно на „Да“ и потвърдете с бутон „ОК“. След това със стрелка надолу изберете „Продължи“ и потвърдете с бутон „ОК

Стъпка 5:
 • Появява Ви се предупредителен надпис, че всички настройки ще бъдат изтрити.
  По подразбиране е маркирано назад,  със стрелка съответно на ляво и на долу маркирате  „Продължи“ и потвърдете с бутон „ОК“.

Стъпка 6:На екрана ще се появи лого. Натиснете бутон „ОК“, за да продължите.

Стъпка 7: Избере език –Български и потвърдете с бутон „ОК“.

Стъпка 8: На екрана ще се визуализират„Основни правила“.Маркираната опция е „Продължи“ – потвърдете с бутон „ОК“.

Стъпка 9: В следващата стъпка следва обновяване на версията на софтуера. Изчакайте да приключи.

Стъпка 10:  Изберете формат на екрана – 16:9 или 4:3 и потвърдете с бутон „ОК“.

Стъпка 11:  Със стрелката надолу преместете на „Продължи“ и потвърдете с бутон „ОК“.
Стъпка 12:  На екрана ще се появи меню за Пестене на енергия.  Можете даизберете между  „Максимален“, „Повишен“ или „Стандартен“ и потвърдете с бутон „ОК“. След избор на режима със стрелката надолу преместете на опция „Продължи“ и потвърдете с бутон „ОК“.

Стъпка 13:  Ще видите таблица с въведени параметри за настройка на приемника:

 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота,символна честотаи модулация според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу.
 • Уточнение: Честотите за Вашия град са приложени по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление;
 • Проверете силата и качеството на сигнала;

Забележка: Силата на сигнала трябва да е над 60%, а качеството да е над 97-100%. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в ADBприемника в букса „RFin“.

Стъпка 14:С помощта на стрелките изберете опция „Започни търсенето“ и потвърдете с бутон „ОК“.
Стъпка 15:Изчакайте докато настройката приключи

Стъпка 16:  След като настройката приключи ще се визуализира надпис„Търсенето на канали успешно“ и брой намерени ТВ канали и Радио. Натиснете бутон „ОК“, за да продължите и приключите настройката.

Забележка: Ако по някаква причина прекъснете започналата настройка, влезте отново в менюто и пуснете ново сканиране.

ВАЖНО: Имайте предвид, че връщането на Заводски настройки на Вашия приемник изтрива всички допълнителни настройки като „Родителски контрол“, променени PINкодове и т.н.

Приемникът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми. Приятно гледане!

Таблица с честоти в зависимост от града:

Град Честота/
Frequency ( MHz )
Честота/
Frequency( KHz )
Честота на символите/
Simbol rate( kS/s)
Модулация /
Modulation
Бургас 754 754000 6900 64 QAM
Банско, Разлог и Симитли 754 754000 6900 64 QAM
Варна 746 746000 6875 64 QAM
Велинград 410 410000 6900 64 QAM
Габрово 602 602000 6900 64 QAM
Девин 642 642000 6875 64 QAM
Димитровград 410 410000 6875 64 QAM
Добрич 162 162000 6875 64 QAM
Карлово, Сопот 410 410000 6900 64 QAM
Козлодуй 642 642000 6875 64 QAM
Куклен 410 410000 6900 64 QAM
Кърджали 610 610000 6875 64 QAM
Кюстендил 442 442000 6900 64 QAM
Ловеч 554 554000 6875 64 QAM
Лом 410 410000 6875 64 QAM
Монтана 410 410000 6875 64 QAM
Пазарджик 410 410000 6900 64 QAM
Панагюрище 162 162000 6875 64 QAM
Пещера 410 410000 6875 64 QAM
Плевен 746 746000 6875 64 QAM
Пловдив 410 410000 6900 64 QAM
Пловдив регион 410 410000 6900 64 QAM
Първомай 410 410000 6900 64 QAM
Петрич 754 754000 6900 64 QAM
Разград 162 162000 6875 64 QAM
Раковски 410 410000 6900 64 QAM
Русе 746 746000 6875 64 QAM
Сливен 410 410000 6875 64 QAM
Слънчев Бряг 746 746000 6875 64 QAM
Сопот 410 410000 6900 64QAM
София 754 754000 6900 64 QAM
Стамболийски 410 410000 6900 64 QAM
Стара Загора 746 746000 6875 64 QAM
Търговище 410 410000 6875 64 QAM
Хасково 410 410000 6875 64 QAM
Хисаря 410 410000 6900 64 QAM
Чирпан 746 746000 6875 64 QAM
Шумен 746 746000 6875 64 QAM
Функции

Допълнителни функционалности на цифрово устройство

В тази секция можете да научите кои са основните функционалности на Вашия декодер и как свободно да боравите с тях.

 

Три варианта за избор на програмен справочник, достъпвано през главното меню. Справочник списък, Програмен справочник EPG и Електронен справочник.  Дават възможност за търсене на канали по категории и жанрове, възможност за преглед на предавания за бъдещ период, избор на визия на справочника, преминаване на списък канали/радио.

С бутон Меню от дистанционното управление и стрелка на дясно избирате справочника, който желаете да ползвате.


 • При потвърждение с бутон ОК ще излезесписък с канали, както и информацията за текущи и следващи предавания.
 • При повторно натискане на бутон ОК на дистанционното излиза нов прозорец, чрез който можете да търсите:
  • Програми по категория и жанр
  • Избор на ден, за който желаете да проверите програмната схема
 • Смяна на списъка ТВ/Радио:
  • При натискане на бутон ОК се извиква списъка с канали, като  със стрелката за на дясно/ляво може да избирате списък с радио програми или списък с любими.
 • Видове справочник/изглед

Списък с теми по жанрове

 •   „Справочник“  5 списъка с категории:
  • Списък от 11 различни и разнообразни жанрове
  • Търсене на предавания по заглавие, ключова дума, по име на актьор, търсене по режисьор.

 • Със стрелките на горе/долу от дистанционното управление на цифровия приемник може да се придвижите до Вашата избрана тема. В десния прозорец ще се визуализират всички предавания, които включват избраната от Вас тема.
 • Всяка тема включва канали, съответстващи на определения жанр

 • При избор на тема ще можете да се придвижвате между канали само в рамките на избраната тема, като това става  чрез стрелките надолу и нагоре
 • За да се върнете в основното меню на избрания от Вас Справочник, е достатъчно да натиснете бутон(Back)от дистанционното управление на цифровото устройство
 • Бърза връзка към пълно търсене по категории
  • Натиснете зелен бутон    от дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите до списък с всички категории и жанрове за търсене на предавания.

 • С тази функционалност ще имате възможност за търсене на предавания по всички излъчвани канали по определени критерии.
  • Натиснете бутон MENUна дистанционното управление на цифровия приемник и със стрелка на дясно отивате в  меню „Търсене на програми“

  • С натискане на бутон  OK влизате в търсене по  категории.

При избор търсене по Жанрове, ще видите отделни подменюта, с които по – лесно ще търсите предавания. С натискане на стрелката за на долу/горе, маркирате това, което Ви интересува, след което цифровия приемник автоматично започва търсене в дясното поле на екрана. След като приключи търсенето, излизат всички резултати за избраната от вас категория за 7 дни напред.

 • При избор на търсене по заглавие, ключова дума, актьор или режисьор с бутон ОК в лявата част на екрана излиза виртуална клавиатура.

 • Със синия бутон чрез т.н. SMSклавиатура избирате езика, с който да търсите предавания. Червения бутон служи за изтриване на записания избор, зеления за търсене.
 • Въведете думи по три начина:
  • Избор от последните 7 въведени думи от Вас при предишни търсения;
  • Чрез т.н. SMS клавиатура от дистанционното управление на цифровия приемник;
  • Чрез виртуалната клавиатура, която е налична в менюто
 • Търси се едновременното присъствие на всички думи;
 • Търси се и по синоними на често срещани думи в данните (пример: новини – news, новости);
 • Резултатът от търсенето позволява избор на текущите събития за гледане или планиране за бъдещи;
 • Натиснете зелен    бутон   от дистанционното управление на цифровия приемник, за да се преместите към виртуалната  клавиатура, и обратно;
 • Натиснете бутон „BACK“  от дистанционното управление на цифровия приемник, за      да излезете от менюто.

Детайли за резултати от търсенето

 • Резултатите от стартиралото търсене ще видите в 5 колони:
  • име на предаването;
  • начало на предаването;
  • продължителност на предаването (време);
  • жанр на предаването;
  • канала, по който се излъчва предаването;
 • Ще видите резултат от първите 40 намерени резултата от търсенето;
 • Натиснете бутон „CH-“   от дистанционното управление на цифровия приемник, за да преместите маркера с 8 позиции надолу в откритите резултати;
 • Натиснете бутон „CH+“ от дистанционното управление на цифровия приемник, за да преместите маркера с 8 позиции нагоре в откритите резултати;
 • Натиснете бутон „BACK“  от дистанционното управление на цифровия приемник, за да излезете от менюто;
 • Натиснете бутон „INFO“  от дистанционното управление на цифровия приемник, за да получите  допълнителна информация за дадено предаване;
 • Натиснете бутон MENUот дистанционното управление на цифровия приемник, със стрелката за на дясно отидете до  опция “Настройки“ и натиснете„ОК“

 • Ще се покаже ново подменю:

 • За създаване на ТВ списък с любими канали натиснете бутон   на полето Нов ТВ списък и ще се появи на екрана нов прозорец:

При избиране на Нов списък ТВ или Нов радио списък маркировката се мести в дясно и можете да изберете име на вашият списък. Като изпишете желаното име използвайки стрелките и потвърждавайки с бутон  изберете .

 • Ще се отвори нов прозорец:
 • Посредством бутон  може да изберете желаните Радио/ТВ канали, които да бъдат във вашият списък.

Вече създадения списък има следните възможности:

 • Добави/премахни канал
 • Премести канали
 • Преименувай списък
 • Изтрий списък
 • Изчисти списък

Изтриване на списък с Фаворити/Любими

 • Ако желаете да изтриете даден списък е необходимо да изберете със стрелката на долу опцията Изтрий списък  с бутон ОК,  след което ще излезе нов прозорец с въпрос:

 • Посредством стрелката на ляво маркирайте опцията Да и се потвърдете с бутон ОК.

Родителски контрол:

 • За да достъпите функциите за Родителски контрол е необходимо да следвате следните стъпки:
 • Натискате бутон „Меню“, със стрелката на дясно влизате в „Настройки“, след коетов „Родителски контрол“

В подменюто ще видите  следните опции:


ü  Статус на защита  - избор неактивно/активно

ü   При избор на една от двете опции, в долната част на приемника, ще излезе прозорец с  обяснение на функциите, които може да използвате.ü  Ниво на защита: Имате избор да отключвате всички канали или само над определена възраст.


Заключване на канал

 • Натиснете бутон MENUот  дистанционното  управление на цифровия приемник, посредством дясна стрелка  отидете до  опция „Настройки“ и натиснете бутон OK. След това със страничните стрелки изберете опцията „Родителски контрол “ и изпълнете следните стъпки:
 • На опцията „Статус на защита“ изберете „Активен
 • Със стрелка на долу  отидете на „Заключване на канал

На екрана ще се появи списък с две колони, от лявата колона изберете „Всички канали“, за да се покаже в дясната колона списък с ТВ каналите и натиснете бутон OKили дясна стрелка, за да се премести маркировката върху списъка с канали и намерете каналите, които желаете да заключите.

Заключването се прави с натискане на бутон ОК, когато маркировката е върху него. На вече заключените канали се появява катинар, а отключването на вече заключен канал става с повторно натискане на ОК.


 • Ако желаете каналите, които заключвате да бъдат с код различен от „0000“
  изберете опцията „Промени КОД“ /достъпва се през Меню, Настройки, Родителски контрол/

На поле „Настоящ КОД“ се въвежда фабричния код на декодера „0000“, а на следващите 2 полета новия, който сте избрали.

Заключване на приемника • Тази опция позволява родителски контрол върху гледането на телевизия и има 2 варианта:
 • Пълно или частично заключване на цифровия приемник.
  • Ако изберете „Пълно заключване“ при всяко включване на декодера ще е необходимо да се въвежда ПИН.

  • Ако изберете „Частично заключване“- може да ограничите достъпа до телевизия в определени часови интервали.
 • Допълнителна опция за заключване на канали с неподходящо съдържание за деца. Достъпва се отМеню на цифровия приемник, със стрелка на дясно избирате Настройки, отново със стрелка на дясно отивате до секция Диагностика. От списъка избирате Условен достъп и натискате бутон ОК.

 • В следващото меню избирате Условен достъп Conax с бутон ОК.

 • След което избирате Възрастов рейтинг и отново потвърждавате с ОК

В менюто, което ще видите, може да направите избор за Ниво на достъп на картата.
По подразбиране след преминаване през фабрични настройки на цифровия приемник нивото на достъп е PG/при преминаване на канал за възрастни приемника ще иска пин, независимо, че вие не сте заключвали канали ръчно/


Фабричния КА пин е 1234. Ако сте заключили еротичните канали, ръчно при преминаване през тях приемника ще иска последователно пин код за заключени канали /фабричен 0000/ и пин код за възрастов рейтинг /фабричен 1234/Ако искате цифровото устройство да иска само пин, зададен от Вас е необходимо да промените нивото на достъп на картата на X – еротика.

 • Достъпват се през Меню, Настройки, Персонални настройки.
 • Тук се намират следните функции: Опции за пестене на енергия, Настройки на дисплея, Език на меню, Разделителна способност.
 • Опции за пестене на енергия:


Режим на понижена консумация:

- Режимът може да бъде избран между варианти стандартен, повишен и максимален. При всеки избор в долната част на екрана излиза информация за разхода на енергия, както и времето необходимо за преминаване на цифровия приемник от режим на готовност в режим на работа.
Настройка на дисплея:

 • Избор за промяна времето на продължителност на банера/ информационната лента/
 • Функция Screen Saver/ по подразбиране след фабрични настройки на приемника е зададен включен при не активност 20 минути/

Език на менюто:


 • Тук са поместени  езиковите настройки на меню, аудио и субтитри:

Натиснете стрелката за на дясно за смяна на език. Настройката на език на аудио и субтитри е валидна за всички канали с опция за смяна. Ако желаете да смените език на аудио и субтитри само на определен канал използвайте бутона OPTот дистанционното управление.

Разделителна способност:


 • В това под меню може да променяте разделителната способност в зависимост от вида на кабела, свързващ декодера и телевизора.

Отново в долната част на екрана излиза пояснителна информация кога и как да променяте резолюцията.

ТВ настройки

 • Достъпва се през бутон Меню, секция Настройки, стрелка на дясно докато стигнете до  ТВ настройки

При избор на формат на ТВ екран и картина в менюто ще излиза пояснителна информация и визуализация на направения избор.Настройки на приемника:


Ако приемника е свързан с HDMI кабел – се избира опцията CVBS, ако е със CARTкабел – RGB.

Аудио настройки:


Ограничения (условия) при ползване на TV Master с „ADB“ устройство:

 • Минималният обем памет на устройството, върху което ще се записва съдържание, e 4GB;
 • Записаните предавания могат да се възпроизвеждат само на декодера, на който са записани;
 • Файловата система, която се използва при запис, е специална и съдържанието не може да се разглежда на компютър или друго външно устройство (таблет, компютър);
 • Не могат да се правят едновременни записи на повече от едно предаване;
 • Докато се осъществява запис не може да се гледа съдържание извън групата канали, в която е записваният;

Форматиране на USB устройство

Поставете USB устройството в порта на цифровия декодер /намира се в лявата част на предния панел/

На екрана ще излезе следното съобщение:


 • Ако желаете да форматирате устройството маркирате Да и потвърждавате с бутон Ок.

Последователно ще излязат съобщения за подготовка и проверка на устройството, като е необходимо да не се изключва цифровия приемник от електричеството.След проверка се визуализира съобщение указващо скоростта на запис и възпроизвеждане на свързаното USB, устройство, както и възможено затруднение с качеството на записа.


Когато вече имате форматирано USB устройство в Персоналните настройки на декодера ще се появят още две допълнителни опции:

 • Възможности на записващото устройство
 • Опции на записа
  • Възможност на записващо устройство– тук са поместени препоръчителни параметри на usbустройството за възпроизвеждане на висококачествен запис.

 • След като направите своя избор със стрелките от дистанционното управление маркирате бутон Продължи.
  • Опции на записа

В това меню ръчно може да зададете:

 • Начало/край на записа
 • Предупреждение за недостатъчно дисково пространство – да/не
 • Превъртане напред/връщане назад
 • Буфер на програма с отложен старт – 1, 2, 3 часа

Всяка една от горните опции има подробно описание, което може да прегледате при натискане на бутон infoот дистанционното управление / иконата подсказваща ползване на помощ се намира в долния десен ъгъл на екрана/

Информация за диска

 • В това меню може да видите пълна информация на записващото устройство, обем, общо време за запис на тв/радио и т.н.
 • Достъпва се през Меню, със стрелка на дясно отивате в Настройки, отново със стрелка на дясно избирате Диагностика, след което влизате в Информация за диска с бутон ОК.

Това меню се визуализира, само ако имате свързано и форматирано USB устройство към цифровия приемник.


В долния десен ъгъл отново ще видите иконата подсказваща ползване на помощ, която се достъпва с натискане на бутон infoот дистанционното управление.

Запис на предаване

Бърз запис на предаване

Този вид запис се извършва в момента на гледане на предаването.

Стъпка 1:Докато гледате предаване натиснете бутона „REC“

Стъпка 2:В горния десен ъгъл на екрана ще се появи червена информационна лента с името на предаването, което в момента записвате.
Стъпка 3:Записът ще продължи да се осъществява докато не го спрете. За да спрете текущ запис натиснете бутон. Ще излезе прозорец с информация, както и избор за спиране и промяна на записа. В промяна на записа може да коригирате време и име на предаването.

Ако решите да записвате, без да е спрян текущ запис, на екрана ще се появи предупредителен прозорец,  при който отново е необходимо да направите своя избор.


Стъпка4:Докато записвате, може да гледате канали, само от групата, в която е и каналът, на който върви запис. В случай, че превключите на друг извън групата, ще излезе следното съобщение:

Може да проверите кои канали са в дадена група като натиснете бутон EPG. Ще излезе списъка с канали, а всички, които не са в групата, ще бъдат оцветени в червено.


Стъпка 5:Докато се осъществява записът, можете да ползвате функциите за превъртане върху записващото се съдържание. За целта използвайте бутоните.

Запис с отместване на времето (Timeshift)

Тази функция позволява да спрете картината докато гледате дадено предаване и след известно време да продължите да гледате оттам, от където сте я спрели.

Стъпка 1:Докато гледате предаване натиснете бутона . Картината ще „замръзне”, а в информационната лента в долната част на екрана ще излезе име на предаването, което в момента е на пауза, както и време отместването.

Стъпка 2:За да стартирате картината, натиснете отново бутона  . Докато картината тече на екрана ще се появи плъзгач, който показва колко време се намирате назад от „живата” (текуща) картина.

Стъпка 3:Докато гледате предаването, което е било записано назад във времето, можете да използвате бутоните , за да превъртите буферираното съдържание напред или назад.

Стъпка 4:За да се върнете към „жива” (текуща) картина, натиснете бутона.

Планиран запис

Функцията ви позволява да планирате бъдещо събитие за запис.

Стъпка 1:От бутон EPGили Справочник от Меню на приемника избирате предаване, което все още не е започнало. При натискане на бутон ОК върху него излизат опции на записа.
Ако изберете Запис по програма, приемника ще резервира предаването за запис.

Ако изберете Запис по време ще имате възможност да промените някои от опциите преди да започне записа от прозореца, който ще се отвори.


 • Когато маркирате Дата и натиснете стрелката на дясно ще може да промените датата на записа от календара, който ще излезе в дясната част на екрана

 • Ако маркирате Време, отново със стрелка на дясно ще може да промените продължителността на записа.

 • Маркирането на Канал дава избор да търсите други канали за запис.
 • Може да промените името на предаването, което желаете да запишете, чрез виртуалната клавиатура в дясната част на екрана.

 • Избор на повторение на запис

 • Когато сте направили своя избор от изброените по – горе опции натиснете бутон ОК за резервиране на запис.

Управление на записаното съдържание:

 • Записаните предавания може да достъпите от Меню на дистанционното управление и със стрелката за на дясно отивате до иконата Записи, след което натискате бутон ОК.
 • Бърз достъп и управление на записаното съдържание имате и от цветните бутони на дистанционното управление.
  • Червен– Бърз бутон за достъпване на  списъка с Вашите записи

  • Жълт– С този бутон може да изберете кои предавания да се показват в списъка, всички, записани, не гледани, планирани и т.н.

  • Син– служи за подреждане на записите по време, име, канал, жанр и т.н.

При посочване на даден запис с ОК ще се появи прозорец, от който може да изберете възпроизвеждане, заключване или изтриване на предаването.

От тук може да изберете и отмяна на резервация, ако предаването, което сте планирали за запис все още не е започнало.


При връщане на фабрични настройки на цифровия приемник, докато има включено USB устройство ще имате възможност да избирате изтриване/запазване на вашите записи.


Икони показвани в списъка „Записи“


В менюто на цифровия декодер има специална секция с въпроси и насоки как да се ползва. Достъпва се през Меню от дистанционното управление, след което влизате в Настройки и със стрелката за на дясно отивате до Помощ


В пощенската кутия ще се съхраняват съобщенията, които се получават автоматично по мрежата.

Тази секция се достъпва от Меню на дистанционното управление, след което отивате на Настройки, със стрелката за на дясно маркирате Диагностика, след това Условен достъп и Пощенска кутия.


Чести въпроси

Често срещани въпроси

ВАЖНО: Всички по-долу изброени затруднения могат да бъдат отстранени от Вас, ако спазвате стриктно и последователно изброените действия!

Ако сгрешите или пропуснете да извършите дадено действие, е нужно отново да преминете през всички стъпки.

Ако затруднението продължава и след повторно извършване на всички действия, се свържете с оператор на телефон 088123, за да получите професионално съдействие.

В тази секция ще откриете решението на затруднение с ползването на цифровата телевизия.

В тази секция, ще видите списък с най-често срещаните симптоми на затруднение с услугата. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашето затруднени. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването на затруднение. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови. В случай, че няма резултат, сигнализирайте ни.

 • Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми, спрямо абонаментния Ви план, може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. 088123, посетете уеб-сайта на А1 или наш магазин, където ще Ви посъветваме за най-подходящия абонамент спрямо Вашите нужди и желания;
 • Ако на канал bTV, позициониран на втора позиция, се изписва надпис „Няма достъп 6“, слeдвайте стъпките по-долу:
  • Изберете канал bTV(обикновено е на 2-ра позиция) и оставете приемника да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на bTV, проверете и останалите канали – би следвало да са се отключили и всичко да работи нормално;
  • Рестартирайте цифровия приемник като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
  • Проверете дали е заплатен абонамента за услугата.
 • Проверете дали картата е правилно поставена със златистия чип насочен към земята и стрелката напред в цифровото устройство;
 • Почистете внимателно златистия чип с мека суха материя, за да отстраните евентуални замърсявания;
 • Рестартирайте цифровия приемник като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.

Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „RF in“ на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство);

 • Ако липсва звук на всички програми, проверете дали не сте включили функцията „Mute“  (възможност за спиране на звука)  от дистанционните на телевизора или цифровия приемник (погледни секция Дистанционни управления);
 • Извадете Вашия Скарт кабел от телевизора и цифровия приемник и гoпоставете отново (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство).
 • Рестартирайте цифровия приемник като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Картината на екрана преобладава в един цвят
 • Извадете Вашия Скарт кабел от телевизора и цифровия приемник и гoпоставете отново (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство).

Преминали сте в радио режим. За да се върнете в телевизионен режим, следвайте стъпките по-долу:

Стъпка 1: Натиснете бутон„ОК“ на дистанционното на цифровия приемник. Ще видите списък с „Радио/Всички радиостанции“. Със стрелките настрани  променете на „Всички канали“.
Стъпка 2:Чрез стрелките на дистанционното изберете желан канал и потвърдете с бутон „ОК“.
 • Уверете се, че линиите не се появяват само на един канал. Ако е така, това е породено от излъчването на самото предаване;
 • Ако линиите се появяват на всички канали, е необходимо да промените формата на картината 16:9 или 4:3 (погледни в секция Промяна на формат на картина, звук или субтитри).
 • Вероятно сте включили на аналогова телевизия. Ще разпознаете дали сте на цифрова телевизия, ако за всяка програма се появява информационна лента в долната част на екрана;
 • Превключете на видео канал от дистанционното на телевизора, като използвате бутон „TV“, „AV“, „Source, „Input“, „Video“ или  (според марката на телевизора).

Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/Скарт букси. Включете кабелaв букса „HDMI1“ или „Скарт 1“ и от дистанционното на телевизора превключете на съответния видео вход.

 • Насочвайте дистанционното към цифровия приемник, а не към телевизора;
 • Проверете дали има пряка видимост към предния панел на цифровия приемник, за да може да се осъществява контакт с дистанционното управление;
 • Проверете включено ли е цифровото устройство в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация);
 • Проверете дали сте на цифрова или аналогова телевизия чрез ползване на цифровото дистанционно с опит да преминете на друг канал;
 • Ако след тази проверка не преминете на друг канал, следва да превключите на друг видео канал чрез дистанционното управление на телевизора. Примерни бутони са „TV“, „AV“, „Source“, „Input“, „Video“или (според марката на телевизора);
 • Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/Скарт букси. Включете кабелaв букса „HDMI1“ или „Скарт 1“ и от дистанционното на телевизора превключвате на съответния видео вход.
 • Рестартирайте цифровия приемник като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.
 • Проверете дали не сте включили в приемника едновременно Скарт и HDMI кабел. Трябва да бъде включен само един от тях (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство);
 • А1 препоръчва при наличие на техническа възможност на Вашия телевизор да използвате HDMI кабел за по-добро качество на излъчвания сигнал.
 • Рестартирайте цифровия приемник като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включете отново;
 • Превключете на видео вход от дистанционното управление на телевизора чрез бутон „TV“, „AV“, „Source“, „Input“, „Video“или (според марката на телевизора).
 • Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/Скарт букси. Включете кабелaв букса „HDMI1“ или „Скарт 1“ и от дистанционното на телевизора превключвате на съответния видео вход.
  Каналите се сменят, излиза лента с информация за предаването, но е празна
 • Ако лентата е празна на всички канали, превключете на първа позиция на цифровата телевизия и преминавайте последователно до последен канал;
 • Ако лентата е празна на част от каналите, превключете на първия с празна лента и преминавайте последователно до последния с празна лента;
 • Ако горната стъпка е изпълнена и затруднението не е отстранено, върнете се към секция (Пренастройка на цифров приемник).
 

Пoследни новини