начало / помощник телевизия / цифрова телевизия / цифрови приемници / приемник „adb 2840 C“

 

Ръководство за работа с цифров приемник „ADB 2840 C“

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с цифровото устройство.

Препоръчително е преди да преминете към отстраняване на конкретен проблем, да се запознаете с базовата информация за работа с цифровия Ви приемник, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Аналогов телевизионен сигнал– телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа, външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „RF“ (антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен  брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал– сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4.Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер). В случай на приемане на цифров телевизонен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RF“ входа на цифровия приемник, а цифровят приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCART кабели, връзка по ниска честота („чинчове”, RCA кабел) или кабелна връзка по HDMI стандарт. Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал. Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпоризвеждане могат да бъдат добавени:

 • разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);
 • възможност за избор на субтитри на различен език;
 • възможност за избор на аудио съпровод на различен език, като последните две.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TV студиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

Дистанционно управление– устройство, което се използва за задаване на команди от разстояние и служещо за управление на различни настройки, като телевизионен канал, информация за филми, песни и сила на звука (погледни секция Дистанционни управления).

Карта за декриптиране (CONAX карта, карта за достъп до съдържание)  – карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия(погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Захранващ адаптор– преобразувател от променливо мрежово (220V AC) към постоянно ниско напрежение (5V, 9V, 12V DC), посредством който цифровият  приемник (сет топ бокс)  се включва към електрическата мрежа. Преобразуването осигурява безопасна работа на цифровия приемник съгласно стандартите (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

HDMI кабел-HDMI (High-Definition Multimedia Interface) представлява кабел, посредством който цифровият телевиизонен сигнал, декодиран от цифровия приемник, се предава към телевизионния приемник. Посредством използването на HDMI кабел е въможно приемането на цифрови телевизионни програми със стандартна резолюция (SD) и с висока резолюция (HD) (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Кабел ЕURОSCART  (скарт)  - ЕURОSCARTпредставлява свързващ кабел,  посредством който цировият приемник се свързва към телевизионния приемник. Посредством него цифровият телевизионен сигнал, декодиран от цифровия приемник, се подава към телевизионния приемник за визуализация (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Списък с любими канали– тази допълнителна функция позволява избирането на любими канали и организирането им според Вашите предпочитания. Навигирането между тях е бързо и лесно (погледни секция Създаване и премахване на списък с любими канали).

Заключване на канали (родителски контрол)  – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

Запис на предване (Personal PVR)  – тази допълнителна функционалност позволява запис на текущо или предварително избрано предаване. Функцията осигурява възможност  да гледате Вашите любими предавания в удобно за Вас време (погледни секция Записване на предаване).

ТВ справочник (програмно разписание, EPG Electronic program guide) – предоставя бърз достъп до всички основни менюта на услугата, богата информация за предавания и жанрово разпределение на каналите. ТВ справочникът дава достъп до допълнителни услуги и настройки – радио канали, родителски контрол, промяна на насторйки за визуализация на съдържанието и смяна на език на потребителския интерфейс(погледни секцияТВ Справочник (EPG)).

 Търсене в сегашни и следващи предавания - функцията предоставя възможност за лесно и бързо намиране на любими предавания в списък от над 150 канала(погледни секция Търсене на сегашни и следващи предавания).

Рестарт – изключване и включване на цифровото устройство от електрическото захранване за 60 секунди.

HD (High Definition) телевизия– цифрова телевизионна система с по-висока разделителна способност от традиционните системи като PAL, SECAM и NTSC. HDTV се разпространява в няколко различни формата на разделителна способност в зависимост от цифровото студио, в което е формиран и цифровият канал за връзка. Телевизионните приемници, които отговарят на стандарт HD Ready, имат екран с по-ниска разделителна способност и подържат резолюция на възпроизвеждане на картината 720p/1080i. Телевизионните приемници, които отговарят на Full HD стандарта, имат по-висока разделителна способност и подържат реолюция на възпроизвеждане на картината до 1080p.

За възпроизвеждане на HD канали, е необходимо MPEG-4 декодиране на цифровия телевизионен сигнал.

HD каналите в програмната схема се отличават с допълнение „HD” след наименованието на канала (Пример: BTVHD).

SD (Standard-Definition) телевизия – телевизионна система, която използва резолюция с разделителна способност: 480i, 480p и 576i. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определен цифров канал за пренос, а също и предоставя допълнителни услуги като:  субтитри, разписание на телевизионна програма (EPG), допълнителни аудио-канали.

В комплекта към Вашия цифров приемник получавате следните допълнения:Важно уточнение: Според услугите, които сте заявили в пакет получавате или скарт кабел, или HDMI кабел.
Стъпка 1: Включете телевизора, използвайки дистанционното му;
Стъпка 2: Уверете се, че получавате аналогов сигнал* с добро качество. В противен случай услугата „цифрова телевизия“ може да не работи коректно:
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „RF in“ на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му;
 • Включете Вашия телевизор чрез дистанционното управление на телевизора. Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;
 • Преминете на аналогов канал от бутона (ТV, AV, Source, Input, Video,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете "ТV" вход. Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;
Стъпка 3: Преминете на видео канал от бутона (TV, AV, Source, Input, Video,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете "AV" или "HDMI" вход. Видът на бутона зависи от марката и модела на Вашия телевизор;

Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/Скарт букси. Включете кабелa в букса "HDMI 1" или "Скарт 1" и от дистанционното на телевизора превключете на съответния видео вход (HDMI 1, Скарт1).

Стъпка 4: Проверете дали захранващият кабел на приемника е включен в електрическия контакт;

 • Ако приемникът е включен в захранването, индикацията му свети или в червено („stand by“), или в зелено (режим на работа);
 • Спрямо предходната стъпка, проверете дали цифровият Ви приемник е включен. Ако не е, включете го, както е указано по-долу:
  • При червена индикация на дисплея на приемника Ви, натиснете червения бутон от дистанционното на приемника , разположен в десния горен ъгъл. Индикаторът ще светне в зелено.
  • Когато стартирате пренастройка на приемника, трябва да използвате САМО дистанционното управление за цифровия Ви приемник и да го насочвате към цифровото устройство, а НЕ към телевизора Ви.
  • Запознайте се и с бутоните от дистанционното управление, за да може лесно да оперирате с него, когато изпълнявате отделните стъпки за пренастройка.
Дистанционни

Видове дистанционни

В тази секция ще откриете информация за дистанционните, които работят с цифровия декодер.

Тук ще намерите пълно описание на функциите на всеки от бутоните на дистанционното на Вашия декодер. Част от приемниците позволяват с тях да работят различни дистанционни.

 
Дистанционно управление - кратко описание

 
 
Директен достъп до меню Записани Променят скоростта на възпроизвеждане на записи Увеличава/намалява звука на приемника.
 
 
Смяна на видео настройките, аудио езика и субтитрите Спиране на запис Показва различни списъци с канали, подредени по жанрове, любими, най-гледани и др.
 
 
Включва/изключва звука Осигурява достъп до всички приложения Показва допълнителна информация за предване или запис
 
 
Включва/изключва приемника Директен достъп до меню Настройки Използват се за навигация в менютата
 
 
Имат специфични функции в различните менюта, пояснени в долната част на екрана. Връща към предишно меню/гледан канал Бърз достъп до текущи/следващи предавания
 
 
Започва бърз запис или планира събитие за запис Изход от всички менюта и приложения. Връща към режим на гледане на телевизия. Използват се за въвеждане на номер на канал, символи за търсене (SMS клавиатура), PIN-кодове или за бърз достъп до елемент от меню
 
 
Пауза/гледане на предаване или запис Смяна на канал. В някои менюта осигурява бързо прелистване на списъци. Директен достъп до услугата Търсене на предавания

 • За управление на Вашия цифров приемник можете да използвате и универсално дистанционно управление. Стандартно този приемник работи с фабричното дистанционно и имайте предвид, че универсално дистанционно се предоставя само от техническия отдел и за момента то не е налично за покупка в нашите магазини.
 • Универсалното дистанционно предоставя възможност за присвояване на функцията на даден клавиш от дистанционното на Вашия телевизор. По този начин може да използвате само едно дистанционно за основни функции като: включване, увеличаване и намаляване на звука и преминаване на различен видео изход.
 • За да присвоите функцията на даден клавиш от дистанционното на Вашия телевизор:

Стъпка 1: Задръжте едновременно бутона за клониране от универсалното дистанционно и бутона, който желаете да клонирате отново от универсалното дистанционно, докато бутона за включване от универсалното дистанционно не премигне два пъти в червено и не остане светещ;

Стъпка 2: Насочете универсалното дистанционно и дистанционното на Вашия телевизор едно срещу друго, като разстоянието между тях не трябва да е по-голямо от 1-2 см;

Стъпка 3: Натиснете бутона, който желаете да клонирате от дистанционното на Вашия телевизор. Клонирането се потвърждава чрез двойно премигване и изгасване на светлинния индикатор на бутона за включване на универсалното дистанционно ;

Стъпка 4: Повтаряте действия от 1 до 3 за всеки от бутоните, които желаете да клонирате.Пренастройка

Пренастройка на цифрово устройство

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия цифров приемник.

Пренастройката на цифровия приемник е важна стъпка от отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

 • При първоначално инсталиране на цифров приемник.
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали, инициирана от A1.
 • При възникнало затруднение със следните проявления:
  • На част или всички канали изписва “Няма сигнал” и телефон 088123;
  • Когато сменяте каналите, излиза лентата с информация за предаването, но е празна (информацията липсва).
Стъпка 1:Изберете бутон "MENU"на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2:Със стрелката надолу преместете на "Настройки"(Settings) ипотвърдете с "ОК".

Стъпка 3:Отново със стрелката надолу преместете на "Инсталиране" (Installation)и потвърдете с "ОК".

Стъпка 4:Трябва да въведете ПИН код "0000".

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле "Фабричен Пин".

Стъпка 5:Със стрелка надолу изберете "Заводски настройки" потвърдете с "ОК"

 • Преместете със стрелката настрани на "Да" и потвърдете с "ОК";

 • Появява Ви се надпис "Моля, изчакайте...".

Стъпка 6:Ще видите таблица с въведени параметри за настройка на приемника:

 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;
 • Уточнение:Честотите за Вашия град са приложение по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление;
 • Проверете нивото и качеството на сигнала.
 • Забележка: Нивото на сигнала трябва да е над 45% , а качеството да варира между 90-99%. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в ADBприемника в букса "RFin".
Стъпка 7:С помощта на стрелките изберете опция "Стартирайте търсенето" и потвърдете с "ОК".

Стъпка 8:Изчакайте докато настройката приключи и автоматично ще се появи канал БНТ 1.

Забележка: Ако по някаква причина прекъснете започналата настройка, влезте отново в менюто и пуснете ново сканиране.

ВАЖНО: Имайте предвид, че връщането на Заводски настройки на Вашия приемник изтрива всички допълнителни настройки като "Родителски контрол", променени PIN кодове и т.н.

Приемникът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми на A1. Приятно гледане!

Стъпка 1:Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2:Със стрелката надолу преместете на "Настройки"(Settings) ипотвърдете с "ОК".

Стъпка 3:Отново със стрелката надолу преместете на "Инсталиране" (Installation)и потвърдете с "ОК". Трябва да въведете ПИН код "0000".

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него.


Стъпка 4:Със стрелка надолу изберете "Заводски настройки" потвърдете с бутон "ОК":


 • Преместете със стрелката настрани на "Да" и потвърдете с бутон "ОК". Появява Ви се надпис"Моля изчакайте...".

Стъпка 5:Ще видите таблица с въведени параметри за настройка на приемника:

 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;
 • Уточнение:Честотите за Вашият град са приложение по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление.

Таблица с честоти в зависимост от града:

Град Честота/
Frequency ( MHz )
Честота/
Frequency( KHz )
Честота на символите/
Simbol rate( kS/s)
Модулация /
Modulation
Бургас 754 754000 6900 64 QAM
Банско, Разлог и Симитли 754 754000 6900 64 QAM
Варна 746 746000 6875 64 QAM
Велинград 410 410000 6900 64 QAM
Габрово 602 602000 6900 64 QAM
Девин 642 642000 6875 64 QAM
Димитровград 410 410000 6875 64 QAM
Добрич 162 162000 6875 64 QAM
Карлово, Сопот 410 410000 6900 64 QAM
Козлодуй 642 642000 6875 64 QAM
Куклен 410 410000 6900 64 QAM
Кърджали 610 610000 6875 64 QAM
Кюстендил 442 442000 6900 64 QAM
Ловеч 554 554000 6875 64 QAM
Лом 410 410000 6875 64 QAM
Монтана 410 410000 6875 64 QAM
Пазарджик 410 410000 6900 64 QAM
Панагюрище 162 162000 6875 64 QAM
Пещера 410 410000 6875 64 QAM
Плевен 746 746000 6875 64 QAM
Пловдив 410 410000 6900 64 QAM
Пловдив регион 410 410000 6900 64 QAM
Първомай 410 410000 6900 64 QAM
Петрич 754 754000 6900 64 QAM
Разград 162 162000 6875 64 QAM
Раковски 410 410000 6900 64 QAM
Русе 746 746000 6875 64 QAM
Сливен 410 410000 6875 64 QAM
Слънчев Бряг 746 746000 6875 64 QAM
Сопот 410 410000 6900 64QAM
София 754 754000 6900 64 QAM
Стамболийски 410 410000 6900 64 QAM
Стара Загора 746 746000 6875 64 QAM
Търговище 410 410000 6875 64 QAM
Хасково 410 410000 6875 64 QAM
Хисаря 410 410000 6900 64 QAM
Чирпан 746 746000 6875 64 QAM
Шумен 746 746000 6875 64 QAM
Функции

Допълнителни функционалности на цифрово устройство

В тази секция можете да научите кои са основните функционалности на Вашия декодер и как свободно да боравите с тях.

Моля, изберете функцията на Вашия цифров приемник, за която търсите повече информация.

ТВ Справочник" разполага с 18 списъка с теми, разделени по жанрове и категории. ТВ справочникът на дава достъп до допълнителни услуги и настройки – радио канали, родителски контрол, промяна на визуални настройки и смяна на език.

Изберете бутон на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в меню "ТВ Справочник"(EPG).


Ще видитецелият списък с теми, разделени по жанрове и цветни бутони за бързи връзки, чрез които директно достъпвате до функционалностите на цифровия приемник.

Списък с теми по жанрове

ТВ Справочник" разполага с 18 списъка с теми, разделени по жанрове и категории:

- Списък от 12 различни и разнообразни жанрове;
- Списък от 4 списъка с любими канали;
- Списък "Намерени”, включващ последно търсени от Вас канали в меню"Търсене на предавания";
- Списък "Най-гледани”, включващтоп 10 канала по гледаемост за Вашия град;

 • Със стрелки за нагоре, надолу, наляво и надясно от дистанционното управление на цифровия приемник може да се придвижите до Вашата избрана тема;
 • Всяка тема включва канали, съответстващи на определения жанр.
 • Пример:В секция "Музика", ще откриете всички музикални канали, излъчвани от A1 (The Voice, City TV, MTV), докато в секция "Спорт", ще откриете всички спортни канали излъчвани от A1 (Eurosport, BTV Action, Nova Sport).
 • Изберете бутон "ОК" от дистанционното управление на цифровия приемник за да достъпите до всички канали, включени в жанра;

 • При избор на тема ще можете да се придвижвате между канали само в рамките на избраната тема, като това става чрез стрелките надолу и нагоре;
 • За да се върнете в основното "EPG"меню, е достатъчно да натиснете бутон(Back) от дистанционното управление на цифровото устройство.

Функционалности на бутоните за бързи връзки в основното "EPG" меню

Ще имате възможност да използвате допълнителни опции за директно достъпване до функционалностите на цифровия приемник:

 • Натиснете жълт бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите до списък с всички канали,излъчвани от A1;

 • Натиснете зелен бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите до списък с всички планирани предавания;

 • Натиснетечервен бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите до списък с всичкирадио канали, излъчвани от A1;

 • Натиснетесин бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите до предварително създаден списък с любими канали.

 • За тази цел е нужно предварително да създадете списък с любими канали. На разположение са 4 групи с Любими канали, в които имате възможност да избирате и подреждате канали в реда, в който Вие пожелаете да се излъчват чрез съответните функционални бутони:
  • Натиснете бутон от дистанционното управление на цифровия приемник,за да преминете на първия канал от списъка;

  • Натиснете бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да преминете на последния канал от списъка;

  • Натиснете бутон от дистанционното управление на цифровия приемник,за да се придвижвате с една стъпка нагоре в списъка с канали;

  • Натиснете бутон от дистанционното управление на цифровия приемник,за да се придвижвате с една стъпка надолу в списъка с канали;

  • Натиснете бутон "Setup" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите до менюто за създаване и промяна на списъка с Любими канали. (погледни секцияСъздаване на списък с любими канали).

 • Натиснете бутон"VOD" от дистанционното управление на цифровия приемник, за достъпите до списък с предварително записани предавания;

 • Натиснете бутон "TXT" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да отворите менюто затърсене на сегашни и следващи предавания (погледни секция Търсене на сегашни и следващи предавания).

Функционалности на бутоните за бързи връзки в различните секции на "EPG"менюто

 • Натиснете червен бутонот дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите до списък с всички радио канали, излъчвани от A1;

 • Натиснете зелен бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите до списък с всички предварително планирани от Вас предавания;

 • Натиснете жълт бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да видите списък с програмната схема на каналите до 24 часа назад във времето;

 • Натиснете син бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да видите списък с програмната схема на бъдещите предавания до 24 часа напред във времето;

 • Когато сте маркирали желания от Вас канал чрез стрелките нагоре и надолу, натиснете бутон "ОК", за да го гледате;
 • Натиснете бутон "REC"от дистанционното управление на цифровия приемник, за да активирате фукцията за запис на предаване (погледни секция Записване на предаване);
 • Натиснете бутон "TXT" от дистанционното управление на цифровия приемник,за да отварите менюто за Търсене на сегашни и следващи преавания (погледни секция Търсене на сегашни и следващи предавания);

 • Натиснете бутон"VOD" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите до списък с предварително записани предавания

С тази функционалност ще имате възможност за търсене на предавания по всички излъчвани канали от A1 по определена от Вас ключова дума.

Натиснете бутон"TXT" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в меню "Търсене на предавания".


В поле "Търсене” изпишете ключова дума, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление или предоставената виртуална клавиатура в менюто.


Основни принципи на работа на търсачката

 • Търси по въведени думи (една и повече) в описаниятa на събитията (т.н. EPG данни);
 • Въведете думи в полето за търсене;
 • Въведете думи по три начина:
  • Избор от последните 7 въведени думи от Вас при предишни търсения;
  • Чрез т.н. SMS клавиатура от дистанционното управление на цифровия приемник;
  • Чрез виртуална клавиатура налична в менюто;
 • Търсенето започва като натиснете жълт бутон от дистанционното управление на цифровия приемник;

 • Търси се едновременното присъствие на всички думи;
 • Търси се и по синоними на често срещани думи в дaнните (например: новини – news, новости);
 • Резултатът от търсенето позволява избор на текущите събития за гледане или планиране за бъдещи.

Детайли в менюто за Търсене на предавания


 • Натиснете зелен бутонот дистанционното управление на цифровия приемник, за да се преместите към виртуалната клавиатура, и обратно;

 • Натиснете червен бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да изтриете един символ в полето за търсене;

 • Натиснете жълт бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за стартирате търсене при наличие на въведена дума;

 • Натиснете бутон "BACK" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да излезете от достъпеното меню;/
 • Натиснете син бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да смените езика на клавиатурата от български на английски, и обратно. Клавиатурите на български и английски от дистанционното управление на цифровия приемник са подредени по следния начин:

Детайли за резултати от търсенето

 • Резултатите от стартиралото търсене ще видите в 5 колони:
  • име на предаването;
  • начало на предаването;
  • продължителност на предаването (време);
  • жанр на предаването;
  • канала, по който се излъчва предаването;
 • Ще видите резултат от първите 40 намерени резултата от търсенето;
 • Натиснете бутон "CH-" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да преместите маркера с 8 позиции надолу в откритите резултати;
 • Натиснете бутон "CH+" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да преместите маркера с 8 позиции нагоре в откритите резултати;
 • Натиснете бутон "BACK" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да излезете от достъпеното меню;
 • Натиснете бутон "INFO" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да получите допълнителна информация за дадено предаване.
Стъпка 1:Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2:Изберете опция "Родителски контрол"(Parentalcontrol)(за достъпване можете да използвате и бутон "7" или стрелката надолу) и потвърдете с бутон "ОК".

Стъпка 3:Изберете опция "Смяна на Пин" (Changepin)и въведете фабричния пин код "0000" и след това два пъти новия – този, който желаете да остане валиден. Потвърдете с бутон "ОК".

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле "Фабричен Пин".

Стъпка 4:Със стрелка надолу изберете "Заключване на канали" (Lock channels) и потвърдете с бутон "ОК" (ще се визуализира списък с канали):

 • Придвижете се със стрелките до канал, който желаете да заключите и натиснете бутон "ОК";

 • Срещу всеки заключен канал ще Ви излезе отметка.

Стъпка 5:Когато приключите с избора си, излезте от менюто с бутон "Exit".

Забележка: За да гледате заключен канал, трябва да въведете пин кода, който сте избрали.


ВАЖНО: Ако направите пренастройка на Вашия приемник, ще изтриете настройката на родителския контрол и ще е необходимо да я въведете отново!

Стъпка 1:Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2:Изберете опция "Родителски контрол"(Parentalcontrol)(за достъпване можете да използвате и бутон "7" или стрелката надолу) и потвърдете с бутон "ОК".

Стъпка 3:Със стрелка надолу изберете "Заключване на канали" (Lock channels) и потвърдете с бутон "ОК" (ще се визуализира списък с канали):

 • Придвижете се със стрелките на канал, който желаете да отключите и натиснете бутон "ОК";

 • Въведете фабричния пин код "0000" и потвърдете с бутон "ОК".

 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле "Фабричен Пин".
 • Срещу всеки заключен канал ще се премахне поставената отметка.

Стъпка 4:Когато приключите с Вашия избор, излезте от менюто с бутон "Exit".
Стъпка 1:Натиснете синия бутонот групата цветни бутони на дистанционното на цифровия приемник. Ще видите меню "Списък с любими". В него първоначално ще виждате 3 канала – БНТ, БТВ, Нова ТВ.

Стъпка 2:След това натиснете бутон "Set Up" от дистанционното на цифровия приемник. Ще видите списък с всички канали. Със стрелките на дистанционното управление на цифровия приемник маркирайте канала, който желаете да добавите в списъка и натиснете бутон "ОК", за да се добави маркираният канал в списъка.

Стъпка 3:Натиснете бутон "Back", за да се върнете в направения списък.

Стъпка 4:Натиснете бутон "Exit", за да излезете от менюто и се върнете в направения списък.
Стъпка 5:За бърз достъп до списъка с любими канали отново използвайте синия бутон.

ВАЖНО: Ако направите пренастройка на Вашия приемник, списъкът с любими канали ще бъде изтрит и няма да остане наличен!

Стъпка 1:Натиснете синия бутон от групата цветни бутони на дистанционното управление на цифровия приемник.

Стъпка 2:Ще се визуализира меню "Списък с любими".

Стъпка 3:След това натиснете бутон "Set Up" от дистанционното на цифровия приемник.
Стъпка 4:Ще видите списък с всички канали. Със стрелките от дистанционното управление на цифровия приемник маркирайте канала, който желаете да премахнете от списъка и натиснете бутон "ОК", за да се премахне маркираният канал в списъка.

Стъпка 5:Натиснете бутон "Back", за да се върнете в направения списък.

Стъпка 6:Натиснете бутон "Exit", за да излезете от менюто и да се върнете в направения списък.
 • Преминете на даден канал, за който желаете да извършите промяната и натиснете бутон на дистанционно на цифровия приемник. Използвайте стрелките около бутона "ОК" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да управлявате подменютата:
  • Аудио канали– можете да избирате между няколко аудио езика в зависимост от канала. По дефиниция настройката е за български език. Ако е настроен единственият наличен аудио език, менюто е неактивно;
  • Субтитри- можете да избирате между няколко езика на субтритри в зависимост от канала. По дефиниция настройката е за български език. Ако е настроен единственият наличен език на субтритрите, менюто е неактивно;
  • Преобразуване- изберете формата на картината, която желаете.

Ограничения (условия) при ползване на TV Master с "ADB" устройство:

 • Минималният обем памет на устройството, върху което ще се записва съдържание, e 4GB;
 • Файловата система, която се използва при запис, е специална и съдържанието не може да се разглежда на компютър или друго външно устройство (таблет, компютър);
 • Не могат да се правят едновременни записи на повече от едно предаване;
 • Докато се осъществява запис не може да се гледа съдържание извън групата канали, в която е записваният.

Бърз запис на предаване

*Бърз запис е този, който се извършва докато гледате текущо предаване.

Стъпка 1:Докато гледате предаване натиснете бутона "REC".

Стъпка 2:В горния десен ъгъл на екрана ще се появи червена точка. Това означава, че предаването се записва в момента.

Стъпка 3:Записът ще продължи да се осъществява докато не го спрете. За да спрете записа, натиснете бутон.

Стъпка4:Направеният запис е съхранен в меню "Записани". За бърз достъп до това меню натиснете бутон .

Стъпка 5:Докато се осъществява записът, можете да ползвате функциите за превъртане върху записващото се съдържание. За целта използвайте бутоните.

Запис с отместване на времето (Timeshift)

*Тази функция позволява да спрете картината докато гледате дадено предаване и след известно време да продължите да гледате оттам, откъдето сте я спрели.

Стъпка 1:Докато гледате предаване натиснете бутона . Картината ще "замръзне” и в горния десен ъгъл ще се появи червена точка.

Стъпка 2:За да стартирате картината, натиснете отново бутона . Докато картината тече на екрана ще се появи плъзгач, който показва колко време се намирате назад от "живата” (текуща) картина.

Стъпка 3:Докато гледате предаването, което е било записано назад във времето, можете да използвате бутоните , за да превъртите буферираното съдържание напред или назад.
Стъпка 4:За да се върнете към "жива” (текуща) картина, натиснете бутона.

Планиран запис

*Функцията ви позволява да планиратебъдещо събитие за запис.

Стъпка 1:Когато сте на бъдещо събитие в "Меню за сегашно и следващо събитие", "Резултати от търсене" или "ТВ Справочник", натиснете бутона "REC" . На екрана ще се появи съобщение, че предаването е планирано за запис.

Стъпка 2:Една минута преди започване на записа на екрана ще се появи напомнящо съобщение.
Стъпка 3:При възникнал конфликт между планиране на запис и гледане на предавания на екрана се изобразява диалог с няколко опции и действие по подразбиране в зависимост от конфликта.
Стъпка 4:Направеният запис е съхранен в меню "Записани". За бърз достъп до това меню натиснете бутона .

Управление на записаното съдържание:

- достъп до меню "Записани";

- превъртане на съдържанието назад. Повторно натискане променя скоростта на превъртане;

- превъртане на съдържанието напред. Повторно натискане променя скоростта на превъртане;

- пускане или временно спиране (пауза) на съдържание;

- спиране на съдържание;

- заключване/отключване на записано съдържание;

- изтриване на съдържание.

ВАЖНО: Функцията "Запис"е възможна при включена външна памет (флаш памет или външен хард диск) към USB порта, намиращ се в задната част на цифровия приемник.

При използване на приложението "Запис" е необходимо предварително форматиране на външната памет, което се осъществява по долуописаните стъпки:

Важно уточнение: Важно е да знаете, че след форматирането ще се загуби цялата налична информация в паметта. Файловaта система, която се използва при запис, е специална и съдържанието не може да се разглежда на компютър или други устройства. Не всички USB са съвместими.

Стъпка 1:Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник. Показва се главното меню. Със стрелката надолу преместете на "Настройки" (Settings) и потвърдете с бутон "ОК".

Стъпка 2:Отново със стрелката надолу преместете на "Инсталиране"(Installation) и потвърдете с бутон "ОК".

Стъпка 3:Въведете фабричния пинкод "0000";

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри,трябва да въведете него.

Стъпка 3:Изберете "USB форматиране" и потвърдете с бутон "ОК". Изписва се съобщение "Внимание. Сигурни ли сте?” с подадени две възможности за избор - "НЕ" и "ДА". Преместете на"ДА" и потвърдете с бутон "ОК".
Стъпка 4:След успешно форматиране, Ви се изписва, че устройството е готово за запис и наличното време за възможна продължителност на записа.

Ако не успеете да се справите и след повторно извършване на всички действия, се свържете с оператор на телефон *88/+35988123, за да получите професионално съдействие.

Чести въпроси

Често срещани въпроси

В тази секция ще откриете решението на затруднение с ползването на цифровата телевизия.

В тази секция, ще видите списък с най-често срещаните симптоми на затруднение с услугата. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашето затруднени. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването на затруднение. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови. В случай, че няма резултат, сигнализирайте ни.

 • Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми, които A1 излъчва, но спрямо абонаментния Ви план, може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. 088123, посетете уебсайта или магазин, където ще Ви посъветваме за най-подходящия абонамент спрямо Вашите нужди и желания.
 • Ако на канал bTV, позициониран на втора позиция, се изписва надпис „Няма достъп 5”, слeдвайте стъпките по-долу:
  • Изберете канал bTV (обикновено е на 2-ра позиция) и оставете приемника да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на bTV, проверете и останалите канали – би трябвало да са се отключили и всичко да работи нормално.
  • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали картата е правилно поставена със златистия чип насочен към земята и стрелката напред в цифровото устройство.
 • Почистете внимателно златистия чип с мека и суха материя, за да отстраните евентуални замърсявания.
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Включете цифровия приемник в друг контакт на електрическата мрежа.
 • Проверете плътно ли е поставена буксата на захранващия кабел на самото устройство към адаптора, включен в електрическата мрежа (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство).
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „RF in” на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство);
 • Ако кабелът е поставен добре, но затруднението продължава, направете проверка на ниво и качество на сигнала, следвайки следните стъпки:
Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню;
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройки” (Settings) и потвърдете с „ОК“;
Стъпка 3: Отново със стрелката надолу преместете на „Инсталиране” (Installation) и потвърдете с „ОК“. Трябва да въведете ПИН код „0000“;

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Фабричен Пин“.

Стъпка 4: Със стрелка надолу изберете „Заводски настройки“ потвърдете с „ОК“. Преместете със стрелката настрани на „Да“ и потвърдете с „ОК“. Появява Ви се надпис „Моля изчакайте“;
Стъпка 5: Ще видите таблица с въведени параметри за настройка на приемника.
 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;


 • Уточнение: Честотите за Вашият град са приложение по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление;
 • Проверете нивото и качеството на сигнала. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в ADB приемника в букса .

 • ВАЖНО: Нивото на сигнала трябва да е над 32% , а качеството да варира между 90-99%! Ако ниво и качество на сигнала са под нормалните стойности, се свържете с оператор на телефон 088123, за да получите професионално съдействие.
 • Проверете дали не сте включили функцията „Mute“ (възможност за спиране на звука) от дистанционните на телевизора или цифровия приемник.
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. (Погледни секция Дистанционни управления);
 • Извадете Вашия HDMI/Scart кабел от телевизора и цифровия приемник и гo поставете отново (Погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство);

Преминали сте в Радио режим. За да се върнете в Телевизионен режим, следвайте стъпките по-долу:

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник;
Стъпка 2: Изберете опция „Радио“ и потвърдете с „ОК“. Ще видите списък с радио канали;
Стъпка 3: Натиснете жълтия бутон от групата цветни бутони на дистанционното на цифровия приемник. Ще видите списък с телевизионни канали;
Стъпка 4: Чрез стрелките на дистанционното изберете желан канал и потвърдете с „ОК“;
 • Уверете се, че линиите не се появяват само на един канал. Ако е така, това е породено от излъчването на самото предаване.
 • Ако линиите се появяват на всички канали, е необходимо да промените формата на картината 16:9 или 4:3 (Погледни в секция Промяна на формат на картина, звук или субтитри).

Преминете на даден канал, за който желаете да извършите промяната и натиснете бутон „OPT“ на дистанционно на цифровия приемник. Използвайте стрелките около бутона „ОК“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да управлявате подменютата:

 • Аудио канали – можете да избирате между няколко аудио езика в зависимост от канала. По дефиниция настройката е за Български език. Ако е настроен единственият наличен аудио език, менюто е неактивно;
 • Субтитри - можете да избирате между няколко езика на субтритри в зависимост от канала. По дефиниция настройката е за Български език. Ако е настроен единственият наличен език на субтритрите, менюто е неактивно;
 • Преобразуване - изберете формата на картината, която желаете.
Стъпка 1: Вероятно сте включили на аналогова телевизия. Ще разпознаете дали сте на цифрова телевизия, ако за всяка програма се появява информационна лента в долната част на екрана.
Стъпка 2: Превключете на видео канал от дистанционното на телевизора, като използвате бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или (според марката на телевизора).

Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/SCART букси. Включете кабелa в букса HDMI1 или SCART1 и от дистанционното на телевизора превключвате на съответния видео вход.

 • Насочвайте дистанционното към цифровия приемник, а не към телевизора.
 • Проверете дали има пряка видимост към предния панел на цифровия приемник, за да може да се осъществява контакт с дистанционното управление.
 • Проверете включено ли е цифровото устройство в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация).
 • Проверете дали сте на цифрова или аналогова телевизия чрез ползване на цифровото дистанционно с опит да преминете на друг канал.
 • Ако след тази проверка не преминете на друг канал, следва да превключите на друг видео канал чрез дистанционното управление на телевизора. Примерни бутони са „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или (според марката на телевизора).

Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/SCART букси. Включете кабелa в букса HDMI1 или SCART1 и от дистанционното на телевизора превключвате на съответния видео вход.

 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление, като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.
 • Ако лентата е празна на всички канали, превключете на първа позиция на цифровата телевизия и преминавайте последователно до последен канал;
 • Ако лентата е празна на част от каналите, превключете на първия с празна лента и преминавайте последователно до последния с празна лента;
 • Ако горната стъпка е изпълнена и затруднението не е отстранено, направете пренастройка на приемника като следвате стъпките от секция „Настройка на приемник“.
 • Проверете дали не сте включили в приемника едновременно SCART и HDMI кабел. Трябва да бъде включен само един от тях (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство);

 • Забележка: A1 препоръчва при наличие на техническа възможност на Вашия телевизор да използвате HDMI кабел за по-добро качество на излъчвания сигнал.
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включете отново;
 • Превключете на видео вход от дистанционното управление на телевизора чрез бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или (според марката на телевизора).

 • Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/SCART букси. Включете кабелaв букса HDMI1 или SCART1 и от дистанционното на телевизора превключвате на съответния видео вход.
 

Пoследни новини