начало / помощник телевизия / сателитна телевизия / CA модул / телевизор „LG“ с ка модул

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ТЕЛЕВИЗОР „LG“ С КА Модул

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа на телевизор с CA модула.

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа на телевизор с CA модул, защото ще боравите по-лесно с услугата, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Моля, изберете желаната от Вас подсекция, за да достъпите до съдържанието й, натискайки върху бутона „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

Аналогов телевизионен сигнал – телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа, външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „RF“ (антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен  брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал –  сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4. Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер).  В случай на приемане на цифров телевизонен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RF“ входа на цифровия приемник, а цифровят приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCART кабели, връзка по ниска честота („чинчове”, RCA кабел) или кабелна връзка по HDMI стандарт.    Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал. Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпоризвеждане могат да бъдат добавени:

 • разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);
 • възможност за избор на субтитри на различен език;
 • възможност за избор на аудио съпровод на различен език, като последните две.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TV студиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

CA модул - декодиращо устройство за Conax карта, което използва цифровия тунер на телевизионния приемник. С негова помощ Вие можете да гледате цифрова телевизия, без необходимост от монтирането на външно устройство (цифров приемник) (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Карта за декриптиране (CONAX карта, карта за достъп до съдържание)  – карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Заключване на канали (родителски контрол)  – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

HD (High Definition) телевизия– цифрова телевизионна система с по-висока разделителна способност от традиционните системи като PAL, SECAM и NTSC. HDTV се разпространява в няколко различни формата на разделителна способност в зависимост от цифровото студио, в което е формиран и цифровият канал за връзка. Телевизионните приемници, които отговарят на стандарт HD Ready, имат екран с по-ниска разделителна способност и подържат резолюция на възпроизвеждане на картината 720p/1080i. Телевизионните приемници, които отговарят на Full HD стандарта, имат по-висока разделителна способност и подържат реолюция на възпроизвеждане на картината до 1080p. 

За възпроизвеждане на HD канали, е необходимо MPEG-4 декодиране на цифровия телевизионен сигнал.

HD каналите в програмната схема се отличават с допълнение „HD” след наименованието на канала (Пример: BTV HD).

SD (Standard-Definition) телевизия– телевизионна система, която използва резолюция с разделителнаспособност: 480i, 480p и 576i. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определен цифров канал за пренос, а също и предоставя допълнителни услуги като: субтитри, допълнителни аудио-канали.


 

Използването на CA модул зависи от характеристиките на телевизора Ви. Препоръчително е да се запознаете подробно с инструкциите за използването на телевизионния Ви приемник, за да се възползвате от всички удобства на CA модул устройството.

Стъпка 1: Уверете се, че Вашият телевизор е съвместим с CA модул устройството и може да приема цифров сигнал.
 • Проверете дали телевизорът Ви има слот за CA модул с вграден DVB-C цифров тунер за получаване на цифров сигнал от кабелния оператор. Слотът може да се намира в лявата, дясната или горната част на телевизроа, а дали се поддържа DVB-C тунер, трябва да проверите в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му;
 • Проверете дали Вашият телевизор поддържа MPEG4, за да може да се насладите на богатото HD съдържание. Ако нямате такава опция, то ще можете да гледате само програмите с SD качество на картината.
 • Забележка: Информацията за характеристиките на Вашия телевизор можете да откриете в ръководство за употреба или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на параметрите му.
Стъпка 2: Включете антенния кабел директно в антенния вход ( ) на телевизора;

Забележка: В случай, че досега сте използвали цифров приемник (ADB, Topfield или друг), преместете антенния кабел (който досега е влизал във входа “RF/CABLE IN” на цифровия приемник) в антенния вход на телевизора, намиращ се в задната част на телевизора ( ).Стъпка 3: Поставете Conax картата според указания на илюстрацията начин - златистия чип на картата трябва да е насочен към вътрешната част на СА модула, а серийният номер на картата () трябва да е насочен към страната със сериен номер на модула.

Стъпка 4: Поставете CA модула с поставената в него Conax карта в слота на Вашия телевизор според указания на илюстрацията начин - серийния номер на СА модула трябва да е насочен към екрана на телевизора:

Вариант 1 - Cлотът е от лявата страна на TV


Вариант 2 - Cлотът е от дясната страна на TV


Вариант 3 - Cлотът е от горната страна на TV

Уточнение: При правилно поставен СА модул серийните номера на Conax картата и СА модула са насочени към екрана на Вашия телевизор.

Стъпка 5: Включете Вашия телевизор в електрическата мрежа, след което го стартирайте от дистанционното управление.
Стъпка 6: Преминете в режим на гледане на ТВ програми от бутона на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с различни режими, от който изберете режим “ТV”.
Пренастройка

Пренастройка на цифрово устройство

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия телевизор.

Пренастройката на Вашия телевизор е важна стъпка за отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение А1 помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

Моля, изберете желаната от Вас подсекция, за да достъпите до съдържанието й, натискайки върху бутона „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

 • При първоначално инсталиране на СА модула;
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали.
 • При възникнал проблем със следното проявление:
  • На част или всички канали изписва „Няма сигнал“
  • Името на програмата не съответства на инфото от EPG

 

 

Важно: Снимките на менюто по-долу е с примерен и насочващ характер. Те зависят от модела и софтуерната версия на Вашия телевизор.

Забележка: Ако по някаква причина прекъснете започналата настройка, се върнете отново към Стъпка 1 и повторете всички стъпки в същата последователност.


ВАЖНО: Ако не се активират каналите и се вижда надпис „Кодиран канал/сигнал”, проверете дали сте поставил правилно модула във Вашия телевизор (погледни в секция Предварителни стъпки и изисквания за работа с СА модул)

Уточнение:Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

Телевизорът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми. Приятно гледане!

 

Функции

Допълнителни функционалности на телевизор

В тази секция можете да научите кои са основните функционалности на Вашия телевизор и как свободно да боравите с тях.

Моля, изберете функцията на Вашия телевизор, за която търсите повече информация, чрез бутон „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

Важно: Снимките на менюто по-долу е с примерен и насочващ характер. Те зависят от модела и софтуерната версия на Вашия телевизор.

 

За да се визуализират субтитрите на български език на избран канал, е необходимо каналът да поддържа този език.

Стъпка 1: Преминете на даден канал, за който желаете да извършите промяната и натиснете бутон „Q.MENU“ на дистанционно управление на Вашия телевизор.
Стъпка 2: Чрез стрелките за наляво и надясно изберете опция „Език на субтитри” (Subtitle language) и ще се покажат всички езици, които излъчваният канал поддържа.
Стъпка 3: С помощта на стрелките за нагоре и надолу изберете желания от Вас език и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
Стъпка 4: Изберете бутон „Exit” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да се върнете към гледания канал.

 

 

За да се визуализира аудио на български език на избран канал, е необходимо каналът да поддържа този език.

Стъпка 1: Преминете на даден канал, за който желаете да извършите промяната и натиснете бутон „Q.MENU“ на дистанционно управление на Вашия телевизор.
Стъпка 2: Чрез стрелките за наляво и надясно изберете опция „Език на аудио” (Audio language) и ще се покажат всички аудио езици, които излъчваният канал поддържа.
Стъпка 3: С помощта на стрелките за нагоре и надолу изберете желания от Вас аудио език и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
Стъпка 4: Изберете бутон „Exit” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да се върнете към гледания канал.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон „Settings“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Време” (Time) и потвърдете със стрелка надясно .
Стъпка 3: В новото подменю със стрелката надолу преместете на “Час” (Clock) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
 • Използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление, задайте точен час.
Стъпка 4: Изберете три пъти бутон "Back" , за да се върнете в първоначалното меню.

 

 

 • Изберете бутон „TV/RAD“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите директно към първия радио канал БНР.

 

 

 • Изберете бутон „TV/RAD“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите директно към последния гледан канал.

 

 

Тази настройка се прави за всеки отделен канал, поддържащ различни формати на картина.

Стъпка 1: Преминете на даден канал, за който желаете да извършите промяната и натиснете бутон „Ratio“ на дистанционно управление на Вашия телевизор.
Стъпка 2: Чрез стрелките за наляво и надясно изберете опция „Съотношение на страните” (Aspect Ratio) и ще се покажат всички размери на екрана, които могат да се зададат.
Стъпка 3: С помощта на стрелките за нагоре и надолу изберете желания от Вас формат и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
Стъпка 4: Изберете бутон „Exit” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да се върнете към гледания канал.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон „Settings“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Lock” (Заключване) и потвърдете със стрелка надясно .
 • Ще се появи опция „Въведи парола” (Enter Password), в която трябва да въведете ПИН код „0000“;
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Въведи парола“ (Enter Password).
Стъпка 3: В новото подменю може да зададете нова парола по Ваш избор. Чрез стрелката надолу преместете на “Настройка на парола” (Set Password) и потвърдете с бутон , намиращ се между стрелките.

Ще се появи нов прозорец, в който трябва да:

 • Въведете в поле „Нова” (New) четири цифрена парола по Ваш избор;
 • Въведете в поле „Потвърди” (Confirm) същата четири цифрена парола.
Стъпка 4: В същото подменю със стрелката надолу преместете на “Заключи система” (Lock System), която автоматично е изключена (Off) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките, за да я активирате.

Ще се появи нов прозорец, в който трябва да:

 • Със стрелка надолу изберете опция „Включена” (On) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
Стъпка 5: В същото подменю със стрелката надолу преместете на “Блокирай програма” (Block Programme) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
Стъпка 6: Придвижете се със стрелките до канал, който желаете да заключите, натиснете бутон и потвърдете отново с бутон . Срещу всеки заключен канал ще Ви излезе отметка.
Стъпка 7: Когато приключите с избора си, излезте от менюто с бутон „Exit“.

Забележка: За да гледате заключен канал, трябва да въведете пин кода, който сте избрали.

ВАЖНО: Ако направите пренастройка на Вашия телевизор, ще изтриете настройката на родителския контрол и ще е необходимо да я въведете отново!

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон „Settings“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Lock” (Заключване) и потвърдете със стрелка надясно .
 • Ще се появи опция „Въведи парола” (Enter Password), в която трябва да въведете ПИН код „0000“;
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Въведи парола“ (Enter Password).
Стъпка 3: В новото подменю може да зададете нова парола по Ваш избор. Чрез стрелката надолу преместете на “Настройка на парола” (Set Password) и потвърдете с бутон , намиращ се между стрелките.

Ще се появи нов прозорец, в който трябва да:

 • Въведете в поле „Нов” (New) четири цифрена парола по Ваш избор;
 • Потвърдите в поле „Потвърди” (Confirm) същата четири цифрена парола.
Стъпка 4: В същото подменю със стрелката надолу преместете на “Блокирай програма” (Block Programme) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
Стъпка 5: Придвижете се със стрелките до канал, който желаете да отключите, натиснете бутон и потвърдете отново с бутон . Срещу всеки отключен канал ще се премахне поставената отметка.
Стъпка 6: Когато приключите с избора си, излезте от менюто с бутон „Exit“.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон „Settings“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Lock” (Заключване) и потвърдете със стрелка надясно .
 • Ще се появи опция „Въведи парола” (Enter Password), в която трябва да въведете ПИН код „0000“;
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Въведи парола“ (Enter Password).
Стъпка 3: В същото подменю, със стрелката надолу преместете на “Заключи система” (Lock System), която автоматично е изключена (Off) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Ще се появи нов прозорец, в който трябва да:

 • Със стрелка надолу изберете опция „Включена” (On) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
Стъпка 4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на “Родитески контрол” (Parental Guidance) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
Стъпка 5: Придвижете се със стрелките за нагоре и надолу до предпочитаната категория, която желаете да заключите и потвърдете с бутон , намиращ се между стрелките.
 • Ако изберете да заключите дадена категория с 12, 13, 14 или друга, то при излъчване филм или предаване по канал, който автоматично е заложил тази граница, ще бъде заключен.
Стъпка 6: Когато приключите с избора си, излезте от менюто с бутон „Exit“.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон „Settings“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Със стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Настройка” (Setup) и потвърдете със стрелка надясно .
Стъпка 3: Отново със стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Промени програми” (Programme Edit) и потвърдете с бутон , намиращ се между стрелките.
Стъпка 4: Придвижете със стрелките до канал, който желаете да включите в списък с любими, натиснете бутон и след като сте избрали всички желани канали, потвърдете отново с бутон .
Стъпка 5: В появилото се меню чрез стрелките за нагоре и надолу изберете в коя от 4 възможни групи Списъци с любими, да включите избраните каналии потвърдете с бутон , намиращ се между стрелките.
Стъпка 6: Чрез стрелка надолу изберете надпис „ОК” и потвърдете с бутон , намиращ се между стрелките.
Стъпка 7: Когато приключите с избора си, излезте от менюто с бутон „Exit“.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон „Settings“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Със стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Настройка” (Setup) и потвърдете със стрелка надясно .
Стъпка 3: Отново със стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Промени програми” (Programme Edit) и потвърдете с бутон , намиращ се между стрелките.
Стъпка 4: Придвижете със стрелките до канал, който желаете да премахнете от списък с любими, натиснете бутон и след като сте избрали всички желани канали, потвърдете отново с бутон .
Стъпка 5: В появилото се меню, чрез стрелките за нагоре и надолу изберете в коя от 4 възможни групи Списъци с любими да премахнете избраните канали и потвърдете с бутон , намиращ се между стрелките.
Стъпка 6: Чрез стрелка надолу изберете надпис „ОК” и потвърдете с бутон , намиращ се между стрелките.
Стъпка 7: Когато приключите с избора си, излезте от менюто с бутон „Exit“.

 

 

 • Изберете бутон „Guide“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в EPG на телевизора Ви. Чрез менюто ще получите информация за:
  • Списък с всички излъчвани канали
  • Програмата за всеки канал за 24 часа напред във времето.

 

Чести проблеми

Често срещани проблеми

В тази секция ще откриете решението на проблем, възникнал с ползването на цифровата телевизия.

По-долу ще видите списък с най-често срещаните симптоми на проблеми с цифровата услуга. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашия проблем с бутон „покажи“ и стрелка надолу. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването му. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови. В случай, че няма резултат, сигнализирайте ни за съдействие на телефон 0800 200 11

 • При първоначално стартиране на телевизора настройката на нивото на звука е зададена според фабричните му настройки на 15%. Използвайте бутоните "VOL +" и "VOL –" на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да увеличите нивото на звука.
 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му.
 • Рестартирайте СА модула в следната последователност:
Стъпка 1: Извадете модула от слота на телевизора;
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
Стъпка 3: Поставяте модула и картата в телевизора (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул).
 • Ако първа и втора стъпка не помогнат, Вашият телевизор изисква да се пресканира )
 • Извадете СА модула от телевизора и картата от СА модула и ги поставете обратно (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул);
 • Почистете внимателно златния чип с мека и суха материя, за да отстраните евентуални замърсявания;
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • • Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми, които A1 излъчва, но спрямо абонаментния Ви план, може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. +35988123, посетете уеб-сайта на A1.bg или наш магазин, където ще Ви консултираме за най-подходящия абонамент, съобразен изцяло с Вашите нужди и желания.
 • • Ако на каналите, включени във Вашия абонаментен план, се изписва надпис „Няма достъп” (No access 6), слeдвайте стъпките по-долу:
Стъпка 1: Изберете канал БНТ(обикновено е на 1-ва позиция) и оставете телевизора да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на БНТ, проверете и останалите канали – би трябвало да са се отключили и да работят нормално.h5>
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Ако на каналите, включени във Вашия абонаментен план, се изписва надпис „Няма достъп” (No access 4), позвънете на тел. +35988123
 • Ако на каналите, включени във Вашия абонаментен план, се изписва надпис „Няма достъп” (No access 11 или 12 ), проверете дали не сте разменили картите между устройствата/ в случай , че ползвате повече от един телевизор/.
 • Проверете дали е сверен часовникът на телевизора Ви на лятно или зимно часово време в „Настройка на часа” (Clock settings) в главното меню на телевизора Ви).

Уточнение: Спецификата на това меню е различна за всеки телевизор и е необходимо да откриете информация в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.

Забележка: коректните стойности за часовата зона трябва да са:

 • GMT +3 – за Лятно часово време;
 • GMT +2 – за Зимно часово време.
 • Проверете дали Вашият телевизор поддържа функцията MPEG-4, чрез която може да гледате HD канали (погледни секция Предварителни стъпки за работа с CA модул).
  Ако Вашият телевизор не поддържа тази функция, то няма да е възможно да гледате HD каналите, включени във Вашия абонамент, като ще са налични единствено SD каналите.

Забележка: Тази информация можете да откриете в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.

 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал на A1 е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му.
 • Проверете сателитната антена. В зависимост от сезона- почистете от листа или от сняг.
 • Проверете дали не сте включили функцията „Mute” (възможност за спиране на звука) от дистанционното управление на телевизора;
 • Проверете дали звукът на телевизора Ви не е намален до минимум;
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Насочвайте дистанционното единствено към Вашия телевизор;
 • Проверете дали има пряка видимост към предния панел на телевизора, за да може да се осъществява контакт с дистанционното управление;
 • Проверете включен ли е телевизорът в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация);
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление, като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.
 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му;
 • Рестартирайте СА модула в следната последователност:
Стъпка 1: Извадете модула от слота на телевизора;
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
Стъпка 3: Поставяте модула и картата в телевизора (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул).

Пoследни новини