начало / помощник телевизия / сателитна телевизия / CA модул / телевизор „Sony“ с ка модул

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ТЕЛЕВИЗОР „Sony“ С КА Модул

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа на телевизор с CA модула.

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа на телевизор с CA модул, защото ще боравите по-лесно с услугата, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Моля, изберете желаната от Вас подсекция, за да достъпите до съдържанието й, натискайки върху бутона „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

Аналогов телевизионен сигнал – телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа, външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „RF“ (антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен  брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал –  сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4. Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер).  В случай на приемане на цифров телевизонен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RF“ входа на цифровия приемник, а цифровят приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCART кабели, връзка по ниска честота („чинчове”, RCA кабел) или кабелна връзка по HDMI стандарт.    Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал. Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпоризвеждане могат да бъдат добавени:

 • разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);
 • възможност за избор на субтитри на различен език;
 • възможност за избор на аудио съпровод на различен език, като последните две.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TV студиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

CA модул - декодиращо устройство за Conax карта, което използва цифровия тунер на телевизионния приемник. С негова помощ Вие можете да гледате цифрова телевизия, без необходимост от монтирането на външно устройство (цифров приемник) (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Карта за декриптиране (CONAX карта, карта за достъп до съдържание)  – карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Заключване на канали (родителски контрол)  – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

HD (High Definition) телевизия– цифрова телевизионна система с по-висока разделителна способност от традиционните системи като PAL, SECAM и NTSC. HDTV се разпространява в няколко различни формата на разделителна способност в зависимост от цифровото студио, в което е формиран и цифровият канал за връзка. Телевизионните приемници, които отговарят на стандарт HD Ready, имат екран с по-ниска разделителна способност и подържат резолюция на възпроизвеждане на картината 720p/1080i. Телевизионните приемници, които отговарят на Full HD стандарта, имат по-висока разделителна способност и подържат реолюция на възпроизвеждане на картината до 1080p. 

За възпроизвеждане на HD канали, е необходимо MPEG-4 декодиране на цифровия телевизионен сигнал.

HD каналите в програмната схема се отличават с допълнение „HD” след наименованието на канала (Пример: BTV HD).

SD (Standard-Definition) телевизия– телевизионна система, която използва резолюция с разделителнаспособност: 480i, 480p и 576i. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определен цифров канал за пренос, а също и предоставя допълнителни услуги като: субтитри, допълнителни аудио-канали.


 

Използването на CA модул зависи от характеристиките на телевизора Ви. Препоръчително е да се запознаете подробно с инструкциите за използването на телевизионния Ви приемник, за да се възползвате от всички удобства на CA модул устройството.

Стъпка 1: Уверете се, че Вашият телевизор е съвместим с CA модул устройството и може да приема цифров сигнал.
 • Проверете дали телевизорът Ви има слот за CA модул с вграден DVB-C цифров тунер за получаване на цифров сигнал от кабелния оператор. Слотът може да се намира в лявата, дясната или горната част на телевизроа, а дали се поддържа DVB-C тунер, трябва да проверите в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му;
 • Проверете дали Вашият телевизор поддържа MPEG4, за да може да се насладите на богатото HD съдържание. Ако нямате такава опция, то ще можете да гледате само програмите с SD качество на картината.
 • Забележка: Информацията за характеристиките на Вашия телевизор можете да откриете в ръководство за употреба или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на параметрите му.
Стъпка 2: Включете антенния кабел директно в антенния вход ( ) на телевизора;

Забележка: В случай, че досега сте използвали цифров приемник (ADB, Topfield или друг), преместете антенния кабел (който досега е влизал във входа “RF/CABLE IN” на цифровия приемник) в антенния вход на телевизора, намиращ се в задната част на телевизора ( ).Стъпка 3: Поставете Conax картата според указания на илюстрацията начин - златистия чип на картата трябва да е насочен към вътрешната част на СА модула, а серийният номер на картата () трябва да е насочен към страната със сериен номер на модула.

Стъпка 4: Поставете CA модула с поставената в него Conax карта в слота на Вашия телевизор според указания на илюстрацията начин - серийния номер на СА модула трябва да е насочен към екрана на телевизора:

Вариант 1 - Cлотът е от лявата страна на TV


Вариант 2 - Cлотът е от дясната страна на TV


Вариант 3 - Cлотът е от горната страна на TV

Уточнение: При правилно поставен СА модул серийните номера на Conax картата и СА модула са насочени към екрана на Вашия телевизор.

Стъпка 5: Включете Вашия телевизор в електрическата мрежа, след което го стартирайте от дистанционното управление.
Стъпка 6: Преминете в режим на гледане на ТВ програми от бутона на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с различни режими, от който изберете режим “ТV”.
Пренастройка

Пренастройка на цифрово устройство

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия телевизор.

Пренастройката на Вашия телевизор е важна стъпка за отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

Моля, изберете желаната от Вас подсекция, за да достъпите до съдържанието й, натискайки върху бутона „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

 • При първоначално инсталиране на СА модула;
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали.
 • При възникнал проблем със следното проявление:
  • На част или всички канали изписва „Няма сигнал“
  • Името на програмата не съответства на инфото от EPG

 

 

Важно: Снимките на менюто по-долу е с примерен и насочващ характер. Те зависят от модела и софтуерната версия на Вашия телевизор.

Забележка: Ако по някаква причина прекъснете започналата настройка, се върнете отново към Стъпка 1 и повторете всички стъпки в същата последователност.


ВАЖНО: Ако не се активират каналите и се вижда надпис „Кодиран канал/сигнал”, проверете дали сте поставил правилно модула във Вашия телевизор (погледни в секция Предварителни стъпки и изисквания за работа с СА модул)

Уточнение:Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

Телевизорът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми. Приятно гледане!

 

Функции

Допълнителни функционалности на телевизор „Sony”

В тази секция можете да научите кои са основните функционалности на Вашия телевизор и как свободно да боравите с тях.

Моля, изберете функцията на Вашия телевизор, за която търсите повече информация, чрез бутон „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

За да се визуализира аудио на български език на избран канал, е необходимо каналът да поддържа този език.

Стъпка 1: Включете избрания канал, на който желаете да настроите субтитрите.
Стъпка 2: Изберете бутон „HOME“ на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 3: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно маркирайте меню “Настройка” (Settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на “Настройка на каналите“ (Set-up) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: В новото подменю, намиращо се вдясно, със стрелката надолу преместете на “Цифрова настройка” (Digital settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 6: Със стрелката надолу преместете на „Настройкa на субтитрите“ (Subtitles settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 7: В новото подменю, със стрелките нагоре и надолу изберете желаните субтитри. За да се появят субтитрите на български език, е необходимо бъде коректно избран предпочитания език за тях и да потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
 • Първи предпочитан език (Primary Preferred Language) – Български;

 • Втори предпочитан език (Secondary Preferred Language) – Английски.

Забележка: Може да настройвате и други желани езици за субтитри, спрямо това дали се поддържат от съответната програма.

 

 

За да се визуализира аудио на български език на избран канал,е необходимо каналът да поддържа този език.

Стъпка 1: Включете избрания канал, на който желаете да настроите аудиото
Стъпка 2: Изберете бутон „HOME“на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 3: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно маркирайте меню “Настройка” (Settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на “Настройка на каналите“ (Set-up) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: В новото подменю, намиращо се вдясно със стрелката надолу преместете на “Цифрова настройка” (Digital set-up) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 6: Със стрелката надолу преместете на „Настройкa на звука“ (sounds settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 7: В новото подменю със стрелките нагоре и надолу изберете желанoто аудио. За да се включи български език за звука, е необходимо да бъде коректно избран първият предпочитан език за него и да потвърдите с бутона , намиращ се между стрелките.
 • Първи предпочитан език (Primary Preferred Language) – Български;

 • Втори предпочитан език (Secondary Preferred Language) – Английски.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон „HOME“на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно маркирайте меню “Настройка” (Settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на “Настройка на каналите“ (Set-up) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: В новото подменю, намиращо се вдясно, със стрелката надолу преместете на “Цифрова настройка” (Digital settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 6: Със стрелката надолу преместете на „Техническа настройка“ (Technical Set-up) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 7: В новото подменю със стрелката надолу преместете на „Времева зона“ (Time Zone) чрез стрелката надясно изберете коректната стойност за часовата зона и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Забележка: коректните стойности за часовата зона трябва да са:

 • GMT +3 – за Лятно часово време;
 • GMT +2 – за Зимно часово време.

 

 

Тази настройка се прави за всеки отделен канал, поддържащ различни формати на картина.

Уточнение: Формата на екрана се променя автоматично за всеки канал в зависимост от начина му на излъчване. Ако желаете да промените тази настройка, следвайте посочените по-долу стъпки:

Стъпка 1: Включете избрания канал, на който желаете да настроите формата на картината
Стъпка 2: Изберете бутон „HOME“ на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 3: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно маркирайте меню “Настройка” (Settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на “Екран” (Screen) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 7: В новото подменю изберете опция “Формат на екрана” (Screen Format) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 8: Ще видите списък с всички налични формати на картината на Вашия телевизор, като можете да изберете желания от Вас чрез стрелките за нагоре и надолу и след това излезете от менюто с бутона “Exit”

 • Препоръчваме да се използва формат на екрана „Широко увел.“ (Wide Screen).

 

 

Ако желаете да заключите даден канал, можете да го направите чрез предварителен избор на 4-цифрен код за родителски контрол.

За да гледате заключен канал, трябва да въведете пин кода, който сте избрали.


Стъпка 1: Изберете бутон „HOME“ на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно маркирайте меню “Настройка” (Settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на „Родителски контрол“ (Parental Lock) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: В новото подменю със стрелката надолу изберете опцията „PIN код“ (PIN Code) натиснете бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 6: В отворилото се меню въведете, избраната от Вас 4-цифрена парола, като използвате цифровите бутони на дистанционното на Вашия телевизор.

Стъпка 7: В новото подменю със стрелката надолу изберете опцията „Заключване на цифрова програма“ (Digital Programme Lock) и натиснете бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 8: Ще видите списък с всички канали,за да заключите даден канал, трябва да го маркирате, като използвате стрелките за нагоре и надолу и да потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките. Срещу каналът ще се появи катинар, което означава че той вече е заключен с ПИН код.

 

Стъпка 1: Изберете бутон „HOME“на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно маркирайте меню “Настройка” (Settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
Стъпка 4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на „Родителски контрол“ (Parental Lock) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: В новото подменю със стрелката надолу изберете опцията „PIN код“ (PIN Code) натиснете бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 6: В отворилото се меню въведете, избраната от Вас 4-цифрена парола, като използвате цифровите бутони на дистанционното на Вашия телевизор.

Стъпка 7: В новото подменю със стрелката надолу изберете опцията „Заключване на цифрова програма“ (Digital Programme Lock) инатиснете бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 8: Ще видите списък с всички канали, като маркираните с катинар са заключени с ПИН код. За да отключите даден канал, трябва да го маркирате, като използвате стрелките за нагоре и надолу и да потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките. Катинарът срещу канала ще изчезне, което означава, че каналът вече е отключен.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон „HOME“ на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно маркирайте меню “Настройка” (Settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на „Родителски контрол“ (Parental Lock) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: В новото подменю със стрелката надолу изберете опцията „Родителска оценка“ (Parental Lock) инатиснете бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 6: В отворилото се подменю въведете, избраната от Вас възрастова категория, като използвате стрелките за нагоре и надолу и потвърдете с натискане на бутона , намиращ се между стрелките

 • Ако изберете да заключите дадена категория с 12, 13, 14 или друга, то при излъчване филм или предаване по канал, който автоматично е заложил тази граница, ще бъде заключен.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон „HOME“на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно маркирайте меню “Настройка” (Settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на “Настройка на каналите“ (Set-up) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: В новото подменю, намиращо се вдясно, със стрелката надолу преместете на “Цифрова настройка” (Digital settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: Със стрелката надолу преместете на „Редактиране на програми“ (Programme List Edit) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 6: Ще видите списък с всички канали на настоящите им позиции (възможно е в списъка да не виждате каналите с техните имена, а само техните кодове). За да промените позицията на даден канал, е необходимо да го маркирате, като използвате стрелките нагоре и надолу и да потвърдете с бутона надясно. Ще се появи втори списък с всички канали, от който чрез стрелките нагоре и надолу избирате канала, който желаете да бъде разположен на съответната позиция и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

 

Чести проблеми

Често срещани проблеми

В тази секция ще откриете решението на проблем, възникнал с ползването на цифровата телевизия.

По-долу ще видите списък с най-често срещаните симптоми на проблеми с цифровата услуга. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашия проблем с бутон „покажи“ и стрелка надолу. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването му. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови. В случай, че няма резултат, сигнализирайте ни за съдействие на телефон 0800 200 11

 • При първоначално стартиране на телевизора настройката на нивото на звука е зададена според фабричните му настройки на 15%. Използвайте бутоните "VOL +" и "VOL –" на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да увеличите нивото на звука.
 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му.
 • Рестартирайте СА модула в следната последователност:
Стъпка 1: Извадете модула от слота на телевизора;
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
Стъпка 3: Поставяте модула и картата в телевизора (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул).
 • Ако първа и втора стъпка не помогнат, Вашият телевизор изисква да се пресканира )
 • Извадете СА модула от телевизора и картата от СА модула и ги поставете обратно (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул);
 • Почистете внимателно златния чип с мека и суха материя, за да отстраните евентуални замърсявания;
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • • Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми, които А1 излъчва, но спрямо абонаментния Ви план, може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. +35988123, посетете уеб-сайта на А1.bg или наш магазин, където ще Ви консултираме за най-подходящия абонамент, съобразен изцяло с Вашите нужди и желания.
 • • Ако на каналите, включени във Вашия абонаментен план, се изписва надпис „Няма достъп” (No access 6), слeдвайте стъпките по-долу:
Стъпка 1: Изберете канал БНТ(обикновено е на 1-ва позиция) и оставете телевизора да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на БНТ, проверете и останалите канали – би трябвало да са се отключили и да работят нормално.h5>
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Ако на каналите, включени във Вашия абонаментен план, се изписва надпис „Няма достъп” (No access 4), позвънете на тел. +35988123
 • Ако на каналите, включени във Вашия абонаментен план, се изписва надпис „Няма достъп” (No access 11 или 12 ), проверете дали не сте разменили картите между устройствата/ в случай , че ползвате повече от един телевизор/.
 • Проверете дали е сверен часовникът на телевизора Ви на лятно или зимно часово време в „Настройка на часа” (Clock settings) в главното меню на телевизора Ви).

Уточнение: Спецификата на това меню е различна за всеки телевизор и е необходимо да откриете информация в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.

Забележка: коректните стойности за часовата зона трябва да са:

 • GMT +3 – за Лятно часово време;
 • GMT +2 – за Зимно часово време.
 • Проверете дали Вашият телевизор поддържа функцията MPEG-4, чрез която може да гледате HD канали (погледни секция Предварителни стъпки за работа с CA модул).
  Ако Вашият телевизор не поддържа тази функция, то няма да е възможно да гледате HD каналите, включени във Вашия абонамент, като ще са налични единствено SD каналите.

Забележка: Тази информация можете да откриете в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.

 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал на А1 е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му.
 • Проверете сателитната антена. В зависимост от сезона- почистете от листа или от сняг.
 • Проверете дали не сте включили функцията „Mute” (възможност за спиране на звука) от дистанционното управление на телевизора;
 • Проверете дали звукът на телевизора Ви не е намален до минимум;
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Насочвайте дистанционното единствено към Вашия телевизор;
 • Проверете дали има пряка видимост към предния панел на телевизора, за да може да се осъществява контакт с дистанционното управление;
 • Проверете включен ли е телевизорът в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация);
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление, като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.
 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му;
 • Рестартирайте СА модула в следната последователност:
Стъпка 1: Извадете модула от слота на телевизора;
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
Стъпка 3: Поставяте модула и картата в телевизора (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул).