начало / помощник телевизия / цифрова телевизия / телевизори с ка модул / телевизор „Finlux“ с ка модул

 

Ръководство за работа с телевизор „Finlux“ с КА модул

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа на телевизор с CA модула.

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа на телевизор с CA модул, защото ще боравите по-лесно с услугата, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Моля, изберете желаната от Вас подсекция, за да достъпите до съдържанието й, натискайки върху бутона „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

Аналогов телевизионен сигнал – телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа, външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „RF“ (антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен  брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал –  сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4. Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер).  В случай на приемане на цифров телевизонен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RF“ входа на цифровия приемник, а цифровят приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCART кабели, връзка по ниска честота („чинчове”, RCA кабел) или кабелна връзка по HDMI стандарт.    Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал. Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпоризвеждане могат да бъдат добавени:

 • разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);
 • възможност за избор на субтитри на различен език;
 • възможност за избор на аудио съпровод на различен език, като последните две.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TV студиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

CA модул - декодиращо устройство за Conax карта, което използва цифровия тунер на телевизионния приемник. С негова помощ Вие можете да гледате цифрова телевизия, без необходимост от монтирането на външно устройство (цифров приемник) (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Карта за декриптиране (CONAX карта, карта за достъп до съдържание)  – карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Заключване на канали (родителски контрол)  – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

HD (High Definition) телевизия– цифрова телевизионна система с по-висока разделителна способност от традиционните системи като PAL, SECAM и NTSC. HDTV се разпространява в няколко различни формата на разделителна способност в зависимост от цифровото студио, в което е формиран и цифровият канал за връзка. Телевизионните приемници, които отговарят на стандарт HD Ready, имат екран с по-ниска разделителна способност и подържат резолюция на възпроизвеждане на картината 720p/1080i. Телевизионните приемници, които отговарят на Full HD стандарта, имат по-висока разделителна способност и подържат реолюция на възпроизвеждане на картината до 1080p. 

За възпроизвеждане на HD канали, е необходимо MPEG-4 декодиране на цифровия телевизионен сигнал.

HD каналите в програмната схема се отличават с допълнение „HD” след наименованието на канала (Пример: BTV HD).

SD (Standard-Definition) телевизия– телевизионна система, която използва резолюция с разделителнаспособност: 480i, 480p и 576i. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определен цифров канал за пренос, а също и предоставя допълнителни услуги като: субтитри, допълнителни аудио-канали.


 

Използването на CA модул зависи от характеристиките на телевизора Ви. Препоръчително е да се запознаете подробно с инструкциите за използването на телевизионния Ви приемник, за да се възползвате от всички удобства на CA модул устройството.

Стъпка 1: Уверете се, че Вашият телевизор е съвместим с CA модул устройството и може да приема цифров сигнал.
 • Проверете дали телевизорът Ви има слот за CA модул с вграден DVB-C цифров тунер за получаване на цифров сигнал от кабелния оператор. Слотът може да се намира в лявата, дясната или горната част на телевизроа, а дали се поддържа DVB-C тунер, трябва да проверите в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му;
 • Проверете дали Вашият телевизор поддържа MPEG4, за да може да се насладите на богатото HD съдържание. Ако нямате такава опция, то ще можете да гледате само програмите с SD качество на картината.
 • Забележка: Информацията за характеристиките на Вашия телевизор можете да откриете в ръководство за употреба или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на параметрите му.
Стъпка 2: Включете антенния кабел директно в антенния вход ( ) на телевизора;

Забележка: В случай, че досега сте използвали цифров приемник (ADB, Topfield или друг), преместете антенния кабел (който досега е влизал във входа “RF/CABLE IN” на цифровия приемник) в антенния вход на телевизора, намиращ се в задната част на телевизора ( ).Стъпка 3: Поставете Conax картата според указания на илюстрацията начин - златистия чип на картата трябва да е насочен към вътрешната част на СА модула, а серийният номер на картата () трябва да е насочен към страната със сериен номер на модула.

Стъпка 4: Поставете CA модула с поставената в него Conax карта в слота на Вашия телевизор според указания на илюстрацията начин - серийния номер на СА модула трябва да е насочен към екрана на телевизора:

Вариант 1 - Cлотът е от лявата страна на TV


Вариант 2 - Cлотът е от дясната страна на TV


Вариант 3 - Cлотът е от горната страна на TV

Уточнение: При правилно поставен СА модул серийните номера на Conax картата и СА модула са насочени към екрана на Вашия телевизор.

Стъпка 5: Включете Вашия телевизор в електрическата мрежа, след което го стартирайте от дистанционното управление.
Стъпка 6: Преминете в режим на гледане на ТВ програми от бутона на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с различни режими, от който изберете режим “ТV”.
Пренастройка

Пренастройка на цифрово устройствоа

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия телевизор.

Пренастройката на Вашия телевизор е важна стъпка за отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение А1 помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

Моля, изберете желаната от Вас подсекция, за да достъпите до съдържанието й, натискайки върху бутона „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 • При първоначално инсталиране на CA модула;
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали, инициирани от А1;
 • При възникнало затруднение със следното проявление:
  • На част или всички канали изписва „Няма сигнал“;
  • Името на програмата не съответства на информацията от EPG.

 

Важно: Снимките и менюто по-долу са с примерен и насочващ характер. Те зависят от модела и софтуерната версия на Вашия телевизор.

Забележка: Ако по някаква причина прекъснете започналата настройка, се върнете отново към Стъпка 1 и повторете всички стъпки в същата последователност.

Стъпка 1: Изберете бутон „Menu“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелки наляво и надясно изберете опция „Инсталация” (Installation) и потвърдете с бутона„OK” , намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: В новото подменю маркирайте „Първа инсталация” (First time installation) със стрелките нагоре и надолу и потвърдете с бутона "ОК“ , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Чрез стрелките наляво и надясно изберете „Да“ (Yes) и потвърдете с бутона „ОК“ , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: Със стрелките нагоре и надолу маркирайте желан език за менюто (Български / Bulgarian) и потвърдете с бутона „ОК“ , намиращ се между стрелките.
Стъпка 6: Ще видите подменю „Първа инсталация“(First time installation) ,където трябва да изберете следните параметри:

Уточнение: Можете да се придвижвате по различните менюта чрез стрелките за нагоре и надолу .

 • Меню „Държава“ (Country) - чрез стрелките за наляво и надясно изберете „Финландия“ (Finland);
 • Меню „Вид на търсенето“ (Search type) - чрез стрелките за наляво и надясно изберете „Само цифрова“ (Only digital);
 • Меню „Телетекст Език“ (Teletext Language) - чрез стрелките за наляво и надясно изберете „Запад“ (West);
 • Меню „Кодирано сканиране“ (Coded Scan) - чрез стрелките за наляво и надясно изберете „Да“ (Yes).

Уточнение: Ако моделът на Вашия телевизор е произведен преди 2013г., то за избор на държава изберете Финландия (Finland). За моделите телевизори, произведени след 2013г, трябва да бъде избрана държава България (Bulgaria).

Стъпка 7: След въвеждане на необходимите параметри, потвърдете с бутона „ОК“ , намиращ се между стрелките.
Стъпка 8: Посредством стрелките наляво и надясно изберете „Режим Жилище“ (Mode Home) и потвърдете с бутона „ОК“ , намиращ се между стрелките.

Стъпка 9: В новия прозорец със стрелките наляво и надясно маркирайте опция „Да“ (Yes) и потвърдете с бутона „ОК“ , намиращ се между стрелките.

Стъпка 10: Със стрелките наляво и надясно маркирайте опция „Кабел“ (Cable) и потвърдете с бутона „ОК“ , намиращ се между стрелките.

Стъпка 11: Отново със стрелките наляво и надясно маркирайте опция „Да“ (Yes) и потвърдете с бутона „ОК“ , намиращ се между стрелките.

Стъпка 12: Ще видите таблица с въведени параметри за настройка на телевизора „Търсене на мрежови канали“ (Network Channels Search). Фабрично не съответстват на параметрите на сигнала на А1, затова е необходимо да проверите в таблицата приложена по-долу дали е въведена правилната честота според Вашия град (погледни в секция Таблица с честоти по градове).

Уточнение: Можете да се придвижвате по различните менюта чрез стрелките за нагоре и надолу.

 • Меню „Мрежа“ ( Network) - чрез стрелките наляво и надясно изберете „Друг“ (Other);
 • Меню „Честота“ (Frequency) - чрез стрелките наляво и надясно изберете „Само цифрова“ (Only digital);
 • Меню „Network ID” - чрез стрелките наляво и надясно изберете „Никой“ (None);
 • Меню „Стъпка на търсене“ (Step for search) - чрез стрелките наляво и надясно изберете „8000“;

Стъпка 13: След въвеждане на необходимите параметри, потвърдете с бутона „ОК“ , намиращ се между стрелките, за да стартира търсенето на канали.
Стъпка 14: Изчакайте докато настройката приключи. След завършване на настройката, се появява списък с всички намерени канали. Потвърдете с бутона „ОК“ , намиращ се между стрелките и автоматично ще преминете към първия канал от списъка с канали.

ВАЖНО: Ако не се активират каналите и се вижда надпис „Кодиран канал/сигнал”, проверете дали сте поставил правилно модула във Вашия телевизор (погледни в секция Предварителни стъпки и изисквания за работа с СА модул)

Уточнение: Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

Телевизорът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми на А1. Приятно гледане!

Таблица с честоти в зависимост от града:

Град Честота/
Frequency ( MHz )
Честота/
Frequency( KHz )
Честота на символите/
Simbol rate( kS/s)
Модулация /
Modulation
Бургас 754 754000 6900 64 QAM
Банско, Разлог и Симитли 754 754000 6900 64 QAM
Варна 746 746000 6875 64 QAM
Велинград 410 410000 6900 64 QAM
Габрово 602 602000 6900 64 QAM
Девин 642 642000 6875 64 QAM
Димитровград 410 410000 6875 64 QAM
Добрич 162 162000 6875 64 QAM
Карлово, Сопот 410 410000 6900 64 QAM
Козлодуй 642 642000 6875 64 QAM
Куклен 410 410000 6900 64 QAM
Кърджали 610 610000 6875 64 QAM
Кюстендил 442 442000 6900 64 QAM
Ловеч 554 554000 6875 64 QAM
Лом 410 410000 6875 64 QAM
Монтана 410 410000 6875 64 QAM
Пазарджик 410 410000 6900 64 QAM
Панагюрище 162 162000 6875 64 QAM
Пещера 410 410000 6875 64 QAM
Плевен 746 746000 6875 64 QAM
Пловдив 410 410000 6900 64 QAM
Пловдив регион 410 410000 6900 64 QAM
Първомай 410 410000 6900 64 QAM
Петрич 754 754000 6900 64 QAM
Разград 162 162000 6875 64 QAM
Раковски 410 410000 6900 64 QAM
Русе 746 746000 6875 64 QAM
Сливен 410 410000 6875 64 QAM
Слънчев Бряг 746 746000 6875 64 QAM
Сопот 410 410000 6900 64QAM
София 754 754000 6900 64 QAM
Стамболийски 410 410000 6900 64 QAM
Стара Загора 746 746000 6875 64 QAM
Търговище 410 410000 6875 64 QAM
Хасково 410 410000 6875 64 QAM
Хисаря 410 410000 6900 64 QAM
Чирпан 746 746000 6875 64 QAM
Шумен 746 746000 6875 64 QAM
Функции

Допълнителни функционалности на телевизор „Finlux”

В тази секция можете да научите кои са основните функционалности на Вашия телевизор и как свободно да боравите с тях.

Моля, изберете функцията на Вашия телевизор, за която търсите повече информация, чрез бутон „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

Забележка: За да се визуализират субтитрите на български език на избран канал, е необходимо:

 • каналът да поддържа този език за субтитри;
 • субтитрите да бъдат включени;
 • да бъде коректно избран главният език на субтитрите – Български (Bulgarian).
Стъпка 1: Преминете на даден канал, за който желаете да извършите промяната и натиснете бутон “LANG” на дистанционно управление на Вашия телевизор.

Стъпка 2: Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция „Език субтитри” (Subtitle language) и потвърдете с бутона „ОК“ , намиращ се между стрелките. Ще се видите всички езици, които излъчваният канал поддържа.

Стъпка 3: С помощта на стрелките нагоре и надолу изберете желания от Вас език и потвърдете с бутона “ОК” , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Изберете бутон „EXIT” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да се върнете към гледания канал.

 

 

Забележка: За да се визуализира аудио на български език на избран канал, е необходимо:

 • каналът да поддържа този език за аудио;
 • език на аудио да бъде включен;
 • да бъде коректно избран главният език на звука – Български (Bulgarian).
Стъпка 1: Преминете на даден канал, за който желаете да извършите промяната и натиснете бутон“LANG” на дистанционно управление на Вашия телевизор.

Стъпка 2: Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция „Аудио език” (Audio Language) и потвърдете с бутона “ОК” , намиращ се между стрелките. Ще се видите всички езици, които излъчваният канал поддържа.

Стъпка 3: С помощта на стрелките нагоре и надолу изберете желания от Вас аудио език и потвърдете с бутона “ОК” , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Изберете бутон „EXIT” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да се върнете към гледания канал.

 

 

Стъпка 1: от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно изберете опция „Настройки” (Settings) и потвърдете с бутона “ОК” , намиращ се между стрелките.
Стъпка 3: В новото подменю със стрелки нагоре и надолу изберете “Дата/Час” (Date / Time) и потвърдете с бутона “ОК” , намиращ се между стрелките.
 • Със стрелката надолу преместете на “Режим настройки на часа” (Time Settings) и чрез стрелките наляво или надясно изберете „Автоматично“ (Auto).
 • Чрез стрелка надолу преместете на „Часова зона“ (Time zone) и със стрелките наляво или надясно изберете съответните стойности за лятно или зимно часово време.
 • Забележка: коректните стойности за часовата зона трябва да са:
  • GMT +3 – за Лятно часово време;
  • GMT +2 – за Зимно часово време.

Уточнение: Спецификата на това меню е различна за всеки телевизор и е необходимо да откриете информация в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.

Стъпка 5: Изберете бутон „EXIT” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да се върнете към гледания канал.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон “MENU” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно изберете опция „Канал списък” (Channel list) и потвърдете с бутона “OK” , намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: В новото подменю със стрелки нагоре и надолу изберете опция “Активен списък на каналите” (Active channel list) и потвърдете с бутона “ОК, намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Чрез стрелка надолу изберете “Радио само” (Radio only) и потвърдете с бутона “ОК” ,за да се маркира съответното меню.

Стъпка 5: Изберете бутон „EXIT” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да излезете от главното меню и да се включат радио канали.

 

 

Стъпка 1: от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно изберете „Канал списък” (Channel list) и потвърдете с бутона “OK”, намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: В новото подменю със стрелки нагоре и надолу изберете опция “Активен списък на каналите” (Active channel list) и потвърдете с бутона “ОК”, намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Чрез стрелка надолу изберете “Телевизия само” (Television only) и потвърдете с бутона “ОК” , намиращ се между стрелките за да се маркира съответното меню.

Стъпка 5: Изберете бутон „EXIT” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да излезете от главното меню и да се включат телевизионните канали.

 

 

Тази настройка се прави за всеки отделен канал, поддържащ различни формати на картина.

Уточнение: Формата на екрана се променя автоматично за всеки канал в зависимост от начина му на излъчване от А1. Ако желаете да промените тази настройка, по следния начин:

 • Включете на канала, на който желаете да промените формата на картината;
 • Натиснете бутон на дистанционното управление на Вашия телевизор. В долния ляв ъгъл на екрана на Вашия телевизор ще се появи прозорец с различни възможности за настройка на формата на екрана. Избор на определен формат става чрез стрелките нагоре и надолу и автоматично формата се променя спрямо направения избор.
 • Уточнение: А1 препоръчва формата на екрана да бъде настроен на 16:9.
 • Натиснете бутон „EXIT“ , за да излезете от менюто.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон “MENU” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно изберете опция „Настройки” (Settings) и потвърдете с бутона “OK”, намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: В новото подменю със стрелки нагоре и надолу изберете “Родителска настройка” (Parental settings) и потвърдете с бутона “ОК” , намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: Ще видите опция “Въвеждане на парола” (Enter password), където въведете ПИН код „0000“, използвайки цифровата клавиатура на дистанционно управление на Вашия телевизор.

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле “Въвеждане на парола” (Enter password).


Стъпка 5: В новото подменю „Настройки родителски контрол“ (Parental Control Settings) със стрелките нагоре и надолу изберете „Заключващо меню“ (Lock menu)
 • Със стрелките наляво и надясно изберете „Всички менюта” (All menu);

Стъпка 6: В същото подменю “Настройки родителски контрол” (Parental Control Settings) със стрелките нагоре и надолу изберете „Заключване за деца“ (Child Lock) .
 • Със стрелките наляво и надясно изберете желаната от Вас възрастова граница.

Уточнение: Ако изберете да заключите дадена категория с 4 или друга възраст, то при излъчване филм или предаване по канал, който автоматично е заложил тази граница, ще бъде заключен.


Стъпка 7: В същото подменю “Настройки родителски контрол” (Parental Control Settings)със стрелките нагоре и надолу изберете “Детска защита” (Child Protection).
 • Със стрелките наляво и надясно изберете “Включено” (On)

Стъпка 8: В същото подменю “Настройки родителски контрол” (Parental Control Settings) със стрелките нагоре и надолу изберете „Настройване на парола“ (Setting a password) и потвърдете с бутона„OK”, намиращ се между стрелките.

 • На екрана ще видите нов прозорец с полета „Нова парола“ (New password) и „Потвърдете“ (Confirm). И в двете полета, използвайки цифровата клавиатура на дистанционно управление на Вашия телевизор, изпишете избраната от Вас нова парола.

Стъпка 9: Изберете бутон “MENU” , за да се върнете към гледания канал

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон “MENU” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: : Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно изберете „Канал списък“ (Channel List) и потвърдете с бутона „OK”, намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: Чрез стрелките нагоре и надолу изберете „Любими“ (Favorites) и потвърдете с бутона „OK“, намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Ще видите списъс с всички канали, излъчвани от А1. Чрез стрелките нагоре и надолу изберете канал, който желаете да включите в списък с любими и потвърдете с бутона „OK“, намиращ се между стрелките.

ВАЖНО: Когато каналът е добавен в списък с любими, пред него ще се появи картинка, изобразяваща звезда.


Стъпка 5: Изберете бутон “MENU”, за да се върнете към гледания канал.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон “MENU” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: : Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно изберете „Канал списък“ (Channel List) и потвърдете с бутона „OK”, намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: Чрез стрелките нагоре и надолу изберете „Любими“ (Favorites) и потвърдете с бутона „OK“, намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Ще видите списъс с всички канали, излъчвани от А1. Чрез стрелките нагоре и надолу изберете канал, който желаете да премхнете от списък с любими и потвърдете с бутона „OK“ , намиращ се между стрелките.

ВАЖНО: Когато каналът е добавен в списък с любими, пред него ще премахне картинката със звезда.


Стъпка 5: Изберете бутон “MENU” , за да се върнете към гледания канал.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон “MENU” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: : Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно изберете „Канал списък“ (Channel List) и потвърдете с бутона „OK” , намиращ се между стрелките.
Стъпка 3: Чрез стрелките нагоре и надолу изберете „Редактиране на списъка с канали“ (Edit Channel List) и потвърдете с бутона „OK“, намиращ се между стрелките.
Стъпка 4: Ще видите списъс с всички канали, излъчвани от А1. Чрез стрелките наляво и надясно изберете „Заключване” (Lock) и потвърдете с бутона „OK“ , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: Ще видите опция “Въвеждане на парола” (Enter the PIN), в която въведете ПИН код „0000“.

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле “Въвеждане на парола” (Enter the PIN).


Стъпка 6: Чрез стрелките нагоре и надолу изберете канал, който желаете да заключите и потвърдете с бутона „OK“, намиращ се между стрелките.

ВАЖНО: Когато каналът е заключен, пред него се появява картина, изобразяваща катинар.


 

 

Стъпка 1: Изберете бутон “MENU” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: : Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките наляво и надясно изберете „Канал списък“ (Channel List) и потвърдете с бутона „OK”, намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: Чрез стрелките нагоре и надолу изберете „Редактиране на списъка с канали“ (Edit Channel List) и потвърдете с бутона „OK“, намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Ще видите списъс с всички канали, излъчвани от А1. Със стрелките наляво и надясно изберете „Заключване” (Lock) и потвърдете с бутона „OK“ , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: Чрез стрелките нагоре и надолу изберете канал, който желаете да отключите и потвърдете с бутона „OK“, намиращ се между стрелките.

ВАЖНО: При успешно отключен канал се премахва картината с катинар.


 

 

 • Изберете бутон от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в EPG на телевизора Ви. Чрез менюто ще получите информация за:
  • Списък с всички излъчвани канали от А1;
  • Програмата за всеки канал за 24 часа напред във времетo.

 

Чести въпроси

Често срещани въпроси

В тази секция ще откриете решението на проблем, възникнал с ползването на цифровата телевизия.

 • При първоначално стартиране на телевизора настройката на нивото на звука е зададена според фабричните му настройки на 15%. Използвайте бутоните "VOL +" и "VOL –" на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да увеличите нивото на звука.
 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал на А1 е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му.
 • Рестартирайте СА модула в следната последователност:
Стъпка 1: Извадете модула от слота на телевизора;
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
Стъпка 3: Поставяте модула и картата в телевизора (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул).
 • Извадете СА модула от телевизора и картата от СА модула и ги поставете обратно (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул);
 • Почистете внимателно златния чип с мека и суха материя, за да отстраните евентуални замърсявания;
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми, които А1 излъчва, но спрямо абонаментния Ви план, може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. 088123, посетете уеб-сайта на А1 или наш магазин, където ще Ви консултираме за най-подходящия абонамент, съобразен изцяло с Вашите нужди и желания.
 • Ако на канал bTV, позициониран на втора позиция, се изписва надпис „Няма достъп” (No access), слeдвайте стъпките по-долу:
Стъпка 1: Изберете канал bTV (обикновено е на 2-ра позиция) и оставете телевизора да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на bTV, проверете и останалите канали – би трябвало да са се отключили и да работят нормално.
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали е сверен часовникът на телевизора Ви на лятно или зимно часово време в поменю „Дата/Час(Date / Time) в главното меню на телевизора Ви (погледни секция Настройка на часа).
 • Уточнение: Спецификата на това меню е различна за всеки телевизор и е необходимо да откриете информация в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.
 • Проверете дали Вашият телевизор поддържа функцията MPEG-4, чрез която може да гледате HD канали (погледни секция Предварителни стъпки за работа с CA модул).
  Ако Вашият телевизор не поддържа тази функция, то няма да е възможно да гледате HD каналите, включени във Вашия абонамент, като ще са налични единствено SD каналите.
 • Забележка: Тази информация можете да откриете в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.
 • Проверете дали антенния кабел с входящия сигнал на А1 е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му.
 • Проверете дали не сте включили функцията „Mute” (възможност за спиране на звука) от дистанционното управление на телевизора;
 • Проверете дали звукът на телевизора Ви не е намален до минимум;
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Насочвайте дистанционното единствено към Вашия телевизор;
 • Проверете дали има пряка видимост към предния панел на телевизора, за да може да се осъществява контакт с дистанционното управление;
 • Проверете включен ли е телевизорът в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация);
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление, като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.
 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал на А1, е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му;
 • Рестартирайте СА модула в следната последователност:
Стъпка 1: Извадете модула от слота на телевизора;
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
Стъпка 3: Поставяте модула и картата в телевизора (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул)
 

Пoследни новини