начало / помощник телевизия / цифрова телевизия / телевизори с ка модул / телевизор „Panasonic“ с ка модул

 

Ръководство за работа с телевизор „Panasonic“ с КА Модул

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа на телевизор с CA модула.

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа на телевизор с CA модул, защото ще боравите по-лесно с услугата, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Моля, изберете желаната от Вас подсекция, за да достъпите до съдържанието й, натискайки върху бутона „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

Аналогов телевизионен сигнал – телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа, външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „RF“ (антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен  брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал –  сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4. Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер).  В случай на приемане на цифров телевизонен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RF“ входа на цифровия приемник, а цифровят приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCART кабели, връзка по ниска честота („чинчове”, RCA кабел) или кабелна връзка по HDMI стандарт.    Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал. Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпоризвеждане могат да бъдат добавени:

 • разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);
 • възможност за избор на субтитри на различен език;
 • възможност за избор на аудио съпровод на различен език, като последните две.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TV студиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

CA модул - декодиращо устройство за Conax карта, което използва цифровия тунер на телевизионния приемник. С негова помощ Вие можете да гледате цифрова телевизия, без необходимост от монтирането на външно устройство (цифров приемник) (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Карта за декриптиране (CONAX карта, карта за достъп до съдържание)  – карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Заключване на канали (родителски контрол)  – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

HD (High Definition) телевизия– цифрова телевизионна система с по-висока разделителна способност от традиционните системи като PAL, SECAM и NTSC. HDTV се разпространява в няколко различни формата на разделителна способност в зависимост от цифровото студио, в което е формиран и цифровият канал за връзка. Телевизионните приемници, които отговарят на стандарт HD Ready, имат екран с по-ниска разделителна способност и подържат резолюция на възпроизвеждане на картината 720p/1080i. Телевизионните приемници, които отговарят на Full HD стандарта, имат по-висока разделителна способност и подържат реолюция на възпроизвеждане на картината до 1080p. 

За възпроизвеждане на HD канали, е необходимо MPEG-4 декодиране на цифровия телевизионен сигнал.

HD каналите в програмната схема се отличават с допълнение „HD” след наименованието на канала (Пример: BTV HD).

SD (Standard-Definition) телевизия– телевизионна система, която използва резолюция с разделителнаспособност: 480i, 480p и 576i. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определен цифров канал за пренос, а също и предоставя допълнителни услуги като: субтитри, допълнителни аудио-канали.


 

Използването на CA модул зависи от характеристиките на телевизора Ви. Препоръчително е да се запознаете подробно с инструкциите за използването на телевизионния Ви приемник, за да се възползвате от всички удобства на CA модул устройството.

Стъпка 1: Уверете се, че Вашият телевизор е съвместим с CA модул устройството и може да приема цифров сигнал.
 • Проверете дали телевизорът Ви има слот за CA модул с вграден DVB-C цифров тунер за получаване на цифров сигнал от кабелния оператор. Слотът може да се намира в лявата, дясната или горната част на телевизроа, а дали се поддържа DVB-C тунер, трябва да проверите в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му;
 • Проверете дали Вашият телевизор поддържа MPEG4, за да може да се насладите на богатото HD съдържание. Ако нямате такава опция, то ще можете да гледате само програмите с SD качество на картината.
 • Забележка: Информацията за характеристиките на Вашия телевизор можете да откриете в ръководство за употреба или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на параметрите му.
Стъпка 2: Включете антенния кабел директно в антенния вход ( ) на телевизора;

Забележка: В случай, че досега сте използвали цифров приемник (ADB, Topfield или друг), преместете антенния кабел (който досега е влизал във входа “RF/CABLE IN” на цифровия приемник) в антенния вход на телевизора, намиращ се в задната част на телевизора ( ).Стъпка 3: Поставете Conax картата според указания на илюстрацията начин - златистия чип на картата трябва да е насочен към вътрешната част на СА модула, а серийният номер на картата () трябва да е насочен към страната със сериен номер на модула.

Стъпка 4: Поставете CA модула с поставената в него Conax карта в слота на Вашия телевизор според указания на илюстрацията начин - серийния номер на СА модула трябва да е насочен към екрана на телевизора:

Вариант 1 - Cлотът е от лявата страна на TV


Вариант 2 - Cлотът е от дясната страна на TV


Вариант 3 - Cлотът е от горната страна на TV

Уточнение: При правилно поставен СА модул серийните номера на Conax картата и СА модула са насочени към екрана на Вашия телевизор.

Стъпка 5: Включете Вашия телевизор в електрическата мрежа, след което го стартирайте от дистанционното управление.
Стъпка 6: Преминете в режим на гледане на ТВ програми от бутона на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с различни режими, от който изберете режим “ТV”.
Пренастройка

Настройка на телевизор „Panasonic”

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия телевизор.

Пренастройката на Вашия телевизор е важна стъпка за отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение А1 помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

Моля, изберете желаната от Вас подсекция, за да достъпите до съдържанието й, натискайки върху бутона „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 • При първоначално инсталиране на СА модула;
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали, инициирани от А1.
 • При възникнало затруднение със следното проявление:
  • На част или всички канали изписва „Няма сигнал“
  • Името на програмата не съответства на инфото от EPG

Важно: Снимките на менюто по-долу е с примерен и насочващ характер. Те зависят от модела и софтуерната версия на Вашия телевизор.

Забележка: Ако по някаква причина прекъснете започналата настройка, се върнете отново към Стъпка 1 и повторете всички стъпки в същата последователност.

Стъпка 1:Изберете бутон „Menu“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция „Настройки” (Settings) и потвърдете със стрелка надясно .
Стъпка 3:В новото подменю, със стрелката надолу преместете на „По-сложни настройки” (More complicated settings) ипотвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Отново със стрелката надолу преместете на „Системно меню“(System menu)ипотвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: В новото подменю със стрелката надолу преместете на „Начални настройки“ (Initialsettings) ипотвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 6: Ще видите съобщение „Всички настройки ще бъдат изтрити” (All settings will be deleted), коетопотвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

 • След потвърждение, ще видите съобщение, че възстановяването на фабричните настройки е завършено и телевизорът ще се рестартира автоматично.
 • Не е нужно да натискате бутон от дистанционното управление на Вашия телевизор.

Стъпка 7: В новото подменю, със стрелките нагоре и надолу, наляво и надясно преместете нажелан от Вас език на менюто.

Уточнение: А1 препоръчва да изберете за език на менюто български.


Стъпка 8: В новото подменю, със стрелки нагоре и надолу изберете за „Страна” (Country) Швейцария или Норвегия.

Уточнение: Ако моделът на Вашия телевизор е прозиведен преди 2012г., то за избор на държава изберете Финландия, а ако я нямате в наличния списък, следва да изберете Германия.Стъпка 9: В следващите стъпки следва да маркирате и поставите отметка на опцииDVB-Cи Аналогов.
 • Със стрелка нагоре и надолу достъпете до опции DVB-Cи Аналогов и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
 • Със стрелка нагоре и надолу изберете опция „Автоматични настройки” (Automaticsettings) ипотвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 10: Ще видите таблица с въведени параметри за настройка на телевизора.

Уточнение: Можете да се придвижвате по различните менюта чрез стрелките за нагоре и надолу .

 • Меню „Честота“ (Frequency) - тя е фабрично заложена на Auto и не е необходимо да я променяте.
 • Меню „Мрежа ID“ (NetworkID) - чрез стрелките за наляво и надясно изберете „при избор на държава Швейцария е 2, При избор на държава Норвегия е 0/auto“ .
 • Уточнение: Имате възможност да изберете цифрата 2 и директно от бутоните на Вашето дистанционно.
Стъпка 11: С помощта на стрелките за нагоре и надолу изберете меню „Автоматични настройки“ (Automaticsettings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 12: Изчакайте докато настройката приключи и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 12: В новото подменю, със стрелки наляво и надясно изберете опция „Жилище” (Home) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 13: В следващите стъпки следва да изберете дали ще ползвате интернет услугата на Вашия телевизор и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките или „Пропусни”(Skip).
 • Ако ще използвате интернет следва със стрелки наляво и надясно е нужно да изберете типа връзка - връзка с кабел или с безжичен;

ВАЖНО: Ако не се активират каналите и се вижда надпис „Кодиран канал/сигнал”, проверете дали сте поставил правилно модула във Вашия телевизор(погледни в секция Предварителни стъпки и изисквания за работа с СА модул)

Уточнение: Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

Телевизорът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми на А1. Приятно гледане!

Таблица с честоти в зависимост от града:

Град Честота/
Frequency ( MHz )
Честота/
Frequency( KHz )
Честота на символите/
Simbol rate( kS/s)
Модулация /
Modulation
Бургас 754 754000 6900 64 QAM
Банско, Разлог и Симитли 754 754000 6900 64 QAM
Варна 746 746000 6875 64 QAM
Велинград 410 410000 6900 64 QAM
Габрово 602 602000 6900 64 QAM
Девин 642 642000 6875 64 QAM
Димитровград 410 410000 6875 64 QAM
Добрич 162 162000 6875 64 QAM
Карлово, Сопот 410 410000 6900 64 QAM
Козлодуй 642 642000 6875 64 QAM
Куклен 410 410000 6900 64 QAM
Кърджали 610 610000 6875 64 QAM
Кюстендил 442 442000 6900 64 QAM
Ловеч 554 554000 6875 64 QAM
Лом 410 410000 6875 64 QAM
Монтана 410 410000 6875 64 QAM
Пазарджик 410 410000 6900 64 QAM
Панагюрище 162 162000 6875 64 QAM
Пещера 410 410000 6875 64 QAM
Плевен 746 746000 6875 64 QAM
Пловдив 410 410000 6900 64 QAM
Пловдив регион 410 410000 6900 64 QAM
Първомай 410 410000 6900 64 QAM
Петрич 754 754000 6900 64 QAM
Разград 162 162000 6875 64 QAM
Раковски 410 410000 6900 64 QAM
Русе 746 746000 6875 64 QAM
Сливен 410 410000 6875 64 QAM
Слънчев Бряг 746 746000 6875 64 QAM
Сопот 410 410000 6900 64QAM
София 754 754000 6900 64 QAM
Стамболийски 410 410000 6900 64 QAM
Стара Загора 746 746000 6875 64 QAM
Търговище 410 410000 6875 64 QAM
Хасково 410 410000 6875 64 QAM
Хисаря 410 410000 6900 64 QAM
Чирпан 746 746000 6875 64 QAM
Шумен 746 746000 6875 64 QAM
Функции

Допълнителни функционалности на телевизор „Panasonic”

В тази секция можете да научите кои са основните функционалности на Вашия телевизор и как свободно да боравите с тях.

Моля, изберете функцията на Вашия телевизор, за която търсите повече информация, чрез бутон „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

За да се визуализират субтитрите на български език на избран канал,е необходимо каналът да поддържа този език и да бъде коректно избран първият предпочитан за тях.

 • Първи предпочитан език за субтитри – Български;
 • Втори предпочитан език за субтитри – Английски.

Тази настройка се прави за всеки отделен канал, поддържащ различни езици на субтитри. За да проверите дали даден канал поддържа възможност за субтитри и на какви езици са те, включете избрания от Вас канал.

Стъпка 1: Изберете бутон „Menu“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Настройки” (Settings) и потвърдете със стрелка надясно .
Стъпка 3: В новото подменю със стрелката надолу преместете на меню “Език” (Language) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Със стрелката надолу преместете на „Избрани субтитри 1“ (Selected subtitles 1) и чрез стрелките за наляво и надясно изберете „Български” (Bulgarian).
Стъпка 5: Със стрелката надолу преместете на „Избрани субтитри 2“ (Selected subtitles 2) и чрез стрелките за наляво и надясно изберете „Английски” (English).

За да се визуализират аудио на български език на избран канал,е необходимо каналът да поддържа този език и да бъде коректно избран първият предпочитан за тях.

 • Първи предпочитан език за аудио – Български;
 • Втори предпочитан език за аудио – Английски.

Тази настройка се прави за всеки отделен канал, поддържащ различни езици на аудио. За да проверите дали даден канал поддържа възможност за аудио и на какви езици са те, включете избрания от Вас канал.

Стъпка 1: Изберете бутон „Menu“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Настройки” (Settings) и потвърдете със стрелка надясно .

Стъпка 3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на меню “Език” (Language) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Със стрелката надолу преместете на „Избрано аудио 1“ (Selected audio1) и чрез стрелките за наляво и надясно изберете „Български” (Bulgarian).
Стъпка 5: Със стрелката надолу преместете на „Избрано аудио 2“ (Selected audio2) и чрез стрелките за наляво и надясно изберете „Английски” (English).
Стъпка 1: Изберете бутон „Menu“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Настройки” (Settings) и потвърдете със стрелка надясно .
Стъпка 3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на меню “Други настройки” (Other settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
Стъпка 4: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на меню “Часова зона” (Time zone) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: Отново със стрелката надолу изберете желаната часова зона и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Забележка: коректните стойности за часовата зона трябва да са:

 • GMT +3 – за Лятно часово време;
 • GMT +2 – за Зимно часово време.
Стъпка 1: Изберете бутон „Menu“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Настройки” (Settings) и потвърдете със стрелка надясно .

Стъпка 3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на меню “DVB-C Меню настройка” (DVB-C Menu Settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Отново със стрелката надолу преместете на меню “Списък канали” (Channel list) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: Ще видите списък с всички канали на настоящите им позиции. За да промените позицията на даден канал, е необходимо да го маркирате, като използвате стрелките нагоре и надолу и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките. Каналът, който сте избрали ще се оцвети в червен цвят.

Стъпка 6: Отново със стрелки надолу и нагоре преместете канала на избраната от Вас позиция и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Ако желаете да заключите даден канал, можете да го направите чрез предварителен избор на 4-цифрен код за родителски контрол.

За да гледате заключен канал, трябва да въведете пин кода, който сте избрали.

Стъпка 1: Изберете бутон „Menu“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Настройки” (Settings) и потвърдете със стрелка надясно .

Стъпка 3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на мен „Детска защита” (Parental control) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: В отворилото се меню въведете фабрично заложена 4-цифрена парола - 0000, като използвате цифровите бутони на дистанционното на Вашия телевизор.

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Фабричен Пин“.


Стъпка 5: Ще видите списък с всички канали.За да заключите даден канал, трябва да го маркирате, като използвате стрелките за нагоре и надолу и да потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките. Срещу каналът ще се появи катинар, което означава че той вече е заключен с ПИН код.

Забележка: За да гледате заключен канал, трябва да въведете пин кода, който сте избрали.

Стъпка 1: Изберете бутон „Menu“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Настройки” (Settings) и потвърдете със стрелка надясно .

Стъпка 3: В новото подменю със стрелката надолу преместете на меню „Детска защита” (Parental control) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: В отворилото се меню въведете фабрично заложена 4-цифрена парола - 0000, като използвате цифровите бутони на дистанционното на Вашия телевизор.

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Фабричен Пин“.


Стъпка 5: Ще видите списък с всички канали.За да отключите даден канал, трябва да го маркирате, като използвате стрелките за нагоре и надолу и да потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките. Срещу каналът ще се премахне катинара, което означава че той вече е отключен.

Тази функционалност се използва в случаите когато:

 • Информацията за програмата не съответства на канала, който гледате в момента
 • Пример: На EPG изписва Евроспорт, а Вие гледате MTV.
 • При наличие на добавени нови канали от А1.
 • Изтрили сте някоя програма.
Стъпка 1:Изберете бутон „Menu“(Menu) от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция „Настройки” (Settings) и потвърдете със стрелка надясно .

Стъпка 3:В новото подменю, със стрелката надолу преместете на меню „DVB-C Меню настройка” (DVB-C Menu Settings) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Отново със стрелката надолу преместете на меню „Актуализация на списъка” (Updating the list) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 5: Каналите ще се актуализират, без да губите Вашата подредба.
Чести въпроси

Често срещани въпроси

В тази секция ще откриете решението на проблем, възникнал с ползването на цифровата телевизия.

 • При първоначално стартиране на телевизора настройката на нивото на звука е зададена според фабричните му настройки на 15%. Използвайте бутоните "VOL +" и "VOL –" на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да увеличите нивото на звука.
 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал на А1 е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му.
 • Рестартирайте СА модула в следната последователност:
Стъпка 1: Извадете модула от слота на телевизора;
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
Стъпка 3: Поставяте модула и картата в телевизора (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул).
 • Ако първа и втора стъпка не помогнат, Вашият телевизор изисква да се пресканира – (погледни в секция Стъпки за пренастройка)
 • Извадете СА модула от телевизора и картата от СА модула и ги поставете обратно (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул);
 • Почистете внимателно златния чип с мека и суха материя, за да отстраните евентуални замърсявания;
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми, които А1 излъчва, но спрямо абонаментния Ви план, може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. 088123, посетете уеб-сайта на А1 или наш магазин, където ще Ви консултираме за най-подходящия абонамент, съобразен изцяло с Вашите нужди и желания.
 • Ако на канал bTV, позициониран на втора позиция, се изписва надпис „Няма достъп” (No access), слeдвайте стъпките по-долу:
Стъпка 1: Изберете канал bTV (обикновено е на 2-ра позиция) и оставете телевизора да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на bTV, проверете и останалите канали – би трябвало да са се отключили и да работят нормално.
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали е сверен часовникът на телевизора Ви на лятно или зимно часово време в „Настройка на часа” (Clock settings) в главното меню на телевизора Ви (погледни в секция Настройка на час).
 • Уточнение: Спецификата на това меню е различна за всеки телевизор и е необходимо да откриете информация в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.

  Забележка: коректните стойности за часовата зона трябва да са:
  • GMT +3 – за Лятно часово време;
  • GMT +2 – за Зимно часово време.
 • Проверете дали Вашият телевизор поддържа функцията MPEG-4, чрез която може да гледате HD канали (погледни секция Предварителни стъпки за работа с CA модул).
 • Ако Вашият телевизор не поддържа тази функция, то няма да е възможно да гледате HD каналите, включени във Вашия абонамент, като ще са налични единствено SD каналите.

Забележка: Тази информация можете да откриете в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.

 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал на А1 е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му.
 • Проверете дали не сте включили функцията „Mute” (възможност за спиране на звука) от дистанционното управление на телевизора;
 • Проверете дали звукът на телевизора Ви не е намален до минимум;
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Насочвайте дистанционното единствено към Вашия телевизор;
 • Проверете дали има пряка видимост към предния панел на телевизора, за да може да се осъществява контакт с дистанционното управление;
 • Проверете включен ли е телевизорът в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация);
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление, като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.
 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал на А1, е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му;
 • Рестартирайте СА модула в следната последователност:
Стъпка 1: Извадете модула от слота на телевизора;
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
Стъпка 3: Поставяте модула и картата в телевизора (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул).

Уточнение: Затруднение се появява, когато не сте избрали за държава Швейцария или Норвегия при първоначална настройка на Вашия телевизор.

Стъпка 1: Направете пренастройка на каналите на Вашия телевизор, като изберете държава „Швейцария или Норвегия”и ID на мрежата “за Швейцария (2) и 0/auto за Норвегия ”(погледни в секция Стъпки за пренастройка).

ПОВТАРЯ СЕ С ОПЦИЯ 11 Вашия телевизор.

Стъпка 1: Направете пренастройка на каналите на Вашия телевизор, като изберете държава „Швейцария”и ID на мрежата “2”(погледни в секция Стъпки за пренастройка).
 

Пoследни новини