начало / помощник телевизия / цифрова телевизия / телевизори с ка модул / телевизор „Samsung“ с ка модул

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ТЕЛЕВИЗОР „Samsung“ С КА Модул

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа на телевизор с CA модула.

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа на телевизор с CA модул, защото ще боравите по-лесно с услугата, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Моля, изберете желаната от Вас подсекция, за да достъпите до съдържанието й, натискайки върху бутона „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

Аналогов телевизионен сигнал – телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа (А1), външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „RF“ (антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен  брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал –  сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4. Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер).  В случай на приемане на цифров телевизонен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RF“ входа на цифровия приемник, а цифровят приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCART кабели, връзка по ниска честота („чинчове”, RCA кабел) или кабелна връзка по HDMI стандарт.    Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал. Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпоризвеждане могат да бъдат добавени:

 • разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);
 • възможност за избор на субтитри на различен език;
 • възможност за избор на аудио съпровод на различен език, като последните две.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TV студиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

CA модул - декодиращо устройство за Conax карта, което използва цифровия тунер на телевизионния приемник. С негова помощ Вие можете да гледате цифрова телевизия от А1, без необходимост от монтирането на външно устройство (цифров приемник) (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Карта за декриптиране (CONAX карта, карта за достъп до съдържание)  – карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия в мрежата на А1 (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Заключване на канали (родителски контрол)  – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

HD (High Definition) телевизия– цифрова телевизионна система с по-висока разделителна способност от традиционните системи като PAL, SECAM и NTSC. HDTV се разпространява в няколко различни формата на разделителна способност в зависимост от цифровото студио, в което е формиран и цифровият канал за връзка. Телевизионните приемници, които отговарят на стандарт HD Ready, имат екран с по-ниска разделителна способност и подържат резолюция на възпроизвеждане на картината 720p/1080i. Телевизионните приемници, които отговарят на Full HD стандарта, имат по-висока разделителна способност и подържат реолюция на възпроизвеждане на картината до 1080p. 

За възпроизвеждане на HD канали, е необходимо MPEG-4 декодиране на цифровия телевизионен сигнал.

HD каналите в програмната схема на А1 се отличават с допълнение „HD” след наименованието на канала (Пример: BTV HD).

SD (Standard-Definition) телевизия– телевизионна система, която използва резолюция с разделителнаспособност: 480i, 480p и 576i. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определен цифров канал за пренос, а също и предоставя допълнителни услуги като: субтитри, допълнителни аудио-канали.

В комплекта към Вашия CA модул получавате следните допълнения:

 

Използването на CA модул зависи от характеристиките на телевизора Ви. Препоръчително е да се запознаете подробно с инструкциите за използването на телевизионния Ви приемник, за да се възползвате от всички удобства на CA модул устройството.

Стъпка 1: Уверете се, че Вашият телевизор е съвместим с CA модул устройството и може да приема цифров сигнал от А1:
 • Проверете дали телевизорът Ви има слот за CA модул с вграден DVB-C цифров тунер за получаване на цифров сигнал от кабелния оператор. Слотът може да се намира в лявата, дясната или горната част на телевизроа, а дали се поддържа DVB-C тунер, трябва да проверите в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му;
 • Проверете дали Вашият телевизор поддържа MPEG4, за да може да се насладите на богатото HD съдържание на А1. Ако нямате такава опция, то ще можете да гледате само програмите с SD качество на картината.
 • Забележка: Информацията за характеристиките на Вашия телевизор можете да откриете в ръководство за употреба или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на параметрите му.
Стъпка 2: Включете антенния кабел на А1 директно в антенния вход ( ) на телевизора;

Забележка: В случай, че досега сте използвали цифров приемник от А1 (ADB, Topfield или друг), преместете антенния кабел (който досега е влизал във входа “RF/CABLE IN” на цифровия приемник) в антенния вход на телевизора, намиращ се в задната част на телевизора ( ).Стъпка 3: Поставете А1 Conax картата според указания на илюстрацията начин - златистия чип на картата трябва да е насочен към вътрешната част на СА модула, а серийният номер на картата () трябва да е насочен към страната със сериен номер на модула.

Стъпка 4: Поставете CA модула с поставената в него Conax карта в слота на Вашия телевизор според указания на илюстрацията начин - серийния номер на СА модула трябва да е насочен към екрана на телевизора:

Вариант 1 - Cлотът е от лявата страна на TV


Вариант 2 - Cлотът е от дясната страна на TV


Вариант 3 - Cлотът е от горната страна на TV

Уточнение: При правилно поставен СА модул серийните номера на Conax картата и СА модула са насочени към екрана на Вашия телевизор.

Стъпка 5: Включете Вашия телевизор в електрическата мрежа, след което го стартирайте от дистанционното управление.
Стъпка 6: Преминете в режим на гледане на ТВ програми от бутона на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с различни режими, от който изберете режим “ТV”.
Пренастройка

Пренастройка на цифрово устройство

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия телевизор.

Пренастройката на Вашия телевизор е важна стъпка за отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение А1 помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

Моля, изберете желаната от Вас подсекция, за да достъпите до съдържанието й, натискайки върху бутона „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

 • При първоначално инсталиране на СА модула;
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали, инициирани от А1.
 • При възникнал проблем със следното проявление:
  • На част или всички канали изписва „Няма сигнал“
  • Името на програмата не съответства на инфото от EPG

 

 

Важно: Снимките на менюто по-долу е с примерен и насочващ характер. Те зависят от модела и софтуерната версия на Вашия телевизор.

Забележка: Ако по някаква причина прекъснете започналата настройка, се върнете отново към Стъпка 1 и повторете всички стъпки в същата последователност.

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Система” (System) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: В новото подменю, със стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Настройка” (Plug&Play) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Ще видите опция "Plug and play", в която въведете ПИН код „0000“ и потвърдете с бутонa, намиращ се между стрелките.

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле "Plug and play".


Стъпка 5: В новото подменю “Избор на език за екрана(Screen language selection) със стрелка надясно достъпете до списъка с налични езици за екрана.
 • В появилия се списък с налични езици, със стрелките за нагоре и надолу изберете желания от Вас език и потвърдете с бутонa, намиращ се между стрелките.

Стъпка 6: Ще видите ново подменю „Изберете режим на използване(Select usage mode). Чрез стелките за наляво и надясно изберете опция “За дома (For home) и потвърдете с бутонa , намиращ се между стрелките.

Стъпка 7: В новото подменю ”Избор на държава(Country Selection) със стрелка надясно достъпете до списъка с налични държави.
 • В появилия се списък с налични държави със стрелките за нагоре и надолу изберете България и потвърдете с бутонa , намиращ се между стрелките.

Уточнение: Ако модела на Вашия телевизор е произведен след 2013г. изберете държава България, но ако е произведен преди 2013г., изберете "Други".


Стъпка 8: Ще видите ново подменю “Изберете вашата времева зона” (Select your time zone), в което със стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Часови пояс” (Time zone) и потвърдете с бутонa , намиращ се между стрелките.
 • Със стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Ръчно” (Мanual) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 9: В същото подменю ”Изберете вашата времева зона (Select your time zone), отново със стрелките за нагоре и надолу изберете опция “GMT” и потвърдете със стрелка надясно .
 • Със стрелките за нагоре и надолу изберете желаната часова зона и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Забележка: коректните стойности за часовата зона трябва да са:

 • GMT +3 – за Лятно часово време;
 • GMT +2 – за Зимно часово време.

Стъпка 10: Ще видите подменю ”Настройка на режима на часовника” (Set the clock mode) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.
 • Меню “Режим на часовник” (Clock mode) – тo е фабрично заложено на "Авто" (Auto) и не е необходимо да го променяте.

Стъпка 11: В новото подменю “Задава опции за търсене за Автонастройка честота” (Sets the search options for auto adjustment frequency), чрез стрелки наляво , надясно , надолу и нагоре преместете на опция „Кабелен – Цифров и аналогов” и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 12: Със стрелка надолу преместете на опция “Търсене” (Search) потвърдете с бутона, намиращ се между стрелките.

Стъпка 13: В новото подменю, със стрелка надолу преместете на опция “Търсене” (Search) и потвърдете с бутона, намиращ се между стрелките, за да започне търсенето.
 • Опциите „Режим на търсене” (Search mode), „Мрежа” (Network), „Мрежов ID” (Network ID), „Честота” (Frequency), „Модулация” (Modulation)и „Скорост на символи” (Symbol rate) са зададени фабрично и не е нужно да ги променяте.

Стъпка 14: Изчакайте докато настройката приключи и потвърдете с бутона намиращ се между стрелките, за да се появи канал БНТ 1.

ВАЖНО: Ако не се активират каналите и се вижда надпис „Кодиран канал/сигнал”, проверете дали сте поставил правилно модула във Вашия телевизор (погледни в секция Предварителни стъпки и изисквания за работа с СА модул)

Уточнение:Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

Телевизорът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми на А1. Приятно гледане!

 

Таблица с честоти в зависимост от града:

Град Честота/
Frequency ( MHz )
Честота/
Frequency( KHz )
Честота на символите/
Simbol rate( kS/s)
Модулация /
Modulation
Бургас 754 754000 6900 64 QAM
Банско, Разлог и Симитли 754 754000 6900 64 QAM
Варна 746 746000 6875 64 QAM
Велинград 410 410000 6900 64 QAM
Габрово 602 602000 6900 64 QAM
Девин 642 642000 6875 64 QAM
Димитровград 410 410000 6875 64 QAM
Добрич 162 162000 6875 64 QAM
Карлово, Сопот 410 410000 6900 64 QAM
Козлодуй 642 642000 6875 64 QAM
Куклен 410 410000 6900 64 QAM
Кърджали 610 610000 6875 64 QAM
Кюстендил 442 442000 6900 64 QAM
Ловеч 554 554000 6875 64 QAM
Лом 410 410000 6875 64 QAM
Монтана 410 410000 6875 64 QAM
Пазарджик 410 410000 6900 64 QAM
Панагюрище 162 162000 6875 64 QAM
Пещера 410 410000 6875 64 QAM
Плевен 746 746000 6875 64 QAM
Пловдив 410 410000 6900 64 QAM
Пловдив регион 410 410000 6900 64 QAM
Първомай 410 410000 6900 64 QAM
Петрич 754 754000 6900 64 QAM
Разград 162 162000 6875 64 QAM
Раковски 410 410000 6900 64 QAM
Русе 746 746000 6875 64 QAM
Сливен 410 410000 6875 64 QAM
Слънчев Бряг 746 746000 6875 64 QAM
Сопот 410 410000 6900 64QAM
София 754 754000 6900 64 QAM
Стамболийски 410 410000 6900 64 QAM
Стара Загора 746 746000 6875 64 QAM
Търговище 410 410000 6875 64 QAM
Хасково 410 410000 6875 64 QAM
Хисаря 410 410000 6900 64 QAM
Чирпан 746 746000 6875 64 QAM
Шумен 746 746000 6875 64 QAM
Функции

Допълнителни функционалности на телевизор

В тази секция можете да научите кои са основните функционалности на Вашия телевизор и как свободно да боравите с тях.

Моля, изберете функцията на Вашия телевизор, за която търсите повече информация, чрез бутон „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

Важно: Снимките и менюто по-долу са с примерен и насочващ характер. Те зависят от модела и софтуерната версия на Вашия телевизор.

 

За да се визуализират субтитрите на български език на избран канал,е необходимо каналът да поддържа този език и да бъде коректно избран първият предпочитан за тях.

 • Първи предпочитан език за субтитри – Български;
 • Втори предпочитан език за субтитри – Английски.

Тази настройка се прави за всеки отделен канал, поддържащ различни езици на субтитри. За да проверите дали даден канал поддържа възможност за субтитри и на какви езици са те, включете избрания от Вас канал.

Стъпка 1: Изберете бутон „TOOLS“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в менюто с инструменти.

Стъпка 2: Ще видите списък с основните инструменти на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Субтитри”” (Subtitle) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: В новото подменю, със стрелките за нагоре и надолу изберете опция “„Език на субтитрите” (Subtitled) изберете „Предпочитани“ (Favourite) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Уточнение: На опция „Основни субтитри“ и „Допълнителни субтитри“ трябва да изберете Български.

Стъпка 4: Изберете, със стрелките за нагоре и надолу опция “„Затвори”” (Close) от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да се върнете към гледания канал.
Стъпка 5: Преминете на избран от Вас канал, за който желаете да настроите език на субтитрите и натиснете бутона от дистанционното управление на телевизора.Стъпка 6: Ще видите меню, в което със стрелките за нагореи надолуизберете опция “Субтитри” (Subtitles) и потвърдете със стрелка надясно .
 • Със стрелките за нагореи надолуизберете “Вкл.” и потвърдете с бутона, намиращ се между стрелките.

Стъпка 7: Изберете бутон „Exit” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да се върнете към гледания канал.

 

 

За да се визуализира аудиото на български език на избран канал, е необходимо каналът да поддържа този език и да бъде коректно избран първият предпочитан за тях.

 • Първи предпочитан аудио език – Български;
 • Втори предпочитан аудио език – Английски.

Тази настройка се прави за всеки отделен канал, поддържащ различни езици на аудио. За да проверите дали даден канал поддържа възможност за аудио и на какви езици са те, включете избрания от Вас канал.

Стъпка 1: Изберете бутон „Tools“от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите в менюто с инструменти.


Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта на Вашия телевизор. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция ““Език на звука” ” (Audio language) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: В новото подменю със стрелките за нагоре и надолу изберете опция “„Български“ ” (Bulgarian) и потвърдете с бутон , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Преминете на избран от Вас канал, за който желаете да настроите език на звука и натиснете бутона от дистанционното управление на телевизора.


Стъпка 5: В новото подменю със стрелките за нагоре и надолу изберете опция „Аудио описание" и потвърдете със стрелка надясно
 • Със стрелките за нагоре и надолу изберете „Вкл.” и потвърдете бутона, намиращ се между стрелките.
Стъпка 6: Изберете бутон „Exit” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да се върнете към гледания канал

 

 

Важно: Тази настройка се прави за всеки отделен канал, поддържащ различни формати на картина.

Стъпка 1: Изберете бутон „Tools“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите менюто с инструменти.

Стъпка 2: Отново със стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Размер картина” (Picture size) и потвърдете с бутон, намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: В появилият се списък, чрез стрелките за нагоре и надолу изберете „Авто формат” (Auto format) и потвърдете с бутона, намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Изберете бутон „Exit” от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да се върнете към гледания канал.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон „CONTENT“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите меню за управление на каналите.

Стъпка 2: Ще видите списък на меню за управление на каналите. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Диспечер на канали” (Manager channels) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: Придвижете се със стрелките за нагоре и надолу до канал, който желаете да заключите и натиснете бутона “TOOLS от дистанционното управление на телевизора.
 • Със стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Заключи (Lock) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Ще видите опция “Въведи PIN” (Enter the PIN), в която въведете ПИН код „0000“ и потвърдете с бутонa , намиращ се между стрелките.

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле “Въведи PIN” (Enter the PIN).


Стъпка 5: Ще видите съобщение, в което потвърдете заключването на канал с бутона , намиращ се между стрелките.
 • Срещу всеки заключен канал ще Ви излезне картина катинар

Стъпка 6: Когато приключите с избора си, излезте от менюто с бутон „Exit“.

Забележка: За да гледате заключен канал, трябва да въведете пин кода, който сте избрали.

ВАЖНО: Ако направите пренастройка на Вашия телевизор, ще изтриете настройката на родителския контрол и ще е необходимо да я въведете отново!

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон „CONTENT“ от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите до меню за управление на каналите.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта за управление на каналите. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Диспечер на канали” (Manager channels) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: Придвижете се със стрелките за нагоре и надолудо канал, който желаете да отключите, натиснете бутона “TOOLS.
 • Със стрелка надолуизберете опция “Отключи (Unlock) и потвърдете с бутона, намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Ще видите опция “Въведи PIN” (Enter the PIN), в която въведете ПИН код „0000“ и потвърдете с бутонa,намиращ се между стрелките.

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле “Въведи PIN” (Enter the PIN).

Стъпка 5: Ще видите съобщение, в което потвърдете отключването на канал с бутона, намиращ се между стрелките.
 • Срещу всеки отключен канал ще се премахне картината на катинара

Стъпка 7: Когато приключите с избора си, излезте от менюто с бутон „Exit“.

 

 

Стъпка 1: Изберете бутон „CONTENT“от дистанционното управление на Вашия телевизор, за да достъпите до меню за управление на каналите.

Стъпка 2: Ще видите списък с всички менюта за управление на каналите. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция “Диспечер на канали” (Manager channels) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 3: Придвижете се със стрелките за нагореи надолудо канал, който желаете да преместите на нова позиция, натиснете бутона “TOOLS.
 • Със стрелка надолу изберете опция “Редакт. номер канал (Editing channel number) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Стъпка 4: Ще видите ново подменю с опция ”Канал” (Channel), в което със стрелките за нагоре и надолуизберете канал, който е свободен (празен) и потвърдете с бутона , намиращ се между стрелките.

Уточнение: Новата позиция, на която желаете да преместите избрания от Вас канал задължително трябва да е празна.


Стъпка 5: Когато приключите с избора си, излезте от менюто с бутон „Exit“ .

 

Чести въпроси

Често срещани проблеми

В тази секция ще откриете решението на проблем, възникнал с ползването на цифровата телевизия.

 • При първоначално стартиране на телевизора настройката на нивото на звука е зададена според фабричните му настройки на 15%. Използвайте бутоните "VOL +" и "VOL –" на дистанционното управление на Вашия телевизор, за да увеличите нивото на звука.
 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал на А1 е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му.
 • Рестартирайте СА модула в следната последователност:
Стъпка 1: Извадете модула от слота на телевизора;
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
Стъпка 3: Поставяте модула и картата в телевизора (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул).
 • Извадете СА модула от телевизора и картата от СА модула и ги поставете обратно (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул);
 • Почистете внимателно златния чип с мека и суха материя, за да отстраните евентуални замърсявания;
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми, които А1 излъчва, но спрямо абонаментния Ви план, може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. 088123, посетете уеб-сайта на А1 или наш магазин, където ще Ви консултираме за най-подходящия абонамент, съобразен изцяло с Вашите нужди и желания.
 • Ако на канал bTV, позициониран на втора позиция, се изписва надпис „Няма достъп” (No access), слeдвайте стъпките по-долу:
Стъпка 1: Изберете канал bTV (обикновено е на 2-ра позиция) и оставете телевизора да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на bTV, проверете и останалите канали – би трябвало да са се отключили и да работят нормално.
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали е сверен часовникът на телевизора Ви на лятно или зимно часово време в „Настройка на часа” (Clock settings) в главното меню на телевизора Ви (погледни в секция Настройка на телевизор "Samsung").

Уточнение: Спецификата на това меню е различна за всеки телевизор и е необходимо да откриете информация в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.

Забележка: коректните стойности за часовата зона трябва да са:

 • GMT +3 – за Лятно часово време;
 • GMT +2 – за Зимно часово време.
 • Проверете дали Вашият телевизор поддържа функцията MPEG-4, чрез която може да гледате HD канали (погледни секция Предварителни стъпки за работа с CA модул).
  Ако Вашият телевизор не поддържа тази функция, то няма да е възможно да гледате HD каналите, включени във Вашия абонамент, като ще са налични единствено SD каналите.

Забележка: Тази информация можете да откриете в ръководство за употреба на телевизора Ви или чрез Интернет, като търсите по модел на телевизора и разгледате описанието на характеристиките му.

 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал на А1 е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му.
 • Проверете дали не сте включили функцията „Mute” (възможност за спиране на звука) от дистанционното управление на телевизора;
 • Проверете дали звукът на телевизора Ви не е намален до минимум;
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Насочвайте дистанционното единствено към Вашия телевизор;
 • Проверете дали има пряка видимост към предния панел на телевизора, за да може да се осъществява контакт с дистанционното управление;
 • Проверете включен ли е телевизорът в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация);
 • Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление, като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.
 • Проверете дали антенният кабел с входящия сигнал на А1, е добре поставен в антенния вход () на телевизора чрез изваждането и поставянето му;
 • Рестартирайте СА модула в следната последователност:
Стъпка 1: Извадете модула от слота на телевизора;
Стъпка 2: Рестартирайте телевизора, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
Стъпка 3: Поставяте модула и картата в телевизора (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с СА модул).
 

Пoследни новини