начало / помощник телевизия / цифрова телевизия / цифрови приемници / приемник „coship N 8750 C“

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЦИФРОВ ПРИЕМНИК „Coship N 8750 C“

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с цифровото устройство.

Препоръчително е преди да преминете към отстраняване на конкретен проблем, да се запознаете с базовата информация за работа с цифровия Ви приемник, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Аналогов телевизионен сигнал– телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа (А1), външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „RF“ (антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен  брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал– сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4.Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер). В случай на приемане на цифров телевизонен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RF“ входа на цифровия приемник, а цифровят приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCART кабели, връзка по ниска честота („чинчове”, RCA кабел) или кабелна връзка по HDMI стандарт. Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал. Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпоризвеждане могат да бъдат добавени:

 • разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);
 • възможност за избор на субтитри на различен език;
 • възможност за избор на аудио съпровод на различен език, като последните две.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TV студиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

Дистанционно управление– устройство, което се използва за задаване на команди от разстояние и служещо за управление на различни настройки, като телевизионен канал, информация за филми, песни и сила на звука (погледни секция Дистанционни управления).

Карта за декриптиране (CONAX карта, карта за достъп до съдържание)  – карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия в мрежата на А1 (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Захранващ адаптор– преобразувател от променливо мрежово (220V AC) към постоянно ниско напрежение (5V, 9V, 12V DC), посредством който цифровият  приемник (сет топ бокс)  се включва към електрическата мрежа. Преобразуването осигурява безопасна работа на цифровия приемник съгласно стандартите (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

HDMI кабел-HDMI (High-Definition Multimedia Interface) представлява кабел, посредством който цифровият телевиизонен сигнал, декодиран от цифровия приемник, се предава към телевизионния приемник. Посредством използването на HDMI кабел е въможно приемането на цифрови телевизионни програми със стандартна резолюция (SD) и с висока резолюция (HD) (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Кабел ЕURОSCART  (скарт)  - ЕURОSCARTпредставлява свързващ кабел,  посредством който цировият приемник се свързва към телевизионния приемник. Посредством него цифровият телевизионен сигнал, декодиран от цифровия приемник, се подава към телевизионния приемник за визуализация (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Списък с любими канали– тази допълнителна функция позволява избирането на любими канали и организирането им според Вашите предпочитания. Навигирането между тях е бързо и лесно (погледни секция Създаване и премахване на списък с любими канали).

Заключване на канали (родителски контрол)  – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

Запис на предване (Personal PVR)  – тази допълнителна функционалност позволява запис на текущо или предварително избрано предаване. Функцията осигурява възможност  да гледате Вашите любими предавания в удобно за Вас време (погледни секция Записване на предаване).

Рестарт – изключване и включване на цифровото устройство от електрическото захранване за 60 секунди.

HD (High Definition) телевизия– цифрова телевизионна система с по-висока разделителна способност от традиционните системи като PAL, SECAM и NTSC. HDTV се разпространява в няколко различни формата на разделителна способност в зависимост от цифровото студио, в което е формиран и цифровият канал за връзка. Телевизионните приемници, които отговарят на стандарт HD Ready, имат екран с по-ниска разделителна способност и подържат резолюция на възпроизвеждане на картината 720p/1080i. Телевизионните приемници, които отговарят на Full HD стандарта, имат по-висока разделителна способност и подържат реолюция на възпроизвеждане на картината до 1080p.

За възпроизвеждане на HD канали, е необходимо MPEG-4 декодиране на цифровия телевизионен сигнал.

HD каналите в програмната схема на А1 се отличават с допълнение „HD” след наименованието на канала (Пример: BTVHD).

SD (Standard-Definition) телевизия – телевизионна система, която използва резолюция с разделителна способност: 480i, 480p и 576i. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определен цифров канал за пренос, а също и предоставя допълнителни услуги като:  субтитри, разписание на телевизионна програма (EPG), допълнителни аудио-канали.


В комплекта към Вашия цифров приемник получавате следните допълнения:Дистанционно с батерии, Conax карта, HDMI кабел

Скарт кабел

Важно уточнение: Според услугите, които сте заявили в пакет получавате или скарт кабел, или HDMI кабел.

Стъпка 1: Включете телевизора, използвайки дистанционното му;
Стъпка 2: Уверете се, че получавате аналогов сигнал* с добро качество. В противен случай услугата „цифрова телевизия“ може да не работи коректно:
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „Cable in“ на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му;
 • Включете Вашия телевизор чрез дистанционното управление на телевизора. Видът на бутона зависи от марката и моделът на телевизора;
 • Преминете на аналогов канал от бутона (ТV, AV, Source, Input, Video,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете ТV вход.

Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;

Стъпка 3: Преминете на видео канал от бутона (ТV, AV, Source, Input, Video,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете HDMI или Скарт вход. Видът на бутона зависи от марката и моделът на Вашия телевизор.

Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/Скарт букси. Включете кабелa в букса HDMI1 или Скарт1 и от дистанционното на телевизора превключете на съответния видео вход.

Стъпка 4: Проверете дали захранващият кабел на приемника е включен в електрическия контакт:
 • Ако приемникът е включен в захранването, на дисплея в предната част на цифровото устройство ще се визуализира часовник („stand by“ режим), или номер на канал „P002“, ако например сте на втори канал (режим на работа);
 • Спрямо предходната стъпка, проверете дали цифровият Ви приемник е включен. Ако не е, включете го, както е указано по-долу:
  • Ако на дисплея се изобразява час, натиснете бутон от дистанционното на цифровото устройство, разположен в десния горен ъгъл. На дисплея ще се визуализира номер на канал "P***".
 • Когато стартирате пренастройка на приемника, трябва да използвате САМО дистанционното управление за цифровия Ви приемник и да го насочвате към цифровото устройство, а НЕ към телевизора Ви:
  • Запознайте се и с бутоните от дистанционното управление, за да може лесно да оперирате с него, когато изпълнявате отделните стъпки за пренастройка;
Дистанционни

Видове дистанционни

В тази секция ще откриете информация за дистанционните, които работят с цифровия декодер.

Тук ще намерите пълно описание на функциите на всеки от бутоните на дистанционното на Вашия декодер. Част от приемниците позволяват с тях да работят различни дистанционни.

Стандартно дистанционно управление на цифрово устройство

Пренастройка

Пренастройка на цифрово устройствоа

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия цифров приемник.

Пренастройката на цифровия приемник е важна стъпка от отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

 • При първоначално инсталиране на цифров приемник.
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали, инициирана от А1.
 • При възникнал проблем със следните проявления:
  • На част или всички канали изписва “Няма сигнал” и телефон 088123;
  • Когато сменяте каналите, излиза лентата с информация за предаването, но е празна (информацията липсва).
Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите главното меню.
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Със стрелка надолу изберете „Допълнителни настройки“ (Advance set) и потвърдете с „ОК“:
 • Въведете фабричния пин код „0000“ и автоматично ще достъпите в „Допълнителни настройки“ (Advance set) .
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Фабричен Пин“.
Стъпка 4: Със стрелка надолу изберете „Фабрични настройки“ и потвърдете с „ОК“:
 • Ще видите следното съобщение: “There is no programe. Press OK To Search”и натиснете бутон „Exit“;
 • Ще видите следното съобщение „No Service“.
Стъпка 5: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 6: Със стрелката надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 7:Отново със стрелка надолу преместете на „Common Set“ потвърдете с „ОК“:
 • На „Menu Language“ изберете със стрелките български;
 • Изберете два пъти бутон „EXIT“ от дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 8:Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 9:Със стрелка надолу изберете „Инсталация“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 10:Отново със стрелка надолу изберете „Ръчно търсене“ и потвърдете с „ОК“:
 • След това Ви се визуализира таблица с параметри за настройка на приемника;
 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;
 • Уточнение:Честотите за Вашият град са приложение по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление;
 • Проверете нивото и качеството на сигнала;
 • Забележка: Нивото на сигнала трябва да е над 32% , а качеството да варира между 90-99%. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в цифровия приемник в букса „"Cable in"“.
 • Със стрелка надясно изберете „Режим на търсене“ на „Мрежа“ и потвърдете два пъти с бутон „ОК“.
Стъпка 11:Изчакайте, докато настройката приключи.

Забележка: Ако по някаква причина прекъснете започналата настройка, влезте отново в менюто и пуснете ново сканиране.

Стъпка 12:При успешна настройка изписва съобщение за брой намерени TV и радио канали. Потвърдете с „ОК“. Автоматично ще се визуализира първи канал BNT 1.

ВАЖНО: Имайте предвид, че връщането на Заводски настройки на Вашия приемник изтрива всички допълнителни настройки като родителски контрол, променени PIN кодове и т.н.

Приемникът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми на А1. Приятно гледане!

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Със стрелка надолу изберете „Допълнителни настройки“ (Advance set) и потвърдете с „ОК“:
 • Въведете фабричния пин код „0000“ и атоматично ще достъпите в „Допълнителни настройки“ (Advance set) ;
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Фабричен Пин“.
Стъпка 4: Със стрелка надолу изберете „Фабрични настройки“ и потвърдете с „ОК“:
 • Ще видите следното съобщение: “There is no programe. Press OK To Search” и натиснете бутон „Exit“;
 • Ще видите следното съобщение „No Service“.
Стъпка 5: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 6: Със стрелката надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 7: Отново със стрелка надолу преместете на „Common Set“ потвърдете с „ОК“:
 • На „Menu Language“ изберете със стрелките „български“;
 • Изберете два пъти бутон „EXIT“ от дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 8: Изберете бутон „MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 9: Със стрелка надолу изберете „Инсталация“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 10: Отново със стрелка надолу изберете „Ръчно търсене“ и потвърдете с „ОК“:
 • След това Ви се визуализира таблица с параметри за настройка на приемника;
 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;
 • Уточнение: Честотите за Вашият град са приложение по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление;
 • Проверете нивото и качеството на сигнала.

Забележка: Нивото на сигнала трябва да е над 32% , а качеството да варира между 90-99%. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в цифровия приемник в букса „"Cable in"“.

Таблица с честоти в зависимост от града:

Град Честота/
Frequency ( MHz )
Честота/
Frequency( KHz )
Честота на символите/
Simbol rate( kS/s)
Модулация /
Modulation
Бургас 754 754000 6900 64 QAM
Банско, Разлог и Симитли 754 754000 6900 64 QAM
Варна 746 746000 6875 64 QAM
Велинград 410 410000 6900 64 QAM
Габрово 602 602000 6900 64 QAM
Девин 642 642000 6875 64 QAM
Димитровград 410 410000 6875 64 QAM
Добрич 162 162000 6875 64 QAM
Карлово, Сопот 410 410000 6900 64 QAM
Козлодуй 642 642000 6875 64 QAM
Куклен 410 410000 6900 64 QAM
Кърджали 610 610000 6875 64 QAM
Кюстендил 442 442000 6900 64 QAM
Ловеч 554 554000 6875 64 QAM
Лом 410 410000 6875 64 QAM
Монтана 410 410000 6875 64 QAM
Пазарджик 410 410000 6900 64 QAM
Панагюрище 162 162000 6875 64 QAM
Пещера 410 410000 6875 64 QAM
Плевен 746 746000 6875 64 QAM
Пловдив 410 410000 6900 64 QAM
Пловдив регион 410 410000 6900 64 QAM
Първомай 410 410000 6900 64 QAM
Петрич 754 754000 6900 64 QAM
Разград 162 162000 6875 64 QAM
Раковски 410 410000 6900 64 QAM
Русе 746 746000 6875 64 QAM
Сливен 410 410000 6875 64 QAM
Слънчев Бряг 746 746000 6875 64 QAM
Сопот 410 410000 6900 64QAM
София 754 754000 6900 64 QAM
Стамболийски 410 410000 6900 64 QAM
Стара Загора 746 746000 6875 64 QAM
Търговище 410 410000 6875 64 QAM
Хасково 410 410000 6875 64 QAM
Хисаря 410 410000 6900 64 QAM
Чирпан 746 746000 6875 64 QAM
Шумен 746 746000 6875 64 QAM
Функции

Допълнителни функционалности на цифрово устройство

В тази секция можете да научите кои са основните функционалности на Вашия декодер и как свободно да боравите с тях.

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник да достъпите главното меню.
Стъпка 2: Със стрелка надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Със стрелка надолу изберете „Редактиране на програма“ и потвърдете с „ОК“:
 • Със стрелка надясно се визуализира прозорец, в който въведете "Фабричен Пин" код „0000“;
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него.
 • Придвижете се със стрелки надолу и нагоре до канал, който желаете да заключите и натиснете „ОК“;
 • Натиснете жълтия бутон на дистанционното управление на цифровия приемник, за да заключите избрания канал (пред всеки канал ще се визуализира катинар).
Стъпка 4: Изберете бутон два пъти бутон „EXIT“ от дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 5: Ще се появи надпис на екрана на телевизора „Запомни преди излизане от менюто“ и потвърдете с "ОК".
Стъпка 6: Изберете бутон „EXIT“ от дистанционното управление на цифровия приемник и автоматично ще се визуализира първи канал БНТ 1.
Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите главното меню.
Стъпка 2: Със стрелка надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Със стрелка надолу изберете „Редактиране на програма“ и потвърдете с „ОК“:
 • Със стрелка надясно се визуализира прозорец, в който трябва да въведете "Фабричен Пин" код „0000“;
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него.
 • Придвижете се със стрелките на канал, който желаете да отключите и натиснете „ОК“;
 • Натиснете жълтия бутон на дистанционното управление на цифровия приемник, за да отключите избрания канал (пред всеки канал ще се премахне визуализираният катинар).
Стъпка 4: Изберете бутон два пъти бутон „EXIT“ от дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 5: Ще се появи надпис на екрана на телевизора „Запомни преди излизане от менюто“. Потвърдете с „ОК“.
Стъпка 6: Изберете бутон „EXIT“ от дистанционното управление на цифровия приемник и автоматично ще се визуализира първи канал БНТ 1.
Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ от дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Отново със стрелката надолу преместете на „Редактиране на програма“ и потвърдете с „ОК“:
 • Със стрелка надясно се визуализира прозорец, в който въведете "Фабричен Пин" код „0000“;
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него.
 • Придвижете се със стрелките на канал, който желаете да включите в списък с любими и натиснете „ОК“;
 • Натиснете червеният бутон на дистанционното управление на цифровия приемник, за да добавите избрания канал (пред всеки канал ще се визуализира сърце);
Стъпка 4: Изберете два пъти бутон „EXIT“ от дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 5: Ще се появи надпис на екрана на телевизора „Запомни преди излизане от менюто“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 6: Изберете бутон „EXIT“ от дистанционното управление на цифровия приемник и автоматично ще се визуализира телевизионният канал, на който сте били позициониран преди да използвате функционалността.
Стъпка 7: За да достъпите в списък с любими канали, изберете бутон „FAV“ на дистанционното управление на цифровия приемник.

ВАЖНО: Ако направите пренастройка на Вашия приемник, списъкът с любими канали няма бъде изтрит и ще остане наличен!

Стъпка 1: Изберете бутон „МENU“ от дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Отново със стрелката надолу преместете на „Редактиране на програма“ и потвърдете с „ОК“:
 • Със стрелка надясно се визуализира прозорец, в който въведете "Фабричен Пин" код „0000“;
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него.
 • Придвижете се със стрелките на канал, който желаете да премахнете от списък с любими и натиснете „ОК“;
 • Натискате червения бутон на дистанционното управление на цифровия приемник, за да премахнете избрания канал (пред всеки канал ще се премахне визуализираното сърце).
Стъпка 4: Изберете два пъти бутон „EXIT“ от дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 5: Ще се появи надпис на екрана на телевизора „Запомни преди излизане от менюто“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 6: Изберете бутон „EXIT“ от дистанционното управление на цифровия приемник и автоматично ще се визуализира телевизионният канал, на който сте били позициониран преди да използвате функционалността.

Формат на картината

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник. Ще видите списък с всички канали.
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Отново със стрелка надолу преместете на „AV“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 4: Със стрелка надясно изберете „Формат на картина“ и потвърдете с „"ОК"“.
Стъпка 5: Проверете дали правилно са избрани следните опции:
 • Формат на екрана: 16:9;
 • Формат на картината: Фабрично.

Ако са избрани други опции ги сменете, като използвате стрелките наляво и надясно на дистанционното управление на цифровия приемник.

Аудио канали

Натиснете бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да изберете между няколко аудио езика в зависимост от канала. Ако е настроен единственият наличен аудио език, менюто е неактивно.

Субтитри

Натиснете жълтия бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да изберете между няколко езика на субтитри в зависимост от канала. Ако е настроен единственият наличен език на субтитрите, менюто е неактивно.

Ограничения (условия) при ползване на А1 TV Master:

 • Минималният обем памет на устройството, върху което ще се записва съдържание, e 4GB;
 • Файловата система, която се използва при запис е специална и съдържанието не може да се разглежда на компютър или друго външно устройство (таблет, компютър);
 • Не могат да се правят едновременни записи на повече от едно предаване;
 • Докато се осъществява запис, не може да се гледа съдържание извън групата канали, в която е записваният.

Забележка: Функцията запис е възможна при включена външна памет (флаш памет или външен хард диск) към USB порта, намиращ се в задната част на цифровия приемник.

*Бърз запис е този, който се извършва докато гледате текущо предаване.

Стъпка 1: Докато гледате предаване натиснете бутона "REC" .
Стъпка 2: В горния десен ъгъл на екрана ще се появи въпросителен знак (?). Това означава, че предаването се записва в момента.
Стъпка 3: Записът ще продължи да се осъществява докато не го спрете. За да спрете записа, натиснете бутон.
Стъпка 4: Направеният запис е съхранен в меню „PVR -> Списък файлове“. За бърз достъп до това меню натиснете бутона „HDD“.
Стъпка 1: Натиснете бутон „EPG“ на дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 2: Със стрeлка надолу и нагоре изберете канала, от който ще се записва.
Стъпка 3: Със стрелка надясно достъпете в програмата на канала и със стрелка надолу и нагоре изберете предаване и потвърдете с „ОК“. На екрана се появява „EPG списък“. В поле „Тип списък“ изберете „Запис“.
Стъпка 4: В поле „Тип разписание“ със стрелки наляво и надясно изберете: „Еднократно“, „Ежедневно“ или „Ежеседмично“.
Стъпка 5: Със стрелка надолу маркирайте надпис „ОК“ на екрана и потвърдете с бутон„ОК“.
Стъпка 6: До планираното предване ще се визуализира будилник и системата ще Ви подсети за планираното предаване малко преди началото му.

Забележка: При използване на приложението „Запис“ е необходимо предварително форматиране на външната памет, което се осъществява по долуописаните стъпки.

При използване на приложението „Запис“ е необходимо предварително форматиране на външната памет, което се осъществява чрез компютър по долуописаните стъпки:

Стъпка 1:Поставете в компютъра флаш паметта (USB flash) и отворетеWindows Explorer.

Стъпка 2:Маркирайте с ляв бутон на мишката опция My Computer в лявата част на екрана и натиснете десен бутон на мишката.

Стъпка 3:Натиснете ляв бутон на мишката върху Manage от падащия прозорец.

Стъпка 4:Чрез левия бутон на мишката изберете върху опция Disc Management.

Стъпка 5:Натиснете десния бутон на мишката върху дяла, съответстващ за външната памет (Removable).

Стъпка 6:Натиснете левия бутон на мишката върху „New Simple Volume…” от падащия списък с опции.

Стъпка 7: Изберете за опции така, както са показани на снимката по-долу и кликнете с левия бутон на опция Next за стартиране на форматирането.

Ако не успеете да се справите и след повторно извършване на всички действия, се свържете с оператор на телефон 088123, за да получите професионално съдействие.

Забележка: Важно е да знаете, че след форматирането ще се загуби цялата налична информация в паметта. Файловaта система, която се използва при запис, е специална и съдържанието не може да се разглежда на компютър или други устройства. Не всички USB са съвместими.

Ако не успеете да се справите и след повторно извършване на всички действия, се свържете с оператор на телефон 088123, за да получите професионално съдействие.

Чести въпроси

Често срещани проблеми

В тази секция ще откриете решението на затруднение с ползването на цифровата телевизия.

В тази секция, ще видите списък с най-често срещаните симптоми на затруднение с услугата. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашето затруднени. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването на затруднение. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови. В случай, че няма резултат, сигнализирайте ни.

 • Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми, които А1 излъчва, но спрямо абонаментния Ви план може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. 088123, посетете уеб-сайта на А1 или наш магазин, където ще Ви посъветваме за най-подходящия абонамент спрямо Вашите нужди и желания;
 • Ако на канал bTV, позициониран на втора позиция, се изписва надпис „Няма достъп” (No access), слeдвайте стъпките по-долу:
  • Изберете канал bTV (обикновено е на 2-ра позиция) и оставете приемника да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на bTV, проверете и останалите канали – би следвало да са се отключили и всичко да работи нормално;
  • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали картата е правилно поставена с златистия чип към земята и стрелката напред;
 • Почистете внимателно златистия чип с мека и суха материя, за да отстраните евентуални замърсявания;
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Включете цифровия приемник в друг контакт на електрическата мрежа;
 • Проверете плътно ли е поставена буксата на захранващия кабел на самото устройство към адаптора, включен в електрическата мрежа (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство);
 • Проверете дали не сте включили функцията "Mute" (възможност за спиране на звука) от дистанционните на телевизора или цифровия приемник (погледни секция Дистанционно управление);
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Извадете Вашия HDMI/Скарт кабел от телевизора и цифровия приемник и гo поставете отново (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство);
 • Цифровото устройство не работи коректно и подлежи на подмяна;
 • Свържете се с оператор на телефон 088123, за да подадете сигнал за подмяна.
Стъпка 1: Изберете бутон„MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Отново със стрелка надолу преместете на „AV“ и потвърдете с „ОК“:
 • Със стрелка надясно изберете „Резолюция“ и отново чрез стрелка надясно задайте „1080 i“.
 • Уверете се, че линиите не се появяват само на един канал. Ако е така, това е породено от излъчването на самото предаване;
 • Ако линиите се появяват на всички канали, е необходимо да промените формата на картината 16:9 или 4:3 (погледни в секция„ Промяна на формат на картина, звук или субтитри”).
 • Преминали сте в Радио режим. За да се върнете в Телевизионен режим, следвайте стъпките по-долу:
Стъпка 1: Изберете бутон „ОК“ на дистанционното управление на цифровия приемник:
 • Ще видите списък с всички канали;
 • Със стрелки наляво или надясно преминете на списък с телевизионни програми;
 • Отново със стрелки нагоре и надолу изберете желания телевизионен канал и потвърдете с „ОК“. Автоматично се визуализира избраният телевизионен канал.
 • Вероятно сте включили на аналогова телевизия. Ще разпознаете дали сте на цифрова телевизия, ако за всяка програма се появява информационна лента в долната част на екрана
 • Превключете на видео канал от дистанционното на телевизора, като използвате бутон TV, AV, Source, Input, Video или (според марката на телевизора).
 • Насочвайте дистанционното към цифровия приемник, а не към телевизора;
 • Проверете дали има пряка видимост към предния панел на цифровия приемник, за да може да се осъществява контакт с дистанционното управление;
 • Проверете включено ли е цифровото устройство в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация);
 • Проверете дали сте на цифрова или аналогова телевизия чрез ползване на цифровото дистанционно с опит да преминете на друг канал;
 • Ако след тази проверка не преминете на друг канал, следва да превключите на друг видео канал чрез дистанционното управление на телевизора. Примерни бутони са TV, AV, Source, Input, Video или (според марката на телевизора);
 • Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/Скарт букси. Включете кабелa в букса HDMI 1 или Скарт 1 и от дистанционното на телевизора превключвате на съответния видео вход.
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление, като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.

А1 препоръчва при наличие на техническа възможност на Вашия телевизор да използвате HDMI кабел за по-добро качество на излъчвания сигнал.

 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включете отново;
 • Превключете на видео вход от дистанционното управление на телевизора чрез бутон AV, Source, Input, Video или (според марката на телевизора).

Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/Скарт букси. Включете кабелa в букса HDMI 1 или Скарт 1 и от дистанционното на телевизора превключвате на съответния видео вход.

 

Пoследни новини