начало / A1 устройства / безжични рутери / ръководство зa работа с рутер Asus RT-AC68U

 

Ръководство зa работа с рутер Asus RT-AC68U

 


Обща информация

Обща информация за безжичен рутер „Asus RT-AC68U“

 

Ethernet кабел – кабелът, чрез който се подава сигнал от устройството до компютъра и позволява достъп до Интернет;

Кабел с RJ-11 конектор – кабелът, чрез който се свързва телефонния апарат към устройство и ползвате телефонната услуга;


Захранващ адаптор – кабелът, който захранва устройството с ектрически ток;

Фабрично състояние (Reset) – действие, чрез която се възстановяват първоначалните фабрични настройки на Вашето устройство;

Безжична карта/ адаптор – част от компютърния хардуер, позволяваща на компютри да комуникират чрез безжична мрежа;

Браузър – компютърна програма, която най-често се използва за разглеждане на уеб сайтове. Известни браузъри са: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Netscape Navigator.

 

 

В комплекта към Вашето устройство получавате следните допълнения:

 

Стъпка 1: Уверете се, че рутерът е включен в захранването като проверите дали кабела на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на безжичния рутер, а другият му край - в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Проверете дали рутерът е свързан към мрежата на А1 като проверите дали интернет кабелът, излизащ от устройството на А1 (модем или пап устройство), e във входа „WAN” на безжичния рутер.

Уточнение: Ако нямате устройство на А1 (модем или пап устройство), поставете директно интернет кабела във „WAN“ входа на рутера.

 

1. POWER – вход за включване на захранващ кабел;

2. ОN/OFF - бутон, чрез който се включва и изключва устройството;

3. USB 2.0 - вход за включване на USB кабел или памет;

4. RESET - бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на рутера;

5. USB 3.0 - вход за включване на USB кабел или памет;

6. WAN – вход за интернет кабел;

7. LED Оn/Off – бутон, чрез който се включва и изключва светлинните инфикаций на устройството;

8. ETHERNET – четири етернет входа с възможност за включване на четири компютъра посредством кабел с RJ-45 конектор;

Забележка:„Ethernet“ кабелът е част от комплекта на Вашия рутер.

 

 

9. Wi-Fi On/Off – бутон, чрез който се включва и изключва безжичната;

10. Wi-Fi / WPS – бутон, чрез който се включва WPS свързаност между устройствата;

Забележка: Ако бутонът бъде натиснат за 2 секунди, светодиодът ще бъде в режим WPS и мига бавно. Той ще бъде стабилен в продължение на 300 секунди, за да покаже успешна WPS връзка.

Ако бъде натиснат за 5 секунди, безжичната функция може да бъде деактивирана или активирана. Тя ще мига бързо, когато е активирана безжичната връзка, в противен случай тя ще бъде изключена.

Стъпка 3: За стартирането и подготовката за работа на безжичния рутер са необходими 1-2 минути.
 • През това време светлинните индикатори могат да премигват или да изгасват напълно;
 • Изчакайте докато „Asus RT-AC68U“ е готов за работа. Тогава ще видите светлинни индикатори „Power“ , „WLAN“ да светят;
 •  

   

1. - при постоянна светлинна индикация рутерът е включен;

2. - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена на 5GHz;

3. - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена на 2.4GHz;

4. - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е;

5. - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена;

Ако светлинна индикация „wireless“ не свети, функцията е изключена и следва да се активира (погледни секция Разрешаване и забраняване на безжичната мрежа);

6. - при постоянна светлинна индикация, това индикира, че рутерът е свързан чрез безжична връзка с компютър. При мигаща светлинна индикация, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством „wireless“. Ако индикацията не свети, означава, че няма свързани посредством безжична връзка устройства към рутера;

7. - при постоянна светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че рутерът е свързан чрез кабел с компютър. При мигаща светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством кабел. Ако индикацията не свети, означава, че няма свързани посредством кабел устройства към рутера;

Стъпка 4:Свържете се към безжичната връзка на Вашия рутер, като въведете паролата, която е зададена при първоначалната настройка на устройството (погледни секция „Asus RT-AC68U“).
Стъпка 5:След безжичното свързване към рутера изчакайте около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата Ви карта.

 

Уточнение: Обикновено свързването се визуализира чрез жълт триъгълник с удивителен знак  или син кръг . Когато компютърът получи IP адрес,ще видите съобщение „Интернет достъп (Internet access)“ .

 

Настройки на компютър

Настройки на компютър

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за настройка на Вашия компютър.

При ползване на интернет услуга е важна версията на Windows, инсталиран на Вашия компютър. Можете да проверите каква е тя, натискайки с десен бутон на мишката върху иконата „My computer” на работния плот на екрана и след това избирате „Свойства“ (Properties).

ВАЖНО: качеството на услугата интернет, зависи в голяма степен от самия компютър. Именно затова е необходимо да познавате функционалностите и менюто на Вашето устройство, за да ползвате услугата правилно и да разрешавате сами възникнали проблеми с нея. За целта е препоръчително да се запознаете внимателно и с ръководството за ползване на Вашия компютър, което Ви е предоставено при закупуването му!

 

Настройка на Вашето устройство може да се наложи в следните случаи:

 • При първоначално инсталиране на устройството;
 • След връщане на фабричното състояние на устройство (Reset);
 • За отстраняване на възникнал проблем.

Връзката между рутера и компютъра се осъществява безжично.Това означава, че устройството и компютърът Ви не са физически свързани посредством кабел.

За да работи коректно услугата интернет е необходимо да бъдат изпълнени следните изисквания:

 • Безжичният адаптор на Вашия компютър или друго крайно устройство (лаптоп, таблет, смартфон) да е включен.
 • Internet Protocol Version (TCP/IP) да е настроен на автоматични настройки.

Безжичната връзка между Вашия рутер и компютър се осъществява чрез:

Важно: Ако сте променили Вашето наименование на мрежа и парола за достъп, следва да осъществите връзка чрез тях!

 

 

Настройка на безжична мрежова карта

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Wireless Network Connection“ и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 4:Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на ИП адрес“ и „Автоматично получаване на ДНС сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 6: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Настройка на безжична мрежова карта

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на ИП адрес“ и „Автоматично получаване на ДНС сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Настройка на безжична мрежова карта

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 5: Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на ИП адрес“ и „Автоматично получаване на ДНС сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Настройка на безжична мрежова карта

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати, като е нужно да натиснете с ляв бутон на мишката върху "Контролен панел" (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 5: Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на ИП адрес“ и „Автоматично получаване на ДНС сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

 

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings ).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet ).

Стъпка 3: Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options) .

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, която blizoo ви предлага се уверете, че сте отметнали полето пред „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“.

Стъпка 7: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ ( „Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон „OK“.

Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

Допълнителни настройки

Допълнителни настройки и проверки на компютър

В тази секция можете да научите как да направите допълнителните настройки на Вашия компютър, необходими за ползване на интернет.

При ползване на интернет услуга е важна версията на Windows, инсталирана на Вашия компютър. Можете да проверите каква е тя, натискайки с десен бутон на мишката върху иконата „My computer” на работния плот на екрана и след това изберете „Свойства“ (Properties).

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Забрани“ (Disable) .

Стъпка 4: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Wireless Network Connection“ и изберете „Разрешена“ (Enable).

Стъпка 4: Натиснете отново с десен бутон върху „Wireless Network Connection“ и изберете „View Available Wireless Networks“.

Стъпка 5: Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „Connect“.

Стъпка 6: Ще видите полета „Мрежов ключ“ (Network key) и „Потвърдете мрежови ключ“ (Confirm network key), в които да впишете Вашата парола и да изберете „Връзка“ (Connect).
Стъпка 1: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Wireless Network Connection“ и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 2: Ще видите списък, в който изберете „Мрежова връзка“ (Wireless Networks). В поле „Preferred Networks“ маркирайте Вашата мрежа и натиснете последователно „Remove“ и „OK“.

Стъпка 3: Достъпете отново до „Wireless Network Connection“ и натиснете „Refresh network list“ като опитате отново да се свържете.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Свойства“ (Properties). В полето "Connect using" пише името на безжичния адаптор.Забележка: Срещу поле "Използвана връзка" (Connect using) ще откриете марката на безжичния адаптор.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е:

 • 802.11b - позволява скорости от 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 50 метра, в градски условия, където има много рутери и стени, който заглушават сигнала, е възможно обхвата да падне драстично;
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости за данни около 20 Mbps безжично и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на WiFi Protected Access, или WPA. 802.11g;
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от Mbps около 75 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 150N и до 150 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 300N. Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет.

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, е нужно при стартиране на теста да:

 • изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Забрани“ (Disable) .

 

Стъпка 5: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).

 

Стъпка 1: Достъпете в първоначалния работен екран в дясната част до часовника и натиснете върху полето, показващо наличните безжични връзки .

 

Стъпка 2: Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „Connect“:

Стъпка 3: Ще видите поле „Security key“, в коeто да впишете Вашата парола и след това изберете „OK“.

Стъпка 4: Ще видите съобщение, че успешно сте се свързали безжично и натиснете „Close“.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на безжичните мрежи“ (Manage wireless networks), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Ще видите списък, в който изберете Вашата мрежова връзка (Wireless Networks). В поле „Networks“ с натискане на ляв бутон на мишката маркирайте Вашата мрежа и натиснете последователно „Remove“ и потвърдете с „OK“.

Стъпка 5: Достъпете отново до меню „Управление на безжичните мрежи“ (Manage wireless networks), намиращо се в лявата част на екрана. Натиснете с десен бутон на мишката върху Вашата „Безжична мрежова връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Връзка“ (Connect).

Стъпка 6: Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата като натиснете ляв бутон на мишката и след това изберете „Връзка“ (Connect):

Стъпка 7: Ще видите поле „Security key“, в коeто да впишете Вашата парола и изберете „OK“.

Стъпка 8: Ще видите съобщение, че успешно сте се свързали безжично и натиснете „Close“.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка (Wireless Network Connection) и изберете „Свойства“ (Properties). В полето "Connect using" пише името на безжичния адаптор.

 

Забележка: Срещу поле "Използвана връзка" (Connect using) ще откриете марката на безжичния адаптор.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е:

 • 802.11b - позволява скорости от 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 50 метра, в градски условия, където има много рутери и стени, който заглушават сигнала, е възможно обхвата да падне драстично;
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости за данни около 20 Mbps безжично и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на WiFi Protected Access, или WPA. 802.11g;
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от Mbps около 75 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 150N и до 150 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 300N. Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет.

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, е нужно при стартиране на теста да:

 • изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.
 

 

 


Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Забрани“ (Disable) .

Стъпка5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка (Wireless Network Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).

 

Стъпка 1: Достъпете в първоначалния работен екран в дясната част до часовника и натиснете върху полето, показващо наличните безжични връзки .

 

Стъпка 2: Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „Connect“:

Стъпка 3: Ще видите поле „Network Security key“, в коeто да впишете Вашата парола и изберете „Next“ (Следващ).

Стъпка 4: Ще видите списък, в който трябва да изберете „No, don’t turn on sharing or connect to devices” и вече сте свързани.
Стъпка 1: Достъпете в първоначалния работен екран в дясната част до часовника и натиснете върху полето, показващо наличните безжични връзки .

 

Стъпка 2: Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на десен бутон на мишката и „Forget this network“. Опитайте да се сържете отново.

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати като е нужно да натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка (Wireless Network Connection) и изберете „Свойства“ (Properties). В полето "Connect using" пише името на безжичния адаптор.


 

Забележка: Срещу поле "Използвана връзка" (Connect using) ще откриете марката на безжичния адаптор.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е:

 • 802.11b - позволява скорости от 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 50 метра, в градски условия, където има много рутери и стени, който заглушават сигнала, е възможно обхвата да падне драстично;
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости за данни около 20 Mbps безжично и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на WiFi Protected Access, или WPA. 802.11g
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от Mbps около 75 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 150N и до 150 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 300N. Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо:

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.
 

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Забрани“ (Disable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).
Стъпка 1: Достъпете в първоначалния работен екран в дясната част до часовника и натиснете върху поле, показващо наличните безжични връзки .

Стъпка 2: Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „Connect“.

Стъпка 3: Ще видите поле „Security“, в коeто да впишете Вашата парола и изберете „Връзка“ (Connect).

Стъпка 4: Ще видите съобщение, че успешно сте се свързали безжично и натиснете „Close“.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Ще видите списък, в който изберете Вашата безжична връзка (Wireless Networks). В поле „Networks“ с натискане на ляв бутон на мишката маркирайте Вашата мрежа и натиснете последователно „Remove“ и „OK“.Стъпка 5: Достъпете отново до меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана. Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Връзка“ (Connect).

Стъпка 6: Ще видите списък с всички открити безжичните мрежи и е необходимо да изберете Вашата като натиснете ляв бутон на мишката и след това изберете „Връзка“ (Connect):

Стъпка 7: Ще видите поле „Security“, в коeто да впишете Вашата парола и изберете „Връзка“ (Connect).

Стъпка 8: Ще видите съобщение, че успешно сте се свързали безжично и натиснете „Close“.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менютa. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Свойства“ (Properties). В полето "Connect using" пише името на безжичния адаптор.Забележка: Срещу поле "Използвана връзка" (Connect using) ще откриете марката на безжичния адаптор.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е:

 • 802.11b - позволява скорости от 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 50 метра, в градски условия, където има много рутери и стени, който заглушават сигнала, е възможно обхвата да падне драстично;
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости за данни около 20 Mbps безжично и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на WiFi Protected Access или WPA. 802.11g;
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от Mbps около 75 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 150N и до 150 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 300N. Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет.

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, е нужно при стартиране на теста да:

 • изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

 

 

 

Стъпка 1: Отворете „Старт“ (Start) менюто и изберете „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:  Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:  Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптера “ (Change adapter options).

Стъпка 4:  Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5:  Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).

 

 

Стъпка 1:Отворете иконата, показваща вашата Интернет връзка, която се намира най-долу в дясно на първоначалния работен екран - до часовника .

Стъпка 2:Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „"Свързване" (Connect).

Стъпка 3:   Ще видите поле „Enter the network security key, в коeто трябва да въведете Вашата парола и след това да изберете „"Следващ" (Next).

 

 

Стъпка 1:Отворете началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:  Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:  Изберете меню „Безжична връзка“ (Wi-Fi). След това натиснете на „Управление на безжични мрежи “ (Manage Wi-Fi settings).

Стъпка 4:  Изберете вашата мрежа и натиснете  бутон „Забрави “ (forget).

 

 

Стъпка 1:  Отворете началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:  Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и Интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:  Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптера “ (Change adapter options).

Стъпка 4:  Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Свойства“ (Properties). В полето "Използвана връзка" (Connect using) пише името на безжичния адаптер.

Забележка: Срещу поле "Използвана връзка" (Connect using) ще откриете марката на безжичния адаптер.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е безжичния адаптер:

 • 802.11b - позволява скорости до 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 50 метра, в градски условия, където има много рутери и стени, които заглушават сигнала, е възможно обхватът да падне драстично.
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости на данни от около 20 Mbps и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на Wi-Fi Protected Access, или WPA. 802.11g.
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от около 75 Mbps, ако рутерът и безжичната ви карта са 150N и до 150 Mbps, ако рутерът и безжичната ви карта са 300N. Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Интернет скоростта може да зависи и се определя от различни фактори:

 • стандарт на безжичен адаптeр на устройството (компютър, таблет и др.), което е свързано към безжичното устройство (рутер);
 • стандарт на безжичното устройство;
 • разстояние, на което се намират двете устройства едно от друго;
 • наличие на прегради или стени между двете устройства;
 • наличие на други безжични мрежи в района (сателитни чинии, антени на мобилни оператори и т.н).

Когато ползвате безжично интернет услугата, достиганата скорост зависи от устройството, което поддържа най–ниската скорост. Например, ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, а безжичната карта на компютъра  802.11n  стандарт  или обратно, то Вашата максимална скорост ще е спрямо стандартa 802.11g.

Реалната скорост при трансфериране на данни в интернет пространството при ползване на безжично устройство, може да получите като разделите фабрично зададената скорост на безжичното устройство на две. Например, ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, то максималната скорост, която може да достигнете е 27Мbps.

По–долу в таблицата ще откриете информация за няколко ситуации с използване на различни видове безжични устройства:

Рутер Безжична карта Максимална реална скорост
G стандарт 54Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 150Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 150Мbps 60-70Mbps+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 300Мbps 130Mbps до 150Mbps

 

 

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като отворите интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет.
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет.

Забележка: за да бъде правилно отчетена Вашата скорост, е нужно при стартиране на теста да:

 • изключите от компютъра всички работещи торенти клиенти.
 • изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми.
 • затворите всички заредени интернет страници през браузъра, която използвате.

 

 

Настройки рутер

 

Стъпка 1:Достъпете в интерфейса на устройство „Asus RT-AC68U” като в интернет браузъра е нужно да впишете ръчно адрес 192.168.0.1, 192.168.1.1 или http://router.asus.com и да потвърдите с бутон „Enter“ от клавиатурата. Точният адрес на Вашия рутер е записан в упътването му.

 

 

Стъпка 2: Ще се покаже прозорец, в който въведете в полета потребителско име „admin” полетата и парола „admin“ и натиснете Sing In“..

 

 

Достъпете в интерфейса на устройство „Asus RT-AC68U” като в интернет браузъра е нужно да впишете ръчно адрес 192.168.0.1, 192.168.1.1 или http://router.asus.com и да потвърдите с бутон „Enter“ от клавиатурата. Точният адрес на Вашия рутер е записан в упътването му.

 

 

Ще се покаже прозорец, в който трябва да въведете потребителско име „admin” и парола „admin“, и натиснете Sing In“..

 

 

Стъпка 1:Натиснете върху секция „Manual Setting“, за да настроите Вашия рутер.

 

 

Стъпка 2: Натиснете върху секция „Choose operation mode“, за да настроите Вашия рутер.

 

 

RT-AC68U поддържа няколко режима на работа, за да отговори на различни изисквания. Моля, изберете режима, който съответства на Вашата ситуация.
Стъпка 3: Натиснете върху секция „Wireless router mode (Default)“, за да настроите Вашия рутер.

 

 

В тип на връзка за мрежата на А1 с „Yes “ се избира интернет свързаност за която е необходимо потребителско име и парола или интернет свързаност „PPPoE “. В тип на връзка за мрежата на А1 с „NO“ се избира интернет свързаност „Static IP и DHCP“ свързаности.

 

 

Стъпка 4: В тип на връзка за мрежата на А1 изберете „NO“,

 

 

Стъпка 5: В тип на връзка за мрежата на А1 изберете „Automatic IP“.

 

 

Стъпка 6: Задайте настройки за име и парола на Вашето безжично устройство и потвърдете, като изберете „Apply“:,

 

 

 • Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в поле „2.4GHz и 5GHz Network Name (SSID)“ задайте наименование на безжичната мрежа за 2.4GHz и 5GHz по Ваше желание;
 • Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в поле „2.4GHz и 5GHz Wireless Security“ задайте паролата на безжичната мрежа за 2.4GHz и 5GHz по Ваше желание;
 • Чрез поставяне и премахване на отметката от „Copy 2.4GHz to 5GHz Settings“ избирате дали имената на безжичните мрежи да бъдат с еднакво наименование или да изберете да ги въведете с различни наименования;
 • По това име ще откривате мрежата си и ще Ви виждат другите устройства при търсене на безжични мрежи в обхват.

 

Достъпете в интерфейса на устройство „Asus RT-AC68U” като в интернет браузъра е нужно да впишете ръчно адрес 192.168.0.1, 192.168.1.1 или http://router.asus.com да потвърдите с бутон „Enter“ от клавиатурата. Точният адрес на Вашия рутер е записан в упътването му.

 

 

Ще се покаже прозорец, в който да въведете потребителско име „admin” и парола „admin“, и натиснете Sing In“..

 

 

Стъпка 1:Натиснете върху секция „Manual Setting“, за да настроите Вашия рутер.

 

 

Стъпка 2: Натиснете върху секция „Choose operation mode“, за да настроите Вашия рутер.

 

 

RT-AC68U поддържа няколко режима на работа, за да отговори на различни изисквания. Моля, изберете режима, който съответства на Вашата ситуация.
Стъпка 3: Натиснете върху секция „Wireless router mode (Default)“, за да настроите Вашия рутер.

 

 

В тип на връзка за мрежата на А1 с „Yes “ се избира интернет свързаност за която е необходимо потребителско име и парола или интернет свързаност „PPPoE “. В тип на връзка за мрежата на А1 с „NO“ се избира интернет свързаност „Static IP и DHCP“ свързаности.

 

 

Стъпка 4: В тип на връзка за мрежата на А1 изберете „YES“

 

 

Стъпка 5: В тип на връзка за мрежата на А1 изберете „PPPoE“.

 

 

Стъпка 6: Въвеждате Username и Password. След което натиснете бутона „Next“.

 

 

Стъпка 7: Задайте настройки за име и парола на Вашето безжично устройство и потвърдете, като изберете „Apply“:

 

 

 • Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в поле „2.4GHz и 5GHz Network Name (SSID)“ задайте наименование на безжичната мрежа за 2.4GHz и 5GHz по Ваше желание;
 • Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в поле „2.4GHz и 5GHz Wireless Security“ задайте паролата на безжичната мрежа за 2.4GHz и 5GHz по Ваше желание;
 • Чрез поставяне и премахване на отметката от „Copy 2.4GHz to 5GHz Settings“ избирате дали имената на безжичните мрежи да бъдат с еднакво наименование или ги въведете с различни;
 • По това име ще откривате мрежата си и ще Ви виждат другите устройства при търсене на безжични мрежи в обхват.

 

Достъпете в интерфейса на устройство „Asus RT-AC68U” като в интернет браузъра е нужно да впишете ръчно адрес 192.168.0.1, 192.168.1.1 или http://router.asus.com и да потвърдите с бутон „Enter“ от клавиатурата. Точният адрес на Вашия рутер е записан в упътването му.

 

 

Ще се покаже прозорец, в който трябва да въведете потребителско име „admin” полетата и парола „admin“ и натиснете Sing In“..

 

 

Стъпка 1:Натиснете върху секция „Manual Setting“, за да настроите Вашия рутер.

 

 

Стъпка 2: Натиснете върху секция „Choose operation mode“, за да настроите Вашия рутер.

 

 

RT-AC68U поддържа няколко режима на работа, за да отговори на различни изисквания. Моля, изберете режима, който съответства на Вашата ситуация.
Стъпка 3: Натиснете върху секция „Wireless router mode (Default)“, за да настроите Вашия рутер.

 

 

В тип на връзка за мрежата на А1 с „Yes “ се избира интернет свързаност за която е необходимо потребителско име и парола или интернет свързаност „PPPoE “ . В тип на връзка за мрежата на А1 с „NO“ се избира интернет свързаност „Static IP и DHCP“ свързаности.

 

 

Стъпка 4: В тип на връзка за мрежата на А1 изберете „NO“

 

 

Стъпка 5: В тип на връзка за мрежата на А1 изберете „Static IP“.

 

 

Стъпка 6: Въвеждате IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS Server и Secondary DNS Server. След което натиснете бутона „Next“..

 

 

Стъпка 7: Задайте настройки за име и парола на Вашето безжично устройство и потвърдете, като изберете „Apply“:

 

 

 • Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в поле „2.4GHz и 5GHz Network Name (SSID)“ задайте наименование на безжичната мрежа за 2.4GHz и 5GHz по Ваше желание;
 • Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в поле „2.4GHz и 5GHz Wireless Security“ задайте паролата на безжичната мрежа за 2.4GHz и 5GHz по Ваше желание;
 • Чрез поставяне и премахване на отметката от „Copy 2.4GHz to 5GHz Settings“ избирате дали имената на безжичните мрежи да бъдат с еднакво наименование или да изберете да ги въведете с различни наименования;
 • По това име ще откривате мрежата си и ще Ви виждат другите устройства при търсене на безжични мрежи в обхват.

 

Стъпка 1: Натиснете върху секция „Wireless" в лявата част на менюто за достъп на Вашият рутер.
Стъпка 2: Достъпете до подсекция „Professional“.

 

 

Стъпка 3: Избирате безжичната мрежа „(2.4GHz) или "(5GHz)“ за да маркирате коя безжична мрежа желаете да настроите.

Забележка: Ако няма поставена отметка пред „Enable“, то безжичната мрежа на рутера ще е изключена.

Стъпка 4: Поставете отметка пред поле „Yes“, за да разрешите безжичната мрежа на рутера или „No“ запазете направените промени с бутон „Apply”. Вашата безжична мрежа е включена.

Забележка: Ако няма поставена отметка пред „Enable“, то безжичната мрежа на рутера ще е изключена.

Стъпка 5: След натискане на бутон „Apply“, ще видите съобщениe което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените от Вас настройки

 

 

 

Стъпка 1: Натиснете върху секция „Wireless" в лявата част на менюто за достъп на Вашият рутер.
Стъпка 2: Избирате от падащото Меню „Frequency“. Коя безжична мрежа желаете да настроите „(2.4GHz) или "(5GHz)“ безжична мрежа..

 

 

Стъпка 3: В полето „SSID“ Може да въведете името на безжичната мрежа.
Стъпка 4: В полето „Authentication Method“ избирате какъв да е начина на кодиране на безжичната Ви мрежа. Препоръчително е да се избере “WPA2 – Personal“.
Стъпка 5: Паролата за безжична Ви връзка се визуализира в полето „WPA Pre-Shared Key“. Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в полето от дясно имате възможност да зададете парола на безжичната мрежа по Ваше желание.
Стъпка 6: След натискане на бутон „Apply“, ще видите съобщениe което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените от Вас настройки.

 

 

 

Стъпка 1: Натиснете върху секция „Wireless“ в лявата част на менюто за достъп на Вашият рутер.
Стъпка 2: Избирате от падащото Меню „Frequency“. Коя безжична мрежа желаете да настоите „(2.4GHz) или "(5GHz)“ безжична мрежа.

 

 

Стъпка3: За канал на предаване на безжична мрежа в меню „Channel“ по подразбиране е избрана опция „Auto“. Запазете направените промени с бутон „Apply”.

Уточнение: А1 препоръчва при чести прекъсвания на безжичната връзка да изберете един от единадесет предложени канала на предаване на данни.

Стъпка 4: След натискане на бутон „Apply“, ще видите съобщениe което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените от Вас настройки.

 

 

 

Стъпка 1: Натиснете върху меню „Network Map“.
Стъпка 2:От дясната страна ще се визуализира „System Status“ В долната част на полето ще видите секция „LAN MAC address“ е изписан Вашият мак адрес (MAC Address).

 

 

Стъпка 3: След натискане на бутон „Apply“, ще видите съобщениe което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените от Вас настройки.

 

Стъпка 1: Натиснете върху секция „WAN“ в лявата част на менюто за достъп на Вашият рутер.
Стъпка 2: Срещу полето „WAN Connection Type“ изберете „Dynamic IP, Static IP или "PPPoE“. Спрямо свързаността която ползвате.

 

 

Стъпка 3: След натискане на бутон „Apply“, ще видите съобщениe което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените от Вас настройки.

 

 

 

Стъпка 1: Натиснете върху секция „WAN“ в лявата част на менюто за достъп на Вашият рутер.
Стъпка 2: Срещу полето „WAN Connection Type“ изберете „Automatic IP“.

 

 

Стъпка 3: В секцията „Connect to DNS Server automatically“. Поставяте отметка пред опция “Yes”.
Стъпка 4: След натискане на бутон „Apply“, ще видите съобщениe което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените от Вас настройки.

 

 

Стъпка 1: Натиснете върху секция „WAN“ в лявата част на менюто за достъп на Вашият рутер.
Стъпка 2: Срещу полето „WAN Connection Type“ изберете „Static IP“.

 

 

Стъпка 3: Въвеждате IP Address, Subnet Mask и Default Gateway.
Стъпка 4: Въвеждате DNS Server1 и DNS Server2.
Стъпка 5: След натискане на бутон „Apply“, ще видите съобщениe което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените от Вас настройки.

 

Стъпка 1: Натиснете върху секция „WAN“ в лявата част на менюто за достъп на Вашият рутер.
Стъпка 2: Срещу полето „WAN Connection Type“ изберете „PPPoE“.

 

 

Стъпка 3: Въвеждате User Name и Password на Вашия „PPPoE“ акаунт.
Стъпка 4: След натискане на бутон „Apply“, ще видите съобщениe което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените от Вас настройки.

 


Пoследни новини