начало / A1 устройства / безжични рутери / ръководство зa работа с рутер TP-LINK Archer C6/AC1200/DB2

 

Ръководство зa работа с рутер TP-LINK Archer C6/AC1200/DB2

 


Обща информация

Обща информация за рутер TP-LINK Archer C6

Захранващ адаптор – кабел, който захранва устройството с ектрически ток.

Фабрично състояние (Reset) – действие, чрез което се възстановяват първоначалните фабрични настройки на Вашето устройство.

Браузър – компютърна програма, която най-често се използва за разглеждане на уеб сайтове. Известни браузъри са: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Netscape Navigator.

Ethernet/LAN/пач кабел – кабел, чрез който се подава сигнал от рутера до компютъра и позволява достъп до Интернет.

Безжична карта/адаптор – част от компютърния хардуер, позволяваща на устройствата да комуникират чрез безжична мрежа.

Wireless връзка – безжична връзка между безжичната карта на компютъра и рутера.

В комплекта към Вашето устройство получавате следните допълнения:

- Рутер TP-LINK Archer C6

- Захранващ адаптер

- LAN кабел


Стъпка 1: Уверете се, че рутерът е включен в захранването като проверите дали кабела на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на безжичния рутер, а другият му край - в електрическата мрежа.

Стъпка 2: Проверете дали рутерът е свързан към мрежата на А1 като проверите дали интернет кабелът, излизащ от устройството на А1 (модем или пап устройство), e във синия вход „WAN” на безжичния рутер (номер 5).

Стъпка 3: Поставете единия край на „Ethernet“ кабела в един от четирите „LAN“ порта на устройство TP-Link, а другия към „Ethernet” входа на компютъра.

1) POWER – вход за захранващ кабел;

2) ОN/OFF - бутон, чрез който се включва и изключва устройството

3) RESET – бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, възстановява фабричните настройки на рутера;

4) QSS (Quick Security Setup) или WPS (Wireless Protected Setup) – бутон, чрез който се разрешава достъпа на нови абонати към бежичната мрежа при включена опция „QSS(WPS)” от настройките на рутера.

5) INTERNET – вход за интернет кабел;

6) LAN 1-4 – четири етернет входа, с въможност за включване на 4 компютъра посредством кабел с RJ-45 конектор.


Стъпка 4: За стартирането и подготовката за работа на безжичния рутер са необходими 1-2 минути.

Изчакайте докато „TP-Link Archer C2/AC900/DB“ е готов за работа.

Тогава ще видите светлинни индикатори „Power“ , „WLAN“ да светят;


1. - при постоянна светлинна индикация рутерът е включен

2. - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена на 2.4GHz;

3. - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена на 5GHz;
Ако светлинна индикация „wireless“ не свети, функцията е изключена и следва да се активира (погледни секция Разрешаване и забраняване на безжичната мрежа)

4. - при постоянна светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че рутерът е свързан чрез кабел с компютър. При мигаща светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством кабел. Ако индикацията не свети, означава, че няма свързани посредством кабел устройства към рутера;

5. - при постоянна светлинна индикация, това индикира, че рутерът е свързан чрез безжична връзка с компютър. При мигаща светлинна индикация, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством „wireless”. Ако индикацията не свети, означава, че няма свързани посредством безжична връзка устройства към рутера;

6. - при светлинна индикация се извършва опит за свързване на ново устройство към рутера посредством функцията „WPS(QSS)“.


Уточнение: Обикновено свързването се визуализира чрез жълт триъгълник с удивителен знак или син кръг . Когато компютърът получи IP адрес, ще видите съобщение „Интернет досъп“ (Internet access) .

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на интернет кабел от мрежата на A1 към Вашият рутер.

 • Интернет кабела на A1 се поставя директно в Internet входа на устройство TP-LINK Archer C6.
 • Връзка между Вашият рутер и компютър се осъществява безжично или по кабел.


Настройки на компютър

Настройки на компютър свързан с рутер TP-LINK Archer C6

Настройка на Вашето устройство може да се наложи в следните случаи:

 • При първоначално инсталиране на устройството;
 • След връщане на фабричното състояние на устройство (Reset);
 • За отстраняване на възникнал проблем.

Връзката между рутера и компютъра се осъществява безжично.Това означава, че устройството и компютърът Ви не са физически свързани посредством кабел.

За да работи коректно услугата интернет е необходимо да бъдат изпълнени следните изисквания:

 • Безжичният адаптор на Вашия компютър или друго крайно устройство (лаптоп, таблет, смартфон) да е включен.
 • Internet Protocol Version (TCP/IP) да е настроен на автоматични настройки.

Безжичната връзка между Вашия рутер и компютър се осъществява чрез:

Важно: Ако сте променили Вашето наименование на мрежа и парола за достъп, следва да осъществите връзка чрез тях!

 

 

Настройка на безжична мрежова карта

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Wireless Network Connection“ и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 4:Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на ИП адрес“ и „Автоматично получаване на ДНС сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 6: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Настройка на безжична мрежова карта

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на ИП адрес“ и „Автоматично получаване на ДНС сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Настройка на безжична мрежова карта

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 5: Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на ИП адрес“ и „Автоматично получаване на ДНС сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Настройка на безжична мрежова карта

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати, като е нужно да натиснете с ляв бутон на мишката върху "Контролен панел" (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 5: Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на ИП адрес“ и „Автоматично получаване на ДНС сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

 

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings ).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet ).

Стъпка 3: Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options) .

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, която blizoo ви предлага се уверете, че сте отметнали полето пред „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“.

Стъпка 7: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ ( „Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон „OK“.

Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

Допълнителни настройки

Допълнителни настройки и проверки на компютър свързан с рутер TP-LINK Archer C6

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Забрани“ (Disable) .

Стъпка 4: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Wireless Network Connection“ и изберете „Разрешена“ (Enable).

Стъпка 4: Натиснете отново с десен бутон върху „Wireless Network Connection“ и изберете „View Available Wireless Networks“.

Стъпка 5: Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „Connect“.

Стъпка 6: Ще видите полета „Мрежов ключ“ (Network key) и „Потвърдете мрежови ключ“ (Confirm network key), в които да впишете Вашата парола и да изберете „Връзка“ (Connect).
Стъпка 1: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Wireless Network Connection“ и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 2: Ще видите списък, в който изберете „Мрежова връзка“ (Wireless Networks). В поле „Preferred Networks“ маркирайте Вашата мрежа и натиснете последователно „Remove“ и „OK“.

Стъпка 3: Достъпете отново до „Wireless Network Connection“ и натиснете „Refresh network list“ като опитате отново да се свържете.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Свойства“ (Properties). В полето "Connect using" пише името на безжичния адаптор.Забележка: Срещу поле "Използвана връзка" (Connect using) ще откриете марката на безжичния адаптор.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е:

 • 802.11b - позволява скорости от 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 50 метра, в градски условия, където има много рутери и стени, който заглушават сигнала, е възможно обхвата да падне драстично;
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости за данни около 20 Mbps безжично и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на WiFi Protected Access, или WPA. 802.11g;
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от Mbps около 75 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 150N и до 150 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 300N. Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет.

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, е нужно при стартиране на теста да:

 • изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Забрани“ (Disable) .

Стъпка5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка (Wireless Network Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).

 

Стъпка 1: Достъпете в първоначалния работен екран в дясната част до часовника и натиснете върху полето, показващо наличните безжични връзки .

 

Стъпка 2: Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „Connect“:

Стъпка 3: Ще видите поле „Network Security key“, в коeто да впишете Вашата парола и изберете „Next“ (Следващ).

Стъпка 4: Ще видите списък, в който трябва да изберете „No, don’t turn on sharing or connect to devices” и вече сте свързани.
Стъпка 1: Достъпете в първоначалния работен екран в дясната част до часовника и натиснете върху полето, показващо наличните безжични връзки .

 

Стъпка 2: Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на десен бутон на мишката и „Forget this network“. Опитайте да се сържете отново.

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати като е нужно да натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка (Wireless Network Connection) и изберете „Свойства“ (Properties). В полето "Connect using" пише името на безжичния адаптор.


 

Забележка: Срещу поле "Използвана връзка" (Connect using) ще откриете марката на безжичния адаптор.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е:

 • 802.11b - позволява скорости от 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 50 метра, в градски условия, където има много рутери и стени, който заглушават сигнала, е възможно обхвата да падне драстично;
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости за данни около 20 Mbps безжично и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на WiFi Protected Access, или WPA. 802.11g
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от Mbps около 75 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 150N и до 150 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 300N. Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо:

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Забрани“ (Disable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).
Стъпка 1: Достъпете в първоначалния работен екран в дясната част до часовника и натиснете върху поле, показващо наличните безжични връзки .

Стъпка 2: Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „Connect“.

Стъпка 3: Ще видите поле „Security“, в коeто да впишете Вашата парола и изберете „Връзка“ (Connect).

Стъпка 4: Ще видите съобщение, че успешно сте се свързали безжично и натиснете „Close“.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Ще видите списък, в който изберете Вашата безжична връзка (Wireless Networks). В поле „Networks“ с натискане на ляв бутон на мишката маркирайте Вашата мрежа и натиснете последователно „Remove“ и „OK“.Стъпка 5: Достъпете отново до меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана. Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Връзка“ (Connect).

Стъпка 6: Ще видите списък с всички открити безжичните мрежи и е необходимо да изберете Вашата като натиснете ляв бутон на мишката и след това изберете „Връзка“ (Connect):

Стъпка 7: Ще видите поле „Security“, в коeто да впишете Вашата парола и изберете „Връзка“ (Connect).

Стъпка 8: Ще видите съобщение, че успешно сте се свързали безжично и натиснете „Close“.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менютa. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Свойства“ (Properties). В полето "Connect using" пише името на безжичния адаптор.Забележка: Срещу поле "Използвана връзка" (Connect using) ще откриете марката на безжичния адаптор.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е:

 • 802.11b - позволява скорости от 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 50 метра, в градски условия, където има много рутери и стени, който заглушават сигнала, е възможно обхвата да падне драстично;
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости за данни около 20 Mbps безжично и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на WiFi Protected Access или WPA. 802.11g;
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от Mbps около 75 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 150N и до 150 Mbps безжично, ако рутерът и безжичната ви карта са 300N. Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет.

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, е нужно при стартиране на теста да:

 • изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.
Стъпка 1: Отворете „Старт“ (Start) менюто и изберете „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:  Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:  Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптера “ (Change adapter options).

Стъпка 4:  Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5:  Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).

 

Стъпка 1:Отворете иконата, показваща вашата Интернет връзка, която се намира най-долу в дясно на първоначалния работен екран - до часовника .

Стъпка 2:Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „"Свързване" (Connect).

Стъпка 3:   Ще видите поле „Enter the network security key, в коeто трябва да въведете Вашата парола и след това да изберете „"Следващ" (Next).

 

Стъпка 1:Отворете началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:  Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:  Изберете меню „Безжична връзка“ (Wi-Fi). След това натиснете на „Управление на безжични мрежи “ (Manage Wi-Fi settings).

Стъпка 4:  Изберете вашата мрежа и натиснете  бутон „Забрави “ (forget).

 

Стъпка 1:  Отворете началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:  Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и Интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:  Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптера “ (Change adapter options).

Стъпка 4:  Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Свойства“ (Properties). В полето "Използвана връзка" (Connect using) пише името на безжичния адаптер.

Забележка: Срещу поле "Използвана връзка" (Connect using) ще откриете марката на безжичния адаптер.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е безжичния адаптер:

 • 802.11b - позволява скорости до 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 50 метра, в градски условия, където има много рутери и стени, които заглушават сигнала, е възможно обхватът да падне драстично.
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости на данни от около 20 Mbps и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на Wi-Fi Protected Access, или WPA. 802.11g.
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от около 75 Mbps, ако рутерът и безжичната ви карта са 150N и до 150 Mbps, ако рутерът и безжичната ви карта са 300N. Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Интернет скоростта може да зависи и се определя от различни фактори:

 • стандарт на безжичен адаптeр на устройството (компютър, таблет и др.), което е свързано към безжичното устройство (рутер);
 • стандарт на безжичното устройство;
 • разстояние, на което се намират двете устройства едно от друго;
 • наличие на прегради или стени между двете устройства;
 • наличие на други безжични мрежи в района (сателитни чинии, антени на мобилни оператори и т.н).

Когато ползвате безжично интернет услугата, достиганата скорост зависи от устройството, което поддържа най–ниската скорост. Например, ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, а безжичната карта на компютъра  802.11n  стандарт  или обратно, то Вашата максимална скорост ще е спрямо стандартa 802.11g.

Реалната скорост при трансфериране на данни в интернет пространството при ползване на безжично устройство, може да получите като разделите фабрично зададената скорост на безжичното устройство на две. Например, ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, то максималната скорост, която може да достигнете е 27Мbps.

По–долу в таблицата ще откриете информация за няколко ситуации с използване на различни видове безжични устройства:

Рутер Безжична карта Максимална реална скорост
G стандарт 54Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 150Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 150Мbps 60-70Mbps+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 300Мbps 130Mbps до 150Mbps

 

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като отворите интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет.
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет.

Забележка: за да бъде правилно отчетена Вашата скорост, е нужно при стартиране на теста да:

 • изключите от компютъра всички работещи торенти клиенти.
 • изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми.
 • затворите всички заредени интернет страници през браузъра, която използвате.
Настройки рутер

Настройки рутер

Стъпка 1:  Достъпете в интерфейса на устройство TP-LINK ARCHER C6,  като в интернет браузъра е нужно да впишете ръчно адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1 и да потвърдите с бутон „Enter“ от клавиатурата. Точният адрес на Вашият рутер е записан и в упътването му.

Стъпка 2: Въведете администраторска парола по ваше желание. Повторете я отдолу. Важно е да запишете или запомните паролата. Тя ще ви е нужна за допълнителни настройки.
Стъпка 3: Натиснете “Let’s get started” за да продължите.
Стъпка 1: Натиснете върху секция „Quick Setup“  за да стартирате настройките. След това натиснете бутон „Next“

Стъпка 2: В тип на връзка за мрежата на А1 изберете вашия тип връзка - „Dynamic IP“, “Static IP” или “PPPoE”.

Ако не знаете вашия тип връзка – моля свържете се с нас на *88 или 088123.

Стъпка 3: След което натиснете бутона „Next“

Стъпка 4: Изберете Do NOT clone MAC address“,
Стъпка 5: Натиснете бутон „Next“.

Стъпка 6: Избирате коя безжична мрежа желаете да ползвате „2.4GHz или 5GHz“.(5GHz мрежа в дава възможност за по-високи скорости по wifi, на устройства които поддържат тази честота или т.н. стандарт 802.11ac). Можете да изпозлвате и двете мрежи едновременно.
Стъпка 7: Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в поле „SSID (Network Name)“ задайте наименование на безжичната мрежа за 2.4GHz или 5GHz по Ваше желание. По това име ще откривате мрежата си и ще Ви виждат другите устройства при търсене на безжични мрежи в обхват.

Стъпка 8: В поле Password изберете тип на криптиране (дали да е активирана защитата на безжичната Ви връзка чрез въвеждане на парола).

В поле „Password“ въведете желана парола за Вашата безжична мрежа;


Забележка: Паролата трябва да е минимум 8 символа (може да са цифри, букви или комбинация от двете).

Стъпка 9: Натиснете бутон „Next“
Стъпка 10: Натиснете бутон Save.

Стъпка 11: Ще се появи друг прозорец, който ви подканва да се свържете безжично към мрежата, която сте създали, като преди да се свържете – Не трябва да натискате “Next”.

Стъпка 12: Свържете се към безжичната мрежа и след това натиснете “Next”.

Стъпка 13: Изберете “Log in Later”.

Стъпка 14: Изберете “Finish”. Рутерът вече ви е конфигуриран.

Стъпка 1: Натиснете върху секция Basic в горната част на менюто за достъп на Вашият рутер.
Стъпка 2: Достъпете до подсекция Wireless.

Стъпка 3: Поставете отметка пред поле „Enable Wireless Radio, за да разрешите безжичната мрежа на рутера, след което натиснете бутон Save” за запазите направените промени. Вашата безжична мрежа е включена.

Забележка: Ако няма поставена отметка пред „Enable“, то безжичната мрежа на рутера ще е изключена.

Стъпка 1: Натиснете върху секция Basic в горната част на менюто за достъп на Вашият рутер.
Стъпка 2: Достъпете до подсекция Wireless.

Стъпка 3: Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню „Network Name” въведете наименование на безжичната мрежа по Ваше желание. Запазете направените промени с бутон „Save”.
Стъпка 1: Натиснете върху секция Basic в горната част на менюто за достъп на Вашият рутер.
Стъпка 2: Достъпете до подсекция Wireless.

Стъпка 3: Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню „Network Name” въведете паролата на безжичната мрежа по Ваше желание. Запазете направените промени с бутон „Save”.
Стъпка 1: Натиснете върху секция Basic в горната част на менюто за достъп на Вашият рутер.
Стъпка 2: Достъпете до подсекция Wireless.
Стъпка 3: Изберете подсекция Wireless Settings.
Стъпка 4: Изберете вашия желан честотен канал на опция Channel“, след което запаметете настройките със “Save”.

Стъпка 1: Натиснете върху секция Advanced в лявата част на менюто за достъп на Вашият рутер. Достъпете върху подсекция Status.
Стъпка 2: Изберете полето Internet, след което изберете IPv4", след което можете да прочетете вашия „Мак адрес“.

Стъпка 1: Натиснете върху секция Advanced в лявата част на менюто за достъп на Вашият рутер. Достъпете върху подсекция Network.
Стъпка 2: Изберете полето Internet, след което изберете Internet Connection type" и изберете вашия тип връзка.

Стъпка 1: Влезте в настройките на рутера.
Стъпка 2: Натиснете върху меню „Advanced”. От менюто в лявата страна изберете Network”. И от новото меню изберетеInternet”.

Стъпка 3: От падащото меню рещу полет „Internet Connection Type“ изберете „Static IP“

Стъпка 4: Въведете данните (IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS Server и Secondary DNS Server) и натиснете бутон „Save”.

Стъпка 5: Натиснете бутон „Reboot” в горния десен ъгъл на страницата и след това да потвърдете с бутон „Yes” за да рестартирате рутера и да се запазят въведените настройки.
Стъпка 1: Влезте в настройките на рутера.
Стъпка 2: Натиснете върху меню „Advanced”. От менюто в лявата страна изберете Network”. И от новото меню изберетеInternet”.

Стъпка 3: Срещу полето „Internet Connection Type“ изберете „PPPoE.

Стъпка 4: Въведете данните (Username и Password) и потвърждете с
натискане на бутона „Save“.

Стъпка 5: Натиснете бутон „Reboot” в горния десен ъгъл на страницата и след това да потвърдете с бутон „Yes” за да рестартирате рутера и да се запазят въведените настройки.
Често срещани проблеми

Често срещани проблеми


Важно: Всички по-долу изброени проблеми могат да бъдат отстранени от Вас, ако спазвате стриктно и последвателно изброените действия!

Ако сгрешите или пропуснете да извършите дадено действие, е нужно отново да преминете през всички стъпки.

Ако проблемът продължава и след повторно извършване на всички действия, се свържете с оператор на телефон *88/+35988123, за да получите професионално съдействие.


 • Рестартирайте рутера като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с устройство рутер TP-LINK Archer C6).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да заредите различни интернет страници, като използвате друг браузър. (погледни секция Основни понятия).
 • Проверете дали настройките на мрежовата карта на Вашето устройство са на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър свързан с рутер TP-LINK Archer C6).
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма, ако ползвате такава и отново да заредите интернет страница.

Уточнение: Ако на безжичната мрежова връзка се изобразява червен хикс, обикновенно означава, че не сте се свързали към безжичната връзка или тя е хардуерно забранена.

 • Уверете се, че е разрешена безжичната връзка на Вашето устройство (хардуерно – чрез бутон от клавиатурата и софтуерно – от настройките на операционната система)  (погледни секция Допълнителни настройки и проверки на компютър свързан с рутер TP-LINK Archer C6).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет, лаптоп), чрез стандартното меню за рестарт.

Уточнение: Ако на локалната връзка се изобразява жълт триъгълник с удивителен знак, означава че компютърът не получава валидна IP конфигурация.

 • Рестартирайте рутера като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с устройство рутер TP-LINK Archer C6).
 • Уверете, се че интернет кабела на А1 е директно поставен в WAN вход на Вашия рутер като го извадите и го поставите отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с устройство рутер TP-LINK Archer C6).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Проверете дали настройките на мрежовата карта на Вашето устройство е на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър свързан с рутер TP-LINK Archer C6 3).
 • Проверете безжичната мрежова карта на Вашето устройство дали е разрешена (погледни в секция Допълнителни настройки и проверки на компютър свързан с рутер TP-LINK Archer C6).
 • Проверете настройките на мрежовата карта на Вашето устройство дали са на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър свързан с рутер TP-LINK Archer C6).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп) чрез стандартното меню за рестарт.

Уточнение: Ако имате проблем с отварянето само на един или няколко сайта, а други сайтове Ви работят:

 • Рестартирайте рутера като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с устройство рутер TP-LINK Archer C6).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да заредите интернет страница, като използвате друг браузър. (погледни секция Основни понятия).
 • Проверете дали настройките на мрежовата карта на Вашето устройство са на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър свързан с рутер TP-LINK Archer C6).
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма, ако ползвате такава, и отново да заредите интернет страница.

Уточнение: Преди да извършите проверките по-долу, трябва да изключите торент и други работещи програми, както и всички заредени интернет страници.

Ако скоростта по договор се различава от показателите при тестване на http://www.speedtest.net/ (погледни секция Проверка на моментна скорост на интернет услуга):

 • Рестартирайте рутера като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с устройство рутер TP-LINK Archer C6).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите интернет страница.

Ако скоростта по договор не се различава от показателите при тестване на http://www.speedtest.net/:

 • В такъв случай най-вероятно има проблем с вашето крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет). Необходимо е да се обърнете към софтуерен специалист или лицензиран компютърен сервиз.
 • Премахнете безжичната мрежа от списъка с всички налични и я добавете отново (погледни секция Изтриване и добавяне на безжична връзка).

Уточнение: Ако използвате интернет безжично и на безжичната връзка не се виждат мрежи от списъка:

 • Проверете дали е разрешена безжичната връзка на лаптопа Ви (хардуерно – чрез бутон  от клавиатурата и софтуерно – от настройките на операционната система) (погледни секция Допълнителни настройки и проверки на компютър свързан с рутер TP-LINK Archer C6).
 • Рестартирайте рутера като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с устройство рутер TP-LINK Archer C6).
 • Проверете плътно ли е поставена буксата на захранващия кабел на самото устройство към адаптора, включен в електрическата мрежа (погледни секция Предварителни стъпки за работа с устройство рутер TP-LINK Archer C6).
 • Проверете дали LAN кабелa е добре поставен във входа WAN/Internet на устройството чрез изваждането и поставянето му отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с устройство рутер TP-LINK Archer C6).

Уточнение: Ако имате проблем със сваляне на торенти, а при отваряне на страници няма проблем:

 • Уверете се, че имате инсталирана и коректно работеща торент програма на Вашето устройство.
 • Рестартирайте рутера като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с устройство рутер TP-LINK Archer C6).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма, ако ползвате такава, и отново да заредите интернет страница.
 • Преинсталирайте торент програмата на Вашето устройство и опитайте отново да изтеглите желан файл.

Пoследни новини