начало / помощник телевизия

 

 

A1 помощник телевизионна услуга

 

Каква телевизонна услуга използвате?

 

 
 

Какъв приемник използвате за цифрова телевизия?

 

Какъв приемник използвате за сателитна телевизия?

 

Допълнителни канали

Какъв модел цифров приемник използвате?

Моля, изберете модела устройство, което е инсталирано в дома Ви. За всеки от цифровите приемници са изведени подробни указания за отстраняване на затруднение, описание на спецификите на устройството и неговите функции. Ако не разпознавате Вашето устройство на картинката, може да проверите модела в задната част на приемника, изписан е върху лепенка с данни. След като сте се уверили кое от устройствата е налично при Вас, натиснете върху съответната картинка.

...назад

Какъв телевизор използвате?

При ползване на CA модул е важна търговската марка на Вашия телевизор. Можете да проверите какъв е той в задната част на телевизора Ви върху лепенка с данните за него. С ляв бутон на мишката изберете едно от изображенията по-горе, за да продължите работа с помощникa.

ВАЖНО: Качеството на услугата цифрова телевизия, когато се използва през CA модул, зависи в голяма степен от самия телевизор. Именно затова е необходимо да познавате функционалностите и менюто на телевизора си, за да ползвате услугата правилно и да разрешавате сами възникнали затруднения с нея. За целта препоръчваме да се запознаете внимателно и с ръководството за ползване на Вашия телевизор, което Ви е предоставено при закупуването му!

...назад

Какъв модел приемник използвате за интерактивна телевизия?

 

 

Моля, изберете модела устройство, което е инсталирано в дома Ви. За всеки от приемниците са изведени подробни указания за отстраняване на затруднение, описание на спецификите на устройството и неговите функции. Ако не разпознавате Вашето устройство на картинката, може да проверите модела в задната част на приемника, изписан е върху лепенка с данни. След като сте се уверили кое от устройствата е налично при Вас, натиснете върху съответната картинка.

...назад

Какъв телевизор използвате?

При ползване на CA модул е важна търговската марка на Вашия телевизор. Можете да проверите какъв е той в задната част на телевизора Ви върху лепенка с данните за него. С ляв бутон на мишката изберете едно от изображенията по-горе, за да продължите работа с помощникa.

ВАЖНО: Качеството на услугата цифрова телевизия, когато се използва през CA модул, зависи в голяма степен от самия телевизор. Именно затова е необходимо да познавате функционалностите и менюто на телевизора си, за да ползвате услугата правилно и да разрешавате сами възникнали затруднения с нея. За целта препоръчваме да се запознаете внимателно и с ръководството за ползване на Вашия телевизор, което Ви е предоставено при закупуването му!

...назад