начало / помощник телевизия / цифрова телевизия / цифрови приемници / приемник „homecast 2150 CO“

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЦИФРОВ ПРИЕМНИК „Homecast 2150 CO“

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с цифровото устройство.

Препоръчително е преди да преминете към отстраняване на конкретен проблем, да се запознаете с базовата информация за работа с цифровия Ви приемник, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Аналогов телевизионен сигнал– телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа, външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „RF“ (антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен  брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал– сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4.Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер). В случай на приемане на цифров телевизонен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RF“ входа на цифровия приемник, а цифровят приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCART кабели, връзка по ниска честота („чинчове”, RCA кабел) или кабелна връзка по HDMI стандарт. Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал. Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпоризвеждане могат да бъдат добавени:

 • разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);
 • възможност за избор на субтитри на различен език;
 • възможност за избор на аудио съпровод на различен език, като последните две.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TV студиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

Дистанционно управление– устройство, което се използва за задаване на команди от разстояние и служещо за управление на различни настройки, като телевизионен канал, информация за филми, песни и сила на звука (погледни секция Дистанционни управления).

Карта за декриптиране (CONAX карта, карта за достъп до съдържание)  – карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Захранващ адаптор– преобразувател от променливо мрежово (220V AC) към постоянно ниско напрежение (5V, 9V, 12V DC), посредством който цифровият  приемник (сет топ бокс)  се включва към електрическата мрежа. Преобразуването осигурява безопасна работа на цифровия приемник съгласно стандартите (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Кабел ЕURОSCART  (скарт)  - ЕURОSCARTпредставлява свързващ кабел,  посредством който цировият приемник се свързва към телевизионния приемник. Посредством него цифровият телевизионен сигнал, декодиран от цифровия приемник, се подава към телевизионния приемник за визуализация (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Списък с любими канали– тази допълнителна функция позволява избирането на любими канали и организирането им според Вашите предпочитания. Навигирането между тях е бързо и лесно (погледни секция Създаване и премахване на списък с любими канали).

Заключване на канали (родителски контрол)  – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

Рестарт – изключване и включване на цифровото устройство от електрическото захранване за 60 секунди.

SD (Standard-Definition) телевизия – телевизионна система, която използва резолюция с разделителна способност: 480i, 480p и 576i. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определен цифров канал за пренос, а също и предоставя допълнителни услуги като:  субтитри, разписание на телевизионна програма (EPG), допълнителни аудио-канали.

Homecast 2150 CO – цифров декодер

В комплекта към Вашия цифров приемник получавате следните допълнения:

Дистанционно с батерии

Стъпка 1: Включете телевизора, използвайки дистанционното му;
Стъпка 2: Уверете се, че получавате аналогов сигнал* с добро качество. В противен случай услугата „цифрова телевизия“ може да не работи коректно:
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „Cable in“ на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му;
 • Включете Вашия телевизор чрез дистанционното управление на телевизора. Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;
 • Преминете на аналогов канал от бутона (ТV, AV, Source, Input, Video,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете "ТV" вход. Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;
Стъпка 3: Преминете на видео канал от бутона (ТV, AV, Source, Input, Video,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете "AV" или "Скарт" вход. Видът на бутона зависи от марката и модела на Вашия телевизор.
Стъпка 4: Проверете дали захранващият кабел на приемника е включен в електрическия контакт:
 • Ако приемникът е включен в захранването, на дисплея в предната част на цифровото устройство ще се визуализира часовник („stand by“ режим), или номер на канал „P002“, ако например сте на втори канал (режим на работа);
 • Спрямо предходната стъпка, проверете дали цифровият Ви приемник е включен. Ако не е, включете го, както е указано по-долу:
  • Ако на дисплея се изобразява час, натиснете червения бутон „Power” от дистанционното на цифровото устройство , разположен в горния ляв ъгъл. На дисплея ще се визуализира номер на канал "P***";
 • Когато стартирате пренастройка на приемника, трябва да използвате САМО дистанционното управление за цифровия Ви приемник и да го насочвате към цифровото устройство, а НЕ към телевизора Ви:
  • Запознайте се и с бутоните от дистанционното управление, за да може лесно да оперирате с него, когато изпълнявате отделните стъпки за пренастройка.
Дистанционни

Видове дистанционни

В тази секция ще откриете информация за дистанционните, които работят с цифровия декодер.

Тук ще намерите пълно описание на функциите на всеки от бутоните на дистанционното на Вашия декодер. Част от приемниците позволяват с тях да работят различни дистанционни.

Стандартно дистанционно управление на цифрово устройство

Пренастройка

Пренастройка на цифрово устройствоа

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия цифров приемник.

Пренастройката на цифровия приемник е важна стъпка от отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

 • При първоначално инсталиране на цифров приемник.
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали.
 • При възникнало затруднение със следните проявления:
  • На част или всички канали изписва “Няма сигнал” (Searching for signal).
Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню на цифровия приемник.
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Инсталация“ (Installation) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Със стрелката надолу преместете на „Фабрични настройки“ (Reset Factory Defaults) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 4: Визуалира се в лявата част на екрана надпис „Тип изчистване“ (Reset type).
Стъпка 5: Със стрелка надясно изберете „Всички“ (All) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 6: Визуализира се съобщение „Ще върнете фабричните настройки. Сигурни ли сте?”, след което преместете със стрелката настрани на „Да“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 7: Отново със стрелката надолу преместете на „Eзик на менюто“. Със стрелка надасно изберете предпочитаният от Вас и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 8: На екрана се появява визуализирано земно кълбо. Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 9: Със стрелката надолу преместете на „Инсталация“ (Installation) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 10: Трябва да въведете ПИН код „0000“.

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Фабричен Пин“.

Стъпка 11: Със стрелката надолу преместете „Ръчно сканиране“ (Manual Scan) и потвърдете с „ОК“. Визуализира Ви се таблица с параметри за настройка на приемника.
Стъпка 12: Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;

Уточнение: Честотите за Вашият град са приложение по-долу в инструкцията.

 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление.
Стъпка 13: Уверете се, че следните параметри са както следва: „Търсене в мрежа“ (Network search) e „Разрешено/Enable“ и „Начин сканиране“ (Scan mode) e „Всички канали“ (All chanel) и потвърдете с „ОК“;
 • Проверете нивото и качеството на сигнала.

Забележка: Нивото на сигнала трябва да е над 45% , а качеството да варира между 97-99%. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в цифровия приемник в букса „Signal in“.

Стъпка 14: Изчакайте, докато настройката приключи;

Забележка: Ако по някаква причина прекъснете започналата настройка, влезте отново в менюто и пуснете ново сканиране.

Стъпка 15: Ще се визуализира „Do you want to save changes”. Преместете със стрелката надясно на „Да“ и потвърдете с „ОК“, за да запазите намерените канали.
Стъпка 16: Натиснете три пъти последователно бутон „Exit“, за да излезете от менюто. Автоматично преминете към телевизионни канали.

ВАЖНО: Имайте предвид, че връщането на Заводски настройки на Вашия приемник изтрива всички допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове и т.н.

Приемникът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми. Приятно гледане!

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Фабрични настройки“ (Reset Factory Defaults) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Преместете със стрелката настрани на „Да“ и потвърдете с „ОК“;
Стъпка 4: Отново със стрелката надолу преместете на „Eзик на менюто“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 5: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 6: Със стрелката надолу преместете „Инсталация“ (Installation) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 7: Със стрелката надолу преместете „Ръчно сканиране“ (Manual Scan) и потвърдете с „ОК“:
 • След това Ви се визуализира таблица с параметри за настройка на приемника;
 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;
 • Уточнение: Честотите за Вашият град са приложение по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление.

Таблица с честоти в зависимост от града:

Град Честота/
Frequency ( MHz )
Честота/
Frequency( KHz )
Честота на символите/
Simbol rate( kS/s)
Модулация /
Modulation
Бургас 754 754000 6900 64 QAM
Банско, Разлог и Симитли 754 754000 6900 64 QAM
Варна 746 746000 6875 64 QAM
Велинград 410 410000 6900 64 QAM
Габрово 602 602000 6900 64 QAM
Девин 642 642000 6875 64 QAM
Димитровград 410 410000 6875 64 QAM
Добрич 162 162000 6875 64 QAM
Карлово, Сопот 410 410000 6900 64 QAM
Козлодуй 642 642000 6875 64 QAM
Куклен 410 410000 6900 64 QAM
Кърджали 610 610000 6875 64 QAM
Кюстендил 442 442000 6900 64 QAM
Ловеч 554 554000 6875 64 QAM
Лом 410 410000 6875 64 QAM
Монтана 410 410000 6875 64 QAM
Пазарджик 410 410000 6900 64 QAM
Панагюрище 162 162000 6875 64 QAM
Пещера 410 410000 6875 64 QAM
Плевен 746 746000 6875 64 QAM
Пловдив 410 410000 6900 64 QAM
Пловдив регион 410 410000 6900 64 QAM
Първомай 410 410000 6900 64 QAM
Петрич 754 754000 6900 64 QAM
Разград 162 162000 6875 64 QAM
Раковски 410 410000 6900 64 QAM
Русе 746 746000 6875 64 QAM
Сливен 410 410000 6875 64 QAM
Слънчев Бряг 746 746000 6875 64 QAM
Сопот 410 410000 6900 64QAM
София 754 754000 6900 64 QAM
Стамболийски 410 410000 6900 64 QAM
Стара Загора 746 746000 6875 64 QAM
Търговище 410 410000 6875 64 QAM
Хасково 410 410000 6875 64 QAM
Хисаря 410 410000 6900 64 QAM
Чирпан 746 746000 6875 64 QAM
Шумен 746 746000 6875 64 QAM
Функции

Допълнителни функционалности на цифрово устройство

В тази секция можете да научите кои са основните функционалности на Вашия декодер и как свободно да боравите с тях.

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник. Показва Ви се главното меню на цифровия приемник.
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Отново със стрелката надолу изберете „Родителско заключване“ (Parental lock) и потвърдете с „ОК“. Трябва да въведете ПИН код „0000“

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Фабричен Пин“.

Стъпка 4: Изберете опция „Режим на парола“ (Mode password) потвърдете с „ОК“:
 • Следва да въведете "Нова парола" (New password) – четири цифри по Ваш избор от дистанционното управление на цифровия приемник;
 • Потвърдете паролата, въвеждайки я още веднъж (Confirm Password). Ще се появи надпис:„Желаете ли да запаметите промените?“;
 • Със стрелката надясно на дистанционното управление на цифровия приемник изберете „Да“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 5: Изберете два пъти бутон „EXIT“от дистанционното управление на цифровия приемник, за да се върнете в първоначалното меню.
Стъпка 6: Със стрелката надолу изберете опция „Организиране на услуга“ (Service Organizing) и потвърдете с„ОК“.
Стъпка 7: Отново със стрелката надолу изберете опция „Свойства на канал“ (Channel Properties) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 8: На екрана ще видите списък с канали. Придвижете със стрелка надолу до канал, който желаете да заключите:
 • На всеки избран канал изберете стрелка надясно три пъти от дистанционното управление на цифровия приемник, докато се визуализира катинар и потвърдете с „ОК“;
 • Трябва да въведете ПИН код „0000“.
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Фабричен Пин“.
Стъпка 9: Излезте от менюто с натискане три пъти на бутон „Exit“:
 • Ще се появи надпис:„Желаете ли да запаметите промените?“;
 • Със стрелката на дистанционното изберете „Да“ и потвърдете с „ОК“, за да излезете от менюто. Автоматично преминавате към телевизионни канали.

Забележка: За да гледате заключен канал, трябва да въведете паролата, която сте избрали.

ВАЖНО: Ако направите пренастройка на Вашия приемник, ще изтриете настройката на родителския контрол и ще е необходимо да я въведете отново!

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Със стрелката надолу изберете „Родителски контрол“ (Parental Control) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Отново със стрелката надолу изберете „Заключване на канали“ и потвърдете с „ОК“:
 • Ще се визуализира списък с канали. Придвижете със стрелка надолу на канал, който желаете да отключите и изберете „ОК“;
 • Въведете избраната от Вас паролаи потвърдете с „ОК“.
Стъпка 4: Със стрелката надолу изберете опция „Организиране на услуга“ (Service Organizing) и потвърдете с„ОК“.
Стъпка 5: Отново със стрелката надолу изберете опция „Свойства на канал“ (Channel Properties) и потвърдете с „ОК“:
 • Ще се визуализира списък с канали. Придвижете със стрелка надолу на канал, който желаете да отключите;
 • На всеки избран канал изберете бутон „ОК“ от дистанционното управление на цифровия приемник, докато се премахне визуализирания катинар и потвърдете с „ОК“;
 • Трябва да въведете ПИН код „0000“.

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Фабричен Пин“.

Стъпка 6: Излезте от менюто с натискане три пъти на бутон „Exit“. Ще се появи надпис: „Желаете ли да запаметите промените?“. Със стрелката на дистанционното изберете „Да“ и потвърдете с „ОК“ да излезете от менюто автоматично и да преминете към телевизионни канали.
Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Със стрелка надолу преместете на „Организация на услуги“ (Service organisation) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Със стрелката надолу преместете на „Настройки канал“ (Chanel Properties) и потвърдете с „ОК“:
 • Визуализира се списък с всички канали и празен списък с наименование „Favorite 1“;
 • Автоматично ще се зареди списък с всички канали на цифровата телевизия;
 • Със стрелката надолу маркирайте канал, който желаете да поставите в списъка и натиснете „ОК“.
Стъпка 4: Изберете бутон„Exit“, за да излезете от менюто:
 • Ще се появи надпис „ Желаете ли да запаметите“;
 • Със стрелка надясно маркирайте „ДА” и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 5: За да достъпите в списък с любими канали, изберете зеления бутон на дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 6: Със стрелка надолу изберете „Любими“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 7: Натиснете три пъти бутон „Exit“, за да излезете от менюто.

ВАЖНО: Ако направите пренастройка на Вашия приемник, списъкът с любими канали ще бъде изтрит и няма да остане наличен!

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Със стрелка надолу преместете на „Организация на услуги“ (Service organisation) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Със стрелката надолу преместете на „Настройки канал“ (Chanel Properties) и потвърдете с „ОК“:
 • Визуализира се списък с всички канали и празен списък с наименование „Favorite 1“;
 • Автоматично ще се зареди списък с всички канали на цифровата телевизия;
 • Със стрелката надолу маркирайте канал, който желаете да премахнете от „Списък любими“ и изберете „ОК“.
Стъпка 4: Изберете бутон„Exit“, за да излезете от менюто. Ще се появи надпис „Желаете ли да запаметите“. Със стрелка надясно маркирайте „ДА” и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 5: Натиснете три пъти бутон „Exit“, за да излезете от менюто.

Формат на картина

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Със стрелка надолу изберете „Настройка STB“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Отново със стрелка надолу изберете „Настройка изход“ и потвърдете с „ОК“:
 • Изберете опция „ТВ Екран“ (TV Screen mode), след което със стрелка надясно изберете формата спрямо характеристиките на Вашия телевизор и потвърдете с „ОК“;
 • Ще се появи надпис „Искаш ли да потвърдиш промяната“;
 • Със стрелка надясно изберете „ДА“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 4: Излезте от менюто с натискане три пъти на бутон „Exit“.

Аудио канали

Натиснете бутон „LANG“ от дистанционното управление на цифровия приемник, за да избирате между няколко аудио езика в зависимост от канала. По дефиниция настройката е за български език. Ако е настроен единственият наличен аудио език, менюто е неактивно.

Субтитри

Натиснете бутон „A-Z“ от дистанционното управление на цифровия приемник, за да избирате между няколко езика на субтритри в зависимост от канала. По дефиниция настройката е за български език. Ако е настроен единственият наличен език на субтритрите, менюто е неактивно.

Стъпка 1: Изберете бутон „МENU“ от дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройка STB“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Отново със стрелката надолу преместете на „Други настройки“ (Other Settings) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 4: Изберете опция „Време изместване“ и със стрелка надясно на дистанционното управление на цифровото устройство изберете:
 • За зимно часово време - +02:00;
 • За лятно часово време - +03:00.
Стъпка 5: Ще се появи надпис „Искаш ли да потвърдиш промяната“. Маркирате „ДА“ и потвърдетете с „ОК“.
Стъпка 6: Натиснете три пъти бутон „Exit“, за да излезете от менюто.
Чести въпроси

Често срещани затруднения.

В тази секция ще откриете решението на затруднение с ползването на цифровата телевизия.

В тази секция, ще видите списък с най-често срещаните симптоми на затруднение с услугата. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашето затруднени. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването на затруднение. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови. В случай, че няма резултат, сигнализирайте ни.

 • Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми, които се излъчват, но спрямо абонаментния Ви план може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. 088123, посетете уеб-сайта или наш магазин, където ще Ви посъветваме за най-подходящия абонамент спрямо Вашите нужди и желания;
 • Ако на канал bTV, позициониран на втора позиция, се изписва надпис „Conax No Access”, слeдвайте стъпките по-долу:
  • Изберете канал bTV (обикновено е на 2-ра позиция) и оставете приемника да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на bTV, проверете и останалите канали – би следвало да са се отключили и всичко да работи нормално;
  • Рестартирайте цифровия приемник като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали картата е правилно поставена със златистия чип насочен към земята и стрелката напред в цифровото устройство;
 • Почистете внимателно златистия чип с мека и суха материя, за да отстраните евентуални замърсявания;
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Включете цифровия приемник в друг контакт на електрическата мрежа;
 • Проверете плътно ли е поставена буксата на захранващия кабел на самото устройство към адаптора, включен в електрическата мрежа (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство).
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „Signal in“ на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му (погледни в секцияПредварителни стъпки за работа с цифровото устройство);
 • Ако кабелът е добре поставен, но затруднението продължава, направете проверка на ниво и качество на сигнала, следвайки следните стъпки:
Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню;
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“;
Стъпка 3: Със стрелката надолу преместете на „Фабрични настройки“ (Reset Factory Defaults) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 4: Визуалира се в лявата част на екрана надпис „Тип изчистване“ (Reset type).
Стъпка 5: Със стрелка надясно изберете „Всички“ (All) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 6: Визуализира се съобщение „Ще върнете фабричните настройки. Сигурни ли сте?”, след което преместете със стрелката настрани на „Да“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 7: Отново със стрелката надолу преместете на „Eзик на менюто“. Със стрелка надясно изберете предпочитания от Вас и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 8: На екрана се появява визуализирано земно кълбо . Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 9: Със стрелката надолу преместете на „Инсталация“ (Installation) и потвърдете с „ОК“. Трябва да въведете ПИН код „0000“.

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле "Фабричен Пин“.

Стъпка 10: Със стрелката надолу преместете „Ръчно сканиране“ (Manual Scan) и потвърдете с „ОК“:
 • След това Ви се визуализира таблица с параметри за настройка на приемника;
 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;
 • Уточнение: Честотите за Вашият град са приложение по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление;
 • Уверете се, че следните параметри са както следва:„Търсене в мрежа“ (Network search) e „Разрешено/Enable“ и „Начин сканиране“ (Scan mode) e „Всички канали“ (All chanel) и потвърдете с „ОК“;
 • Проверете нивото и качеството на сигнала.

Забележка: Нивото на сигнала трябва да е над 45%, а качеството да варира между 97-99%. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в цифровия приемник в букса „Signal in“.

 • Проверете дали не сте включили функцията "Mute" (възможност за спиране на звука) от дистанционните на телевизора или цифровия приемник (погледни секция Дистанционно управление);
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Извадете Вашия Скарт/чинч кабел от телевизора и цифровия приемник и гo поставете отново (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство).
 • Извадете Вашия чинч/Скарт кабел от телевизора и цифровия приемник и гo поставете отново.
 • Преминали сте в Радио режим. За да се върнете в Телевизионен режим, изберете бутон с визуализирана музикална нота, намиращ се над стрелка нагоре на дистанционното управление на цифровия приемник.
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Изберете бутон A-Z , намиращ се в долната дясна част на дистанционното управление на цифровия приемник;
 • Цифровото устройство не работи коректно и подлежи на подмяна;
 • Свържете с оператор на телефон 088123, за да подадете сигнал за подмяна.
 • Уверете се, че линиите не се появяват само на един канал. Ако е така, това е породено от излъчването на самото предаване;
 • Ако линиите се появяват на всички канали, е необходимо да промените формата на картината 16:9 или 4:3 (погледни в секция „Промяна на формат на картина, звук или субтитри”).
 • Вероятно сте включили на аналогова телевизия. Ще разпознаете дали сте на цифрова телевизия, ако за всяка програма се появява информационна лента в долната част на екрана.
 • Превключете на видео канал от дистанционното на телевизора, като използвате бутон TV, AV, Source, Input, Video или (според марката на телевизора).
 • Насочвайте дистанционното към цифровия приемник, а не към телевизора;
 • Проверете дали има пряка видимост към предния панел на цифровия приемник, за да може да се осъществява контакт с дистанционното управление;
 • Проверете включено ли е цифровото устройство в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация);
 • Проверете дали сте на цифрова или аналогова телевизия чрез ползване на цифровото дистанционно с опит да преминете на друг канал;
 • Ако след тази проверка не преминете на друг канал, следва да превключите на друг видео канал чрез дистанционното управление на телевизора. Примерни бутони са TV, AV, Source, Input, Video или (според марката на телевизора);
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление, като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.
 

Пoследни новини