начало / помощник телевизия / цифрова телевизия / цифрови приемници / приемник „kaon“

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЦИФРОВ ПРИЕМНИК „Kaon“

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с цифровото устройство.

Препоръчително е преди да преминете към отстраняване на конкретен проблем, да се запознаете с базовата информация за работа с цифровия Ви приемник, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Аналогов телевизионен сигнал– телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа (А1), външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „RF“ (антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен  брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал– сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4.Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер). В случай на приемане на цифров телевизонен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RF“ входа на цифровия приемник, а цифровят приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCART кабели, връзка по ниска честота („чинчове”, RCA кабел) или кабелна връзка по HDMI стандарт. Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал. Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпоризвеждане могат да бъдат добавени:

 • разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);
 • възможност за избор на субтитри на различен език;
 • възможност за избор на аудио съпровод на различен език, като последните две.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TV студиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

Дистанционно управление– устройство, което се използва за задаване на команди от разстояние и служещо за управление на различни настройки, като телевизионен канал, информация за филми, песни и сила на звука (погледни секция Дистанционни управления).

Карта за декриптиране (CONAX карта, карта за достъп до съдържание)  – карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия в мрежата на А1 (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Захранващ адаптор– преобразувател от променливо мрежово (220V AC) към постоянно ниско напрежение (5V, 9V, 12V DC), посредством който цифровият  приемник (сет топ бокс)  се включва към електрическата мрежа. Преобразуването осигурява безопасна работа на цифровия приемник съгласно стандартите (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Кабел ЕURОSCART  (скарт)  - ЕURОSCARTпредставлява свързващ кабел,  посредством който цировият приемник се свързва към телевизионния приемник. Посредством него цифровият телевизионен сигнал, декодиран от цифровия приемник, се подава към телевизионния приемник за визуализация (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Списък с любими канали– тази допълнителна функция позволява избирането на любими канали и организирането им според Вашите предпочитания. Навигирането между тях е бързо и лесно (погледни секция Създаване и премахване на списък с любими канали).

Заключване на канали (родителски контрол)  – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

Рестарт – изключване и включване на цифровото устройство от електрическото захранване за 60 секунди.

SD (Standard-Definition) телевизия – телевизионна система, която използва резолюция с разделителна способност: 480i, 480p и 576i. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определен цифров канал за пренос, а също и предоставя допълнителни услуги като:  субтитри, разписание на телевизионна програма (EPG), допълнителни аудио-канали.

KAON – цифров декодер

В комплекта към Вашия цифров приемник получавате следните допълнения:

Дистанционно с батерии

Стъпка 1: Включете телевизора, използвайки дистанционното му;
Стъпка 2: Уверете се, че получавате аналогов сигнал* с добро качество. В противен случай услугата „цифрова телевизия“ може да не работи коректно:
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „Cable in“ на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му;
 • Включете Вашия телевизор чрез дистанционното управление на телевизора. Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;
 • Преминете на аналогов канал от бутона (ТV, AV, Source, Input, Video,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете "ТV" вход. Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;
Стъпка 3: Преминете на видео канал от бутона (ТV, AV, Source, Input, Video,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете "AV" или "Скарт" вход. Видът на бутона зависи от марката и модела на Вашия телевизор.
Стъпка 4: Проверете дали захранващият кабел на приемника е включен в електрическия контакт:
 • Ако приемникът е включен в захранването, на дисплея в предната част на цифровото устройство ще се визуализира часовник („stand by“ режим), или номер на канал „P002“, ако например сте на втори канал (режим на работа);
 • Спрямо предходната стъпка, проверете дали цифровият Ви приемник е включен. Ако не е, включете го, както е указано по-долу:
 • Ако на дисплея се изобразява час, натиснете червения бутонот дистанционното на цифровото устройство , разположен в горния ляв ъгъл. На дисплея ще се визуализира номер на канал "P***";
 • Когато стартирате пренастройка на приемника, трябва да използвате САМО дистанционното управление за цифровия Ви приемник и да го насочвате към цифровото устройство, а НЕ към телевизора Ви:
  • Запознайте се и с бутоните от дистанционното управление, за да може лесно да оперирате с него, когато изпълнявате отделните стъпки за пренастройка.
Дистанционни

Видове дистанционни

В тази секция ще откриете информация за дистанционните, които работят с цифровия декодер.

Тук ще намерите пълно описание на функциите на всеки от бутоните на дистанционното на Вашия декодер. Част от приемниците позволяват с тях да работят различни дистанционни.

Стандартно дистанционно управление на цифрово устройство

Пренастройка

Пренастройка на цифрово устройство

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия цифров приемник.

Пренастройката на цифровия приемник е важна стъпка от отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

 • При първоначално инсталиране на цифров приемник.
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали.
 • При възникнал проблем със следните проявления:
  • На част или всички канали изписва “Няма сигнал”;
  • На част или всички канали се визуализира черен екран с мигаща бяла линия в горния ляв ъгъл на екрана на телевизора.
Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню на цифровия приемник.
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройки на системата“ и потвърдете с „ОК“. Трябва да се въведе ПИН код „0000“ или „1234“;

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле „Фабричен Пин“.

Стъпка 3: Със стрелка надолу преместете на „Фабрични настройки“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 4: На екрана ще се появи надпис: „Всички програми и системни настройки ще бъдат изтрити. Наистина ли желаете да продължите?“ и потвърдете с „ОК“:
 • След възстановяване на фабричните настройки цифровия приемник се рестартира (изключва и включва автоматично) и следва да изберете език на менютата:
 • За „Език на менюто (MENU Language) изберете English или Bulgarian (ако е възможно) и потвърдете с „ОК“;
 • За „Език на говор“ изберете English или Bulgarian (ако е възможно) и потвърдете с „ОК“.
 • Със стрелки надясно следва да сверите часа и да потвърдите с „ОК“ като предварително изберете:
 • GMT+ 2:00 за Зимно часово време;
 • GMT+ 3:00 за Лятно часово време.
Стъпка 5: Със стрелка надолу преместете на „Ръчно търсене“ и потвърдете с „ОК“:
 • След това Ви се визуализира таблица с параметри за настройка на приемника;
 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу и потвърдете с „ОК“;
 • Уточнение:Честотите за Вашия град са приложени по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление.
 • Уточнение: Опция „Мрежа“ трябва да бъде маркирана – „включено“.
Стъпка 6: При успешна настройка на екрана автоматично ще се появи информация за броя намерени ТВ и радио канали и надпис „Желаете ли да запаметите“. Необходимо е дa потвърдите като натиснете бутон „ОК“, след което ще се появи канал БНТ 1.

Забележка: Ако по някаква причина прекъснете започналата настройка, влезте отново в менюто и пуснете ново сканиране.

Забележка: Имайте предвид, че връщането на Заводски настройки на Вашия приемник изтрива всички допълнителни настройки като „Родителски контрол, променени PIN кодове и т.н.

Приемникът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми. Приятно гледане!

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню;
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройки на системата“ и потвърдете с „ОК“. Трябва да се въведе ПИН код „0000“ или „1234“;

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него.

Стъпка 3: Със стрелка надолу преместете на „Фабрични настройки“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 4: На екрана ще се появи надпис: „Всички програми и системни настройки ще бъдат изтрити. Наистина ли желаете да продължите?“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 5: След възстановяване на фабричните настройки, цифровия приемник се рестартира (изключва и включва автоматично) и следва да изберете език на менютата:
 • За „Език на менюто" (MENU Language) изберете English или Bulgarian (ако е възможно) и потвърдете с „ОК“;
 • За „Език на говор“ изберете English или Bulgarian (ако е възможно) и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 6: Със стрелки надясно следва да сверите часа и потвърдите с „ОК“ като предварително изберете:
 • GMT+ 2:00 за Зимно часово време;
 • GMT+ 3:00 за Лятно часово време.
Стъпка 7: Със стрелка надолу преместете на „Ръчно търсене“ и потвърдете с „ОК“:
 • След това Ви се визуализира таблица с параметри за настройка на приемника;
 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу и потвърдете с „ОК“;
 • Уточнение:Честотите за Вашият град са приложение по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление.
 • Забележка: Опция „Мрежа“ трябва да бъде маркирана – „включено“.

Таблица с честоти в зависимост от града:

Град Честота/
Frequency ( MHz )
Честота/
Frequency( KHz )
Честота на символите/
Simbol rate( kS/s)
Модулация /
Modulation
Бургас 754 754000 6900 64 QAM
Банско, Разлог и Симитли 754 754000 6900 64 QAM
Варна 746 746000 6875 64 QAM
Велинград 410 410000 6900 64 QAM
Габрово 602 602000 6900 64 QAM
Девин 642 642000 6875 64 QAM
Димитровград 410 410000 6875 64 QAM
Добрич 162 162000 6875 64 QAM
Карлово, Сопот 410 410000 6900 64 QAM
Козлодуй 642 642000 6875 64 QAM
Куклен 410 410000 6900 64 QAM
Кърджали 610 610000 6875 64 QAM
Кюстендил 442 442000 6900 64 QAM
Ловеч 554 554000 6875 64 QAM
Лом 410 410000 6875 64 QAM
Монтана 410 410000 6875 64 QAM
Пазарджик 410 410000 6900 64 QAM
Панагюрище 162 162000 6875 64 QAM
Пещера 410 410000 6875 64 QAM
Плевен 746 746000 6875 64 QAM
Пловдив 410 410000 6900 64 QAM
Пловдив регион 410 410000 6900 64 QAM
Първомай 410 410000 6900 64 QAM
Петрич 754 754000 6900 64 QAM
Разград 162 162000 6875 64 QAM
Раковски 410 410000 6900 64 QAM
Русе 746 746000 6875 64 QAM
Сливен 410 410000 6875 64 QAM
Слънчев Бряг 746 746000 6875 64 QAM
Сопот 410 410000 6900 64QAM
София 754 754000 6900 64 QAM
Стамболийски 410 410000 6900 64 QAM
Стара Загора 746 746000 6875 64 QAM
Търговище 410 410000 6875 64 QAM
Хасково 410 410000 6875 64 QAM
Хисаря 410 410000 6900 64 QAM
Чирпан 746 746000 6875 64 QAM
Шумен 746 746000 6875 64 QAM
Функции

Допълнителни функционалности на цифрово устройство

В тази секция можете да научите кои са основните функционалности на Вашия декодер и как свободно да боравите с тях.

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 2: Изберете опция „Редакция списък програми“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Изберете червения бутон „SUB– T от дистанционното управление на цифровия приемник и изберете „ОК“:
 • Със стрелката надолу и нагоре от дистанционното управление на цифровия приемник изберете поле „Заключена“ и потвърдете с „ОК“;
 • Визуализира Ви се списък с всички канали на цифровата телевизия. В дясно от списъка се появява празен прозорец с наименование „Заключена”;
 • Със стрелката надолу маркирайте канал, който желаете да заключите и натиснете „ОК“;
 • Всеки избран за заключване канал ще се появи и в списък „Заключена”.
Стъпка 4: Изберете бутон "Exit да излезете от менюто.
Стъпка 5: Ще се появи надпис: „ Желаете ли да запаметите“ и потвърдете с „ОК“:
 • Автоматично след потвърждаване на промените се визуализира последният канал, на който сте били преди извършване на промените;
 • Въведете фабричния пин код: „0000“ или „1234“.

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него.

Забележка: За да гледате заключен канал, трябва да въведете Пин кода, който сте избрали.

ВАЖНО: Ако направите пренастройка на Вашия приемник, ще изтриете настройката на родителския контрол и ще е необходимо да я въведете отново!

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 2: Изберете опция „Редакция списък програми“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 3: Изберете червения бутон „SUB– T от дистанционното управление на цифровия приемник и изберете „ОК“:
 • Със стрелката надолу и нагоре от дистанционното управление на цифровия приемник изберете поле „Заключена“ и потвърдете с „ОК“ за всеки канал, който желаете да отключите;
Стъпка 4: Изберете бутон "Exit“, за да излезете от менюто.
Стъпка 5: Ще се появи надпис: „ Желаете ли да запаметите“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 6: Автоматично след потвърждаване на промените се визуализира последният канал, на който сте позициониран преди извършване на промените.
Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Изберете опция „Редакция списък програми“ и потвърдете с „ОК“:
 • Въведете фабричния пин код: „0000“ или „1234“;
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле "Фабричен Пин“.
 • Ще се визуализира списък с всички канали на цифровата телевизия. В дясно от списъка се появява празен прозорец с наименование „Любими” (Favourite);
 • Със стрелката надолу маркирайте канал, който желаете да включите и натиснете „ОК“.
Стъпка 3: Натиснете бутон "Exit“, за да излезнете от менюто.
Стъпка 4: Ще се появи надпис: „Желаете ли да запаметите“ и със стрелка надясно изберете „ДА“ и потвърдете с „ОК“:
 • За да достъпите в списък с любими канали, изберете зеления бутон на дистанционното управление на цифровия приемник;
 • Със стрелка надясно изберете „Любими“ и потвърдете с „ОК“.

ВАЖНО: Ако направите пренастройка на Вашия приемник, списъкът с любими канали ще бъде изтрит и няма да остане наличен!

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2: Изберете опция „Редакция списък програми“ и потвърдете с „ОК“:
 • Въведете фабричния пин код „0000“ или „1234“;
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле "Фабричен Пин“.
 • Ще се визуализира списък с всички канали на цифровата телевизия. В дясно от списъка се появява празен прозорец с наименование „Любими“ (Favourite);
 • Със стрелката надясно достъпете в прозорец „Любими”;
 • Със стрелки надолу и нагоре изберете канал, който да премахнат от списък „Любими” и потвърдете с„ОК“;
Стъпка 3: Изберете бутон "Exit“, за да излезете от менюто.
Стъпка 4: Ще се появи надпис: „Желаете ли да запаметите“ и със стрелка надясно изберете „ДА“ и потвърдете с „ОК“.

Формат на картина

Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник.
Стъпка 2: Изберете опция „Настройка на Системата“ и потвърдете с „ОК“. Въведете фабричния пин код: „0000“ или „1234“.

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле "Фабричен Пин“.

Стъпка 3: Със стрелка надолу изберете „Мащаб на екрана“ и потвърдете с „ОК“.
Стъпка 4: Изберете формат спрямо характеристиките на Вашия телевизор.
Стъпка 5: Излезте от менюто с бутон „"Exit".

Аудио канали

Натиснете бутон „А.LANG“ от дистанционното управление на цифровия приемник, за да изберете между няколко аудио езика в зависимост от канала. По дефиниция настройката е за български език. Ако е настроен единственият наличен аудио език, менюто е неактивно.

Субтитри

Натиснете бутон „SUB-T“ от дистанционното управление на цифровия приемник, за да изберете между няколко езика на субтритри в зависимост от канала. По дефиниция настройката е за български език. Ако е настроен единственият наличен език на субтритрите, менюто е неактивно.

Чести въпроси

Често срещани затруднения

В тази секция ще откриете решението на затруднение с ползването на цифровата телевизия.

В тази секция, ще видите списък с най-често срещаните симптоми на затруднение с услугата. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашето затруднени. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването на затруднение. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови. В случай, че няма резултат, сигнализирайте ни.

 • Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми спрямо абонаментния Ви план може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. 088123, посетете нашия web сайт или наш магазин, където ще Ви посъветваме за най-подходящия абонамент спрямо Вашите нужди и желания;
 • Ако на канал bTV, позициониран на втора позиция, се изписва надпис „Conax No Access”, слeдвайте стъпките по-долу:
  • Изберете канал bTV (обикновено е на 2-ра позиция) и оставете приемника да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на bTV, проверете и останалите канали – би следвало да са се отключили и всичко да работи нормално;
  • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали картата е правилно поставена със златистия чип насочен към земята и стрелката напред в цифровото устройство;
 • Почистете внимателно златистия чип с мека и суха материя, за да отстраните евентуални замърсявания;
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Включете цифровия приемник в друг контакт на електрическата мрежа;
 • Проверете плътно ли е поставена буксата на захранващия кабел на самото устройство към адаптора, включен в електрическата мрежа (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство);
 • Проверете дали не сте включили функцията "Mute" (възможност за спиране на звука) от дистанционните на телевизора или цифровия приемник (погледни секция Дистанционно управление);
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Извадете Вашия Скарт/чинч кабел от телевизора и цифровия приемник и гo поставете отново (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство);
 • Преминали сте в Радио режим. За да се върнете в Телевизионен режим, изберете бутон „TV/RADIO“, намиращ се в горната дясна страна на дистанционното управление на цифровия приемник.
 • Уверете се, че линиите не се появяват само на един канал. Ако е така, това е породено от излъчването на самото предаване;
 • Ако линиите се появяват на всички канали, е необходимо да промените формата на картината 16:9 или 4:3, следвайки стъпките описания по-долу (погледни в секция „Промяна на формат на картина, звук или субтитри”).
 • Вероятно сте включили на аналогова телевизия. Ще разпознаете дали сте на цифрова телевизия, ако за всяка програма се появява информационна лента в долната част на екрана.
 • Превключете на видео канал от дистанционното на телевизора, като използвате бутон TV, AV, Source, Input, Video или (според марката на телевизора).
 • Насочвайте дистанционното към цифровия приемник, а не към телевизора;
 • Проверете дали има пряка видимост към предния панел на цифровия приемник да може, за да се осъществява контакт с дистанционното управление;
 • Проверете включено ли е цифровото устройство в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация);
 • Проверете дали сте на цифрова или аналогова телевизия чрез ползване на цифровото дистанционно с опит да преминете на друг канал;
 • Ако след тази проверка не преминете на друг канал, следва да превключите на друг видео канал чрез дистанционното управление на телевизора. Примерни бутони са TV, AV, Source, Input, Video или (според марката на телевизора);
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление, като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.
 

Пoследни новини