начало / помощник телевизия / цифрова телевизия / цифрови приемници / приемник „kaonmedia kstb1106“

 

 

Ръководство за работа с цифров приемник KAONMEDIA KSTB6106

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с цифровото устройство.

Препоръчително е преди да преминете към отстраняване на конкретен проблем, да се запознаете с базовата информация за работа с цифровия Ви приемник, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Аналогов телевизионен сигнал– телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа, външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „RF“ (антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал– сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4.Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер). В случай на приемане на цифров телевизионен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RF“ входа на цифровия приемник, а цифровият приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCART кабели, връзка по ниска честота („чинчове”, RCA кабел) или кабелна връзка по HDMI стандарт. Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал. Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпроизвеждане могат да бъдат добавени:

 • разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);
 • възможност за избор на субтитри на различен език;
 • възможност за избор на аудио съпровод на различен език, като последните две.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TV студиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

Дистанционно управление– устройство, което се използва за задаване на команди от разстояние и служещо за управление на различни настройки, като телевизионен канал, информация за филми, песни и сила на звука (погледни секция Дистанционни управления).

Карта за декриптиране (CONAX карта, карта за достъп до съдържание)  – карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Захранващ адаптор – преобразувател от променливо мрежово (220V AC) към постоянно ниско напрежение (5V, 9V, 12V DC), посредством който цифровият приемник (сет топ бокс) се включва към електрическата мрежа. Преобразуването осигурява безопасна работа на цифровия приемник съгласно стандартите (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

HDMI кабел – HDMI (High-Definition Multimedia Interface) представлява кабел, посредством който цифровият телевизионен сигнал, декодиран от цифровия приемник, се предава към телевизионния приемник. Посредством използването на HDMI кабел е възможно приемането на цифрови телевизионни програми със стандартна резолюция (SD) и с висока резолюция (HD) (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Списък с любими канали – тази допълнителна функция позволява избирането на любими канали и организирането им според Вашите предпочитания. Навигирането между тях е бързо и лесно (погледни секция Създаване и премахване на списък с любими канали).

Заключване на канали (родителски контрол) – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

Запис на предаване (Personal PVR – тази допълнителна функционалност позволява запис на текущо или предварително избрано предаване. Функцията осигурява възможност да гледате Вашите любими предавания в удобно за Вас време (погледни секция Записване на предаване).

ТВ справочник (програмно разписание, EPG Electronic program guide) – предоставя бърз достъп до всички основни менюта на услугата, богата информация за предавания и жанрово разпределение на каналите. ТВ справочникът дава достъп до допълнителни услуги и настройки – радио канали, родителски контрол, промяна на настройки за визуализация на съдържанието и смяна на език на потребителския интерфейс (погледни секция ТВ Справочник (EPG)).

Търсене в сегашни и следващи предавания – функцията предоставя възможност за лесно и бързо намиране на любими предавания в списък от над 150 канала (погледни секция Търсене на сегашни и следващи предавания).

Рестарт – изключване и включване на цифровото устройство от електрическото захранване за 60 секунди.

HD (High Definition) телевизия – цифрова телевизионна система с по-висока разделителна способност от традиционните системи като PAL, SECAM и NTSC. HDTV се разпространява в няколко различни формата на разделителна способност в зависимост от цифровото студио, в което е формиран и цифровият канал за връзка. Телевизионните приемници, които отговарят на стандарт HD Ready, имат екран с по-ниска разделителна способност и подържат резолюция на възпроизвеждане на картината 720p/1080i. Телевизионните приемници, които отговарят на Full HD стандарта, имат по-висока разделителна способност и подържат резолюция на възпроизвеждане на картината до 1080p.

За възпроизвеждане на HD канали, е необходимо MPEG-4 декодиране на цифровия телевизионен сигнал.

HD каналите в програмната схема се отличават с допълнение „HD” след наименованието на канала (Пример: BTVHD).

SD (Standard-Definition) телевизия – телевизионна система, която използва резолюция с разделителна способност: 480i, 480p и 576i. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определен цифров канал за пренос, а също и предоставя допълнителни услуги като: субтитри, разписание на телевизионна програма (EPG), допълнителни аудио-канали.

В комплекта към Вашия приемник получавате следните допълнения:
 • KAONMEDIA KSTB6106
 • Conax карта
 • Кабел HDMI
 • Захранващ адаптер 1 бр.
 • Дистанционно 1 бр.
 • Батерии за дистанционно 2 бр.
Стъпка 1: Включете телевизора, използвайки дистанционното му;
Стъпка 2: Уверете се, че получавате аналогов сигнал* с добро качество. В противен случай услугата „цифрова телевизия“ може да не работи коректно:
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „Ant in“ на цифровото устройство чрез отвиване и завиване;
 • Включете Вашия телевизор чрез дистанционното управление на телевизора. Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;
Стъпка 3: Преминете на видео канал от бутона (TV, AV, Source, Input, Video, и други и други и други) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете "AV" или "HDMI" вход. Видът на бутона зависи от марката и модела на Вашия телевизор;
Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI букси. Включете кабелa в букса "HDMI 1" или "AV" и от дистанционното на телевизора превключете на съответния видео вход (HDMI 1, AV).
Стъпка 4: Проверете дали захранващият кабел на приемника е включен в електрическия контакт;
Ако приемникът е включен в захранването, индикацията му свети или в червено („stand by“), или в зелено (режим на работа);
Спрямо предходната стъпка, проверете дали цифровият Ви приемник е включен. Ако не е, включете го, както е указано по-долу:
 • При червена индикация на дисплея на приемника Ви, натиснете червения бутон от дистанционното на приемника , разположен в горен ляв ъгъл. Индикаторът ще светне в зелено.
 • Когато стартирате пренастройка на приемника, трябва да използвате САМО дистанционното управление за цифровия Ви приемник и да го насочвате към цифровото устройство, а НЕ към телевизора Ви.
 • Запознайте се и с бутоните от дистанционното управление, за да може лесно да оперирате с него, когато изпълнявате отделните стъпки за пренастройка.
Дистанционно

В тази секция ще откриете информация за дистанционното, което работи с цифровия декодер.

Тук ще намерите пълно описание на функциите на всеки от бутоните на дистанционното на Вашия декодер.Настройки

Пренастройка на цифрово устройство

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия цифров приемник.

Пренастройката на цифровия приемник е важна стъпка от отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

 • При първоначално инсталиране на цифров приемник.
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали, инициирана от A1.
 • При възникнало затруднение със следните проявления:
  • Когато сменяте каналите, излиза лентата с информация за предаването, но е празна (информацията липсва).
Стъпка 1: Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2 Със стрелките наляво / надясно преместете на „Настройки“ ( Settings ) и потвърдете с бутон „ОК“

Стъпка 3 Отново със стрелката надолу преместете на "Инсталиране на канали" и потвърдете с "ОК".

Стъпка 4 Отново със стрелката надолу преместете на "автоматично търсене на канали" и потвърдете с "ОК"

Стъпка 5 Въведете ПИН код и потвърдете с "ОК".Фабричният ПИН код е 0000.

Стъпка 6 С помощта на стрелките изберете опция "Начало" и потвърдете с "ОК".

Стъпка 7 Изчакайте докато настройката приключи. С помощта на стрелките изберете "Запази" и потвърдете с натискане на бутон "ОК".


Приемникът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми на A1. Приятно гледане!


Таблица с честоти в зависимост от града:

Град Честота/
Frequency ( MHz )
Честота/
Frequency( KHz )
Честота на символите/
Simbol rate( kS/s)
Модулация /
Modulation
Бургас 754 754000 6900 64 QAM
Банско, Разлог и Симитли 754 754000 6900 64 QAM
Варна 746 746000 6875 64 QAM
Велинград 410 410000 6900 64 QAM
Габрово 602 602000 6900 64 QAM
Девин 642 642000 6875 64 QAM
Димитровград 410 410000 6875 64 QAM
Добрич 162 162000 6875 64 QAM
Карлово, Сопот 410 410000 6900 64 QAM
Козлодуй 642 642000 6875 64 QAM
Куклен 410 410000 6900 64 QAM
Кърджали 610 610000 6875 64 QAM
Кюстендил 442 442000 6900 64 QAM
Ловеч 554 554000 6875 64 QAM
Лом 410 410000 6875 64 QAM
Монтана 410 410000 6875 64 QAM
Пазарджик 410 410000 6900 64 QAM
Панагюрище 162 162000 6875 64 QAM
Пещера 410 410000 6875 64 QAM
Плевен 746 746000 6875 64 QAM
Пловдив 410 410000 6900 64 QAM
Пловдив регион 410 410000 6900 64 QAM
Първомай 410 410000 6900 64 QAM
Петрич 754 754000 6900 64 QAM
Разград 162 162000 6875 64 QAM
Раковски 410 410000 6900 64 QAM
Русе 746 746000 6875 64 QAM
Сливен 410 410000 6875 64 QAM
Слънчев Бряг 746 746000 6875 64 QAM
Сопот 410 410000 6900 64QAM
София 754 754000 6900 64 QAM
Стамболийски 410 410000 6900 64 QAM
Стара Загора 746 746000 6875 64 QAM
Търговище 410 410000 6875 64 QAM
Хасково 410 410000 6875 64 QAM
Хисаря 410 410000 6900 64 QAM
Чирпан 746 746000 6875 64 QAM
Шумен 746 746000 6875 64 QAM
Функции

Допълнителни функционалности на цифрово устройство


Стъпка 1 Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2 С помощта на стрелките преместете на „Настройки“ и потвърдете с бутон „ОК“. и потвърдете с бутон „ОК“.

Стъпка 3 С помощта на стрелките преместете на „Аудио/Видео Настройки“ и потвърдете с бутон „ОК“.

В секция „Видео настройки“ има възможност за промяна на тв система на излъчване, формат на екран и ТВ резолюция в зависимост от спецификациите на Вашия телевизор:

 • В подменю ТВ система има възможност за избор между PAL и NTSC стандарт в зависимост от спецификациите на вашия телевизор.
 • В подменю HDMI опциите за промяна са формат на екран/Разпънат, Letter Box, Pan and Scan/ и HDMI видео формат/ възможност за промяна на тв резолюция/.
 • В подменю Аналогови изходи опциите за промяна са избор на тв размер/16:9, 4:3 и автоматичен/, както и формат на екран: Разпънат, Letter Box, Pan and Scan
Стъпка 1 Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2 С помощта на стрелките преместете на „Настройки“ и потвърдете с бутон „ОК“.

Стъпка 3 С помощта на стрелките преместете на „Аудио/Видео Настройки“ и потвърдете с бутон „ОК“.

 • В секция „Настройки звук“ опциите за промяна са за мултиканален или стерео звук, както и възможност за синхронизация на звука при включена система за домашно кино. Избор на предпочитаният са в зависимост от спецификациите на Вашия телевизор.
Стъпка 1 Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2 С помощта на стрелките преместете на „Настройки“ и потвърдете с бутон „ОК“.

Стъпка 3 С помощта на стрелките преместете на „Системни настройки“ и потвърдете с бутон „ОК“.

Стъпка 4 С помощта на стрелките преместете на „Настройки аудио/субтитри“ и потвърдете с бутон „ОК“.

 • В секция „Настройки аудио/субтитри“ може да се прави промяна във всяка от изброените по – долу опции.

Настройката на предпочитан език за аудио и субтитри е валидна за всички канали, при които има възможност за промяна.

Стъпка 1 Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2 С помощта на стрелките преместете на „Любими“ и потвърдете с бутон „ОК“.
Стъпка 3 С помощта на стрелките преместете на „Тв“ и потвърдете с бутон „ОРТ“.

Стъпка 4 Изберете желаната от Вас опция

След като вече е създаден желания от вас нов списък, възможностите, които ви се предлагат са следните:

 • Добавяне/премахване на ТВ и радио канали
 • Промяна номерацията на каналите в списъка/по индекс или номер/
 • Преименуване на списъка с канали
Стъпка 1 Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.
Стъпка 2 С помощта на стрелките преместете на „Родителски контрол“ и потвърдете с бутон „ОК“.

Стъпка 3 Изберете желаната от Вас опция. Въведете фабричен ПИН: 1111 За вход в настройки се избира и код 1234.

В секция „Родителски контрол“ опциите за индивидуални настройки са:

 • Статус на заключване на цифровия приемник с възможен избор включен/изключен
 • Рейтинг заключване /според възрастова категория: 7+, 12+, 16+, 18+/
 • Заключване на период /възможен избор за ден от седмицата с начален и краен час на желания период/
 • Промени PIN /ако желаете да промените фабричния пин код на цифровия приемник с такъв по ваш избор, е необходимо да се промени от тук/
 • Заключи канали /в това подменю може да изберете кои канали да изискват pin код преди да се визуализират/

За всяка една промяна в тази секция е необходима идентификация и се изисква въвеждане на пин код /фабричния е 1111/

За да прегледате програмата на всички телевизионни канали натиснете бутон „GUIDE” на дистанционното управление. За навигация в менюто използвайте стрелките на дистанционното управление.

Това меню Ви дава възможност за персонализация на настройките на приемника. От тук може да промените езика на менюто на приемника. Имате възможност да регулирате прозрачността на менюто, да изберете време за показване на информационната лента за каналите и да активирате скрийнсейвър.

В „PVR“ секцията има възможност да се планира запис на предаване, както и да се проверяват текущи, приключени и неуспешни записи.

При натискане на бутон „OPT“ от дистанционното управление, се отваря прозорец с допълнителни възможности: планиране на запис /ръчно или по ключова дума/ и създаване на нова директория в текущата секция.

 • При планиране на запис има възможност той да бъде с избор на начален и краен час.

 • В подменю „Повтори“ може да се избира записа дали да се повтаря през определен период. Ако не желаете, опцията трябва да бъде изключена.
 • Планиране на запис по ключова дума е включена възможност за запис на всички епизоди на желаното предаване или само нови.

Чести въпроси

Често срещани затруднения

В тази секция ще откриете решението на затруднение с ползването на цифровата телевизия.

В тази секция, ще видите списък с най-често срещаните симптоми на затруднение с услугата. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашето затруднени. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването на затруднение. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови. В случай, че няма резултат, сигнализирайте ни.

 1. Проверете дали картата е правилно поставена със златистия чип насочен към земята и стрелката напред в цифровото устройство.
 2. Почистете внимателно златистия чип с мека и суха материя, за да отстраните евентуални замърсявания.
 1. Ако ползвате на адреса повече от един приемник, уверете се, че не сте разменили местата на белите карти, поставени отстрани на устройството.
 2. Преместете картите в правилните устройства като ги поставяте с чипа на долу и навътре.
 3. Моля останете с включено устройство на канал 2 (bTV) за период 10-15 минути
 4. Ако затруднението продължава , моля обадете се на *88/088123.
 1. Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми, които A1 излъчва, но спрямо абонаментния Ви план, може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. *88/088123, посетете уебсайта или магазин, където ще Ви посъветваме за най-подходящия абонамент спрямо Вашите нужди и желания.
 2. Ако на канал bTV, позициониран на втора позиция, се изписва надпис „Нямате абонамент за този канал”, слeдвайте стъпките по-долу:
  • Изберете канал bTV (обикновено е на 2-ра позиция) и оставете приемника да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на bTV, проверете и останалите канали – би трябвало да са се отключили и всичко да работи нормално.
  • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 1. Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „ant in” на цифровото устройство чрез отвиване и завиване (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство).
 2. Ако първата стъпка не помогне, Вашият приемник изисква да се пресканира – върнете се към секция Пренастройка на цифров приемник.
 1. Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 2. Включете цифровия приемник в друг контакт на електрическата мрежа.
 3. Проверете плътно ли е поставена буксата на захранващия кабел на самото устройство към адаптера, включен в електрическата мрежа (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство).
 1. Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „ant in” на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство).
 2. Ако кабелът е поставен добре, но затруднението продължава, направете проверка на кабела за връзка от приемника към телевизора
 1. Проверете дали не сте включили функцията „Mute“ (възможност за спиране на звука) от дистанционните на телевизора или цифровия приемник.
 2. Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. (погледни в секция Дистанционни управления).
 3. Извадете Вашия HDMI кабел от телевизора и цифровия приемник и гo поставете отново (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство);

Превключете на друг видео канал от дистанционното на телевизора, като използвате бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или (според марката на телевизора).

Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/SCART букси. Включете кабелът в букса HDMI1 и от дистанционното на телевизора превключвате на съответния видео вход.

 1. Насочвайте дистанционното към цифровия приемник, а не към телевизора.
 2. Проверете дали има пряка видимост към предния панел на цифровия приемник, за да може да се осъществява контакт с дистанционното управление.
 3. Проверете включено ли е цифровото устройство в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация).
 4. Проверете дали сте на цифрова или аналогова телевизия чрез ползване на цифровото дистанционно с опит да преминете на друг канал.
 5. Ако след тази проверка не преминете на друг канал, следва да превключите на друг видео канал чрез дистанционното управление на телевизора. Примерни бутони са „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или (според марката на телевизора).

Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI букси. Включете кабелът в букса HDMI1 и от дистанционното на телевизора превключвате на съответния видео вход.

 1. Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 2. Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление, като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.
 1. Ако лентата е празна на всички канали, превключете на първа позиция на цифровата телевизия и преминавайте последователно до последен канал;
 2. Ако лентата е празна на част от каналите, превключете на първия с празна лента и преминавайте последователно до последния с празна лента;
 3. Ако горната стъпка е изпълнена и затруднението не е отстранено, направете пренастройка на приемника като следвате стъпките от секция „Настройка на приемник“.
 

Пoследни новини