начало / интернет услуга / кабелен интернет / жична свързаност / устройство „Thomson TWG 850“

 

 

Ръководство зa работа с устройства Thomson TWG 850

 


Обща информация

Обща информация за модем

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с модема.

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа с модема Ви, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на затруднение и по-качествено ще ги отстранявате

 

Ethernet кабел – Кабелът, чрез който се подава сигнал от модема до компютъра и позволява достъп до Интернет (погледни секция Съдържание на комплекта).

Кабел с RJ-11 конектор – Кабелът, чрез който се свързва телефонния апарат към модема и ползвате телефонната услуга.

Захранващ адаптор – Кабелът, който захранва модема с електрически ток.

Фабрично състояние (Reset) – Ресетът е действие, чрез който се възстановяват първоначалните фабрични настройки  на Вашето устройство.

Безжична карта/ адаптор – Част от компютърния хардуер, позволяваща на компютри да комуникират чрез безжична мрежа.

Браузър – компютърна програма, която най-често се използва за разглеждане на уеб сайтове.
Известни браузъри са: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Netscape Navigator.

Коаксиален кабел – Кабел, чрез който получаваният сигнал достига до Вашето устройство.

 

 

В комплекта към Вашето устройство получавате следните допълнения:

 

 

Стъпка 1: Уверете се, че модемът е включен в захранването като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на безжичния модем. Включете захранващия адаптор в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Проверете дали модемът е свързан към мрежата, като проверите дали антенният кабел e във входа „Cable” на безжичния модем.
Стъпка 3: Поставете единия край на Ethernet кабела в „Ethernet 1” входа на безжичния модем, а другия в „Ethernet 1” входа на компютъра.

1. ANTENNA – вход за външна антена със стандарт 802.11.

2. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

3. Telephone 1 и Telephone 2 – вход за включване на телефонен апарат (две отделни телефонни линии) посредством кабел с RJ-11 конектор;

Забележка: Кабел с RJ-11 конектор е част от комплекта на Вашия телефонен апарат.

4. ETHERNET – четири етернет входа с възможност за включване на четири компютъра посредством Ethernet кабел. Скоростта се споделя между всички включени устройства;

Забележка: Ethernet кабел е част от комплекта на Вашия безжичния модем. При необходимост от повече от един Ethernet кабел, можете да го закупите от всички специaлизирани магазини.

5. USB – вход за включване на един компютър посредством USB кабел;

6. REBOOT EMTA – бутон, аналогичен на "Reset" бутона, чрез който при задържане за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на модема;

Забележка: Този бутон се използва единствено при подадени инструкции  за разрешаване на технически проблем.

7. CABLE – вход за включване на сигналния кабел.

Стъпка 4: За стартирането и подготовката за работа на кабелния модем са необходими 30-40 минути.
 • През това време светлинните индикатори могат да премигват или да изгасват напълно;
 • Изчакайте докато Thomson TWG850 е готов за работа. Тогава ще видите светлинни индикатори "Power", "DS", "US" и "Online" да светят постоянно (без да мигат).

1. POWER – при постоянна светлинна индикация модемът е включен.

2. DS – при постоянна светлинна индикация модемът получава данни от кабелната мрежа.

3. US – при постоянна светлинна индикация модемът изпраща данни от кабелната мрежа.

4. ONLINE – при постоянна светлинна индикация модемът е регистриран в мрежата и е в режим за работа.

5. ETHERNET 1 – 4 -при постоянна светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че модемът е свързан чрез кабел  с компютър. При мигаща светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством кабел.

6. USB – при постоянна светлинна индикация на порта това индикира, че модемът е свързан чрез USB кабел  с компютър. При мигаща светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством кабел.

7. WIRELESS - при постоянна светлинна индикация безжичната връзка е в работещ режим. При мигаща светлинна индикация се обменя информация между безжичния модем и компютъра и се осъществява безжично трансфер на данни. При липса на светлинна индикация означава, че безжичната връзка е забранена от потребителя.

8. TEL 1 и TEL 2 - по подразбиране е разрешеният порт за ползване на телефонна услуга:

 • При постоянна светлинна индикация е включен телефонен апарат;
 • При мигаща светлинна индикация се провежда телефонен разговор;
 • При липсваща светлинна индикация модемът не разпознава свързан телефонен апарат.

Забележка: Ако свържете телефонния апарат към вход "TEL 2", телефонната услуга няма да работи коректно.

 

 

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на устройства към мрежата. В случая модемът е включен към захранването чрез захранващия адаптор (Power Adaprer) и е свързан към мрежата чрез коаксиален кабел (RF Cables).

Към модема е свързан компютър с Ethernet кабел и две телефонни линии чрез кабел с RJ-11 конектор.

Ако сте свързали модема към мрежата коректно, то би трябвало да виждате подобна схема на свързване и пред Вас.

 

Настройки на компютър

Настройки на компютър, свързан чрез кабел към модем

В тази секция ще се запознаете се с основната информация, необходима за настройка на Вашия компютър.

При ползване на интернет услуга е важен моделът Windows, инсталиран на Вашия компютър. Можете да проверите какъв е той, натискайки с ляв бутон на мишката върху „My computer” на работния плот на екрана и след това избирате бутон „Свойства“ (Properties).

Настройката на компютъра е важна стъпка отстраняване на проблемите с Интернет. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите. Моля, изберете желаната от Вас подсекция според версията на Windows на компютъра Ви, за да достъпите до съдържанието й чрез бутон „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

ВАЖНО: Качеството на услугата Интернет, зависи в голяма степен от самия компютър. Именно затова е необходимо да познавате функционалностите и менюто на Вашето устройство, за да ползвате услугата правилно и да разрешавате сами възникнали проблеми с нея. За целта е препоръчително да се запознаете внимателно и с ръководството за ползване на Вашия компютър, което Ви е предоставено при закупуването му!

 

Настройка на Вашия безжичен модем може да се наложи в следните случаи:

 • При първоначално инсталиране на безжичен модем;
 • След връщане на фабричното състояние на устройство (REBOOT EMTA);
 • За отстраняване на възникнал проблем.

Връзката между двете устройства се осъществява чрез кабел, включен в Ethernet портовете на модема и компютъра. Това означава, че модемът и компютърът Ви са физически свързани посредством кабел.

За да работи коректно услугата интернет е необходимо да бъдат изпълнени следните изисквания:

 • мрежовата връзка на компютъра да бъде „разрешена“ (enable);
 • Internet Protocol Version (TCP/IP) да е настроен на автоматични настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections) .

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 4: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 5: Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър (Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка(Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“.

Стъпка 7: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Нужно е да натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“.

Стъпка 7: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки “ (Manage Network Connections) , намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“.

Стъпка 7: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Разреши“ (Enable).

Стъпка 5:Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6:Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“.

Стъпка 7:Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 8:Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

Допълнителни настройки

Допълнителни настройки и проверки на компютър, свързан чрез кабел към модем

В тази секция можете да научите как да направите допълнителните настройки на Вашия компютър, необходими за ползване на Интернет.

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections) .

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 4: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections) .

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Състояние“ (Status) .


Забележка: Срещу поле „Скорост (Speed)“ ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на Интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет;
 • Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо :
 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени Интернет страници през търсачката, която използвате.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Състояние“ (Status) .

Забележка: Срещу поле „Скорост (Speed)“ ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 мбпс.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на Интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо :

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени Интернет страници през търсачката, която използвате.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и„Автоматично получаване на DNS сървър“(„Obtain an IP address automatically“ и„Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.
 

 

 


Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Ethernet“ и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати, като е нужно да натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Ethernet“ и изберете „Състояние“ (Status) .

Забележка: Срещу поле „Скорост“ (Speed) ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на Интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо :

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени Интернет страници през търсачката, която използвате.

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и„Автоматично получаване на DNS сървър“(„Obtain an IP address automatically“ и„Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.
 

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки “ (Manage Network Connections) , намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менютa. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Състояние“ (Status) .


Забележка: Срещу поле „Скорост (Speed)“ ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на Интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test) . След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо:

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени Интернет страници през търсачката, която използвате.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и„Автоматично получаване на DNS сървър“(„Obtain an IP address automatically“ и„Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Разреши“ (Enable).
Стъпка 5:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).
Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Стъпка 4:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Забележка: Срещу поле „Скорост (Speed)“ ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.netи изберете „Стартирай теста (Begin Test)“. След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет;
 • Забележка:За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо:
 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

 

Чести въпроси

Често срещани въпроси

В тази секция ще откриете решението на затруднение, възникнал с ползването на Интернет.

По-долу ще видите списък с най-често срещаните симптоми на затруднение с Интернет. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашето затруднение. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването му. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови.

 


Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то затруднението е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то затруднението не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.

 • Рестартирайте модема, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на модема се заредят индикациите "Power", "DS", "US" и "Online" и започнат да светят непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с модема).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да заредите различни Интернет страници, като използвате друг браузър.
 • Проверете настройките на мрежовата карта на Вашето устройство дали са на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър, свързан чрез кабел към модем).
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.

 

 


Уточнение: Ако на локалната връзка се изобразява червен хикс, обикновенно означава, че Ethernet кабелът е изключен.

 • Уверете се, че Ethernet кабелът е коректно поставен едновременно в модема и във входа на вашата лан карта, като го извадите едновременно от Ethernet буксата на модема и лан картата и го поставите отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с модема).
 • Поставете Интернет кабела в един от другите портове на модема и опитайте отново да заредите Интернет страници (погледни секция Предварителни стъпки за работа с модемa).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.

 

 


Уточнение: Ако на локалната връзка се изобразява жълт триъгълник с удивителен знак, означава че компютърът не получава валидна IP конфигурация.

 • Рестартирайте модема, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на модема се заредят индикациите "Power", "DS", "US" и "Online" и започнат да светят непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с модема).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Проверете настройките на мрежовата карта на Вашето устройство дали е на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър, свързан чрез кабел към модем).

 

 

 

 

Уточнение: Ако имате затруднение с отварянето само на един или няколко сайта, а други сайтове Ви работят:

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то затруднението е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то затруднението не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.

 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да заредите Интернет страница, като използвате друг браузър.
 • Проверете настройките на мрежовата карта на Вашето устройство дали са на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър, свързан чрез кабел към модем).
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.

 

 

Уточнение: Преди да извършите проверките по-долу, трябва да изключите Вашата торент и други работещи програми, както и всички заредени Интернет страници.

Ако скоростта по договор се различава от показателите при тестване на speedtest.net:

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то затруднението е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то затруднението не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.

Ако скоростта по договор не се различава от показателите при тестване на :

 • Рестартирайте модема, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.
 • В такъв случай най-вероятно има затруднение с вашето крайно устройство (компютър, таблет). Необходимо е да се обърнете към софтуерен специалист или лицензиран компютърен сервиз.

 

 

Уточнение: Ако имате затруднение със сваляне на торенти, а при отваряне на страници няма:

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то затруднението е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то затруднението не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.

 • Уверете се, че имате инсталирана и коректно работеща торент програма на Вашето устройство.
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.
 • Преинсталирайте торент програмата на Вашето устройство и опитайте отново да изтеглите желан файл.

 

 

 • Рестартирайте модема, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на модема се заредят индикациите "Power", "DS", "US" и "Online" и започнат да светят непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с модемa).
 • Проверете добре ли е поставена буксата на захранващия кабел на самото устройство към адаптора, включен в електрическата мрежа.
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „Cable“ на модема чрез изваждането и поставянето му.

 


Пoследни новини