начало / интернет услуга / кабелен интернет / безжична свързаност / устройство „Cisco EPC 2425“ Wifi

 

 

Ръководство зa работа с устройства Cisco EPC 2425 Wifi

 


Обща информация

Обща информация за модем

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с модема.

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа с модема Ви, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на затруднение и по-качествено ще ги отстранявате

 

Ethernet кабел – Кабелът, чрез който се подава сигнал от модема до компютъра и позволява достъп до Интернет (погледни секция Съдържание на комплект безжичен модем).

Стандарт 802.11 – Параметър на безжична мрежова карта, който определя максималната Интернет скорост, която може да се поддържа на Вашето устройство (погледни в секция Проверка стандарт на безжична мрежовата карта).

Кабел с RJ-11 конектор – Кабелът, чрез който се свързва телефонния апарат към модема и ползвате телефонната услуга.

Захранващ адаптор – Кабелът, който захранва модема с електрически ток.

Фабрично състояние (Reset) – Ресетът е действие, чрез който се възстановяват първоначалните фабрични настройки на Вашето устройство.

Безжична карта/ адаптор – Част от компютърния хардуер, позволяваща на компютри да комуникират чрез безжична мрежа.

Браузър – Компютърна програма, която най-често се използва за разглеждане на уеб сайтове. Известни браузъри са: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Netscape Navigator.

Коаксиален кабел – Кабел, чрез който получаваният сигнал достига до Вашето устройство.

 

 

В комплекта към Вашето устройство получавате следните допълнения:


 

 

Стъпка 1: Уверете се, че модемът е включен в захранването като проверите дали кабелът на захранващия адапторе включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на безжичния модем. Включете захранващия адаптор в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Проверете дали модемът е свързан към мрежата, като проверите дали антенния кабел e във входа „Cable” на безжичния модем.
Стъпка 3: Поставете единия край на Ethernet кабела в „Ethernet 1” входа на безжичния модем, а другия в „Ethernet 1” входа на компютъра.

1. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

2. Telephone 1 и Telephone 2 – вход за включване на телефонен апарат (две отделни телефонни линии) посредством кабел с RJ-11 конектор;

Забележка: Кабел с RJ-11 конектор е част от комплекта на Вашия телефонен апарат.

3. ETHERNET – четири етернет входа с възможност за включване на четири компютъра посредством Ethernet кабел;

Забележка: Ethernet кабел е част от комплекта на Вашия безжичния модем. При необходимост от повече от един Ethernet кабел, можете да го закупите от всички специaлизирани магазини.

4. REBOOT EMTA – бутон, чрез който при задържане за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на модема.

5. WIRELESS SETUP – бутон, чрез който се разрешава достъпа на нови абонати към бежичната мрежа при включена опция „Wireless Protected Setup” от настройките на модема.

6. CABLE – вход за включване на сигнален кабел.

7. ANTENNA – връзка за външна антена със стандарт 802.11.

Стъпка 4: За стартирането и подготовката за работа на кабелния модем са необходими 5-10 минути.
 • През това време светлинните индикатори могат да премигват или да изгасват напълно;
 • Изчакайте докато Cisco EPC2425 е готов за работа. Тогава ще видите светлинни индикатори "Power", "DS", "US" и "Online" да светят постоянно (без да мигат).

1. POWER – при постоянна светлинна индикация модемът е включен.

2. DS – при постоянна светлинна индикация модемът получава данни от кабелната мрежа.

3. US – при постоянна светлинна индикация модемът изпраща данни от кабелната мрежа.

4. ONLINE – при постоянна светлинна индикация модемът е регистриран в мрежата и е в режим за работа.

5. ETHERNET 1 – 4 – при постоянна светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че модемът е свързан чрез кабел с компютър. При мигаща светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством кабел.

6. WIRELESS LINK - при постоянна светлинна индикация безжичната връзка е в работещ режим. При мигаща светлинна индикация се обменя информация между безжичния модем и компютъра и се осъществява безжично трансфер на данни. При липса на светлинна индикация означава, че безжичната връзка е забранена от потребителя.

7. WIRELESS SETUP – показва, че бутона "Wireless Setup" е натиснат.

8. TEL 1 - по подразбиране е разрешеният порт за ползване на телефонна услуга:

 • При постоянна светлинна индикация е включен телефонен апарат;
 • При мигаща светлинна индикация се провежда телефонен разговор;
 • При липсваща светлинна индикация модемът не разпознава свързан телефонен апарат.

9. TEL 2 – не е активен порт по подразбиране.

Забележка: Ако свържете телефонният апарат към вход "TEL 2", телефонната услуга няма да работи коректно.

Стъпка 5: Безжичната връзка на устройство Cisco EPC2425 с компютър се осъществява чрез:
 • свързване към безжична мрежа, наименована фабрично с последните шест символа от "MAC адреса" на устройството;
 • въвеждане на парола, която включва символите от "Serial Number" (S/N) на устройството.
 • MAC адреса и "Serial Number" (S/N) на устройството може да откриете на стикер, намиращ се в долната част на устройство Cisco EPC2425.

Важно: Ако сте променили Вашето наименование на мрежа и парола за достъп, следва да осъществите връзка чрез тях!

 • За да се свържете успешно с безжичната връзка, е нужно безжичният адаптор на Вашия компютър или друго крайно устройство (лаптоп, таблет, смартфон) да е включен. Ако, въпреки извършените действия, не може да се свържете, включете кабел между модема и компютъра, за да проверите настройките.

 

На снимката по долу е изобразено примерно свързване на устройства към мрежата. В случая модемът е включен към захранването чрез захранващия адаптор (Power Adaprer) и е свързан чрез коаксиален кабел (RF Cables).

Към безжичния модем е свързан един компютър безжично, чрез използване на Wifi и две телефонни линии чрез кабел с RJ-11 конектор.

Ако сте свързали безжичния модем коректно, то би трябвало да виждате подобна схема на свързване и пред Вас.

 

Настройки на компютър

Настройки на компютър, свързан  чрез Wifi към безжичен модем

В тази секция ще се запознаете се с основната информация, необходима за настройка на Вашия компютър.

При ползване на интернет услуга е важен моделът Windows, инсталиран на Вашия компютър. Можете да проверите какъв е той, натискайки с ляв бутон на мишката върху „My computer” на работния плот на екрана и след това избирате бутон „Свойства“ (Properties).

Настройката на компютъра е важна стъпка отстраняване на проблемите с Интернет. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите. Моля, изберете желаната от Вас подсекция според версията на Windows на компютъра Ви, за да достъпите до съдържанието й чрез бутон „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

ВАЖНО: Качеството на услугата Интернет, зависи в голяма степен от самия компютър. Именно затова е необходимо да познавате функционалностите и менюто на Вашето устройство, за да ползвате услугата правилно и да разрешавате сами възникнали проблеми с нея. За целта е препоръчително да се запознаете внимателно и с ръководството за ползване на Вашия компютър, което Ви е предоставено при закупуването му!

 

Настройка на Вашия безжичен модем може да се наложи в следните случаи:

 • При първоначално инсталиране на безжичен модем;
 • След връщане на фабричното състояние на устройство (Reboot EMTA);
 • При възникнал проблем.

 

 

Настройка на безжична мрежова карта

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Wireless Network Connection“ и изберете  „Свойства“   (Properties).

Стъпка 4:Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“   (Properties).

Стъпка 5:Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ ( „Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“ )  и потвърдете с „OK“ .

Стъпка 6:Рестартирайте Вашия компютър,за да се приложат зададените настройки.

 

 

Настройка на безжична мрежова карта

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 5:Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 6:Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес “ и „Автоматично получаване на DNS сървър( „Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“ )  и потвърдете с „OK“ .

Стъпка 7:Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Настройка на безжична мрежова карта

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 5:Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 6:Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ ( „Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“ )  и потвърдете с „OK“ .

Стъпка 7:Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Настройка на безжична мрежова карта

Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“ , намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати, като е нужно да натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел”(Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 5:Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 6:Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на адрес“ и „Автоматично получаване на ДНС сървър“ ( „Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“ )  и потвърдете с „OK“ .

Стъпка 7:Рестартирайте Вашия компютър,задасе приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet).След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 5:Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ .

Стъпка 6:Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ ( „Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“ ) и потвърдете с „OK“ .
Стъпка 7:Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

Допълнителни настройки

Допълнителни настройки и проверки на компютър, свързан чрез Wifi към безжичен модем

В тази секция можете да научите как да направите допълнителните настройки на Вашия компютър, необходими за ползване на Интернет.

Моля, изберете настройката на Вашия компютър, за която търсите повече информация, чрез бутон „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива. При ползване на интернет услуга е важен моделът Windows, инсталиран на Вашия компютър. Можете да проверите какъв е той, натискайки с ляв бутон на мишката върху „My computer” на работния плот на екрана и след това избирате бутон „Свойства“ (Properties).

 

 

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Wireless Network Connection“ и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 4:Отново натиснете с десен бутон на мишката върху „Wireless Network Connection“ и изберете „Разреши“ (Enable).

 

 

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Wireless Network Connection“ и изберете „Разрешена“ (Enable).

Стъпка 4:Натиснете отново с десен бутон върху „Wireless Network Connection“ и изберете „View Available Wireless Networks“ .

Стъпка 5:Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „Connect“ .

Стъпка 6:   Ще видите полета „Мрежов ключ“ (Network key)и „Потвърдете мрежови ключ“ (Confirm network key), в които да впишете Вашата парола и да изберете „Връзка“ (Connect).

 

 

Стъпка 1:  Натиснете с десен бутон на мишката върху  „Wireless Network Connection“ и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 2:   Ще видите списък, в който изберетe „Мрежова връзка” (Wireless Networks). В поле „Preferred Networks“ маркирайте Вашата мрежа и натиснете последователно „Remove“ и „OK“ .

Стъпка 3:Достъпете отново до „Wireless Network Connection“ и натиснете „Refresh network list“ като опитате отново да се свържете.

 

 

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3:   Натиснете с десен бутон на мишката върху  „Wireless Network Connection“ и изберете „Свойства“   (Properties).

Стъпка 4:   Проверка на стандарта на безжичната картасе извършва като изберете с десен бутон на мишката върху „Свойства“ (Properties) на връзката. В полето „Connect using“ пише името на безжичния адаптор.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е безжичния адаптор:

 • 802.11b - позволява скорости от 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 500 метра;
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости за данни 54 Mbps и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на WiFi Protected Access или WPA. 802.11g;
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от 130Mbps до 150Mbps. Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Интернет скоростта може да зависи и се определя от различни фактори:

 • стандарт на безжичен адапторна устройството (компютър, таблет и др.), което е свързано към безжичното устройство (рутер);
 • стандарт на безжичното устройство;
 • разстояние, на което се намират двете устройства едно от друго;
 • наличие на прегради или стени между двете устройства;
 • наличие на други безжични мрежи в района (сателитни чинии, антени на мобилни оператори и т.н).

Когато ползвате безжично интернет услугата достиганата скорост зависи от устройството, което поддържа най – ниската скорост. Например, ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, а безжичната карта на компютъра  802.11n  стандарт  или обратно, то Вашата максимална скорост ще е спрямо стандарт 802.11g.

Реалната скорост при трансфериране на данни в интернет пространството при ползване на безжично устройство, може да получите като разделите фабрично зададената скорост на безжичното устройство на две. Например ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, то максималната скорост, която може да достигнете е 27Мbps.

По – долу в таблицата ще откриете информация за няколко ситуации с използване на различни видове безжични устройства:

Рутер Безжична карта Максимална реална скорост
G стандарт 54Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 150Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 150Мbps 60-70Mbps+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 300Мbps 130Mbps до 150Mbps

 

 

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.netи изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет.

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, е нужно при стартиране на теста да:

 • изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 •  затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

 

 

 

 

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection)и изберетеЗабрани“ (Disable).

Стъпка 5:Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Разреши“ (Enablе).

 

 

Стъпка 1:Достъпете в първоначалния работен екран в дясната част до часовника и натиснете върху полето, показващо наличните безжични връзки .


Стъпка 2:Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „Connect“ :

Стъпка 3:   Ще видите поле „Securitykey“ , в коeто да впишете Вашата парола и след това изберете „OK“ .

Стъпка 4:   Ще видите съобщение, че успешно сте се свързали безжично и натиснете „Close“ .

 

 

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Управление на безжичните мрежи“ (Manage wireless networks), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:   Ще видите списък, в който изберете Вашата мрежова връзка (Wireless Networks). В поле „Networks“ с натискане на ляв бутон на мишката маркирайте Вашата мрежа и натиснете последователно „Remove“ и потвърдете с „OK“ .

Стъпка 5:Достъпете отново до меню „Управление на безжичните мрежи“ (Manage wireless networks), намиращо се в лявата част на екрана. Натиснете с десен бутон на мишката върху Вашата „Безжична мрежова връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Връзка“ (Connect).

Стъпка 6:Ще видите списък с всичи открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата като натиснете ляв бутон на мишката и след това изберете „Връзка“ (Connect):

Стъпка 7:   Ще видите поле „Securitykey“ , в коeто да впишете Вашата парола и изберете „OK“ .

Стъпка 8:   Ще видите съобщение, че успешно сте се свързали безжично и натиснете „Close“ .

 

 

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 5:   Проверка на стандарта на безжичната карта. В полето „Connect using“ пише името на безжичния адаптор.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е безжичния адаптор:

 • 802.11b - позволява скорости от 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 500 метра;
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости за данни 54 Mbps и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на WiFi Protected Access или WPA. 802.11g;
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от 130Mbps до 150Mbps. Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Интернет скоростта може да зависи и се определя от различни фактори:

 • стандарт на безжичен адаптор на устройството (компютър, таблет и др.), което е свързано към безжичното устройство (рутер);
 • стандарт на безжичното устройство;
 • разстояние, на което се намират двете устройства едно от друго;
 • наличие на прегради или стени между двете устройства;
 • наличие на други безжични мрежи в района (сателитни чинии, антени на мобилни оператори и т.н).

Когато ползвате безжично интернет услугата, достиганата скорост зависи от устройството, което поддържа най – ниската скорост. Например, ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, а безжичната карта на компютъра  802.11n  стандарт  или обратно, то Вашата максимална скорост ще е спрямо стандарт 802.11g.

Реалната скорост при трансфериране на данни в интернет пространството при ползване на безжично устройство, може да получите като разделите фабрично зададената скорост на безжичното устройство на две. Например,ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, то максималната скорост, която може да достигнете е 27Мbps.

По – долу в таблицата ще откриете информация за няколко ситуации с използване на различни видове безжични устройства:

Рутер Безжична карта Максимална реална скорост
G стандарт 54Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 150Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 150Мbps 60-70Mbps+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 300Мbps 130Mbps до 150Mbps

 

 

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.netи изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет.

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, е нужно при стартиране на теста да:

 • изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 •  затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

 

 

 

 

Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“ , намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберетеЗабрани“ (Disable).

Стъпка 5:Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Разреши“ (Enable).

 

 

Стъпка 1:Достъпете в първоначалния работен екран в дясната част до часовника и натиснете върху полето, показващо наличните безжични връзки.

Стъпка 2:Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „Connect“ :

Стъпка 3:   Ще видите поле „Network Securitykey“ , в коeто да впишете Вашата парола и изберете „Next“ (Следващ).

Стъпка 4:   Ще видите списък, в който трябва да изберете „No, don’t turn on sharing or connect to devices” и вече сте свързани.

 

 

Стъпка 1:Достъпете в първоначалния работен екран в дясната част до часовника и натиснете върху полето, показващо наличните безжични връзки .

Стъпка 2:Ще видите списък с всичи открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на десен бутон на мишката и „Forget this network“ . Опитайте да се сържете отново.

 

 

Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Забележка: Ако не го виждате е нужно да натиснете бутон „Windows“ , намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 5:   Проверка на стандарта на безжичната карта: в полето „Connect using“ пише името на безжичния адаптор.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е безжичния адаптор:

 • 802.11b - позволява скорости от 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 500 метра;
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости за данни 54 Mbps и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на WiFi Protected Access или WPA. 802.11g;
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от 130Mbps до 150Mbps. Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Интернет скоростта може да зависи и се определя от различни фактори:

 • стандарт на безжичен адаптор на устройството (компютър, таблет и др.), което е свързано към безжичното устройство (рутер);
 • стандарт на безжичното устройство;
 • разстояние, на което се намират двете устройства едно от друго;
 • наличие на прегради или стени между двете устройства;
 • наличие на други безжични мрежи в района (сателитни чинии, антени на мобилни оператори и т.н).

Когато ползвате безжично интернет услугата, достиганата скорост зависи от устройството, което поддържа най – ниската скорост. Например, ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, а безжичната карта на компютъра  802.11n  стандарт  или обратно, то Вашата максимална скорост ще е спрямо стандарт 802.11g.

Реалната скорост при трансфериране на данни в интернет пространството при ползване на безжично устройство, може да получите като разделите фабрично зададената скорост на безжичното устройство на две. Например ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, то максималната скорост, която може да достигнете е 27Мbps.

По – долу в таблицата ще откриете информация за няколко ситуации с използване на различни видове безжични устройства:

Рутер Безжична карта Максимална реална скорост
G стандарт 54Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 150Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 150Мbps 60-70Mbps+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 300Мbps 130Mbps до 150Mbps

 

 

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.netи изберете „Стартирай теста (Begin Test)“ . След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет.

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, е нужно при стартиране на теста да:

 • изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 •  затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

 

 

 

 

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5:Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Разреши“ (Enable).

 

 

Стъпка 1:Достъпете в първоначалния работен екран в дясната част до часовника и натиснете върху поле, показващо наличните безжични връзки .

Стъпка 2:Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „Connect“ .

Стъпка 3:   Ще видите поле „Security“ , в коeто да впишете Вашата парола и изберете „Връзка“ (Connect).

Стъпка 4:   Ще видите съобщение, че успешно сте се свързали безжично и натиснете „Close“ .

 

 

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:   Ще видите списък, в който изберете Вашата безжична връзка (Wireless Networks). В поле „Networks“ с натискане на ляв бутон на мишката маркирайте Вашата мрежа и натиснете последователно „Remove“ и „OK“ .


Стъпка 5:Достъпете отново до меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана. Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична мрежова връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Връзка“ (Connect).

Стъпка 6:Ще видите списък с всичи открити безжичните мрежи и е необходимо да изберете Вашата като натиснете ляв бутон на мишката и след това изберете „Връзка“ (Connect):

Стъпка 7:   Ще видите поле „Security“ ,в коeто да впишете Вашата парола и изберете „Връзка“ (Connect).

Стъпка 8:   Ще видите съобщение, че успешно сте се свързали безжично и натиснете „Close“ .

 

 

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Мрежова връзка“ (Wireless network connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 5:   Проверка на стандарта на безжичната карта: в полето „Connect using“ пише името на безжичния адаптор.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е безжичния адаптор:

 • 802.11b - позволява скорости от 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 500 метра;
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости за данни 54 Mbps и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на WiFi Protected Access или WPA. 802.11g;
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от 130Mbps до 150Mbps.

Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Интернет скоростта може да зависи и се определя от различни фактори:

 • стандарт на безжичен адаптор на устройството (компютър, таблет и др.), което е свързано към безжичното устройство (рутер);
 • стандарт на безжичното устройство;
 • разстояние, на което се намират двете устройства едно от друго;
 • наличие на прегради или стени между двете устройства;
 • наличие на други безжични мрежи в района (сателитни чинии, антени на мобилни оператори и т.н).

Когато ползвате безжично интернет услугата, достиганата скорост зависи от устройството, което поддържа най – ниската скорост. Например, ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, а безжичната картана компютъра  802.11n  стандарт  или обратно, то Вашата максимална скорост ще е спрямо стандарт 802.11g.

Реалната скорост при трансфериране на данни в интернет пространството при ползване на безжично устройство, може да получите като разделите фабрично зададената скорост на безжичното устройство на две. Например,ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, то максималната скорост, която може да достигнете е 27Мbps.

По – долу в таблицата ще откриете информация за няколко ситуации с използване на различни видове безжични устройства:

Рутер Безжична карта Максимална реална скорост
G стандарт 54Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 150Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 150Мbps 60-70Mbps+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 300Мbps 130Mbps до 150Mbps

 

 

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.netи изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет.

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, е нужно при стартиране на теста да:

 • изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 •  затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

 

 

 

 

Стъпка 1:  Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:  Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3: Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet).След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Стъпка 4:  Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5:  Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).

 

 

Стъпка 1:  Достъпете в първоначалния работен екран в дясната част до часовника и натиснете върху поле, показващо наличните безжични връзки
.

Стъпка 2:Ще видите списък с всички открити безжични мрежи и е необходимо да изберете Вашата с натискане на ляв бутон на мишката и накрая „Connect“ :

Стъпка 3:   Ще видите поле „Enter the network security key“ , в коeто да впишете Вашата парола и след това изберете „Next“ .

 

 

Стъпка 1:  Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:  Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:  Изберете меню „Безжична връзка“ (Wi-Fi). След това натиснете на „Управляване на безжични мрежи “ (Manage Wi-Fi settings).

Стъпка 4:  Изберете вашата мрежа и натиснете  бутон „Забрави “ (forget).

 

 

Стъпка 1:  Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:  Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:  Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Стъпка 4:  Натиснете с десен бутон на мишката върху „Безжична връзка“ (Wireless Network Connection) и изберете „Свойства“ (Properties). В полето "Connect using" пише името на безжичния адаптор.

Забележка:Срещу поле "Използвана връзка" (Connect using) ще откриете марката на безжичния адаптор.

Проверете в официалния сайт на фирмата производител какъв стандарт е безжичния адаптор:

 • 802.11b - позволява скорости от 11 Mbps, а обхватът му може да достигне до повече от 500 метра;
 • 802.11g - позволява предоставяне на по-високи скорости за данни 54 Mbps и предлага допълнителна сигурност чрез въвеждането на WiFi Protected Access или WPA. 802.11g;
 • 802.11n - позволява предоставяне на скорости от 130Mbps до 150Mbps.

Именно това е технологията, която е най-удобна за трансфер на големи медийни файлове като музика и филми.

Интернет скоростта може да зависи и се определя от различни фактори:

 • стандарт на безжичен адаптор на устройството (компютър, таблет и др.), което е свързано към безжичното устройство (рутер);
 • стандарт на безжичното устройство;
 • разстояние, на което се намират двете устройства едно от друго;
 • наличие на прегради или стени между двете устройства;
 • наличие на други безжични мрежи в района (сателитни чинии, антени на мобилни оператори и т.н).

Когато ползвате безжично интернет услугата, достиганата скорост зависи от устройството, което поддържа най – ниската скорост. Например, ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, а безжичната картана компютъра  802.11n  стандарт  или обратно, то Вашата максимална скорост ще е спрямо стандарт 802.11g.

Реалната скорост при трансфериране на данни в интернет пространството при ползване на безжично устройство, може да получите като разделите фабрично зададената скорост на безжичното устройство на две. Например,ако безжичното устройство е 802.11g стандарт, то максималната скорост, която може да достигнете е 27Мbps.

По – долу в таблицата ще откриете информация за няколко ситуации с използване на различни видове безжични устройства:

Рутер Безжична карта Максимална реална скорост
G стандарт 54Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 150Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps G стандарт 54Мbps 20+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 150Мbps 60-70Mbps+-Mbps
N стандарт 300Мbps N стандарт 300Мbps 130Mbps до 150Mbps

 

 

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.blizoo.bgи изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет.

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, е нужно при стартиране на теста да:

 • изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 •  затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

 

 

Достъпване настройки

Достъпване и настройки на безжичен модем

В тази секция ще можете да научите кои са основните стъпки, за да достъпите и настроите Вашия безжичен модем.

При проблем с интернет услугата и ползване на безжичен модем, настоящата секция ще Ви научи как сами да проверявате настройките на модема, да въвеждате и променяте потребителско име и парола за безжичен достъп или да сменяте канала на предаване на безжичната мрежа.

Моля, изберете една от опциите по-долу, за да достъпите до информацията в нея чрез бутон "покажи" и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

Стъпка 1: Достъпете в интерфейса на устройство Cisco EPC2425 като в интернет браузъра* трябва да впишете ръчно адрес 192.168.0.1 и да потвърдите с бутон „Enter“ от клавиатурата.

Стъпка 2: Ще се покаже прозорец, в който въведете в полета потребителско име "admin" и парола "W2402" и натиснете "ОК".
Стъпка 3: Автоматично сте достъпили в интерфейса на модема.

 

 

Стъпка 1: Натиснете върху меню „Setup“ и след това най-отдолу в ляво „Basic“, намиращ се в секция „Wireless“. В тази секция може да зададете настройките на Вашето безжично устройство и да потвърдите като изберете бутон „Apply“:

Стъпка 2: Разрешаване на безжична мрежа – в меню Access Point е нужно да зададете „Разрешено“ (Enabled);

Забележка: Ако превключите на „Забранено“ (Disabled) ще забраните използването на безжичната връзка.

 

 

Стъпка 1: Натиснете върху меню „Setup“ и след това най-отдолу в ляво „Basic“, намиращ се в секция „Wireless“. В тази секция може да зададете настройките на Вашето безжично устройство и да потвърдите като изберете бутон „Apply“:

Стъпка 2: Наименование на безжична мрежа – чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню „Service Set Identifier“ (SSID) имате възможност да зададете наименование на безжичната мрежа по Ваше желание;

 

 

Стъпка 1: Автоматично сте достъпили в интерфейса на модема и следва да натиснете върху меню „Setup“ и след това най-отдолу в ляво „Securitу“, намиращ се в секция „Wireless“. В тази секция може да зададете настройките на Вашето безжично устройство и да потвърдите, като изберете бутон „Apply“:

Стъпка 2: Паролата за достъпване към безжична Ви връзка се визуализира в полето „WPA Pre-Shared Key“. Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню „WPA Pre-Shared Key“ имате възможност да зададете парола на безжичната мрежа по Ваше желание;

Важно: Необходимо е паролата да бъде с дължина минимум 8 символа.

 

Стъпка 1: Натиснете върху меню „Setup“ и след това най-отдолу в ляво „Basic“, намиращ се в секция „Wireless“. В тази секция може да зададете настройките на Вашето безжично устройство и да потвърдите като изберете бутон „Apply“:

Стъпка 2: Kанал на предаване на безжична мрежа – от меню „New Channel“ може да изберете един от единадесет предложени канала на предаване на данни.
Препоръчваме при чести прекъсвания на безжичната връзка да пробвате на друг канал.

 

Чести въпроси

Често срещани проблеми

В тази секция ще откриете решението на проблем, възникнал с ползването на Интернет.

По-долу ще видите списък с най-често срещаните симптоми на проблеми с Интернет. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашия проблем с бутон „покажи“ и стрелка надолу. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването му. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови.

 

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то проблема е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то проблема не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.

 • Рестартирайте модема, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на модема се заредят индикациите "Power", "DS", "US" и "Online" и започнат да светят непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с устройство).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да заредите друга Интернет страница, като използвате друг браузър.
 • Проверете настройките на мрежовата карта на Вашето устройство дали е на автоматични настройки( погледни в секция Настройки на компютър, свързан чрез Wifi към безжичен модем).
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.

 

 

Уточнение: Ако на безжичната мрежова връзка се изобразява чевен хикс, обикновенно означава, че не сте се свързали към безжичната връзка или тя е хардуерно забранена.

 • Уверете се, че е разрешена безжичната връзка на Вашето устройство (хардуерно – при някой устройства чрез бутон от клавиатурата или разположен в страничната част, а при други с едновременно избиране на бутон Fn+някой от F1 до F12 бутоните от клавиатурата и софтуерно – от настройките на операционната система) (погледни секция Допълнителни настройки и проверки на компютър, свързан чрез Wifi към безжичен модем).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • В такъв случай най-вероятно има проблем с вашето крайно устройство (компютър, таблет). Необходимо е да се обърнете към софтуерен специалист или лицензиран компютърен сервиз.

 

 

Уточнение: Ако на локалната връзка се изобразява жълт удивителен знак, означава че компютъра не получава валидна IP конфигурация.

 • Рестартирайте модема, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на модема се заредят индикациите "Power", "DS", "US" и "Online" и започнат да светят непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с устройство).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Проверете настройките на мрежовата карта на Вашето устройство дали е на автоматични настройки (погледни в секция Настройки на компютър, свързан чрез Wifi към безжичен модем).

 

 

 

 

Уточнение: Ако имате проблем с отварянето само на един или няколко сайта, а други сайтове Ви работят:

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то проблема е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то проблема не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.

 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да заредите Интернет страница, като използвате друг браузър.
 • Проверете настройките на безжичната мрежова карта на Вашето устройство дали са на автоматични настройки (погледни в секция Настройки на компютър, свързан чрез Wifi към безжичен модем).
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.

 

 

Уточнение: Ако използвате Интернет безжично и на безжичната връзка не се виждат мрежи от списъка:

 

 

Уточнение: Преди да извършите проверките по-долу, трябва да изключите Вашата торент и други работещи програми, както и всички заредени Интернет страници.

Ако скоростта по договор се различава от показателите при тестване на www.speedtest.net:

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то проблема е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то проблема не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.

 • Рестартирайте модема, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на модема се заредят индикациите "Power", "DS", "US" и "Online" и започнат да светят непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с устройство).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.

Ако скоростта по договор не се различава от показателите при тестване на www.speedtest.net:

 • В такъв случай най-вероятно има проблем с вашето крайно устойство (компютър, таблет). Необходимо е да се обърнете към софтуерен специалист или лицензиран компютърен сервиз.

 

 

Ако имате проблем със свалянена торенти, а при отваряне на страници няма проблем:

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то проблема е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то проблема не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.

 • Уверете се, че имате инсталирана и коректно работеща торент програма на Вашето устройство.
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.
 • Преинсталирайте торент програмата на Вашето устройство и опитайте отново да изтеглите желан файл.

 

 

 

 

 


Пoследни новини