начало / интернет услуга / оптичен интернет / Ръководство зa работа с устройство HUAWEI HG 8240A

 

 

Ръководство зa работа с устройство HUAWEI HG 8240A

 


Обща информация

Обща информация за оптичен терминал ONT „HUAWEI HG 8240A”

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с устройството.

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа с устройството Ви, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на затруднение и по-качествено ще ги отстранявате

Моля, изберете желаната от Вас подсекция, за да достъпите до съдържанието й, натискайки върху бутона „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

Ethernet кабел - кабелът, чрез който се подава сигнал от Оптичния терминал (ONT) до компютъра и позволява достъп до Интернет (погледни секция Съдържание на комплекта).

Кабел с RJ-11 конектор - кабелът, чрез който се свързва телефонния апарат към модема и ползвате телефонната услуга.


Захранващ адаптор- кабелът, който захранва оптичния терминалс ектрически ток.

Фабрично състояние (Reset)- ресетът е действие, чрез коeто се възстановяват първоначалните фабрични настройки на Вашето устройство.

Безжична карта / адаптор-част от компютърния хардуер, позволяваща на компютри да комуникират чрез безжична мрежа.

Браузър- компютърна програма, която най-често се използва за разглеждане на уеб сайтове. Известни браузъри са: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Netscape Navigator.

Оптичен кабел - кабел, чрез който получаваният сигнал достига до Вашето устройство.


 

 

В комплекта към Вашето устройство получавате следните допълнения:


 

 

Стъпка 1: Уверете се, че Оптичния терминал (ONT) е включен в захранванетокато проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power”на устройството. Включете захранващия адаптор в електрическата мрежа. Включете бутона „ОN/OFF”
Стъпка 2: Проверете дали устройството е свързано, като проверите дали оптичния кабел e поставен.

Стъпка 3: Поставете единия край на Ethernet кабелав някой от „LAN1-LAN4” входоветена устройството, а другия в „Ethernet” входа на компютъра.

1. On/Off- Бутон за включване и изключване на модема;

2. POWER - вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

3. TEL1 и TEL2 - вход за включване на телефонен апарат (две отделни телефонни линии) посредством кабел с RJ-11 конектор;

Забележка: Кабел с RJ-11 конектор е част от комплекта на Вашия телефонен апарат.

4. LAN1-4 - четири етернет входа, с възможност за включване на компютри посредством Ethernet кабел.

Забележка: Ethernet кабелa е част от комплекта на Вашия оптичен терминал. При необходимост от повече от един Ethernet кабел, можете да го закупите от всички специaлизирани магазини.

5. OPTICAL PORT- вход за включване на оптичния кабел, който се намира на дъното на устройството с цел да е подсигурен.


Стъпка 4: За стартирането и подготовката за работа на оптичния терминал (ONT) са необходими няколкоминути.
 • През това време светлинните индикатори могат да премигват или да изгасват напълно;
 • Изчакайте докато „HUAWEI HG 8240A ” е готов за работа. Тогава ще видите светлинни индикатори POWER и PON да светят постоянно (без да мигат).

1. POWER- при постоянна светлинна индикация Оптичния терминал (ONT) е включен.

2. PON - при постоянна светлинна индикация Оптичния терминал (ONT) получава данни от мрежата.

3. LOS - при мигаща светлинна индикация оптичния кабел SC/APC не е поставен в Оптичния терминал (ONT).

4. LAN1 - 4 - при постоянна светлинна индикация на някои от портовете това индикира, че Оптичния терминал (ONT) е свързан чрез кабел с компютър. При мигаща светлинна индикация на някои от портовете това индикира, че се прави трансфер на данни посредством кабел.

5. TEL 1 - по подразбиране е разрешеният порт за ползване на телефонна услуга:

 • Постоянна светлинна индикация означава, че телефонната услуга е конфигурирана;
 • При мигаща светлинна индикация се провежда телефонен разговор;
 • Липсваща светлинна индикация означава, че на Оптичния терминал (ONT) не е конфигурирана телефонна услуга.

6. TEL 2 - не е активен порт по подразбиране.

Забележка: Ако свържете телефонния апарат към вход „TEL2”, телефонната услуга няма да работи коректно.

 

Настройки на компютър

Настройки на компютър, свързан чрез кабел към устройство „HUAWEI HG 8240A“

В тази секция ще се запознаете се с основната информация, необходима за настройка на Вашия компютър.

При ползване на интернет услуга е важен моделът Windows, инсталиран на Вашия компютър. Можете да проверите какъв е той, натискайки с ляв бутон на мишката върху „My computer” на работния плот на екрана и след това избирате бутон „Свойства“ (Properties).

Настройката на компютъра е важна стъпка отстраняване на затруднение с Интернет. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите. Моля, изберете желаната от Вас подсекция според версията на Windows на компютъра Ви, за да достъпите до съдържанието й чрез бутон „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

 

Настройка на Вашия оптичен терминал(ONT) може да се наложи в следните случаи:

 • При първоначално инсталиране на безжичен терминал;
 • След връщане на фабричното състояние на устройство;
 • За отстраняване на възникнало затруднение.

Връзката между двете устройства се осъществява чрез кабел, включен в „Ethernet”портовете на ONT и компютъра. Това означава, че устройствотои компютърът Ви са физически свързани посредством кабел.

За да работи коректно услугата интернет е необходимо да бъдат изпълнени следните изисквания:

 • мрежовата връзкана компютъра да бъде „разрешена“ (enable);
 • „Internet Protocol Version (TCP/IP)” да е настроен на автоматични настройки.

 

 

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“(Network Connections).

Стъпка 3:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“(Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).

Стъпка 4:Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“(Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 5:Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version (TCP/IP)“(ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 6:Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър( „Obtain an IP address automatically”и „Obtain DNS server address automatically”) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 7:Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).

Стъпка 5:Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 6:Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „ Internet Protocol Version 6 (TCP/IP) “.

Стъпка 7:Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „ Автоматично получаване на DNS сървър“( „Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 8:Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 


Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Нужно е да натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection)и изберете „Разреши“ (Enable).

Стъпка 5:Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 6:Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „ Internet Protocol Version 6 (TCP/IP) “.

Стъпка 7:Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „ Автоматично получаване на DNS сървър“( „Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 8:Рестартирайте Вашия компютър за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1:Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3:Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).

Стъпка 5:Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 6:Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „ Internet Protocol Version 6 (TCP/IP) “.

Стъпка 7:Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „ Автоматично получаване на DNS сървър( „Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 8:Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings ).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet ).

Стъпка 3: Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options) .

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“.

Стъпка 7: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ ( „Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон „OK“.

Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

Допълнителни настройки

Допълнителни настройки и проверки на компютър.

В тази секция можете да научите как да направите допълнителните настройки на Вашия компютър, необходими за ползване на Интернет.

Моля, изберете настройката на Вашия компютър, за която търсите повече информация, чрез бутон „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива. При ползване на интернет услуга е важен моделът Windows, инсталиран на Вашия компютър. Можете да проверите какъв е той, натискайки с ляв бутон на мишката върху „My computer” на работния плот на екрана и след това избирате бутон „Свойства“ (Properties).

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections) .

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 4: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections) .

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Състояние“ (Status) .


Забележка: Срещу поле „Скорост (Speed)“ ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на Интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет;
 • Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо :
 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени Интернет страници през търсачката, която използвате.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Състояние“ (Status) .

Забележка: Срещу поле „Скорост (Speed)“ ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 мбпс.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на Интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо :

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени Интернет страници през търсачката, която използвате.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и„Автоматично получаване на DNS сървър“(„Obtain an IP address automatically“ и„Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.
 

 

 


Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Ethernet“ и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати, като е нужно да натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Ethernet“ и изберете „Състояние“ (Status) .

Забележка: Срещу поле „Скорост“ (Speed) ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на Интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо :

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени Интернет страници през търсачката, която използвате.

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и„Автоматично получаване на DNS сървър“(„Obtain an IP address automatically“ и„Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.
 

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки “ (Manage Network Connections) , намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менютa. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Състояние“ (Status) .


Забележка: Срещу поле „Скорост (Speed)“ ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на Интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test) . След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо:

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени Интернет страници през търсачката, която използвате.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и„Автоматично получаване на DNS сървър“(„Obtain an IP address automatically“ и„Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Разреши“ (Enable).
Стъпка 5:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).
Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Стъпка 4:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Забележка: Срещу поле „Скорост (Speed)“ ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.netи изберете „Стартирай теста (Begin Test)“. След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет;
 • Забележка:За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо:
 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

 

Чести въпроси

Често срещани въпроси

Важно: Всички по-долу изброени затруднения могат да бъдат отстранени от Вас, ако спазвате стриктно и последвателно изброените действия!

Ако сгрешите или пропуснете да извършите дадено действие, е нужно отново да преминете през всички стъпки.

 


 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт;
 • Опитайте да заредите различни интернет страници, като използвате друг браузър;
 • Проверете настройките на мрежовата карта на Вашето устройство дали е на автоматични.
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите интернет страница.

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то затруднението е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то затруднението не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.

 

 


Уточнение: Ако на локалната връзка се изобразява червен хикс, обикновенно означава, че Ethernet кабелът е изключен.

 • Уверете се, че Ethernet кабелът е коректно поставен едновременно в ONT и във входа на вашата лан карта, като го извадите едновременно от „Ethernet” буксата на ONT и лан картата и го поставите отново;
 • Поставете интернет кабела в един от другите портове на модема и опитайте отново да заредите интернет страница;
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.

 

 


Уточнение: Ако на локалната връзка се изобразява жълт триъгълник с удивителен знак, означава че компютърът не получава валидна IP конфигурация.

 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт;
 • Проверете настройките на мрежовата карта на Вашето устройство дали е на автоматични настройки.

 

 

 • Проверете мрежовата карта на Вашето устройство дали е разрешена;
 • Проверете настройките на мрежовата карта на Вашето устройство дали са на автоматични настройки;
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.

 

 

Уточнение: Ако имате затруднение с отварянето само на един или няколко сайта, а други сайтове Ви работят:

 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт;
 • Опитайте да заредите интернет страница, като използвате друг браузър;
 • Проверете настройките на мрежовата карта на Вашето устройство дали са на автоматични настройки;
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите интернет страница.

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то затруднението е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то затруднението не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.

 

 

Уточнение: Преди да извършите проверките по-долу, трябва да изключите Вашата торент и други работещи програми, както и всички заредени интернет страници.

Ако скоростта по договор се различава от показателите при тестване на www.speedtest.net:

 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт;
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите интернет страница.

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то затруднението е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то затруднението не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.

Ако скоростта по договор не се различава от показателите при тестване на www.speedtest.net:

 • В такъв случай най-вероятно има затруднение с вашето крайно устройство (компютър, таблет). Необходимо е да се обърнете към софтуерен специалист или лицензиран компютърен сервиз.

 

 

Уточнение: Ако имате затруднение със сваляне на торенти, а при отваряне на страници няма:

 • Уверете се, че имате инсталирана и коректно работеща торент програма на Вашето устройство;
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт;
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите интернет страница;

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то затруднението е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то затруднението не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.

 • Преинсталирайте торент програмата на Вашето устройство и опитайте отново да изтеглите желан файл.

 


Пoследни новини