начало / интернет услуга / лан / жична свързаност / Ръководство зa работа с LAN интернет

 

 

Ръководство зa работа с LAN интернет

 


Обща информация

Обща информация зa работа с LAN интернет

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с пап устройството.

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа с пап устройството Ви, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на затруднение и по-качествено ще ги отстранявате.

 

Ethernet кабел – кабел, чрез който се подава сигнал от устройството до компютъра и позволява достъп до Интернет.

Кабел с RJ-11 конектор – кабел, чрез който се свързва телефонния апарат към предоставеното устройство и ползвате телефонната услуга.

Захранващ адаптор – кабел, който захранва устройство с електрически ток.

Фабрично състояние (Reset) – действие, чрез което се възстановяват първоначалните фабрични настройки на Вашето устройство.

Безжична карта/ адаптор – част от компютърния хардуер, позволяваща на компютри да комуникират чрез безжична мрежа.

Браузър – компютърна програма, която най-често се използва за разглеждане на уеб сайтове. Известни браузъри са: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Netscape Navigator.

 

 

Примерна връзка на устройства и кабели при работа с:

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на LAN кабела към Вашия компютър.

 • Интернет кабелът се поставя директно в LAN входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Ако сте свързали кабела към компютъра правилно, ще видите подобна схема на свързване и пред Вас.

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на устройства към мрежата.

 • В случая устройството Linksys spa2102 е свързано към мрежата чрез интернет кабел.
 • Втори интернет кабел, излизащ от устройство Linksys spa2102 се поставя директно в LAN входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Ако сте свързали устройството коректно, то би трябвало да виждате подобна схема на свързване и пред Вас.

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на устройствата.

 • В случая устройството Аtcom AG-188N е свързано чрез интернет кабел.
 • Втори интернет кабел, излизащ от устройство Аtcom AG-188N се поставя директно в LAN входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Ако сте свързали устройството коректно, то би трябвало да виждате подобна схема на свързване и пред Вас.

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на LAN кабела към Вашия компютър.

 • Интернет кабела се поставя директно в WAN/Internet входа на Вашия рутер.
 • Втори интернет кабел, излизащ от рутера се поставя директно в LAN входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Ако сте свързали кабела към компютъра правилно, ще видите подобна схема на свързване и пред Вас.

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на LAN кабела към Вашия компютър.

 • Интернет кабелът се поставя директно в интернет входа на устройство Linksys spa2102.
 • Втори интернет кабел, излизащ от интернет входа на устройство Linksys spa2102, се поставя директно в WAN/Internet входа на Вашия рутер.
 • Трети интернет кабел, излизащ от рутера се поставя директно в LAN входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Ако сте свързали кабела към компютъра правилно, ще видите подобна схема на свързване и пред Вас.

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на LAN кабела към Вашия компютър.

 • Интернет кабела се поставя директно в интернет входа на устройство Аtcom AG-188N.
 • Втори интернет кабел, излизащ от интернет входа на устройство Аtcom AG-188N, се поставя директно в WAN/Internet входа на Вашия рутер.
 • Трети интернет кабел, излизащ от рутера се поставя директно в LAN входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Ако сте свързали кабела към компютъра правилно, ще видите подобна схема на свързване и пред Вас.

 

 


Стъпка 1: Включете интернет кабела директно в LAN входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Вариант 1 - Включване на LAN кабел към настолен компютър;


Вариант 2 - Включване на LAN кабел към преносим компютър (лаптоп);

Стъпка 2: След включване на кабела в LAN порта на компютъра е необходимо да изчакате около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата Ви карта.

Уточнение: Обикновено свързването се визуализира чрез жълт триъгълник с удивителен знак или син кръг. Когато компютърът получи IP адрес, ще видите съобщение „Интернет досъп“ (Internet access).

Стъпка 1: Уверете се, че устройството е включено в захранването като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на устройството. Включете захранващия адаптор в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Проверете дали устройството е свързано, като проверите дали интернет (Lan) кабела e във входа „Intenet” на устройството.
Стъпка 3: Поставете единия край на Ethernet кабела в „Ethernet” входа на устройството, а другия в „Ethernet” входа на компютъра.

1. Phone 1 – вход за включване на телефонен апарат (две отделни телефонни линии) посредством кабел с RJ-11 конектор;

2. Phone 2 – вход за включване на телефонен апарат (две отделни телефонни линии) посредством кабел с RJ-11 конектор;

Забележка: Кабел с RJ-11 конектор е част от комплекта на Вашия телефонен апарат.

3. ETHERNET – eдин Ethernet вход с възможност за включване на един компютър посредством Ethernet кабел;

Забележка: Кабел Ethernet е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

4. INTERNET – вход за включване на сигналния кабел;

5. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

Стъпка 4: За стартирането и подготовката за работа на устройството са необходими около 20–30 минути.
 • През това време светлинните индикатори могат да премигват или изгасват напълно;
 • Изчакайте докато устройство Linksys spa2102 е готово за работа. Тогава ще видите светлинни индикатори "Power", "Internet" и "Phone" (ако имате свързан телефон) да светят.

1. POWER - при постоянна светлинна индикация, устройството получава захранване от електрическата мрежа;

2. Internet – при постоянна светлинна индикация устройството получава данни от мрежата;

3. PHONE 1 - по подразбиране е разрешеният порт за ползване на телефонна услуга:

 • При постоянна светлинна индикация е включен телефонен апарат;
 • При мигаща светлинна индикация се провежда телефонен разговор;
 • При липсваща светлинна индикация устройството не разпознава свързан телефонен апарат.

4. PHONE 2 – не е активен порт по подразбиране.

Забележка: Ако свържете телефонния апарат към вход PHONE 2, телефонната услуга няма да работи коректно.

Стъпка 1: Уверете се, че устройството е включено в захранването, като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „PWR” на устройството. Включете захранващия адаптор в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Проверете дали устройството е свързано, като проверите дали интернет (Lan) кабелът e във входа „WAN” на устройството.
Стъпка 3: Поставете единия край на Ethernet кабела в „LAN” входа на устройството, а другия в „Ethernet” входа на компютъра.

1. Phone – вход за включване на телефонен апарат посредством кабел с RJ-11 конектор;

2. PSTN – вход за включване на телефонен апарат (не се използва.);

Забележка: Кабел с RJ-11 конектор е част от комплекта на Вашия телефонен апарат.

3. WAN – вход за включване на сигналния кабел;

4. LAN – eдин Ethernet вход с възможност за включване на един компютър посредством Ethernet кабел;

Забележка: Ethernet кабелът е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

5. PWR – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

6. RESET – бутон, чрез който при задържане за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на устройството.

Стъпка 4: За стартирането и подготовката за работа на устройството са необходими около 20–30 минути.
 • През това време светлинните индикатори могат да премигват или да изгасват напълно;
 • Изчакайте докато Аtcom AG-188N е готов за работа. Тогава ще видите светлинни индикатори "PWR", "SYS", "WAN", "LAN" и "VOIP" (ако имате свързан телефон) да светят.

1. PWR - при постоянна светлинна индикация устройството получава захранване от електрическата мрежа.

2. SYS – при постоянна светлинна индикация устройството е регистрирано в мрежата.

3. WAN – при постоянна светлинна индикация устройството получава данни от мрежата.

4. LAN – при постоянна светлинна индикация между устройството и компютъра (рутера) има връзка.

5. VOIP/PHONE/ - по подразбиране е разрешеният порт за ползване на телефонна услуга:

 • При постоянна светлинна индикация е включен телефонен апарат;
 • При мигаща светлинна индикация се провежда телефонен разговор;
 • При липсваща светлинна индикация устройството не разпознава свързан телефонен апарат.

6. PSTN – не е активен порт по подразбиране.

Забележка: Ако свържете телефонния апарат към вход "PSTN", телефонната услуга няма да работи коректно.

Стъпка 1: Включете интернет кабела директно в “Internet/WAN” входа на рутера.
Стъпка 2: Уверете се, че Wifi рутер е включен в захранването, като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на устройството. Включете захранващият адаптор в електрическата мрежа.
Стъпка 3: Поставете единия край на втория Ethernet кабел в един от четирите LAN порта на рутера, а другият край на Ethernet кабела в „Ethernet“ входа на компютъра.

Вариант 1 - Включване на LAN кабел към настолен компютър;


Вариант 2 - Включване на LAN кабел към преносим компютър (лаптоп);

Стъпка 4: След включване на кабела в „Ethernet“ входа на компютъра е необходимо да изчакате около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата Ви карта.

Уточнение: Обикновено свързването се визуализира чрез жълт триъгълник с удивителен знак или син кръг . Когато компютърът получи IP адрес, ще видите съобщение „Интернет досъп“ (Internet access) или .

рутер


1. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

2. RESET – бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на рутера;

3. ETHERNET – четири Ethernet входа с възможност за включване на четири компютъра посредством Ethernet кабел;

Забележка: Ethernet кабелът е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

4. WAN – вход за интернет кабела.

Стъпка 1: Уверете се, че устройства Linksys spa2102 и Wifi рутер са включени в захранването като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на устройствата. Включете захранващите адаптори в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Проверете дали устройството Linksys spa2102 е свързано, като проверите дали интернет (Lan) кабела e във входа „Internet” на устройството.
Стъпка 3: Поставете единия край на Ethernet кабела в „Ethernet” входа на устройството Linksys spa2102, а другия в “Internet/WAN” входа на рутера.
Стъпка 4: Поставете единия край на втория Ethernet кабел в един от четирите LAN порта на рутера, а другият край на Ethernet кабела в „Ethernet“ входа на компютъра.

Вариант 1 - Включване на LAN кабел към настолен компютър;


Вариант 2 - Включване на LAN кабел към преносим компютър (лаптоп);

Стъпка 5: След включване на кабела в „Ethernet“ входа на компютъра е необходимо да изчакате около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата Ви карта.

Уточнение: Обикновено свързването се визуализира чрез жълт триъгълник с удивителен знак или син кръг . Когато компютърът получи IP адрес, ще видите съобщение „Интернет досъп“ (Internet access) или .

рутер


1. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

2. RESET – бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на рутера;

3. ETHERNET – четири Ethernet входа с възможност за включване на четири компютъра посредством Ethernet кабел;

Забележка: Ethernet кабелът е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

4. WAN – вход за Ethernet кабела от от устройство Linksys spa2102;

LINKSYS SPA2102


1. Phone 1 – вход за включване на телефонен апарат (две отделни телефонни линии) посредством кабел с RJ-11 конектор;

2. Phone 2 – вход за включване на телефонен апарат (две отделни телефонни линии) посредством кабел с RJ-11 конектор;

Забележка: Кабел с RJ-11 конектор е част от комплекта на Вашия телефонен апарат.

3. ETHERNET – eдин Ethernet вход, с възможност за включване на един компютър посредством Ethernet кабел.

Забележка: Кабел Ethernet е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

4. INTERNET – вход за включване на сигналния кабел.

5. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

Стъпка 6: За стартирането и подготовката за работа на устройства Linksys spa2102 и Wifi рутер са необходими около 20–30 минути.
 • През това време светлинните индикатори на двете устройствамогат да премигват или изгасват напълно;
 • Изчакайте докато устройство Linksys spa2102 е готов за работа. Тогава ще видите светлинни индикатори "Power", "Internet" и "Phone" (ако имате свързан телефон)да светят.

1. POWER- при постоянна светлинна индикация, устройството получава захранване от електрическата мрежа

2. Internet –при постоянна светлинна индикация устройството получава данни от мрежата.

3. PHONE1 - по подразбиране е разрешеният порт за ползване на телефонна услуга:

 • При постоянна светлинна индикация е включен телефонен апарат.
 • При мигаща светлинна индикация се провежда телефонен разговор.
 • При липсваща светлинна индикация устройството не разпознава свързан телефонен апарат.

4. PHONE 2 – не е активен порт по подразбиране.

Забележка: Ако свържете телефонния апарат към вход PHONE 2, телефонната услуга няма да работи коректно.

Стъпка 1: Уверете се, че устройства Аtcom AG-188N и Wifi рутер са включени в захранването, като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на устройствата. Включете захранващите адаптори в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Проверете дали устройството Аtcom AG-188N е свързано, като проверите дали интернет (Lan) кабела e във входа „WAN” на устройството.
Стъпка 3: Поставете единия край на Ethernet кабела в „LAN” входа на устройството Atcom AG-188N , а другия в “Internet/WAN” входа на рутера.
Стъпка 4: Поставете единия край на втория Ethernet кабел в един от четирите LAN порта на рутера, а другият край на Ethernet кабела в „Ethernet“ входа на компютъра.

Вариант 1 - Включване на LAN кабел към настолен компютър;


Вариант 2 - Включване на LAN кабел към преносим компютър (лаптоп);

Стъпка 5: След включване на кабела в „Ethernet“ входа на компютъра е необходимо да изчакате около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата Ви карта.

Уточнение: Обикновено свързването се визуализира чрез жълт триъгълник с удивителен знак или син кръг . Когато компютърът получи IP адрес, ще видите съобщение „Интернет досъп“ (Internet access) или .

рутер


1. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

2. RESET – бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, възстановява фабричните настройки на рутера;

3. ETHERNET – четири Ethernet входа, с възможност за включване на четири компютъра посредством Ethernet кабел;

Забележка: Кабел Ethernet е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

Някой модели рутери имат по малко от четири Ethernet входа, а други модели е възможно да имат повече от четири.

4. WAN – вход за Ethernet кабел от устройство Аtcom AG-188N;

Atcom AG-188N


1. Phone – вход за включване на телефонен апарат посредством кабел с RJ-11 конектор;

2. PSTN – вход за включване на телефонен апарат (не се използва);

Забележка: Кабел с RJ-11 конектор е част от комплекта на Вашия телефонен апарат.

3. WAN – вход за включване на сигналния кабел;

4. LAN – eдин Ethernet вход, с възможност за включване на един компютър посредством Ethernet кабел;

Забележка: Кабел Ethernet е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

5. PWR – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

6. RESET – бутон, чрез който при задържане за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на устройството.

Стъпка 6: За стартирането и подготовката за работа на устройства Аtcom AG-188N и Wifi рутер са необходими около 20–30 минути.
 • През това време светлинните индикатори могат да премигват или да изгасват напълно;
 • Изчакайте докато Аtcom AG-188N е готов за работа. Тогава ще видите светлинни индикатори "PWR", "SYS", "WAN", "LAN" и "VOIP" (ако имате свързан телефон) да светят.

1. PWR - при постоянна светлинна индикация устройството получава захранване от електрическата мрежа;

2. SYS – при постоянна светлинна индикация устройството е регистриано в мрежата;

3. WAN –при постоянна светлинна индикация устройството получава данни от мрежата;

4. LAN – при постоянна светлинна индикация между устройството и компютърът (рутера) има връзка;

5. VOIP/PHONE/ - по подразбиране е разрешеният порт за ползване на телефонна услуга:

 • При постоянна светлинна индикация е включен телефонен апарат;
 • При мигаща светлинна индикация се провежда телефонен разговор;
 • При липсваща светлинна индикация устройството не разпознава свързан телефонен апарат.

6. PSTN – не е активен порт по подразбиране.

Забележка: Ако свържете телефонния апарат към вход PSTN, телефонната услуга няма да работи коректно.

 

Настройки на компютър

Настройки на компютър.

В тази секция ще се запознаете се с основната информация, необходима за настройка на Вашия компютър.

При ползване на интернет услуга е важен моделът Windows, инсталиран на Вашия компютър. Можете да проверите какъв е той, натискайки с ляв бутон на мишката върху „My computer” на работния плот на екрана и след това избирате бутон „Свойства“ (Properties).

Настройката на компютъра е важна стъпка отстраняване на проблемите с Интернет. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите. Моля, изберете желаната от Вас подсекция според версията на Windows на компютъра Ви, за да достъпите до съдържанието й чрез бутон „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

ВАЖНО: Качеството на услугата Интернет, зависи в голяма степен от самия компютър. Именно затова е необходимо да познавате функционалностите и менюто на Вашето устройство, за да ползвате услугата правилно и да разрешавате сами възникнали проблеми с нея. За целта е препоръчително да се запознаете внимателно и с ръководството за ползване на Вашия компютър, което Ви е предоставено при закупуването му!

 

Настройка на Вашия безжичен модем може да се наложи в следните случаи:

 • При първоначално инсталиране на безжичен модем;
 • След връщане на фабричното състояние на устройство (REBOOT EMTA);
 • За отстраняване на възникнал проблем.

Връзката между двете устройства се осъществява чрез кабел, включен в Ethernet портовете на модема и компютъра. Това означава, че модемът и компютърът Ви са физически свързани посредством кабел.

За да работи коректно услугата интернет е необходимо да бъдат изпълнени следните изисквания:

 • мрежовата връзка на компютъра да бъде „разрешена“ (enable);
 • Internet Protocol Version (TCP/IP) да е настроен на автоматични настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections) .

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 4: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 5: Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър (Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically) и потвърдете с „OK“.

 
Изберете с ляв бутон на мишката „Ръчно получаване на IP адрес“ и „Ръчно получаване на DNS сървър (Use the following IP address и Use the following DNS server address) и потвърдете с „OK“.

 


Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка(Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър (Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically) и потвърдете с „OK“.

 
Изберете с ляв бутон на мишката „Ръчно получаване на IP адрес“ и „Ръчно получаване на DNS сървър (Use the following IP address и Use the following DNS server address) и потвърдете с „OK“.

 
 


Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Нужно е да натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър (Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically) и потвърдете с „OK“.

 
Изберете с ляв бутон на мишката „Ръчно получаване на IP адрес“ и „Ръчно получаване на DNS сървър (Use the following IP address и Use the following DNS server address) и потвърдете с „OK“.

 
 


Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки “ (Manage Network Connections) , намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър (Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically) и потвърдете с „OK“.

 
Изберете с ляв бутон на мишката „Ръчно получаване на IP адрес“ и „Ръчно получаване на DNS сървър (Use the following IP address и Use the following DNS server address) и потвърдете с „OK“.

 

Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Разреши“ (Enable).

Стъпка 5:Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6:Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър (Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically) и потвърдете с „OK“.

 
Изберете с ляв бутон на мишката „Ръчно получаване на IP адрес“ и „Ръчно получаване на DNS сървър (Use the following IP address и Use the following DNS server address) и потвърдете с „OK“.


Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: От бутон Menu(1) се избира Control center(2).

Стъпка 2:Избира се Network Connections:
Стъпка 3: Ще се появи екран „Мрежови връзки“, натиска се бутона „Add“.

Стъпка 4:Появява се прозорец, от който може да се избере типът връзка, по подразбиране е зададено „Ethernet“. Натиска се бутонът „Създаване“.

Стъпка 5:Появява се прозорец с настройки на жичната мрежова връзка „Настройки на Wired connection 1“, по подразбиране ни отваря в раздел „Ethernet“. Тук не се променя нищо, а натискаме бутон „Общи“.

Стъпка 6:В раздел „Общи“ също не се променя нищо, но е важно да се уверим, че са отметнати опции 1 и 2 - „Автоматично свързване към тази мрежа“ и „Всички могат да се свързват към тази мрежа“.

От падащото меню се избира опция Автоматично(DHCP), трябва да се сложи отметка на „Изискване на адрес по протокола IPv4 за успешно свързване“(2) и се натиска „Запазване“(3).

 
Следва въвеждането на стойности Адрес(IP), Мрежова маска(Subnet Mask), Шлюз(Gateway) и Сървъри за DNS. Ако не знаете тези данни, трябва да се свържете с Центъра ни за обслужване на клиенти, за да ги получите.


Следва въвеждането на стойности Адрес(IP), Мрежова маска(Subnet Mask), Шлюз(Gateway) и Сървъри за DNS. Ако не знаете тези данни, трябва да се свържете с Центъра ни за обслужване на клиенти, за да ги получите.Кликва се под полето „Мрежова маска“. В сила са същите изисквания, като за IP адреса.Кликва се под „Шлюз“, за да се въведат стойностите. Важат същите изисквания, като за IP адрес и маска, с едно допълнение – ако броят цифри е правилно попълнен, но самият шлюз е грешен, като стойност, полето се оцветява в жълто.Въвеждане на сървъри за DNS. Стойностите се въвеждат в полето „Сървъри за DNS“, като се разделят със запетая, ако ще се използва повече от един dns сървър.Слага се отметка на „Изискване на адрес по протокола IPv4 за успешно свързване“, след което се натиска бутона „Запазване“.


 
 

При свързване на кабела с компютъра, при автоматична настройка по DHCP, системата се свързва сама(например, след рутер, при изключен wi-fi). За да сме сигурни, че е така, трябва да направим следното:

 

Стъпка 1: Избира се Apple Menu(бутона с ябълка).


Стъпка 2: Избира се System Preferences, това ще отвори контролния панел.


Стъпка 3: Избира се на Network и ще се отвори прозореца за мрежи.


Стъпка 4: Избира се Ethernet( в лявата част на екрана).


Стъпка 5: След което се избира Advanced(в долния десен ъгъл).


Стъпка 6: Избира се на TCP/IP.


Стъпка 7: Уверете се, че в полето Configure IPv4 е зададено „Using DHCP“.


Стъпка 8: Избира се на „Renew DHCP Lease“.


Стъпка 9: Избира се „ОК“


Стъпка 10: За ръчно - Стъпките са същите, разликата е, че в полето Configure IPv4 се задава Manually и всички полетата след него се попълват ръчно.


Допълнителни настройки

Допълнителни настройки и проверки на компютър.

В тази секция можете да научите как да направите допълнителните настройки на Вашия компютър, необходими за ползване на Интернет.

Моля, изберете настройката на Вашия компютър, за която търсите повече информация. При ползване на интернет услуга е важен моделът Windows, инсталиран на Вашия компютър. Можете да проверите какъв е той, натискайки с ляв бутон на мишката върху „My computer” на работния плот на екрана и след това избирате бутон „Свойства“ (Properties).

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections) .

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 4: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections) .

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Състояние“ (Status) .


Забележка: Срещу поле „Скорост (Speed)“ ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на Интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет;
 • Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо :
 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени Интернет страници през търсачката, която използвате.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Състояние“ (Status) .

Забележка: Срещу поле „Скорост (Speed)“ ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 мбпс.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на Интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо :

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени Интернет страници през търсачката, която използвате.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и„Автоматично получаване на DNS сървър“(„Obtain an IP address automatically“ и„Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.
 

 

 


Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Ethernet“ и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати, като е нужно да натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Ethernet“ и изберете „Състояние“ (Status) .

Забележка: Срещу поле „Скорост“ (Speed) ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на Интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо :

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени Интернет страници през търсачката, която използвате.

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и„Автоматично получаване на DNS сървър“(„Obtain an IP address automatically“ и„Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.
 

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки “ (Manage Network Connections) , намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менютa. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Състояние“ (Status) .


Забележка: Срещу поле „Скорост (Speed)“ ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на Интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test) . След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от Интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към Интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо:

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени Интернет страници през търсачката, която използвате.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и„Автоматично получаване на DNS сървър“(„Obtain an IP address automatically“ и„Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Разреши“ (Enable).
Стъпка 5:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).
Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Стъпка 4:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Забележка: Срещу поле „Скорост (Speed)“ ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.netи изберете „Стартирай теста (Begin Test)“. След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет;
 • Забележка:За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо:
 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

 

Чести въпроси

Често срещани проблеми

В тази секция ще откриете решението на проблем, възникнал с ползването на Интернет.

По-долу ще видите списък с най-често срещаните симптоми на проблеми с Интернет. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашето затруднение. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването на проблема. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови.

 

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то проблема е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то проблема не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет "вируси".

 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да заредите различни интернет страници, като използвате друг браузър (погледни секция Основни понятия).
 • Проверете дали настройките на мрежовата карта на Вашето устройство са на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър за работа с Интернет).
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.

 

 

Уточнение: Ако на локалната връзка се изобразява чевен хикс, обикновено означава, че интернет кабелът е изключен.

 • Уверете се, че интернет кабелът е директно поставен в "LAN" вход на на Вашата мрежова карта на компютъра като го извадите и го поставите отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с Интернет).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет, лаптоп), чрез стандартното меню за рестарт.

 

 

Уточнение: Ако на локалната връзка се изобразява жълт триъгълник с удивителен знак, означава че компютърът не получава валидна IP конфигурация.

 • Уверете се, че интернет кабела е директно поставен в "LAN" вход на на Вашата мрежова карта на компютъра като го извадите и го поставите отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с Интернет).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Проверете дали настройките на мрежовата карта на Вашето устройство е на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър за работа с Интернет).

 

 

 

 

Уточнение: Ако имате проблем с отварянето само на един или няколко сайта, а други сайтове Ви работят:

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то проблема е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то проблема не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет "вируси".

 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да заредите интернет страница, като използвате друг браузър.
 • Проверете дали настройките на мрежовата карта на Вашето устройство са на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър за работа с Интернет).
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.

 

 

Уточнение: Преди да извършите проверките по-долу, трябва да изключите торент и други работещи програми, както и всички заредени интернет страници.

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то проблема е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то проблема не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет "вируси".

 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.
 • В такъв случай най-вероятно има проблем с вашето крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет). Необходимо е да се обърнете към софтуерен специалист или лицензиран компютърен сервиз.

 

 

Уточнение: Ако имате проблем със сваляне на торенти, а при отваряне на страници няма проблем:

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то проблема е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то проблема не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет "вируси".

 • Уверете се, че имате инсталирана и коректно работеща торент програма на Вашето устройство.
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.
 • Преинсталирайте торент програмата на Вашето устройство и опитайте отново да изтеглите желан файл.

 


Пoследни новини