начало / интернет услуга / лан / жична свързаност / Ръководство зa работа с PPPoE интернет

 

 

Ръководство зa работа с PPPoE интернет

 


Обща информация

Обща информация за PPPoE интернет

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с пап устройството.

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа с пап устройството Ви, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на затруднение и по-качествено ще ги отстранявате.

 

Ethernet кабел – кабел, чрез който се подава сигнал от устройството до компютъра и позволява достъп до Интернет.

Кабел с RJ-11 конектор – кабел, чрез който се свързва телефонния апарат към предоставеното устройство и ползвате телефонната услуга.

Захранващ адаптор – кабел, който захранва устройство с електрически ток.

Фабрично състояние (Reset) – действие, чрез което се възстановяват първоначалните фабрични настройки на Вашето устройство.

Безжична карта/ адаптор – част от компютърния хардуер, позволяваща на компютри да комуникират чрез безжична мрежа.

Браузър – компютърна програма, която най-често се използва за разглеждане на уеб сайтове. Известни браузъри са: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, Netscape Navigator.

 

 

Примерна връзка на устройства и кабели при работа с:

Примерна връзка на устройства и кабели при работа с единична услуга PPPOE интернет, свързана чрез кабел към компютър

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на лан кабел към Вашия компютър.

 • Интернет кабелът се поставя директно в "LAN" входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Ако сте свързали кабела към компютъра правилно, ще видите подобна схема на свързване и пред Вас.

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на устройства към мрежата.

 • В случая устройството Linksys spa2102 е свързано чрез интернет кабел.
 • Втори интернет кабел, излизащ от устройство Linksys spa2102, се поставя директно в "LAN" входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Ако сте свързали устройството коректно, то би трябвало да виждате подобна схема на свързване и пред Вас.

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на устройства.

 • В случая устройството Аtcom AG-188N е свързано чрез интернет кабел.
 • Втори интернет кабел, излизащ от устройство Аtcom AG-188N, се поставя директно в "LAN" входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Ако сте свързали устройството коректно, то би трябвало да виждате подобна схема на свързване и пред Вас.

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на лан кабела към Вашия компютър.

 • Интернет кабелът се поставя директно в "WAN/Internet" входа на Вашия рутер.
 • Втори интернет кабел, излизащ от рутера се поставя директно в "LAN" входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Ако сте свързали кабела към компютъра правилно, ще видите подобна схема на свързване и пред Вас.

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на лан кабела към Вашия компютър.

 • Интернет кабелът се поставя директно в интернет входа на устройство Linksys spa2102.
 • Втори интернет кабел, излизащ от интернет входа на устройство Linksys spa2102 се поставя директно в "WAN/Internet" входа на Вашия рутер.
 • Трети интернет кабел, излизащ от рутера се поставя директно в "LAN" входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Ако сте свързали кабела към компютъра правилно, ще видите подобна схема на свързване и пред Вас.

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на лан кабела към Вашия компютър.

 • Интернет кабелът се поставя директно в интернет входа на устройство Аtcom AG-188N.
 • Втори интернет кабел, излизащ от интернет входа на устройство Аtcom AG-188N, се поставя директно в "WAN/Internet" входа на Вашия рутер.
 • Трети интернет кабел, излизащ от рутера се поставя директно в "LAN" входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Ако сте свързали кабела към компютъра правилно, ще видите подобна схема на свързване и пред Вас.

 

 


Стъпка 1: Включете интернет кабела директно в "LAN" входа на Вашата мрежова карта на компютъра.

Вариант 1 - Включване на лан кабел към настолен компютър;


Вариант 2 - Включване на лан кабел към преносим компютър (лаптоп);

Стъпка 2: След включване на кабела в „Ethernet“ входа на компютъра е необходимо да изчакате около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата Ви карта.

Уточнение: Обикновено свързването се визуализира чрез жълт триъгълник с удивителен знак или син кръг . Когато компютърът получи IP адрес, ще видите съобщение „Интернет досъп“ (Internet access) или .

Стъпка 1: Уверете се, че устройството е включено в захранването като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на устройството. Включете захранващия адаптор в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Проверете дали устройството е свързано, като проверите дали интернет (LAN) кабела e във входа „Intenet” на устройството.
Стъпка 3: Поставете единия край на Ethernet кабела в „Ethernet” входа на устройството, а другия в „Ethernet” входа на компютъра.

1. Phone 1 – вход за включване на телефонен апарат (две отделни телефонни линии) посредством кабел с RJ-11 конектор;

2. Phone 2 – вход за включване на телефонен апарат (две отделни телефонни линии) посредством кабел с RJ-11 конектор;

Забележка: Кабел с RJ-11 конектор е част от комплекта на Вашия телефонен апарат.

3. ETHERNET – eдин Ethernet вход с възможност за включване на един компютър посредством Ethernet кабел;

Забележка: Кабел Ethernet е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

4. INTERNET – вход за включване на сигнален кабел;

5. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

Стъпка 4: За стартирането и подготовката за работа на устройството са необходими около 20–30 минути.
 • През това време светлинните индикатори могат да премигват или изгасват напълно;
 • Изчакайте докато устройство Linksys spa2102 е готово за работа. Тогава ще видите светлинни индикатори "Power", "Internet" и "Phone" (ако имате свързан телефон) да светят.

1. POWER - при постоянна светлинна индикация устройството получава захранване от електрическата мрежа

2. Internet – при постоянна светлинна индикация устройството получава данни от мрежата.

3. PHONE 1 - по подразбиране е разрешеният порт за ползване на телефонна услуга:

 • При постоянна светлинна индикация е включен телефонен апарат;
 • При мигаща светлинна индикация се провежда телефонен разговор;
 • При липсваща светлинна индикация устройството не разпознава свързан телефонен апарат.

4. PHONE 2 – не е активен порт по подразбиране.

Забележка: Ако свържете телефонния апарат към вход "PHONE 2", телефонната услуга няма да работи коректно.

Стъпка 1: Уверете се, че устройството е включено в захранването, като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „PWR” на устройството. Включете захранващия адаптор в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Проверете дали устройството е свързано, като проверите дали интернет (LAN) кабела e във входа „WAN” на устройството.
Стъпка 3: Поставете единия край на Ethernet кабела в „LAN” входа на устройството, а другия в „Ethernet” входа на компютъра.

1. Phone – вход за включване на телефонен апарат посредством кабел с RJ-11 конектор;

2. PSTN – вход за включване на телефонен апарат (не се използва);

Забележка: Кабел с RJ-11 конектор е част от комплекта на Вашия телефонен апарат.

3. WAN – вход за включване на сигнален кабел;

4. LAN – eдин Ethernet вход, с възможност за включване на един компютър посредством Ethernet кабел;

Забележка: Ethernet кабелът е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

5. PWR – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

6. RESET – бутон, чрез който при задържане за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на устройството.

Стъпка 4: За стартирането и подготовката за работа на устройството са необходими около 20–30 минути.
 • През това време светлинните индикатори могат да премигват или да изгасват напълно;
 • Изчакайте докато Аtcom AG-188N е готов за работа. Тогава ще видите светлинни индикатори "PWR", "SYS", "WAN", "LAN" и "VOIP" (ако имате свързан телефон) да светят.

1. PWR - при постоянна светлинна индикация устройството получава захранване от електрическата мрежа;

2. SYS – при постоянна светлинна индикация устройството е регистрирано;

3. WAN – при постоянна светлинна индикация устройството получава данни от мрежата;

4. LAN – при постоянна светлинна индикация между устройството и компютъра (рутера) има връзка;

5. VOIP/PHONE/ - по подразбиране е разрешеният порт за ползване на телефонна услуга:

 • При постоянна светлинна индикация е включен телефонен апарат;
 • При мигаща светлинна индикация се провежда телефонен разговор;
 • При липсваща светлинна индикация устройството не разпознава свързан телефонен апарат.

6. PSTN – не е активен порт по подразбиране.

Забележка: Ако свържете телефонния апарат към вход "PSTN", телефонната услуга няма да работи коректно.

Стъпка 1: Включете интернет кабела директно в “Internet/WAN” входа на рутера.

Стъпка 2: Уверете се, че Wifi рутерът е включен в захранването като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на устройството. Включете захранващия адаптор в електрическата мрежа.

Стъпка 3: Поставете единия край на втория Ethernet кабел в един от четирите лан порта на рутера, а другият край на Ethernet кабела в „Ethernet“ входа на компютъра.

Вариант 1 - Включване на лан кабел към настолен компютър;


Вариант 2 - Включване на лан кабел към преносим компютър (лаптоп)

Стъпка 4: След включване на кабела в „Ethernet“ входа на компютъра е необходимо да изчакате около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата Ви карта.

Уточнение: Обикновено свързването се визуализира чрез жълт триъгълник с удивителен знак или син кръг . Когато компютърът получи IP адрес, ще видите съобщение „Интернет досъп“ (Internet access) или .

рутер


1. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

2. RESET – бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, възстановява фабричните настройки на рутера

3. ETHERNET – четири Ethernet входа, с възможност за включване на четири компютъра посредством Ethernet кабел.

Забележка: Ethernet кабелът е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

4. WAN – вход за интернет кабела.

Стъпка 1: Уверете се, че устройства Linksys spa2102 и Wifi рутер са включени в захранването като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на устройствата. Включете захранващите адаптори в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Проверете дали устройството Linksys spa2102 е свързано към мрежата като проверите дали интернет (LAN) кабела e във входа „Internet” на устройството.
Стъпка 3: Поставете единия край на Ethernet кабела в „Ethernet” входа на устройството Linksys spa2102, а другия в “Internet/WAN” входа на рутера.
Стъпка 4: Поставете единия край на втория Ethernet кабел в един от четирите лан порта на рутера, а другият край на Ethernet кабела в „Ethernet“ входа на компютъра.

Вариант 1 - Включване на лан кабел към настолен компютър;


Вариант 2 - Включване на лан кабел към преносим компютър (лаптоп)

Стъпка 5: След включване на кабела в „Ethernet“ входа на компютъра е необходимо да изчакате около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата Ви карта.

Уточнение: Обикновено свързването се визуализира чрез жълт триъгълник с удивителен знак или син кръг . Когато компютърът получи IP адрес, ще видите съобщение „Интернет досъп“ (Internet access) или .

рутер


1. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

2. RESET – бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на рутера;

3. ETHERNET – четири Ethernet входа, с възможност за включване на четири компютъра посредством Ethernet кабел;

Забележка: Ethernet кабелът е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

4. WAN – вход за Ethernet кабела от от устройство Linksys spa2102.

LINKSYS SPA2102


1. Phone 1 – вход за включване на телефонен апарат (две отделни телефонни линии) посредством кабел с RJ-11 конектор;

2. Phone 2 – вход за включване на телефонен апарат (две отделни телефонни линии) посредством кабел с RJ-11 конектор;

Забележка: Кабел с RJ-11 конектор е част от комплекта на Вашия телефонен апарат.

3. ETHERNET – eдин Ethernet вход с възможност за включване на един компютър посредством Ethernet кабел;

Забележка: Ethernet кабелът е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

4. INTERNET – вход за включване на сигнален кабел;

5. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптор.

Стъпка 6: За стартирането и подготовката за работа на устройства Linksys spa2102 и Wifi рутер са необходими около 20–30 минути.
 • През това време светлинните индикатори на двете устройства могат да премигват или изгасват напълно;
 • Изчакайте докато устройство Linksys spa2102 е готово за работа. Тогава ще видите светлинни индикатори "Power", "Internet" и "Phone" (ако имате свързан телефон) да светят.

1. POWER - при постоянна светлинна индикация устройството получава захранване от електрическата мрежа;

2. Internet – при постоянна светлинна индикация устройството получава данни от мрежата;

3. PHONE 1 - по подразбиране е разрешеният порт за ползване на телефонна услуга:

 • При постоянна светлинна индикация е включен телефонен апарат;
 • При мигаща светлинна индикация се провежда телефонен разговор;
 • При липсваща светлинна индикация устройството не разпознава свързан телефонен апарат.

4. PHONE 2 – не е активен порт по подразбиране.

Забележка: Ако свържете телефонния апарат към вход "PHONE 2", телефонната услуга няма да работи коректно.

Стъпка 1: Уверете се, че устройства Аtcom AG-188N и Wifi рутер са включени в захранването, като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на устройствата. Включете захранващите адаптори в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Проверете дали устройството Аtcom AG-188N е свързано, като проверите дали интернет (LAN) кабела e във входа „WAN” на устройството.
Стъпка 3: Поставете единия край на Ethernet кабела в „LAN” входа на устройството Atcom AG-188N, а другия в “Internet/WAN” входа на рутера.
Стъпка 4: Поставете единия край на втория Ethernet кабел в един от четирите лан порта на рутера, а другият край на Ethernet кабела в „Ethernet“ входа на компютъра.

Вариант 1 - Включване на лан кабел към настолен компютър;


Вариант 2 - Включване на лан кабел към преносим компютър (лаптоп)

Стъпка 5: След включване на кабела в „Ethernet“ входа на компютъра е необходимо да изчакате около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата Ви карта.

Уточнение: Обикновено свързването се визуализира чрез жълт триъгълник с удивителен знак или син кръг . Когато компютърът получи IP адрес, ще видите съобщение „Интернет досъп“ (Internet access) или .

рутер


1. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

2. RESET – бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на рутера;

3. ETHERNET – четири Ethernet входа с възможност за включване на четири компютъра посредством Ethernet кабел;

Забележка: Ethernet кабелът е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

Някой модели рутери имат по малко от четири Ethernet входа, а други модели е възможно да имат повече от четири.

4. WAN – вход за Ethernet кабел от устройство Аtcom AG-188N.

Atcom AG-188N


1. Phone – вход за включване на телефонен апарат посредством кабел с RJ-11 конектор;

2. PSTN – вход за включване на телефонен апарат (не се използва);

Забележка: Кабелът с RJ-11 конектор е част от комплекта на Вашия телефонен апарат.

3. WAN – вход за включване на сигнален кабел;

4. LAN – eдин "Ethernet" вход с възможност за включване на един компютър посредством Ethernet кабел;

Забележка: Ethernet кабелът е част от комплекта на Вашия рутер, ако имате действащ на адреса.

5. PWR – вход за включване на кабел на захранващия адаптор;

6. RESET – бутон, чрез който при задържане за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на устройството.

Стъпка 6: За стартирането и подготовката за работа на устройства Аtcom AG-188N и Wifi рутер са необходими около 20–30 минути.
 • През това време светлинните индикатори могат да премигват или да изгасват напълно;
 • Изчакайте докато Аtcom AG-188N е готов за работа. Тогава ще видите светлинни индикатори "PWR", "SYS", "WAN", "LAN" и "VOIP" (ако имате свързан телефон) да светят.

1. PWR - при постоянна светлинна индикация устройството получава захранване от електрическата мрежа;

2. SYS – при постоянна светлинна индикация устройството е регистриано;

3. WAN – при постоянна светлинна индикация устройството получава данни от мрежата;

4. LAN – при постоянна светлинна индикация между устройството и компютърът (рутера) има връзка;

5. VOIP/PHONE/ - по подразбиране е разрешеният порт за ползване на телефонна услуга:

 • При постоянна светлинна индикация е включен телефонен апарат;
 • При мигаща светлинна индикация се провежда телефонен разговор;
 • При липсваща светлинна индикация устройството не разпознава свързан телефонен апарат.

6. PSTN – не е активен порт по подразбиране.

Забележка: Ако свържете телефонния апарат към вход "PSTN", телефонната услуга няма да работи коректно.

 

Настройки на компютър

Настройки на компютър.

В тази секция ще се запознаете се с основната информация, необходима за настройка на Вашия компютър.

При ползване на интернет услуга е важен моделът Windows, инсталиран на Вашия компютър. Можете да проверите какъв е той, натискайки с ляв бутон на мишката върху „My computer” на работния плот на екрана и след това избирате бутон „Свойства“ (Properties).

Настройката на компютъра е важна стъпка отстраняване на проблемите с Интернет. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите. Моля, изберете желаната от Вас подсекция според версията на Windows на компютъра Ви, за да достъпите до съдържанието й чрез бутон „покажи“ и стрелка надолу. При повторно натискане на същия бутон, съдържанието на секцията се скрива.

ВАЖНО: Качеството на услугата Интернет, зависи в голяма степен от самия компютър. Именно затова е необходимо да познавате функционалностите и менюто на Вашето устройство, за да ползвате услугата правилно и да разрешавате сами възникнали проблеми с нея. За целта е препоръчително да се запознаете внимателно и с ръководството за ползване на Вашия компютър, което Ви е предоставено при закупуването му!

 

Настройка на Вашия безжичен модем може да се наложи в следните случаи:

 • При първоначално инсталиране на безжичен модем;
 • След връщане на фабричното състояние на устройство (REBOOT EMTA);
 • За отстраняване на възникнал проблем.

Връзката между двете устройства се осъществява чрез кабел, включен в Ethernet портовете на модема и компютъра. Това означава, че модемът и компютърът Ви са физически свързани посредством кабел.

За да работи коректно услугата интернет е необходимо да бъдат изпълнени следните изисквания:

 • мрежовата връзка на компютъра да бъде „разрешена“ (enable);
 • Internet Protocol Version (TCP/IP) да е настроен на автоматични настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections) .

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 4: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 5: Натиснете ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър (Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка(Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“.

Стъпка 7: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Нужно е да натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“.

Стъпка 7: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки “ (Manage Network Connections) , намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“.

Стъпка 7: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете с „OK“.

Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

 

Стъпка 1:Достъпете от началното меню и изберете „Настройки“ (Settings).

Стъпка 2:Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежа и интернет“ (Network & Internet).

Стъпка 3:Изберете меню „Eтернет“ (Ethernet). След това натиснете на „Промяна свойствата на адаптора “ (Change adapter options).

Стъпка 4:Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Разреши“ (Enable).

Стъпка 5:Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6:Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties).

Ако желаете да се възползвате от преимуществата на IPv6 свързаността, се уверете, че сте отметнали полето пред „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“.

Стъпка 7:Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и „Автоматично получаване на DNS сървър“ („Obtain an IP address automatically“ и „Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 8:Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

Допълнителни настройки

Допълнителни настройки и проверки на компютър за работа с интернет PPPoE

В тази секция можете да научите как да направите допълнителните настройки на Вашия компютър, необходими за ползване на интернет.

При ползване на интернет услуга е важна версията на Windows, инсталирана на Вашия компютър. Можете да проверите каква е тя, натискайки с десен бутон на мишката върху иконата „My computer” на работния плот на екрана и след това изберете „Свойства“ (Properties).

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 4: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Създай нова връзка” (Create a New Connection).

Стъпка 4: Ще се стартира приложение за Нова връзка (New Connection Wizard). Натиснете с ляв бутон на мишката върху опция „Свържи се към интернет” (Connect to the Internet) и натиснете бутон “Next”.

Стъпка 5: Ще видите списък с различни менюта. Изберете втората опция „Настройте връзката ръчно” (Set up my connection manually) и отново натиснете бутона “Next”.

Стъпка 6: Отново ще видите списък с различни менюта. Изберете втората опция „Свързване чрез широколентова връзка, която изисква потребителско име и парола” (Connect using a broadband connection that requires a user name and password) и отново натиснете бутона „Next”.

Стъпка 7: В новия прозорец впишете име на връзката според Вашите предпочитания. Например “Mtel”.

Стъпка 8: Ще видите поле, в което впишете потребителско име (username) и парола (password) и поставете двете отметки под тях.

Забележка: Паролата е нужно да се попълни в полетo„Парола” (Password) и „Потвърди парола” (Confirm password).


Стъпка 9: В новия прозорец маркирайте опция „Add a shortcut to this connection to my desktop” (Add a shortcut to this connection to my desktop), за да се появи интернет връзката на работния плот, след което натиснете „Finish”.

Стъпка 10: Натиснете интернет връзката от работния екран на компютъра Ви и впишете потребителско име (username) и парола (password) и натиснете бутона „Свържи” (Connect).
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Мрежови Връзки“ (Network Connections).

Стъпка 3: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Състояние“ (Status).


Забележка: Срещу поле „Скорост“ (Speed) ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 Mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо:

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете опция “Настройте нова връзка или мрежа” (Set up аnew connection or network).

Стъпка 4: В новия прозорец изберете първата опция „Свържи се към интернет” (Connect to the Internet) и натиснете бутон “Next”.

Стъпка 5: В новия прозорец изберете първата опция „Broadband” (PPPoE) и натиснете бутон “Next”.

Стъпка 6: Ще видите поле, в което впишете потребителско име (username) и парола (password) и поставете двете отметки под тях. Натиснете бутона „Connect”, за да се свържете.
 • В поле „Име на връзка” (Connection name) впишете име на връзката според Вашите предпочитания. Например “Mtel”.
 • Поставете отметка в поле „ Позволете и на други хора да използват тази връзка” (Allow other people to use this connection), в случай че компюрът ви има повече от един потребител за достъп.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Състояние“ (Status).

Забележка: Срещу поле „Скорост“ (Speed) ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 Mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо:

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и„Автоматично получаване на DNS сървър“(„Obtain an IP address automatically“ и„Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.
 

 

 


Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Ethernet“ и изберете „Разреши“ (Enable).
Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Нужно е да натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете опция “Настройте нова връзка или мрежа” (Set up аnew connection or network).

Стъпка 4: В новия прозорец изберете първата опция „Свържи се към интернет” (Connect to the Internet) и натиснете бутон “Next”.

Стъпка 5: В новия прозорец изберете първата опция „Broadband” (PPPoE) и натиснете бутон “Next”.

Стъпка 6: Ще видите поле, в което впишете потребителско име (username) и парола (password) и поставете двете отметки под тях. Натиснете бутона „Connect”, за да се свържете.
 • В поле „Име на връзка (Connection name) впишете име на връзката според Вашите предпочитания. Например “Mtel”.
 • Поставете отметка в поле „Позволете и на други хора да използват тази връзка” (Allow other people to use this connection), в случай че компюрът ви има повечеот един потребител за достъп.

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати като е нужно да натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Ethernet“ и изберете „Състояние“ (Status).

Забележка: Срещу поле „Скорост“ (Speed) ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 Mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо:

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.

Стъпка 1: Достъпете от началното меню и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Забележка: Ако не го виждате, е нужно да натиснете бутон „Windows“, намиращ се между бутони „Ctrl“ и „Alt“ на клавиатурата и да впишете ръчно думата „Control”. Ще се покаже списък с всички открити резултати. Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Контролен панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и„Автоматично получаване на DNS сървър“(„Obtain an IP address automatically“ и„Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.
 

 

 

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Забрани“ (Disable).
Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable).
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start)и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете опция “Настройте нова връзка или мрежа” (Set up аnew connection or network).

Стъпка 4: В новия прозорец изберете първата опция „Свържи се към интернет” (Connect to the Internet) и натиснете бутон “Next”.

Стъпка 5: В новия прозорец изберете първата опция „Broadband” (PPPoE) и натиснете бутон “Next”.

Стъпка 6: Ще видите поле, в което впишете потребителско име (username) и парола (password) и поставете двете отметки под тях. Натиснете бутона „Connect”, за да се свържете.
 • В поле „Име на връзка” (Connection name) впишете име на връзката според Вашите предпочитания. Например “Mtel”.
 • Поставете отметка в поле „ Позволете и на други хора да използват тази връзка” (Allow other people to use this connection), в случай че компюрът ви има повечеот един потребител за достъп.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менютa. Необходимо е да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална Връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Състояние“ (Status).


Забележка: Срещу поле „Скорост“ (Speed) ще откриете скоростта, която може да бъде поддържана от мрежовата карта:

 • 10/100/1000 – съответно може да достига трансфер на данни през мрежова връзка до 10, 100 или 1000 Mbps.

Можете да проверите и тествате Вашата скорост като достъпите на интернет страница www.speedtest.net и изберете „Стартирай теста“ (Begin Test). След приключване на теста ще видите:

 • Download Speed – скорост на приемане (сваляне) на данни от интернет;
 • Upload Speed – скорост на предаване (качване) на данни към интернет;

Забележка: За да бъде правилно отчетена Вашата скорост, при стартиране на теста е необходимо:

 • да изключите от компютъра всички работещи торенти програми;
 • да изключите от компютъра всички работещи антивирусни програми;
 • да затворите всички заредени интернет страници през търсачката, която използвате.
Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel).

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта. Изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center).

Стъпка 3: Изберете меню „Управление на мрежови връзки“ (Manage Network Connections), намиращо се в лявата част на екрана.

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 5: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 6 (TCP/IP)“ (ще се маркира в син цвят) и изберете„Свойства“ (Properties).

Стъпка 6: Изберете с ляв бутон на мишката „Автоматично получаване на IP адрес“ и„Автоматично получаване на DNS сървър“(„Obtain an IP address automatically“ и„Obtain DNS server address automatically“) и потвърдете сбутон„OK“.

Стъпка 7: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

Чести въпроси

Често срещани проблеми

В тази секция ще откриете решението на проблем, възникнал с ползването на Интернет.

По-долу ще видите списък с най-често срещаните симптоми на проблеми с Интернет. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашето затруднение. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването на проблема. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови.

 

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то проблема е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то проблема не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет "вируси".

 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да заредите различни интернет страници, като използвате друг браузър (погледни секция Основни понятия).
 • Проверете дали настройките на мрежовата карта на Вашето устройство са на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър за работа с Интернет).
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.

 

 

Уточнение: Ако на локалната връзка се изобразява чевен хикс, обикновено означава, че интернет кабелът е изключен.

 • Уверете се, че интернет кабелът е директно поставен в "LAN" вход на на Вашата мрежова карта на компютъра като го извадите и го поставите отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с Интернет).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет, лаптоп), чрез стандартното меню за рестарт.

 

 

Уточнение: Ако на локалната връзка се изобразява жълт триъгълник с удивителен знак, означава че компютърът не получава валидна IP конфигурация.

 • Уверете се, че интернет кабела е директно поставен в "LAN" вход на на Вашата мрежова карта на компютъра като го извадите и го поставите отново (погледни секция Предварителни стъпки за работа с Интернет).
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Проверете дали настройките на мрежовата карта на Вашето устройство е на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър за работа с Интернет).

 

 

 

 

Уточнение: Ако имате проблем с отварянето само на един или няколко сайта, а други сайтове Ви работят:

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то проблема е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то проблема не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет "вируси".

 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да заредите интернет страница, като използвате друг браузър.
 • Проверете дали настройките на мрежовата карта на Вашето устройство са на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър за работа с Интернет).
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.

 

 

Уточнение: Преди да извършите проверките по-долу, трябва да изключите торент и други работещи програми, както и всички заредени интернет страници.

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то проблема е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то проблема не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет "вируси".

 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.
 • В такъв случай най-вероятно има проблем с вашето крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет). Необходимо е да се обърнете към софтуерен специалист или лицензиран компютърен сервиз.

 

 

Уточнение: Ако имате проблем със сваляне на торенти, а при отваряне на страници няма проблем:

Важно: Ако след изключването на антивирусната програма зареждате Интернет страници, то проблема е в антивирусната програма. Препоръчваме да инсталирате друга антивирусна програма на Вашето устройство.

Ако след изключване на антивирусната програма отново не зареждате Интернет страници, то проблема не е в антивирусната програма. Препоръчваме да я включите отново с цел защита от заразяване с интернет "вируси".

 • Уверете се, че имате инсталирана и коректно работеща торент програма на Вашето устройство.
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
 • Опитайте да изключите антивирусната си програма и отново да заредите Интернет страница.
 • Преинсталирайте торент програмата на Вашето устройство и опитайте отново да изтеглите желан файл.

 

 

Уточнение: Ако на работният екран се изобразява този надпис, обикновено означава, че сте въвели неправилно потребителско име или парола.

 • Въведете отново Вашето потребителско име (username) и парола (password);
 • Уверете се, че не сте активирали или деактивирали бутон „Caps Lock” от компютърната клавиатура и повторно въведете Вашето потребителско име (username) и парола (password);
 • Уверете се, че сте избрали за език на компютърната клавиатура латиница и повторно въведете Вашето потребителско име (username) и парола (password);

 

 

Уточнение: Ако на работният екран се изобразява този надпис, обикновено означава, че интернет кабелът е изключен или мрежовата карта на компютъра Ви е забранена.

 • Уверете се, че интернет кабела е директно поставен в "LAN" вход  на       на Вашата мрежова карта на компютъра като го извадите и го поставите отново;
 • Рестартирайте устройството, което използвате (компютър, таблет, лаптоп), чрез стандартното меню за рестарт;
 • Проверете дали е разрешена мрежовата карта на Вашето устройство (погледни секция Допълнителни настройки и проверки на компютър, свързан чрез кабел);
 • Уверете се, че имате инсталирани и коректно работещи драйвери на мрежовата карта на Вашия компютър.

 

 

Уточнение: Ако на работният екран се изобразява този надпис, обикновено означава, че мрежовата карта на компютъра Ви е забранена или липсват инсталирани драйвери за нея.


 

 

Уточнение: Ако на работният екран се изобразява този надпис, обикновено означава, че по всяка вероятност интернет кабелът е изключен.

 • Уверете се, че интернет кабела е директно поставен в „LAN” вход         на Вашата мрежова карта на компютъра като го извадите и го поставите отново;

 

 

Уточнение: Ако на работният екран се изобразява този надпис, обикновено означава, че мрежовата карта на компютъра Ви е забранена.

 

 

Уточнение: Ако на работният екран се изобразява този надпис, обикновено означава, че липсват инсталирани драйвери за мрежовата карта.

 • Уверете се, че имате инсталирани и коректно работещи драйвери на мрежовата карта на Вашия компютър.

 

 

Има активна връзка и се опитва да се свърже нова PPPoE връзка..

 • Препоръки: Вече е свързана връзката, ако все още няма интернет може да си рестартирате компютъра и да опитате отново да се свържете.

 

 

Причините може да са няколко: проблем по мрежата, проблем с кабела за интернет, с буксата влизаща в компютъра, забранена мрежова карта или друг проблем с компютъра.

 • Препоръки: Извадете и поставете отново кабела за интернет в компютъра. Ако имате други мрежови карти може да поставите кабела и в тях, и да опитате ново свързване. Ако пак дава същата грешка може да се изгаси компютъра и да се изключи от ел.захранването за 1-2 минути. Може да се направят и проверки дали не е забранена мрежовата карта – в Старт меню – Контролен панел (control panel) – Център за мрежи и споделяне (network and sharing center) – там в ляво избирате Управление на мрежовите връзки (manage network connections), след това цъкате с десен бутон на иконата Локална връзка (local area connection) и ако на първият ред от менюто пише Разрешаване (enable) го избирате с ляв бутон на мишката.

 

 

Причината е в изключен TCP/IP протокол от настройките на връзката за PPPoE.

 • Препоръки: Стартирате иконката отново и се влиза в Свойства (Properties) → избирате отгоре Работа в мрежа(Networking) → в това меню се слага отметка на Интернет протокол (Internet Protocol TCP/IP). При условие че има отметка пред него, и все пак Ви дава грешка 720, вероятно има проблем с TCP/IP протокола на компютъра и е необходимо да посетите компютърен сервиз.

 

 

Има стартирана иконка за PPPoE (която е в процес на свързване) и се стартира друга връзка.

 • Препоръки: Изключете компютъра за 10 мин., и след това опитайте отново да се свържете.

 

 

 • Уверете се дали не сте записали на лист хартия или друго място Вашето потребителско име и парола.
 • Уточнение: При инсталиране на услугата интернет се предоставя потребителско име и парола за достъп.
 • Ако Вие сте титуляр по договора следва да посетите магазин и да получите Вашето потребителско име и парола.

 


Пoследни новини