начало / телефонна услуга / Ръководство зa работа с телефонна услуга по ЛАН

 

 

Ръководство зa работа с телефонна услуга по ЛАН

 


Обща информация

Обща информация за телефонно устройство

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа с телефона Ви, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на затруднение и по-качествено ще ги отстранявате.

 

Кабел с RJ-11 конектор – кабелът, чрез който се свързва телефонния апарат към пап устройството и чрез който ползвате телефонната услуга.


Захранващ адаптор – кабелът, който захранва телефонния апарат с ектрически ток.

Режим „Тонално избиране“ (Tone) – В този режим работят повечето съвременни телефони – мобилнии DECT телефони. При тях всяка цифра се предава под формата на тон с определена дължина и интензитет. При натискане на бутон на телефонния апарат, настроен в режим тонално избиране, ще чувате писукащ тон.

Режим „Пулсово избиране“ (Pulse) – Tози режим е по-старата система на работа и не се използва често. При него с натискането на бутоните се генерират импулси, които се предават към телефонната централа. При натискане на бутон на телефонния апарат, настроен в режим тонално избиране, ще чувате шум, наподобяващ звука при избиране на телефон с шайба.

 

 

Важно: Телефонният апарат на клиента е негова собственост и спецификациите му сa разнообразни за различните модели. Не поддържама клиентските устройства и в случай на повреда с тях, трябва да се обърнете към специализиран сервиз.

В комплекта към Вашето устройство, закупено от специализиран магазин, сте получили следните допълнения:


 

 

Стъпка 1: Уверете се, че пап устройството и телефонният апарат са включени в захранването, като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power”в Linsksys spa2102 или “PWR“ в Atcom AG-188N. Включете захранващия адаптор в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Включете сигналния кабел във вход „Internet” в Linsys spa2102 или „WAN” в Atcom AG-188N.
Стъпка 3: Включете единия край на телефонния кабел (RJ-11) във вход „PHONE1” на Linksys spa2102 или „PHONE” на Atcom AG-188N, а другия край на кабела във вход „To Handset” на телефонния апарат.
 • „ PHONE 1“ или „PHONE“ - са по подразбиране разрешените портове за ползване на телефонна услуга:
  • При постоянна светлинна индикация „ PHONE 1 ” за Linksys spa2102 и “VOIP” за Atcom AG-188N е включен телефонен апарат;
  • При мигаща светлинна индикация се провежда телефонен разговор;
  • При липсваща светлинна индикация пап устройството Linksys spa2102 или Atcom Ag-188N не разпознава свързан телефонен апарат.
 • „PHONE 2“ или „PSTN“ – не е активен порт по подразбиране.

Забележка: „Phone 2“/”PSTN” не са активни входове по подразбиране. Ако свържете телефонния апарат към вход „PHONE 2“ за Linksys spa2102 или „PSTN“з а Atcom AG-188N е възможно телефонната услуга да не работи коректно.

Стъпка 4: Проверете дали е включен режим тонално избиране, като потърсите бутон „T/P“ или “Tone/Pulse” на телефонния апарат. Ако режимът е активен, вдигнете слушалката и ще чуете сигнал свободно.
Стъпка 5: За стартирането и подготовката за работа на телефонната услуга са необходими 5-10 минути.
 • През това време светлинните индикатори на устройство Linksys spa2102 или Atcom AG-188N могат да премигват или да изгасват напълно;
 • Изчакайте докатоустройство Linksys spa2102 или Atcom AG-188N е готово за работа. Тогава ще видите светлинен индикатор „ PHONE 1” за Linksys spa2102 и „VOIP” за Atcom AG-188N да свет ипостоянно (без да мига).

Телефонната Ви услуга е готова за ползване. Желаем Ви приятни разговори с близки и далечни дестинации!

 

Настройки

Настройки на телефонен апарат, свързано към Linksys spa2102 или Atcom AG-188N

В тази секция ще се запознаете се с основната информация, необходима за настройка на Вашата телефонна услуга.

Настройката на телефонния апарат е важна стъпка за отстраняване на затруднение с телефонната услуга. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

 

Настройка на Вашия телефонен апарат може да се наложи в следните случаи:

 • При първоначално инсталиране на телефонен апарат;
 • Ако телефонният Ви апарат е използван с друг доставчик.
 • За отстраняване на възникнал проблем.

 

 

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на устройства към мрежата. В случая пап устройствотое включено към захранването чрез захранващия адаптор (Power Adaprer) и е свързан към мрежата чрез интернет кабел (ЛАН кабел).

Към пап устройството е свързан телефонен апарат чрез кабел с RJ-11 конектор.

Ако сте свързали телефонния апарат към мрежата коректно, то би трябвало да виждате подобна схема на свързване и пред Вас.


 

 

За успешната настройка на Вашия телефонен апарат е нужно да:

 • Активирате режим на Тонално избиране „Tone“ (цифров режим на работа) на телефонния апарат;

Вариант 1 - Бутонът за активиране на режим тонално избиране „Tone“ (цифров режим на работа) е в страничния панел на телефонния апарат.


Вариант 2 - Бутонът за активиране на режим тонално избиране „Tone“ (цифров режим на работа) е включен в клавиатурата с цифри на телефонния апарат.

Уточнение: Възможно е да нямате отделен бутон за преминаване на тонално избиране. В такъв случай преди да наберете телефонния номер, който желаете, трябва да натискате бутона „Tone“ („*“) и след това въведете желания номер.

Например : *088.. за мобилни или *02.. за фиксирани номера.

 

 

Допълнителни услуги

Допълнителни услуги за телефонен апарат

В тази секция ще получите информация за допълнителни функционалности на Вашата телефонна услуга, както и как лесно да ги използвате.

 

 • Преди да наберете телефонния номер, който желаете, натиснете бутона „Tone“ („*“), въведете цифрите 31 и след това въведете желания номер.

Например: Ако искате да изберете номер 0885012345 без да се разпознава номерът Ви, трябва да въведете „*310885012345“.

Уточнение: Тази услуга се активира за всяко отделно изходящо обаждане, независимо към кой телефонен номер е.

 

 

 • Еднократно натиснете бутона „Tone“ („*“), въведете цифрите 21 и след това въведете желания номер, към който да пренасочите входящите обаждания.
 • Опитайте да изберете номера, към който се пренасочват входящите обаждания, за да провери дали пренасочването е направено успешно;
 • Например: Ако искате да пренасочите входящо обаждане към номер 0885012345, трябва да въведете „*210885012345“.

 

 

 • Еднократно натиснете бутона "Tone" ("*"), въведете цифри 21 и накрая бутона "#" и изчакайте докато се чуе сигнал заето. Пренасочването автоматично се прекратява.
 • Опитайте да изберете номера, за да провери дали успешно е отказано пренасочването;

Например: Ако сте пренасочили входящо обаждане към номер 0885012345, трябва да въведете "*21#", за да прекратите пренасочването.

 

Чести въпроси

Често срещани проблеми

В тази секция ще откриете решението на проблем, възникнал с ползването на телефонната услуга.

По-долу ще видите списък с най-често срещаните симптоми на проблеми с телефонната услуга. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашия проблем, ще откриете детайлна инструкция за отстраняването му. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови.

 • Рестартирайте пап устройството Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията „PHONE 1“ или „VOIP“ и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга);
 • Проверете дали телефонният кабел (кабел с RJ11конектор) е добре поставен във входа „ PHONE 1“ на Linksys spa2102 или вход „PHONE” на Atcom AG-188N чрез изваждането и поставянето му (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Рестартирайте устройство Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията "PHONE 1" или "VOIP" и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Проверете дали телефонният кабел (кабел с RJ11конектор) е добре поставен във входа „PHONE1“ в Linksys spa2102 или вход „PHONE” в Atcom AG-188N чрез изваждането и поставянето му (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Рестартирайте устройство Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията "PHONE 1" или "VOIP" и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Възможно е да се достигнали кредитният лимит на телефонната услуга. Проверете Вашата текуща телефонна сметка през сайта myb.A1.bg Само за клиенти с A1 договори;
 • Възможно е по ваше желание да са ограничени изходящите обаждания към избрани от вас дестинации;
 • Рестартирайте устройство Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията "PHONE 1" или "VOIP" и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Ограничени са изходящите обаждания към определена дестинация ( Международни, Междуградски, Мобилни и т.н.)
 • Рестартирайте устройство Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията "PHONE 1" или "VOIP" и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга);
 • Проверете дали телефонният кабел (кабел с RJ11конектор) е добре поставен във входа „ PHONE 1“ на Linksys spa2102 или вход „PHONE” на Atcom AG-188N чрез изваждането и поставянето му (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга);
 • Изберете номер 088123 и ако чувате гласово съобщение за:
 • „Вашите изходящи обаждания са ограничени“ :

Вие нямате технически проблем. Следва да посетите магазин за да заплатите дължимата такса или да заплатите част от сумата за достигнат кредитен лимит на обажданията, при който Ви се ограничават изходящите обаждания.

 • Рестартирайте пап устройството Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията „PHONE 1“ или „VOIP“ и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Проверете дали е активиран тонален режим „Tone“ (цифров режим на работа) на телефонния апарат (погледни секция Настройки на телефонен апарат).
 • Ако имате друг наличен телефонен апарат, свържете го с пап устройството и опитайте да изберете номер отново.
 • Възможно е да са ограничени изходящи обаждания, ако по някаква причина доставчикът на телефонни услуги, който избирате, няма договор за свързаност.
 • Ако номерът, който желаете да изберете, е международен, изберете с две нули „00“ пред него;
 • Ако номерът, който желаете да изберете е фиксиран в рамките на България, изберете телефонния код на населеното място пред него;
 • Опитайте да изберете телефонния номер, който не може да се свърже с Вас от мобилен телефон. Ако не успеете да го изберете, проблемът е в отсрещната страна.
 • Проверете дали не е намален звукът на звънене на телефонния апарат, като намерите бутона за силата на звука върху него и го увеличите. Разположението му зависи от модела на телефона. Съветваме Ви да се запознаете с ръководството за работа към конкретния модел апарат.
 • Рестартирайтеу стройство Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията "PHONE 1" или "VOIP" и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Ако имате друг наличен телефонен апарат, свържете го с пап устройството и опитайте да изберете номер отново.
 • Преместете телефонният кабел (RJ11) във входа „PHONE 2” в Linksys spa2102;
 • Забележка: Изпълнете тази стъпка единствено, ако използвате устройство Linksys spa2102. Устройство Atcom AG-188N няма втори телефонен вход.
 • Възможно е да не постъпват входящи обаждания и ако по някаква причина доставчикът на телефонни услуги, от който Ви набират, няма договор за свързаност.
 • Възможно е да не постъпват входящи обаждани, ако по някаква причина доставчикът на телефонни услуги, от който Ви набират, няма договор за свързаност.
 • Опитайте да изберете телефонния номер, който не може да се свърже с Вас. Ако успеете да го изберете, проблемът е в отсрещната страна.

Пoследни новини