начало / телефонна услуга / Ръководство зa работа с телефонна услуга с кабелен модем

 

 

Ръководство зa работа с телефонна услуга с кабелен модем

 


Обща информация

Обща информация за телефонно устройство

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа с телефона Ви, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на затруднение и по-качествено ще ги отстранявате.

 

Кабел с RJ-11 конектор – Kабелът, чрез който се свързва телефонният апарат към модема и чрез който ползвате телефонната услуга.


Захранващ адаптор – Кабелът, който захранва телефонния апарат с ектрически ток.

Коаксиален кабел – Кабел, чрез който получаваният сигнал до Вашето устройство.


Режим Тонално избиране (Tone) – В този режим работят повечето съвременни телефони – мобилни и DECT телефони. При тях всяка цифра се предава под формата на тон с определена дължина и интензитет. При натискане на бутон на телефонният апарат, настроен в режим тонално избиране, ще чувате силен и писклив тон.

Режим Пулсово избиране (Pulse) – Tози режим е по-старата система на работа и не се използва често. При него с натискането на бутоните се генерират импулси, които се предават към телефонната централа. При натискане на бутон на телефонният апарат, настроен в режим тонално избиране, ще чувате силно тракане.

 

 

Важно: Телефонният апарат на клиента е негова собственост и спецификациите му сa разнообразни за различните модели. Не поддържаме клиентските устройства и в случай на повреда с тях, трябва да се обърнете към специализиран сервиз.

В комплекта към Вашето устройство, закупено от специализиран магазин, сте получили следните допълнения:


 

 

Стъпка 1: Уверете се, че модемът и телефонният апарат са включени в захранването, като проверите дали кабелът на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на устройствата. Включете захранващия адаптор в електрическата мрежа.

Забележка: Изпълнете тази стъпка, ако модела на телефонният апарат използва захранване от електрическата мрежа.

Стъпка 2: Включете сигналният кабел във вход „Cable” на модема;
Стъпка 3: Включете телефонният кабел (RJ-11 ) във вход „Tel 1” на модема и във вход „To Handset” на телефонния апарат;
Стъпка 4: Проверете индикациите на устройствата, за да се уверите, че са готови за работа. За да работи услугата „телефон“, е нужно индикация „ Tel 1” на модема да свети без да примигва.
 • TEL 1 - по подразбиране е разрешеният вход за ползване на телефонна услуга:
  • При постоянна светлинна индикация е включен телефонен апарат;
  • При мигаща светлинна индикация слушалката на телефонния апарат не е затворена или се говори;
  • При липсваща светлинна индикация модемът не разпознава свързан телефонен апарат;

Забележка: „Tel 2“ не е активен вход по подразбиране. Ако свържете телефонния апарат към вход „Tеl 2“ е възможно телефонната услуга да не работи коректно.

Стъпка 5: Проверете дали е включен режим тонално избиране, като потърсите бутон „ T/P“ или “Tone/Pulse” на телефонния апарат. Ако режимът е активен, вдигнете слушалката и ще чуете сигнал свободно.
Стъпка 6: За стартирането и подготовката за работа на телефонната услуга са необходими 5-10 минути, ако модемът е бил изключван от електрическото захранване.

Телефонната Ви услуга е готова за ползване. Желаем Ви приятни разговори с близки и далечни дестинации!

 

Настройки

Настройки на телефонен апарат, свързан към модем

В тази секция ще се запознаете се с основната информация, необходима за настройка на Вашата телефонна услуга.

Настройката на телефонния апарат е важна стъпка за отстраняване на затруднение с телефонната услуга. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

 

Настройка на Вашия телефонен апарат може да се наложи в следните случаи:

 • При първоначално инсталиране на телефонен апарат;
 • Ако телефонният Ви апарат е използван с друг доставчик.
 • За отстраняване на възникнал проблем.

 

 

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на устройства към мрежата. В случая модемът е включен към захранването чрез захранващия адаптор (Power Adaprer) и е свързан към мрежата чрез коаксиален кабел (RF Cables).

Към модема е свързан телефонен апарат чрез кабел с RJ-11 конектор.

Ако сте свързали модема към мрежата коректно, то би трябвало да виждате подобна схема на свързване и пред Вас.


 

 

За успешната настройка на Вашия телефонен апарат е необходимо да:

 • Активирате режим на тонално избиране „Tone“ (цифров режим на работа) на телефонния апарат;

Вариант 1 - Бутонът за активиране на режим на тонално избиране „Tone“ (цифров режим на работа) е в страничния панел на телефонния апарат.


Вариант 2 - Бутонът за активиране на режим „Tone“ (цифров режим на работа) е включен в клавиатурата с цифри на телефонния апарат.

Уточнение: Възможно е да нямате отделен бутон за преминаване на тонално избиране. В такъв случай преди да наберете телефонния номер, който желаете, трябва да натискате бутон „Tone“ („*“) и след това въведете желания номер.

Например: *088.. за мобилни или *02.. за фиксирани номера.

 

Допълнителни услуги

Допълнителни услуги за телефонен апарат

В тази секция ще получите информация за допълнителни функционалности на Вашата телефонна услуга, както и как лесно да ги използвате.

 

 • Преди да наберете телефонния номер, който желаете, натиснете бутона „Tone“ („*“), въведете цифрите 31 и след това въведете желания номер.
 • Например: Ако искате да изберете номер 0885012345 без да се разпознава номерът Ви, трябва да въведете „*310885012345“.

Уточнение: Тази услуга се активира за всяко отделно изходящо обаждане, независимо към кой телефонен номер е.

 

 

 • Еднократно натиснете бутона „Tone” („*“), въведете цифрите 21 и след това въведете желания номер, към който да пренасочите входящите обаждани;
 • Опитайте да изберете номера, към който се пренасочват входящите обаждания, за да провери дали пренасочването е направено успешно;
 • Например: Ако искате да пренасочите входящо обаждане към номер 0885012345, трябва да въведете „*210885012345“.

 

 

 • Еднократно натиснете бутона "Tone" ("*"), въведете цифри 21 и накрая бутона "#" и изчакайте докато се чуе сигнал заето. Пренасочването автоматично се прекратява.
 • Опитайте да изберете номера, за да провери дали успешно е отказано пренасочването;

Например: Ако сте пренасочили входящо обаждане към номер 0885012345, трябва да въведете "*21#", за да прекратите пренасочването.

 

Чести въпроси

Често срещани проблеми

В тази секция ще откриете решението на проблем, възникнал с ползването на телефонната услуга.

По-долу ще видите списък с най-често срещаните симптоми на проблеми с телефонната услуга. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашия проблем, ще откриете детайлна инструкция за отстраняването му. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови.

 • Рестартирайте пап устройството Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията „PHONE 1“ или „VOIP“ и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга);
 • Проверете дали телефонният кабел (кабел с RJ11конектор) е добре поставен във входа „ PHONE 1“ на Linksys spa2102 или вход „PHONE” на Atcom AG-188N чрез изваждането и поставянето му (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Рестартирайте устройство Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията "PHONE 1" или "VOIP" и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Проверете дали телефонният кабел (кабел с RJ11конектор) е добре поставен във входа „PHONE1“ в Linksys spa2102 или вход „PHONE” в Atcom AG-188N чрез изваждането и поставянето му (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Рестартирайте устройство Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията "PHONE 1" или "VOIP" и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Възможно е да се достигнали кредитният лимит на телефонната услуга. Проверете Вашата текуща телефонна сметка през сайта myb.A1.bg Само за клиенти с A1 договори;
 • Възможно е по ваше желание да са ограничени изходящите обаждания към избрани от вас дестинации;
 • Рестартирайте устройство Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията "PHONE 1" или "VOIP" и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Ограничени са изходящите обаждания към определена дестинация ( Международни, Междуградски, Мобилни и т.н.)
 • Рестартирайте устройство Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията "PHONE 1" или "VOIP" и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга);
 • Проверете дали телефонният кабел (кабел с RJ11конектор) е добре поставен във входа „ PHONE 1“ на Linksys spa2102 или вход „PHONE” на Atcom AG-188N чрез изваждането и поставянето му (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга);
 • Изберете номер 088123 и ако чувате гласово съобщение за:
 • „Вашите изходящи обаждания са ограничени“ :

Вие нямате технически проблем. Следва да посетите магазин за да заплатите дължимата такса или да заплатите част от сумата за достигнат кредитен лимит на обажданията, при който Ви се ограничават изходящите обаждания.

 • Рестартирайте пап устройството Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията „PHONE 1“ или „VOIP“ и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Проверете дали е активиран тонален режим „Tone“ (цифров режим на работа) на телефонния апарат (погледни секция Настройки на телефонен апарат).
 • Ако имате друг наличен телефонен апарат, свържете го с пап устройството и опитайте да изберете номер отново.
 • Възможно е да са ограничени изходящи обаждания, ако по някаква причина доставчикът на телефонни услуги, който избирате, няма договор за свързаност.
 • Ако номерът, който желаете да изберете, е международен, изберете с две нули „00“ пред него;
 • Ако номерът, който желаете да изберете е фиксиран в рамките на България, изберете телефонния код на населеното място пред него;
 • Опитайте да изберете телефонния номер, който не може да се свърже с Вас от мобилен телефон. Ако не успеете да го изберете, проблемът е в отсрещната страна.
 • Проверете дали не е намален звукът на звънене на телефонния апарат, като намерите бутона за силата на звука върху него и го увеличите. Разположението му зависи от модела на телефона. Съветваме Ви да се запознаете с ръководството за работа към конкретния модел апарат.
 • Рестартирайтеу стройство Linksys spa2102 или Atcom AG-188N, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Изчакайте докато на Linksys spa2102 или Atcom AG-188N се зареди индикацията "PHONE 1" или "VOIP" и започне да свети непрекъснато (погледни секция Предварителни стъпки за работа с телефонна услуга).
 • Ако имате друг наличен телефонен апарат, свържете го с пап устройството и опитайте да изберете номер отново.
 • Преместете телефонният кабел (RJ11) във входа „PHONE 2” в Linksys spa2102;
 • Забележка: Изпълнете тази стъпка единствено, ако използвате устройство Linksys spa2102. Устройство Atcom AG-188N няма втори телефонен вход.
 • Възможно е да не постъпват входящи обаждания и ако по някаква причина доставчикът на телефонни услуги, от който Ви набират, няма договор за свързаност.
 • Възможно е да не постъпват входящи обаждани, ако по някаква причина доставчикът на телефонни услуги, от който Ви набират, няма договор за свързаност.
 • Опитайте да изберете телефонния номер, който не може да се свърже с Вас. Ако успеете да го изберете, проблемът е в отсрещната страна.

Пoследни новини