начало / помощник телевизия / сателитна телевизия / Ръководство за работа със Сателитна телевизия от А1

 

 

Ръководство за работа със Сателитна телевизия от А1

 


Инсталация и свързване

Обща информация

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с него.

Препоръчително е преди да преминете към отстраняване на конкретен проблем, да се запознаете с базовата информация за работа с предоставеното Ви оборудване, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Сателитна телевизия е телевизия, която се разпространява чрез спътник. Когато се касае за домашна употреба, приемането на сигнала става с помощта на външна сателитна антена (сателитна чиния) и специален приемник (set-top box), ако телевизорът няма вграден приемащ сателитен модул (тунер). В много райони по света — слабо населени или недостъпни — сателитната телевизия е единствена възможност за гледане на телевизионни програми. Телевизионният сигнал може да бъде аналогов и цифров. Цифровият сигнал постепенно измества аналоговия и дава възможност за много по-добро качество чрез стандарта HDTV.


В комплекта към Вашия приемник получавате следните допълнения:

 • Захранване
 • HDMI кабел
 • SCART кабел
 • RCA кабел (чинчове)
 • Дистанционно управление

Дистанционно
 

Настройки

Настройки

В тази секция ще се запознаете с основните настройки на Вашия приемник.

Настройките са важна стъпка за отстраняване на проблемите със сателитната телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.Функции

Допълнителни функции

Моля, изберете функцията на Вашия приемник, за която търсите повече информация.


Чести въпроси

Често срещани въпроси

В тази секция ще откриете решението на затруднение с ползването на цифровата телевизия.

В тази секция, ще видите списък с най-често срещаните симптоми на затруднение с услугата. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашето затруднени. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването на затруднение. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови. В случай, че няма резултат, сигнализирайте ни.

 • От дистанционното на сателитния приемник за телевизия, проверете чрез бутон RADIO.TV дали е избрана TV (трябва да е маркирана в червено).
 • Направете проверка на настройките на приемника, като се следвате стъпките по-долу:

1. Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.

2.Със стрелката надолу преместете на "Инсталиране на канали“ и потвърдете с "ОК".

3. Въведете PIN код – 1111 и потвърдете с „ОК“.

4. Със стрелката надолу преместете на "Настройки сателит“ и потвърдете с "ОК".

5. Проверете дали настройките са коректни:

 • Име на сателит “A1(16.0E);
 • LNB тип „Ku-band Universal”;
 • DiSEqC ключ „DiSEqC Port B”;

6. Проверете силата и качеството на сигнала:

 • Сила на сигнала 100%;
 • Качество на сигнала 50-60%;

7. След като зададете по този начин настройките със стрелката надолу преместете на „Готово“ и потвърдете с „ОК“.

8. Пресканирайте каналите, като за целта следвайте следните стъпки:

 • Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню;
 • Със стрелката надолу преместете на "Инсталиране на канали“ и потвърдете с "ОК"
 • Въведете PIN код – 1111 и потвърдете с „ОК“;
 • Със стрелката надолу преместете на "Автоматично търсене на канали“ и потвърдете с "ОК";
 • Изберете „Начало“. По този начин стартирате пресканиране на каналите.
 • Проверете дали има поставена карта в устройството Ви за сателитна телевизия.
 • Картата трябва да е поставена със златистия чип насочен надолу и стрелката да е напред в цифровото устройство.
 • Ако картата е правилно поставена, то рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали картата е поставена правилно в цифровия приемник със златистия чип насочен надолу и стрелката напред в устройството;
 • Почистете внимателно златистия чип с мека и суха материя, за да се отстранят евентуални замърсявания. Не използвайте за почистване кърпа, която е напоена със спирт или друг вид течност.
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали сателитната антена не е видимо изместена и дали има нещо, което да пречи на сигнала (листа, високо дърво и т.н) и при възможност ги премахнете. Проверете дали коаксиалният кабел не е прекъснат.
 • Направете проверка на настройките на приемника, като се следвате стъпките по-долу:
 • Проверете светлинните индикации на устройството Ви за сателитна телевизия (трябва да свети зелено). В случай че не свети в зелено рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново. Ако не свети никаква индикация, проверете захранващия кабел на цифровия приемник и го включете в друг контакт.
 • Проверете кабелите между цифровия приемник и телевизора дали са включени добре. Възможно е да сте свързани с Чинчове, Скарт („евробукса“) или HDMI. В случай че забележите щети по кабелите, моля да ги смените.
 • Ако всички кабели са включени правилно и светлинните индикации на устройството светят в зелено, проверете дали сте на правилния видео вход от дистанционното управление на Телевизора чрез бутони INPUT/SOURCE/TV/AV/ правоъгълник със стрелка или кръг със стрелка . Бихте могли да проверите и видео вход от дистанционното управление на цифровия приемник чрез бутон INPUT.
 • Ако ползвате на адреса повече от един сателитен приемник, уверете се, че не сте разменили местата на картите в тях.
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали сте платили задълженията за услугата Сателитна телевизия. В случай че имате просрочени задължения, моля да ги заплатите.
 • Ако ползвате на адреса повече от един сателитен приемник, уверете се, че не сте разменили местата на картите в тях;
 • Ако надписът се появи веднага след инсталация на услугата Сателитна телевизия, превключете на Канал 1 и изчакайте 20 минути.
 • При зимни метеорологични условия – проверете дали антената е почистена от сняг/лед и дали окото на антената не е замръзнало. При възможност ги почистете;
 • През пролетно-летния сезон - проверете дали има разлистени растения пред антената, които могат да пречат на сигнала (дървета, лози и пр.). При възможност ги премахнете.;
 • През есенния сезон - проверете дали антената е почистена от листа и при възможност я почистете.

Пoследни новини