начало / помощник телевизия / цифрова телевизия / цифрови приемници / приемник „topfield 6100“

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЦИФРОВ ПРИЕМНИК „Topfield 6100“

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с цифровото устройство.

Препоръчително е преди да преминете към отстраняване на конкретен проблем, да се запознаете с базовата информация за работа с цифровия Ви приемник, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

 

Аналогов телевизионен сигнал– телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа, външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „RF“ (антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен  брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал– сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4.Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер). В случай на приемане на цифров телевизонен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RF“ входа на цифровия приемник, а цифровят приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCART кабели, връзка по ниска честота („чинчове”, RCA кабел) или кабелна връзка по HDMI стандарт. Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал. Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпоризвеждане могат да бъдат добавени:

 • разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);
 • възможност за избор на субтитри на различен език;
 • възможност за избор на аудио съпровод на различен език, като последните две.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TV студиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

Дистанционно управление– устройство, което се използва за задаване на команди от разстояние и служещо за управление на различни настройки, като телевизионен канал, информация за филми, песни и сила на звука (погледни секция Дистанционни управления).

Карта за декриптиране (CONAX карта, карта за достъп до съдържание)  – карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Захранващ адаптор– преобразувател от променливо мрежово (220V AC) към постоянно ниско напрежение (5V, 9V, 12V DC), посредством който цифровият  приемник (сет топ бокс)  се включва към електрическата мрежа. Преобразуването осигурява безопасна работа на цифровия приемник съгласно стандартите (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

HDMI кабел - HDMI (High-Definition Multimedia Interface) представлява преходен кабел, който се включва едновременно към Вашия декодер и телевизор и благодарение на който можете да приемате цифров и HD сигнал и да гледате всички цифрови и HD канали (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Кабел ЕURОSCART  (скарт)  - ЕURОSCARTпредставлява свързващ кабел,  посредством който цировият приемник се свързва към телевизионния приемник. Посредством него цифровият телевизионен сигнал, декодиран от цифровия приемник, се подава към телевизионния приемник за визуализация (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Списък с любими канали– тази допълнителна функция позволява избирането на любими канали и организирането им според Вашите предпочитания. Навигирането между тях е бързо и лесно (погледни секция Създаване и премахване на списък с любими канали).

Заключване на канали (родителски контрол)  – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

ТВ справочник (програмно разписание, EPG Electronic program guide) – предоставя бърз достъп до всички основни менюта на услугата, богата информация за предавания и жанрово разпределение на каналите. ТВ справочникът дава достъп до допълнителни услуги и настройки – радио канали, родителски контрол, промяна на насторйки за визуализация на съдържанието и смяна на език на потребителския интерфейс(погледни секцияТВ Справочник (EPG)).

 Търсене в сегашни и следващи предавания - функцията предоставя възможност за лесно и бързо намиране на любими предавания в списък от над 150 канала(погледни секция Търсене на сегашни и следващи предавания).

Рестарт – изключване и включване на цифровото устройство от електрическото захранване за 60 секунди.

SD (Standard-Definition) телевизия – телевизионна система, която използва резолюция с разделителна способност: 480i, 480p и 576i. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определен цифров канал за пренос, а също и предоставя допълнителни услуги като:  субтитри, разписание на телевизионна програма (EPG), допълнителни аудио-канали.


В комплекта към Вашия цифров приемник получавате следните допълнения:

 

Стъпка 1: Включете телевизора, използвайки дистанционното му;
Стъпка 2: Уверете се, че получавате аналогов сигнал* с добро качество. В противен случай услугата „цифрова телевизия“ може да не работи коректно:

*Аналогов сигнал е сигналът, стигащ до Вашия телевизор посредством коаксиален (или антенен) кабел. Той няма нужда от декодиращо сигнала Ви устройство декодер или т.нар. „сет топ бокс“, но предлага по-малък брой канали в програмната схема.

Стъпка 3: Преминете на видео канал от бутона (TV, AV, Source, Input, Video,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете "AV" или "HDMI" вход. Видът на бутона зависи от марката и модела на Вашия телевизор;

Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/Скарт букси. Включете кабелaв букса "HDMI 1" или "Скарт 1" и от дистанционното на телевизора превключете на съответния видео вход ("HDMI 1", "Скарт1").

Стъпка 4: Проверете дали захранващият кабел на приемника е включен в електрическия контакт:
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „Cable in“ на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му;
 • Включете Вашия телевизор чрез дистанционното управление на телевизора. Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;
 • Преминете на аналогов канал от бутона (ТV, AV, Source, Input, Video,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете "ТV" вход.
  Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;
  • Ако приемникът е включен в захранването, на дисплея в предната част на цифровото устройство ще се визуализира часовник („stand by“) или номер на канал „P002“, ако например сте на втори канал (режим на работа);
  • Спрямо предходната стъпка, проверете дали цифровият Ви приемник е включен. Ако не е, включете го, както е указано по-долу:
   • Ако на дисплея се изобразява час, натиснете червения бутон от дистанционното на цифровото устройство , разположен в горния ляв ъгъл. На дисплея ще се визуализира номер на канал "P***";
  • Когато стартирате пренастройка на приемника, трябва да използвате САМО дистанционното управление за цифровия Ви приемник и да го насочвате към цифровото устройство, а НЕ към телевизора Ви:
   • Запознайте се и с бутоните от дистанционното управление, за да може лесно да оперирате с него, когато изпълнявате отделните стъпки за пренастройка.
Дистанционни

Видове дистанционни

В тази секция ще откриете информация за дистанционните, които работят с цифровия декодер.

Тук ще намерите пълно описание на функциите на всеки от бутоните на дистанционното на Вашия декодер. Част от приемниците позволяват с тях да работят различни дистанционни.

 • 1. Превключва приемника между режим на готовност работен режим.
 • 2. Включва/изключва звука на приемника.
 • 3. Цифровите бутони се използват за въвеждане на номер на канал, за промяна или за задаване на стойност в менютата и за избор на номерирани опции в менюто.
 • 4. Превключва между текущия и последния посетен канал.
 • 5. Показва списъка с любими канали.
 • 6. Показва основното меню. Използва се също за връщане една стъпка назад в менюто.
 • 7. Използва се за изход от менюто или за скриване на системна информация от екрана.
 • 8. Показва електронния справочник с програмата.
 • 9. Извежда допълнителна информация за текущото предаване.
 • 10. Показва менюто за "Сегашно и следващо предаване". Използва се и за навигация в менютата и интерактивните екрани.
 • 11. Показва менюто за "Сегашно и следващо предаване". Използва се и за навигация в менютата и интерактивните екрани.
 • 12. Показва менюто за "Сегашно и следващо предаване". Използва се и за потвърждаване на избор в менютата.
 • 13. Превключва между радио и телевизионни канали.
 • 14. Не се използва в този модел.
 • 15. Бутони за увеличаване и намаляване на звука.
 • 16. Бутони за смяна на каналите.
 • 17. Спомагателни бутони с различни функции в зависимост от менюто, в което се намирате.
 • 18. Трите бутона се използват за избор на език на дублажа, режима на звука и видеото, субтитрите или телетекст при каналите, които го позволяват.
 • 19. Пауза на картината.
 • 20. Не се използва в този модел.
 • 21. Пренасочва изхода на телевизионния сигнал от "TV SCART" изхода на цифровия приемник към "VCR SCART" изхода.
 • 22. Не се използва в този модел.
 • 23. Превключва между телевизионните стандарти "PAL" и "NTSC". Този бутон може да не е активен при някои модели.
 • 24. Задава време за изключване на цифровия приемник (таймер) през интервал от 10 минути.
 • Забележка: Като използвате дистанционното, го насочете към предния панел на цифровия приемник.

 • За управление на Вашия цифров приемник можете да използвате и универсално дистанционно управление. Стандартно този приемник работи с фабричното дистанционно и имайте предвид, че универсално дистанционно се предоставя само от техническия отдел и за момента то не е налично за покупка в нашите магазини.
 • Универсалното дистанционно предоставя възможност за присвояване на функцията на даден клавиш от дистанционното на Вашия телевизор. По този начин може да използвате само едно дистанционно за основни функции като: включване, увеличаване и намаляване на звука и преминаване на различен видео изход.
 • За да присвоите функцията на даден клавиш от дистанционното на Вашия телевизор:

Стъпка 1: Задръжте едновременно бутона за клониране от универсалното дистанционно и бутона, който желаете да клонирате отново от универсалното дистанционно, докато бутона за включване от универсалното дистанционно не премигне два пъти в червено и не остане светещ;

Стъпка 2: Насочете универсалното дистанционно и дистанционното на Вашия телевизор едно срещу друго, като разстоянието между тях не трябва да е по-голямо от 1-2 см;

Стъпка 3: Натиснете бутона, който желаете да клонирате от дистанционното на Вашия телевизор. Клонирането се потвърждава чрез двойно премигване и изгасване на светлинния индикатор на бутона за включване на универсалното дистанционно ;

Стъпка 4: Повтаряте действия от 1 до 3 за всеки от бутоните, които желаете да клонирате.Пренастройка

Стъпки за пренастройка

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия цифров приемник.

Пренастройката на цифровия приемник е важна стъпка от отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

 • При първоначално инсталиране на цифров приемник;
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали.
 • При възникнал проблем със следните проявления:
  • На част или всички канали изписва “Няма сигнал”и телефон 070043700;
  • Когато сменяте каналите, излиза лентата с информация за предаването, но е празна (информацията липсва).
Стъпка 1:Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2:Със стрелката надолу преместете на "Настройки" (Settings) ипотвърдете с "ОК" .

Стъпка 3:Отново със стрелката надолу преместете на "Инсталиране" (Installation)и потвърдете с бутон "ОК" .

Стъпка 4:Със стрелка надолу изберете "Заводски настройки" потвърдете с бутон "ОК"

 • Преместете със стрелката настрани на "Да" и потвърдете с бутон "ОК" ;

 • Появява Ви се надпис "Моля, изчакайте..." :
  • Проверете нивото и качеството на сигнала;
 • Забележка: Нивото на сигнала трябва да е над 45% , а качеството да варира между 90-99%. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в "Topfield" приемника в букса "Cable in" .
 • Изчакайтe докато настройката приключи.

Забележка: Ако по някаква причина прекъснете започналата настройка, влезте отново в менюто и пуснете ново сканиране.

Стъпка 5:При успешна настройка на екрана автоматично ще се появи канал БНТ 1.

ВАЖНО: Имайте предвид, че връщането на "Заводски настройки" на Вашия приемник изтрива всички допълнителни настройки като "Родителски контрол" , променени PIN кодове и т.н.

Стъпка 6:Ако приемникът не открие канали, автоматично ще се върнете в основното меню на цифровия приемник. В този случай, проверете дали коаксиалният кабел е включен в "Topfield" приемника в букса "Cable in" .

Ако коаксиалният кабелът е добре поставен, но приемникът отново не открива канали, се налага прилагането на "Ръчна настройка" :

Стъпка 1:В основното меню на цифровия приемник, в което автоматично се достъпили, със стрелката надолу преместете на "Настройки" (Settings) ипотвърдете с бутон "ОК" .

Стъпка 2:Отново със стрелката надолу преместете на "Инсталиране" (Installation)и потвърдете с бутон "ОК" :

 • Ще видите меню, в което единствено "Заводски настройки" е отключено. Не натискайте бутон "ОК" в достъпеното меню преди да въведетепоследователно от дистанционното управление на цифровото устройство цифрите 159 357 147 369, като дистанционното трябва да е насочено към цифровия приемник.
 • Уточнение: Въведените цифри няма да се изписват на екрана на Вашия телевизор.
 • Ако сте въвели грешно цифрите от дистанционното управление на цифровия приемник, няма да се отключат останалите менюта;
 • Ако сте въвели правилно цифрите от дистанционното управление на цифровия приемник, ще се отключат останалите менюта.
Стъпка 3:Със стрелката нагоре преместете на "Търсене на канали" (Search channel)и потвърдете с бутон "ОК" :

 • Ще видите таблица с въведени параметри за настройка на приемника;

 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;
 • Уточнение:Честотите за Вашия град са приложени в таблица по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление;
 • Проверете нивото и качеството на сигнала.

Забележка: Нивото на сигнала трябва да е над 45% , а качеството да варира между 90-99%. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в "Topfield" приемника в букса "Cablein" .

Стъпка 4:С помощта на стрелките изберете опция "Стартирайте търсенето" и потвърдете с бутон "ОК" ;

Стъпка 5:Изчакайте, докато настройката приключи. При успешна настройка на екрана автоматично ще се появи канал БНТ 1.

ВАЖНО: Имайте предвид, че връщането на "Заводски настройки" на Вашия приемник изтрива всички допълнителни настройки като "Родителски контрол" , променени PIN кодове и т.н.

Приемникът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми. Приятно гледане!

Стъпка 1:Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник.

Стъпка 2:Преместете със стрелката надолу на "Настройки" (Settings)в основното меню на цифровия приемник, в което автоматично сте достъпили,ипотвърдете с бутон "ОК" .

Стъпка 3:Отново със стрелката надолу преместете на "Инсталиране" (Installation)и потвърдете с бутон "ОК" . Ще видите меню, в което единствено "Заводски настройки" е отключено. Не натискайте бутон "ОК" в достъпеното меню преди да въведетепоследователно от дистанционното управление на цифровото устройство цифрите 159 357 147 369, като дистанционното трябва да е насочено към цифровия приемник.

Уточнение: Въведените цифри няма да се изписват на екрана на Вашия телевизор.

 • Ако сте въвели грешно цифрите от дистанционното управление на цифровия приемник, няма да се отключат останалите менюта;
 • Ако сте въвели правилно цифрите от дистанционното управление на цифровия приемник, ще се отключат останалите менюта.
Стъпка 4:Със стрелката нагоре преместете на "Търсене на канали" (Search channel)и потвърдете с бутон "ОК" :

 • Ще видите таблица с въведени параметри за настройка на приемника;
 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;
 • Уточнение:Честотите за Вашия град са приложени по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление.

Таблица с честоти в зависимост от града:

Град Честота/
Frequency ( MHz )
Честота/
Frequency( KHz )
Честота на символите/
Simbol rate( kS/s)
Модулация /
Modulation
Бургас 754 754000 6900 64 QAM
Банско, Разлог и Симитли 754 754000 6900 64 QAM
Варна 746 746000 6875 64 QAM
Велинград 410 410000 6900 64 QAM
Габрово 602 602000 6900 64 QAM
Девин 642 642000 6875 64 QAM
Димитровград 410 410000 6875 64 QAM
Добрич 162 162000 6875 64 QAM
Карлово, Сопот 410 410000 6900 64 QAM
Козлодуй 642 642000 6875 64 QAM
Куклен 410 410000 6900 64 QAM
Кърджали 610 610000 6875 64 QAM
Кюстендил 442 442000 6900 64 QAM
Ловеч 554 554000 6875 64 QAM
Лом 410 410000 6875 64 QAM
Монтана 410 410000 6875 64 QAM
Пазарджик 410 410000 6900 64 QAM
Панагюрище 162 162000 6875 64 QAM
Пещера 410 410000 6875 64 QAM
Плевен 746 746000 6875 64 QAM
Пловдив 410 410000 6900 64 QAM
Пловдив регион 410 410000 6900 64 QAM
Първомай 410 410000 6900 64 QAM
Петрич 754 754000 6900 64 QAM
Разград 162 162000 6875 64 QAM
Раковски 410 410000 6900 64 QAM
Русе 746 746000 6875 64 QAM
Сливен 410 410000 6875 64 QAM
Слънчев Бряг 746 746000 6875 64 QAM
Сопот 410 410000 6900 64QAM
София 754 754000 6900 64 QAM
Стамболийски 410 410000 6900 64 QAM
Стара Загора 746 746000 6875 64 QAM
Търговище 410 410000 6875 64 QAM
Хасково 410 410000 6875 64 QAM
Хисаря 410 410000 6900 64 QAM
Чирпан 746 746000 6875 64 QAM
Шумен 746 746000 6875 64 QAM
Функции

Допълнителни функционалности на цифрово устройство

В тази секция можете да научите кои са основните функционалности на Вашия декодер и как свободно да боравите с тях.

ТВ Справочник разполага с 12 списъка с теми, разделени по жанрове и категории (9 от тях виждате в основното EPG меню, останалите 3 достъпватe чрез натискане на бутон „ОК” върху категорията „Други” в основното EPG меню).

ТВ справочникът дава достъп до допълнителни услуги и настройки – радио канали, родителски контрол, промяна на визуални настройки и смяна на език.

Изберете бутон „EPG” на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в меню „ТВ Справочник” (EPG).Ще видите целият списък с теми, разделени по жанрове и цветни бутони за бързи връзки, чрез които директно достъпвате до функционалностите на цифровия приемник.
Списък с теми по жанрове

ТВ Справочник разполага с 12 списъка с теми, разделени по жанрове и категории:

 • Списък от 9 различни и разнообразни жанрове;
 • Списък „Други”, в който влизат останалите 3 жанрови категории:
  • Развлекателни;
  • Чуждестранни;
  • За възрастни.
 • Със стрелки за нагоре, надолу, наляво и надясно от дистанционното управление на цифровия приемник, може да се придвижите до Вашата избрана тема.
 • Всяка тема включва канали съответстващи на определения жанр.
 • Пример: В секция "Музика", ще откриете всички музикални канали,(The Voice, City TV, MTV), докато в секция "Спорт", ще откриете всички спортни канали,(Eurosport, bTV Action, Nova Sport).
 • Изберете бутон „ОК“ от дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите до всички канали, включени в жанра.
 • При избор на тема, ще можете да се придвижвате между канали само в рамките на избраната тема, като това става чрез стрелките надолу и нагоре.
 • За да се върнете в основното "EPG меню" е достатъчно да натиснете бутон "EPG" от дистанционното управление на цифровото устройство.Функционалности на бутоните за бързи връзки в различните секции на "EPG менюто"

 • Натиснете червен бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите до менюто за Търсене на настоящи и следващи предавания (погледни секция Търсене на сегашни и следващи предавания)
 • Натиснете зелен бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите до списък с всички предварително планирани от Вас предавания;
 • Натиснете жълт бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да видите списък с програмната схема на каналите до 24 часа назад във времето;
 • Натиснете син бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да видите списък с програмната схема на бъдещите предавания до 24 часа напред във времето;
 • Когато сте маркирали чрез стрелките нагоре и надолу, натиснете бутон „ОК“, за да го гледате;
 • Натиснете бутон „P-“ от дистанционното управление на цифровия приемник, за да преместите маркера с 9 позиции надолу в откритите резултати;
 • Натиснете бутон „P+“ от дистанционното управление на цифровия приемник, за да преместите маркера с 9 позиции нагоре в откритите резултати;
 • Натиснете бутон "Информация" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да получите допълнителна информация за дадено предаване.

С тази функционалност ще имате възможност за търсене на предавания по всички излъчвани канали по определена от Вас ключова дума:

 • Натиснете червен бутонна дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в меню "Търсене на предавания" .

 • В поле "Търсене" изпишете ключова дума, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление или предоставената виртуална клавиатура в менюто.

Основни принципи на работа на търсачката

 • Търси по въведени думи (една и повече) в описаниятa на събитията (т.н. EPG данни);
 • Въведете думи в полето за търсене;
 • Въведете думи по три начина:
  • Избор от последните 7 въведени думи от Вас при предишни търсения;
  • Чрез т.н. SMS клавиатура от дистанционното управление на цифровия приемник;
  • Чрез виртуална клавиатура налична в менюто;
 • Търсенето започва като натиснете жълт бутон от дистанционното управление на цифровия приемник;

 • Търси се едновременното присъствие на всички думи;
 • Търси се и по синоними на често срещани думи в дaнните (например: новини – news, новости);
 • Резултатът от търсенето позволява избор на текущите събития за гледане или планиране за бъдещи.

Детайли в менюто за "Търсене на предавания"


 • Натиснете зелен бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да се преместите към виртуалната клавиатура, и обратно;

 • Натиснете червен бутонот дистанционното управление на цифровия приемник, за да изтриете един символ в полето за търсене;

 • Натиснете жълт бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за стартирате търсене при наличие на въведена дума;

 • Натиснете бутон "MENU" или бутон "Exit" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да излезнете от достъпеното меню;
 • Натиснете син бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да смените езика на клавиатурата от български на английски и обратно. Клавиатурите на български и английски от дистанционното управление на цифровия приемник са подредени по следния начин:

Детайли за резултати от търсенето

 • Резултатите от стартиралото търсене ще видите в 5 колони:
  • име на предаването;
  • начало на предаването;
  • продължителност на предаването (време);
  • жанр на предаването;
  • канала, по който се излъчва предаването;
 • Ще видите резултат от първите 40 намерени резултата от търсенето;
 • Натиснете бутон "P-" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да преместите маркера с 8 позиции надолу в откритите резултати;
 • Натиснете бутон "P+" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да преместите маркера с 8 позиции нагоре в откритите резултати;
 • Натиснете бутон "Exit" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да излезете от достъпеното меню;
 • Натиснете бутон "Информация" от дистанционното управление на цифровия приемник, за да получите допълнителна информация за дадено предаване.
Стъпка 1:Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2:Изберете опция "Родителски контрол" (Parentalcontrol)(за достъпване можете да използвате и бутон "7" или стрелката надолу) и потвърдете с бутон "ОК" .

Стъпка 3:Изберете опция "Смяна на Пин" (Changepin)и въведете фабричния пин код "0000" и след това два пъти новия – този, който желаете да остане валиден. Потвърдете с бутон "ОК" .

Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле "Фабричен Пин" .

Стъпка 4:Изберете бутон " Exit" дистанционното управление на цифровия приемник, за да се върнете в началното меню.

Стъпка 5:Със стрелка надолу изберете "Настройки" и потвърдете с бутон "ОК" .

Стъпка 6:Със стрелка надолу изберете "Организиране на канали" и потвърдете с бутон "ОК" .

Стъпка 7:Със стрелка надолу изберете "Заключване на канали" (Lock channels) и потвърдете с бутон "ОК" (ще се визуализира списък с канали):

 • Придвижете се със стрелките до канал, който желаете да заключите и натиснете бутон "ОК" ;

 • Срещу всеки заключен канал ще Ви излезе отметка.

Стъпка 8:Когато приключите с избора си, излезте от менюто с бутон "Exit" .

Забележка: За да гледате заключен канал, трябва да въведете пин кода, който сте избрали.


ВАЖНО: Ако направите пренастройка на Вашия приемник, ще изтриете настройката на родителския контрол и ще е необходимо да я въведете отново!

Стъпка 1:Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню.

Стъпка 2:Изберете опция "Настройки" (Settings)(за достъпване можете да използвате и бутон "7" или стрелката надолу) и потвърдете с бутон "ОК" .

Стъпка 3:Със стрелка надолу изберете "Организиране на канали" и потвърдете с бутон "ОК" .

Стъпка 4:Със стрелка надолу изберете "Заключване на канали" (Lock channels) и потвърдете с бутон "ОК" (ще се визуализира списък с канали):

 • Придвижете се със стрелките на канал, който желаете да отключите и натиснете бутон "ОК" ;

 • Въведете фабричния пин код "0000" и потвърдете с бутон "ОК" .

 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле "Фабричен Пин" .
 • Срещу всеки заключен канал ще се премахне поставената отметка.

Стъпка 5:Когато приключите с Вашия избор, излезте от менюто с бутон "Exit" .
Стъпка 1:Натиснете последователно два пъти бутон "FAV" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да влезете в списъка с любими канали.

Стъпка 2: Показва Ви се главното меню "Списък с канали" . Ще видите списък с всички канали. Със стрелките на дистанционното управление на цифровия приемник маркирайте канала, който желаете да добавите в списъка и натиснете бутон "ОК" , за да го включите.

Стъпка 3: Натиснете бутон "Exit" , за да излезете от менюто и да се върнете в направения списък.

ВАЖНО: Ако направите пренастройка на Вашия приемник, списъкът с любими канали ще бъде изтрит и няма да остане наличен!

Стъпка 1:Натиснете последователно два пъти бутон "FAV" на дистанционното управление на цифровия приемник. Показва Ви се главното меню "Списък с канали" .

Стъпка 2:Със стрелките на дистанционното управление на цифровия приемник маркирайте канала, който желаете да премахнете от списъка и натиснете бутон "ОК" , за да се го премахнете.

Стъпка 3:Натиснете бутон "Exit" ,за да излезете от менюто.

Преобразуване

 • За текущ канал – преминете на даден канал, за който желаете да извършите промяната и натиснете бутон "0" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да изберете формат на картината, който желаете;

 • За всички канали – следвайте стъпките по-долу:
Стъпка 1:Изберете бутон "Меню" от дистанционното управление на цифровия приемник.

Стъпка 2: В основното меню на цифровия приемник, в което автоматично сте достъпили, със стрелката надолу преместете на "Настройки" (Settings) ипотвърдете с бутон "ОК" .

Стъпка 3: Отново със стрелката надолу преместете на "Аудиовизуални" и потвърдете с бутон "ОК" .

Стъпка 4: Изберете опция "Формат на картината" , за да изберете формата, който желаете.

Аудио канали

Натиснете бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да изберете между няколко аудио езика в зависимост от канала. По дефиниция настройката е за български език. Ако е настроен единственият наличен аудио език, менюто е неактивно.

Използвайте стрелките около бутона "ОК" на дистанционното управление на цифровия приемник, за да управлявате подменютата.


Субтитри

Натиснете бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да избирате между няколко езика на субтритри в зависимост от канала. По дефиниция настройката е за български език. Ако е настроен единственият наличен език на субтритрите, менюто е неактивно.


При всяко натискане на бутон последователно ще се визуализират възможните субтитри, които предлага каналът.

Стъпка 1: Изберете бутон "Меню" от дистанционното упралвение на цифровия приемник.

Стъпка 2:В основното меню на цифровия приемник, в което автоматично се достъпили, със стрелката надолу преместете на "Настройки" (Settings) ипотвърдете с бутон "ОК" .

Стъпка 3: Със стрелката надолу на дистанционното управление на цифровия приемник преместете на "Настройка време" (Timesettings) ипотвърдете с бутон "ОК" :

 • Със стрелканадясно на дистанционното управление на цифровия приемник променете опцията "Режим" на "Ръчно" ;
 • Въведете часа в опцията "Местно време" с помощта на цифровите бутони на дистанционното управление на цифровия приемник;
 • Форматът на часа еден/месец/години. Потвърдете сбутон "ОК" .
Чести въпроси

Често срещани проблеми

В тази секция ще откриете решението на затруднение с ползването на цифровата телевизия.

В тази секция, ще видите списък с най-често срещаните симптоми на затруднение с услугата. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашето затруднени. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването на затруднение. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови. В случай, че няма резултат, сигнализирайте ни.

 • Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми, които А1 излъчва, но спрямо абонаментния Ви план, може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. 088123, посетете уеб-сайта на А1 или наш магазин, където ще Ви посъветваме за най-подходящия абонамент спрямо Вашите нужди и желания;
 • Ако на канал bTV, позициониран на втора позиция, се изписва надпис „Няма достъп 5”, слeдвайте стъпките по-долу:
  • Изберете канал bTV (обикновено е на 2-ра позиция) и оставете приемника да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на bTV, проверете и останалите канали – би следвало да са се отключили и всичко да работи нормално;
  • Рестартирайте цифровия приемник като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали картата е правилно поставена със златистия чип насочен към земята и стрелката напред в цифровото устройство;
 • Почистете внимателно златистия чип с мека суха материя, за да отстраните евентуални замърсявания;
 • Рестартирайте цифровия приемник като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „Cable in“ на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му;
 • Ако първата стъпка не помогне, Вашият приемник изисква да се пресканира – върнете се към блок „Инструкции за настройка“.
 • Рестартирайте цифровия приемник като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Включете цифровия приемник в друг контакт на електрическата мрежа;
 • Проверете плътно ли е поставена буксата на захранващия кабел на самото устройство към адаптора, включен в електрическата мрежа.
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „Cable in“ на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му;
 • Ако кабелът е поставен добре, но проблемът продължава, направете проверка на ниво и качество на сигнала, следвайки следните стъпки:
Стъпка 1: Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпите в главното меню;
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на „Настройки“ (Settings) и потвърдете с „ОК“;
Стъпка 3: Отново със стрелката надолу преместете на „Инсталиране“ (Installation) и потвърдете с „ОК“ .
Стъпка 4: Ще видите меню, в което единствено „Заводски настройки“ е отключено. Не натискайте бутон „ОК“ в достъпеното меню преди да въведете последователно от дистанционното управление на цифровото устройство цифрите 159 357 147 369, като дистанционното трябва да е насочено към цифровия приемник.
Стъпка 5: Със стрелката нагоре преместете на „Търсене на канали“ (Search channel) и потвърдете с „ОК“ . Ще видите таблица с въведени параметри за настройка на приемника:
 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;
 • Уточнение: Честотите за Вашият град са приложение по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление;
 • Проверете нивото и качеството на сигнала. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в Topfield приемника в букса „Cable in“.

ВАЖНО: Нивото на сигнала трябва да е над 45% , а качеството да варира между 90-99%! Ако ниво и качество на сигнала са под нормалните стойности, се свържете с оператор на телефон 088123, за да получите професионално съдействие.

 • Проверете дали не сте включили функцията "Mute" (възможност за спиране на звука) от дистанционните на телевизора или цифровия приемник;
 • Рестартирайте цифровия приемник като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Извадете Вашия скарт/чинч кабел от телевизора и цифровия приемник и гo поставете отново.
 • Извадете Вашия чинч/скарт кабел от телевизора и цифровия приемник и гo поставете отново.

Преминали сте в Радио режим. За да се върнете в Телевизионен режим, изберете бутон (), намиращ се под стрелка надолу на дистанционното управление на цифровия приемник.

 • Уверете се, че линиите не се появяват само на един канал. Ако е така, това е породено от излъчването на самото предаване;
 • Ако линиите се появяват на всички канали, е необходимо да промените формата на картината 16:9 или 4:3, следвайки стъпките на описания проблем по-долу.
 • Вероятно сте включили на аналогова телевизия. Ще разпознаете дали сте на цифрова телевизия, ако за всяка програма се появява информационна лента в долната част на екрана.
 • Превключете на видео канал от дистанционното на телевизора, като използвате бутон TV, AV, Source, Input, Video или (според марката на телевизора).
 • Насочвайте дистанционното към цифровия приемник, а не към телевизора;
 • Проверете дали има пряка видимост към предния панел на цифровия приемник, за да може да се осъществява контакт с дистанционното управление;
 • Проверете включено ли е цифровото устройство в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация);
 • Проверете дали сте на цифрова или аналогова телевизия чрез ползване на цифровото дистанционно с опит да преминете на друг канал;
 • Ако след тази проверка не преминете на друг канал, следва да превключите на друг видео канал чрез дистанционното управление на телевизора. Примерни бутони са TV, AV, Source, Input, Video или (според марката на телевизора);
 • Рестартирайте цифровия приемник като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.
 

Пoследни новини