начало / помощник телевизия / цифрова телевизия / цифрови приемници / приемник „topfield 7700 HD“

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЦИФРОВ ПРИЕМНИК „Topfield 7700 HD“

 


Обща информация

Обща информация за цифровото устройство

В тази секция ще се запознаете с основните понятия, съдържанието на комплекта с оборудването и всичко, необходимо за правилна работа с цифровото устройство.

Препоръчително е преди да преминете към отстраняване на конкретен проблем, да се запознаете с базовата информация за работа с цифровия Ви приемник, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на проблемите и по-качествено ще ги отстранявате.

Аналогов телевизионен сигнал– телевизионен сигнал, приеман посредством кабелна-разпределителна мрежа (blizoo), външна или стайна телевизионна антена. За пренос на сигнала между антената или кабелната-разпределителна мрежа и телевизионния приемник, най-често се използва коаксиален кабел, завършващ с конектор, който се включва в „RF“ (антенния) вход на телевизионния приемник. Този сигнал е формиран така, че да се възпроизвежда от телевизионния приемник без необходимост от допълнителни декодиращи устройства (цифров телевизионен приемник, сет-топ-бокс), но предлага по-ниско качество на възпроизвежданата картина и ограничен  брой канали в програмната схема.

Цифров сигнал– сигнал, пренасян по цифров телевизионен канал. Най-често се излъчва от цифрово телевизионно студио, кодиран във формат MPEG-2 или MPEG-4.Този сигнал се приема посредством кабелна разпределителна мрежа, външна или стайна антена. За възпроизвеждането му е необходимо предварително декодиране, което се осъществява в цифров приемник (декодиращо устройство, сет-топ-бокс) или посредством вграден в някои телевизионни приемници цифров приемник (цифров тунер). В случай на приемане на цифров телевизонен сигнал, коаксиалният кабел от кабелната разпределителна мрежа се включва към „RF“ входа на цифровия приемник, а цифровят приемник се свързва към телевизионния приемник посредством EUROSCART кабели, връзка по ниска честота („чинчове”, RCA кабел) или кабелна връзка по HDMI стандарт. Цифровият пренос на телевизионен сигнал позволява излъчването на по-голям брой телевизионни програми при осигурено много по-високо качество от това на аналоговия сигнал. Като допълнителни функции на цифровото телевизионно приемане и възпоризвеждане могат да бъдат добавени:

 • разписание на програмата за всяка телевизионна програма (ТВ справочник, EPG);
 • възможност за избор на субтитри на различен език;
 • възможност за избор на аудио съпровод на различен език, като последните две.

Всяка от гореизброените функции може да е или да не е налична за различните програми, като контролът на излъчването й най-често се осъществява от TV студиото, което „произвежда” съответната телевизионна програма.

Дистанционно управление– устройство, което се използва за задаване на команди от разстояние и служещо за управление на различни настройки, като телевизионен канал, информация за филми, песни и сила на звука (погледни секция Дистанционни управления).

Карта за декриптиране (CONAX карта, карта за достъп до съдържание)  – карта, която се поставя в цифровия приемник (сет-топ-бокс) или в специален отвор (слот) на телевизионния приемник посредством модул за достъп (CAM). Посредством тази карта се осъществява декриптиране на определен брой цифрови телевизионни програми, в зависимост от избрания пакет услуги за цифрова телевизия в мрежата на blizoo (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Захранващ адаптор– преобразувател от променливо мрежово (220V AC) към постоянно ниско напрежение (5V, 9V, 12V DC), посредством който цифровият  приемник (сет топ бокс)  се включва към електрическата мрежа. Преобразуването осигурява безопасна работа на цифровия приемник съгласно стандартите (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

HDMI кабел-HDMI (High-Definition Multimedia Interface) представлява кабел, посредством който цифровият телевиизонен сигнал, декодиран от цифровия приемник, се предава към телевизионния приемник. Посредством използването на HDMI кабел е въможно приемането на цифрови телевизионни програми със стандартна резолюция (SD) и с висока резолюция (HD) (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Кабел ЕURОSCART  (скарт)  - ЕURОSCARTпредставлява свързващ кабел,  посредством който цировият приемник се свързва към телевизионния приемник. Посредством него цифровият телевизионен сигнал, декодиран от цифровия приемник, се подава към телевизионния приемник за визуализация (погледни секция Съдържание на комплект с цифрово устройство).

Списък с любими канали– тази допълнителна функция позволява избирането на любими канали и организирането им според Вашите предпочитания. Навигирането между тях е бързо и лесно (погледни секция Създаване и премахване на списък с любими канали).

Заключване на канали (родителски контрол)  – тази допълнителна функция позволява ограничаване на достъпа (заключване) на определени от Вас канали, с цел ограничаване възможността за достъп до съдържанието в тях от потребители без разрешение, например от деца (погледни секция Заключване на канал и Отключване на канал).

Рестарт – изключване и включване на цифровото устройство от електрическото захранване за 60 секунди.

HD (High Definition) телевизия– цифрова телевизионна система с по-висока разделителна способност от традиционните системи като PAL, SECAM и NTSC. HDTV се разпространява в няколко различни формата на разделителна способност в зависимост от цифровото студио, в което е формиран и цифровият канал за връзка. Телевизионните приемници, които отговарят на стандарт HD Ready, имат екран с по-ниска разделителна способност и подържат резолюция на възпроизвеждане на картината 720p/1080i. Телевизионните приемници, които отговарят на Full HD стандарта, имат по-висока разделителна способност и подържат реолюция на възпроизвеждане на картината до 1080p.

За възпроизвеждане на HD канали, е необходимо MPEG-4 декодиране на цифровия телевизионен сигнал.

HD каналите в програмната схема на blizoo се отличават с допълнение „HD” след наименованието на канала (Пример: BTVHD).

SD (Standard-Definition) телевизия – телевизионна система, която използва резолюция с разделителна способност: 480i, 480p и 576i. Този тип телевизия позволява излъчването на повече телевизионни програми в определен цифров канал за пренос, а също и предоставя допълнителни услуги като:  субтитри, разписание на телевизионна програма (EPG), допълнителни аудио-канали.


В комплекта към Вашия цифров приемник получавате следните допълнения:

Дистанционно с батерии

Conax карта HDMI кабел

Скарт кабел

Важно уточнение: Според услугите, които сте заявили в пакет получавате или скарт кабел, или HDMI кабел.

Стъпка 1: Включете телевизора, използвайки дистанционното му;
Стъпка 2: Уверете се, че получавате аналогов сигнал* с добро качество. В противен случай услугата „цифрова телевизия“ може да не работи коректно:
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „Cable in“ на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му;
 • Включете Вашия телевизор чрез дистанционното управление на телевизора. Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;
 • Преминете на аналогов канал от бутона (ТV, AV, Source, Input, Video,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете "ТV" вход.
 • Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора;
Стъпка 3: Преминете на видео канал от бутона (ТV, AV, Source, Input, Video,) на дистанционното управление на Вашия телевизор. При натискане на бутона ще видите списък с менюта, от който изберете "AV" или "HDMI" вход. Видът на бутона зависи от марката и модела на Вашия телевизор.

Забележка: Повечето телевизори имат по три или четири HDMI/Скарт букси. Включете кабелa в букса "HDMI 1" или "Скарт 1" и от дистанционното на телевизора превключете на съответния видео вход.

Стъпка 4: Проверете дали захранващият кабел на приемника е включен в електрическия контакт;
 • Ако приемникът е включен в захранването, на дисплея в предната част на цифровото устройство ще се визуализира часовник („stand by“ режим), или номер на канал „P002“, ако например сте на втори канал (режим на работа);
 • Спрямо предходната стъпка, проверете дали цифровият Ви приемник е включен. Ако не е, включете го, както е указано по-долу:
  • Ако на дисплея се изобразява час, натиснете червения бутон от дистанционното на цифровото устройство , разположен в горния ляв ъгъл. На дисплея ще се визуализира номер на канал "P***";
 • Когато стартирате пренастройка на приемника, трябва да използвате САМО дистанционното управление за цифровия Ви приемник и да го насочвате към цифровото устройство, а НЕ към телевизора Ви:
  • Запознайте се и с бутоните от дистанционното управление, за да може лесно да оперирате с него, когато изпълнявате отделните стъпки за пренастройка.
Дистанционни

Видове дистанционни

В тази секция ще откриете информация за дистанционните, които работят с цифровия декодер.

Тук ще намерите пълно описание на функциите на всеки от бутоните на дистанционното на Вашия декодер. Част от приемниците позволяват с тях да работят различни дистанционни.

Стандартно дистанционно управление на цифрово устройство

Пренастройка

Пренастройка на цифрово устройство

В тази секция ще се запознаете с основната информация, необходима за пренастройка на Вашия цифров приемник.

Пренастройката на цифровия приемник е важна стъпка от отстраняване на проблемите с цифровата телевизия. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

 • При първоначално инсталиране на цифров приемник.
 • При промяна на програмната схема или честоти на канали, инициирана от А1.
 • При възникнал проблем със следните проявления:
  • На част или всички канали изписва “Няма сигнал” и телефон 088123;
  • Когато сменяте каналите, излиза лентата с информация за предаването, но е празна (информацията липсва).
Стъпка 1: Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник за да достъпите в главното меню;
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на "Настройки" (Settings) и потвърдете с ОК;
Стъпка 3: Отново със стрелка надолу преместете "Инсталиране" (Installation) и потвърдете с "ОК";
Стъпка 4: Изберете опция "Фабрична настройка" (Factory Reset) и потвърдете с ОК;
 • Преместете със стрелката наляво на "Да" и потвърдете с "ОК";
 • Проверете нивото и качеството на сигнала;

  Забележка: Нивото на сигнала трябва да е над 45%, а качеството да варира между 90-99%. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в Topfield приемника в букса "Cable in" (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство).
Стъпка 5: При успешна настройка на екрана автоматично ще се появи канал БНТ1;

Забележка: Имайте предвид, че връщането на Заводски настройки на Вашия приемник изтрива всички допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове и т.н.

Стъпка 6: Ако приемникът не открие канали, автоматично ще се върнете в основното меню на цифровия приемник. В този случай, проверете дали коаксиалният кабел е включен в Topfield приемника в букса "Cable in"(погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство).

Ако коаксиалният кабелът е добре поставен, но приемникът отново не открива канали, се налага прилагането на Ръчна настройка:

Стъпка 1: В основното меню на цифровия приемник, в което автоматично се достъпили, със стрелката надолу преместете на "Настройки" (Settings) и потвърдете с ОК;
Стъпка 2: Отново със стрелката надолу преместете на "Инсталиране" (Installation) и потвърдете с "ОК";

 • Ще видите меню, в което единствено Заводски настройки е отключено. Не натискайте бутон "ОК" в достъпеното меню, преди да Въведете последователно от дистанционното управление на цифровото устройство цифрите 159 357 147 369, като дистанционното трябва да е насочено към цифровия приемник.

Уточнение: Въведените цифри няма да се изписват на екрана на Вашия телевизор.

 • Ако сте въвели грешно цифрите от дистанционното управление на цифровия приемник, няма да се отключат останалите менюта.
 • Ако сте въвели правилно цифрите от дистанционното управление на цифровия приемник, ще се отключат останалите менюта.
Стъпка 3: Със стрелката нагоре преместете на "Търсене на канали" (Search channel) и потвърдете с "ОК"
 • Ще видите таблица с въведени параметри за настройка на приемника;
 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;

Уточнение: Честотите за Вашия град са приложени по-долу в инструкцията.

Предварителни стъпки за работа с цифрово устройство
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление;
 • Проверете нивото и качеството на сигнала:
 • Забележка: Нивото на сигнала трябва да е над 45%, а качеството да варира между 90-99%. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в Topfield приемника в букса "Cable in" (погледни в секция ).
Стъпка 4: С помощта на стрелките изберете опция "Стартирайте търсенето" и потвърдете с "ОК";
Стъпка 5: Изчакайте, докато настройката приключи;
Стъпка 6: При успешна настройка на екрана автоматично ще се появи канал БНТ1.

Забележка: Имайте предвид, че връщането на Заводски настройки на Вашия приемник изтрива всички допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове и т.н.

Приемникът Ви вече е настроен и може да се наслаждавате на богатата гама от програми на А1. Приятно гледане!

Стъпка 1: Изберете бутон "Меню" от дистанционното упралвение на цифровия приемник;
Стъпка 2: Със стрелката надолу преместете на "Настройки" (Settings) и потвърдете с "ОК";
Стъпка 3: Отново със стрелката надолу преместете на "Инсталиране" (Installation) и потвърдете с "ОК";
 • Не натискайте бутон "ОК" в достъпеното меню. Въведете последователно от дистанционното управление на цифровото устройство цифрите 159 357 147 369, като дистанционното трябва да е насочено към цифровия приемник.

Уточнение: Въведените цифри няма да се изписват на екрана на Вашия телевизор.

 • Със стрелката нагоре преместете на "Търсене на канали" (Search chanel) и потвърдете с "ОК";
 • Ще видите таблица с параметри за настройка на приемника;
 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;

Уточнение: Честотите за Вашият град са приложение по-долу в инструкцията.

 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление. Със стрелка надясно поле "Търсене" трябва да е избрано „Мрежа”;
 • Проверете нивото и качеството на сигнала:
 • Забележка: Нивото на сигнала трябва да е над 45%, а качеството да варира между 90-99%. Ако са 0%, проверете дали коаксиалният кабел е включен в Topfield приемника в букса "Cable in". 

Таблица с честоти в зависимост от града:

Град Честота/
Frequency ( MHz )
Честота/
Frequency( KHz )
Честота на символите/
Simbol rate( kS/s)
Модулация /
Modulation
Бургас 754 754000 6900 64 QAM
Банско, Разлог и Симитли 754 754000 6900 64 QAM
Варна 746 746000 6875 64 QAM
Велинград 410 410000 6900 64 QAM
Габрово 602 602000 6900 64 QAM
Девин 642 642000 6875 64 QAM
Димитровград 410 410000 6875 64 QAM
Добрич 162 162000 6875 64 QAM
Карлово, Сопот 410 410000 6900 64 QAM
Козлодуй 642 642000 6875 64 QAM
Куклен 410 410000 6900 64 QAM
Кърджали 610 610000 6875 64 QAM
Кюстендил 442 442000 6900 64 QAM
Ловеч 554 554000 6875 64 QAM
Лом 410 410000 6875 64 QAM
Монтана 410 410000 6875 64 QAM
Пазарджик 410 410000 6900 64 QAM
Панагюрище 162 162000 6875 64 QAM
Пещера 410 410000 6875 64 QAM
Плевен 746 746000 6875 64 QAM
Пловдив 410 410000 6900 64 QAM
Пловдив регион 410 410000 6900 64 QAM
Първомай 410 410000 6900 64 QAM
Петрич 754 754000 6900 64 QAM
Разград 162 162000 6875 64 QAM
Раковски 410 410000 6900 64 QAM
Русе 746 746000 6875 64 QAM
Сливен 410 410000 6875 64 QAM
Слънчев Бряг 746 746000 6875 64 QAM
Сопот 410 410000 6900 64QAM
София 754 754000 6900 64 QAM
Стамболийски 410 410000 6900 64 QAM
Стара Загора 746 746000 6875 64 QAM
Търговище 410 410000 6875 64 QAM
Хасково 410 410000 6875 64 QAM
Хисаря 410 410000 6900 64 QAM
Чирпан 746 746000 6875 64 QAM
Шумен 746 746000 6875 64 QAM
Функции

Допълнителни функционалности на цифрово устройство

В тази секция можете да научите кои са основните функционалности на Вашия декодер и как свободно да боравите с тях.

 

Стъпка 1: Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник;
Стъпка 2: Със стрелка надолу изберете "Организиране на услугите" и потвърдете с "ОК";
Стъпка 3: Със стрелка надолу изберете отново "Организиране на услугите" ;
Стъпка 4: Отново със стрелка надолу на дистанционното управление на цифровия приемник изберете "Заключване" и потвърдете с "ОК";
 • Ще видите списък с всички канали. Придвижете се със стрелките на канал, който желаете да заключите и натиснете "ОК";
Стъпка 5: Натиснете бутон "Exit" за да се върнете на телевизионният канал, на който се били позициониран преди изполването на функционалността;
Стъпка 6: Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник;
Стъпка 7: Със стрелка надолу изберете "Системна настройка" и потвърдете с "ОК";
Стъпка 8: Отново със стрелка надолу изберете "Родителски контрол" и потвърдете с "ОК";
 • Въведете фабричния пин код "0000" и потвърдете с "ОК";
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле "Фабричен Пин".
 • Изберете опция Промяна на пин и потвърдете с "ОК";
 • Изберете опция "Смяна на Пин" (Change pin) и въведете фабричния пин код "0000" и след това 2 пъти новия – този, който желаете и потвърдете с "ОК";
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри трябва да въведете него.
Стъпка 9: Избирете бутон "Exit", за да излезете от менюто.

Забележка: За да гледате заключен канал, трябва да въведете Пин кода, който сте избрали.

Стъпка 1: Изберете бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник;
Стъпка 2: Със стрелка надолу изберете "Организиране на услугите" и потвърдете с "ОК";
Стъпка 3: Със стрелка надолу изберете отново "Организиране на услугите" ;
Стъпка 4: Отново със стрелка надолу на дистанционното управление на цифровия приемник изберете "Заключване" и потвърдете с "ОК";
 • Преместете със стрелките надолу и нагоре на заключения канал, който желаете да отключите и потвърдете с "ОК";
 • Въведете фабричния пин код "0000" и потвърдете с "ОК";
 • Уточнение: Ако сте променили ПИН кода по Ваше желание с друга комбинация от цифри, трябва да въведете него в поле "Фабричен Пин".
Стъпка 5: Когато приключите с Вашия избор, излезте от менюто с бутон "Exit".
Стъпка 1: Изберете бутон "Меню" от дистанционното упралвение на цифровия приемник;
Стъпка 2: Със стрелка надолу изберете "Организиране на услуги" и потвърдете с "ОК";
Стъпка 3: Отново със стрелка надолу изберете "Организиране предпочитани" и потвърдете с "ОК";
 • В лявата част на екрана на телевизора се визуализират фабрично създадени списъци "Любими" (Новини, Филми, Музика и Ново);
 • Уточнение: Със стрелка надолу изберете фабрично зададена тема Любими и с натискане на зелен бутон от дистанционното управление на цифровия приемник имате възможност да промените наименованието.
 • Изберете червеният бутон от дистанционното управление на цифровия приемник за да се визуализира в дясната част на екрана на телевизора списък с всички телевизионни канали;
 • Със стрелка надолу маркирайте канал, който желаете да включите в списък Любими и потвърдете с "ОК";
Стъпка 4: Натиснете бутон "Exit", за да излезнете от менюто.
 • За да влезете в списъка с любими, натиснете еднократно бутон "FAV" от дистанционното на цифровия приемник;

ВАЖНО: Ако направите пренастройка на Вашия приемник, списъкът с любими канали ще бъде изтрит и няма да остане наличен!

Стъпка 1: Изберете бутон "Меню" от дистанционното упралвение на цифровия приемник;
Стъпка 2: Със стрелка надолу изберете "Организиране на услуги" и потвърдете с "ОК";
Стъпка 3: Отново със стрелка надолу изберете "Организиране предпочитани" и потвърдете с "ОК";
 • В лявата част на екрана на телевизора се визуализират фабрично създадени списъци "Любими" (Новини, Филми, Музика и Ново);
 • Изберете два пъти червения бутон от дистанционното управление на цифровия приемник за да се визуализира в дясната част на екрана на телевизора списък с всички телевизионни канали включени, като "Любими";
 • Със стрелка надолу маркирайте канал, който желаете да изключите от списък "Любими" и потвърдете с "ОК";
Стъпка 4: Натиснете бутон "Exit", за да излезете от менюто.

Преобразуване

Стъпка 1: Изберете бутон "Меню" от дистанционното упралвение на цифровия приемник;
Стъпка 2: Със стрелка надолу изберете "Системна настройка" и потвърдете с "ОК";
Стъпка 3: Отново със стрелка надолу изберете "Настройка на AV изхода" и потвърдете с "ОК";
 • Изберете опция "Пропорции на телевизора" и със стрелка надясно изберете формата спрямо телевизора Ви;
Стъпка 4: Излезте от менюто с бутон "Exit".

Аудио канали

Натиснете бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да избeрeте между няколко аудио езика в зависимост от канала. По дефиниция настройката е за Български език. Ако е настроен единственият наличен аудио език, менюто е неактивно.

Използвайте стрелките около бутона „ОК“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да управлявате подменютата.

Субтитри

Натиснете бутон от дистанционното управление на цифровия приемник, за да избeрeте между няколко езика на субтритри в зависимост от канала. По дефиниция настройката е за Български език. Ако е настроен единственият наличен език на субтритрите, менюто е неактивно.

Използвайте стрелките около бутона „ОК“ на дистанционното управление на цифровия приемник, за да управлявате подменютата.

Стъпка 1: Изберете бутон "Меню" от дистанционното упралвение на цифровия приемник;
Стъпка 2: Със стрелка надолу изберете "Системна настройка" и потвърдете с "ОК";
Стъпка 3: Отново със стрелка надолу изберете "Настройка на часа" потвърдете с "ОК";
 • Със стрелките наляво и надясно на дистанционното управление на цифровия приемник променете опция "Режим" на „Ръчно”;
 • В поле "Местно време" с помощта на цифровите бутони на дистанционното управление на цифровия приемник въведете часа потвърдете с "ОК". Формата на час е ден/месец/година.
Чести въпроси

Често срещани проблеми

В тази секция ще откриете решението на затруднение с ползването на цифровата телевизия.

В тази секция, ще видите списък с най-често срещаните симптоми на затруднение с услугата. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашето затруднени. Ще откриете детайлна инструкция за отстраняването на затруднение. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови. В случай, че няма резултат, сигнализирайте ни.

 • Проверете дали тези канали са включени в абонамента Ви. В менюто Вие виждате пълната листа от програми, които А1 излъчва, но спрямо абонаментния Ви план може да гледате част от тях или всички. Ако се интересувате от точно определени канали и искате да ги гледате, позвънете на тел. 088123 , посетете уеб-сайта на А1 или наш магазин, където ще Ви посъветваме за най-подходящия абонамент спрямо Вашите нужди и желания;
 • Ако на канал bTV, позициониран на втора позиция, се изписва надпис „Няма достъп ”, слeдвайте стъпките по-долу:
  • Изберете канал bTV (обикновено е на 2-ра позиция) и оставете приемника да работи за 5-10 минути, без да сменяте канала. След като се появи образ на bTV, проверете и останалите канали – би следвало да са се отключили и всичко да работи нормално;
  • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали картата е правилно поставена със златистия чип насочен нагоре и стрелката напред в цифровото устройство.
 • Почистете внимателно златистия чип с мека суха материя да отстраните евентуални замърсявания.
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете дали белият коаксиален кабел е добре поставен във входа „RF in“ на цифровото устройство чрез изваждането и поставянето му (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство);
 • Ако кабелът е добре поставен, но проблемът продължава, направете проверка на ниво и качество на сигнала, следвайки следните стъпки:
Стъпка 1: Изберете бутон "Меню" от дистанционното управление на цифровия приемник;
Стъпка 2: В основното меню на цифровия приемник, в което автоматично се достъпили, със стрелката надолу преместете на "Настройки" (Settings) и потвърдете с "ОК";
Стъпка 3: Отново със стрелката надолу преместете на "Инсталиране" (Installation) и потвърдете с "ОК";
 • Ще видите меню, в което единствено "Заводски настройки" е отключено. Не натискайте бутон "ОК" в достъпеното меню, преди да въведете последователно от дистанционното управление на цифровото устройство цифрите 159 357 147 369, като дистанционното трябва да е насочено към цифровия приемник.
 • Уточнение: Въведените цифри няма да се изписват на екрана на Вашия телевизор.
 • Ако сте въвели грешно цифрите от дистанционното управление на цифровия приемник, няма да се отключат останалите менюта.
 • Ако сте въвели правилно цифрите от дистанционното управление на цифровия приемник, ще се отключат останалите менюта.
Стъпка 4: Със стрелката нагоре преместете на "Търсене на канали" (Search channel) и потвърдете с "ОК";
 • Ще видите таблица с въведени параметри за настройка на приемника;
 • Проверете в таблицата дали са въведени правилните честота и честота на символите според Вашия град. Можете да го направите чрез придвижване със стрелките нагоре и надолу;
 • Уточнение: Честотите за Вашия град са приложени по-долу в инструкцията.
 • Ако са различни, ги променете, използвайки цифровата клавиатура на дистанционното управление;
 • Проверете нивото и качеството на сигнала.

Важно !!! Нивото на сигнала трябва да е над 45% , а качеството да варира между 90-99%!!! Ако ниво и качество на сигнала са под нормалните стойности, се свържете с оператор на телефон 088123 да получите професионално съдействие.

 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Включете цифровия приемник в друг контакт на електрическата мрежа;
 • Проверете плътно ли е поставена буксата на захранващия кабел на самото устройство към адаптора, включен в електрическата мрежа (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство);
 • Преминали сте в Радио режим. За да се върнете в Телевизионен режим, изберете бутон (), намиращ се под стрелка надолу на дистанционното управление на цифровия приемник
 • Проверете дали не сте включили функцията "Mute" (възможност за спиране на звука) от дистанционните на телевизора или цифровия приемник (погледни секция Дистанционно управления);;
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Извадете Вашия Скарт/HDMI кабел от телевизора и цифровия приемник и гo поставете отново (погледни в секция Предварителни стъпки за работа с цифровото устройство).
 • Насочвайте дистанционното към цифровия приемник, а не към телевизора;
 • Проверете дали има пряка видимост към предния панел на цифровия приемник, за да може да се осъществява контакт с дистанционното управление;
 • Проверете включено ли е цифровото устройство в електрическата мрежа (има ли светлинна индикация);
 • Проверете дали сте на цифрова или аналогова телевизия чрез ползване на цифровото дистанционно с опит да преминете на друг канал;
 • Ако след тази проверка не преминете на друг канал, следва да превключите на друг видео канал чрез дистанционното управление на телевизора. Примерни бутони са TV, AV, Source, Input, Video или (според марката на телевизора);
 • Рестартирайте цифровия приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко секунди и го включите отново;
 • Проверете дали не са изхабени батериите на дистанционното управление, като ги замените с нови и опитате отново да боравите с него.
 • Вероятно сте включили на аналогова телевизия. Ще разпознаете дали сте на цифрова телевизия, ако за всяка програма се появява информационна лента в долната част на екрана.
 • Превключете на видео канал от дистанционното на телевизора, като използвате бутон TV, AV, Source, Input, Video или (според марката на телевизора).
Стъпка 1: Изберете бутон "Меню" от дистанционното управление на цифровия приемник;
Стъпка 2: Със стрелка надолу изберете "Системна настройка" и потвърдете с "ОК";
Стъпка 3: Отново със стрелка надолу изберете "Настройка на часа" и потвърдете с "ОК";
 • Със стрелките наляво и надясно на дистанционното управление на цифровия приемник променете опция "Режим" на „Автоматично”;
 • Изберете опция "Часова разлика" и със стрелката надясно на дистанционното изберете:
  • При зимно часово време+2;
  • Лятно часово време +3;
Стъпка 4: Натиснете бутон "Exit", за да излезете от менюто.
 

Пoследни новини