начало / телефонна услуга / домашен телефон FD3165 A1

 

 

Ръководство зa работа с домашен телефон FD3165 A1

 


Обща информация

Обща информация за телефонно устройство

Препоръчително е да се запознаете с базовата информация за работа с телефона Ви, защото ще боравите по-лесно с него, по-бързо ще разпознавате симптомите на затруднение и по-качествено ще ги отстранявате.

A1 VoiceBox Домашен телефон или Офис телефон е услуга за фиксирана телефония, която може да се активира в рамките на деня без чакане, кабели и инсталационна такса, дори и в най-отдалеченото място в страната. Услугата предоставя единствено фиксирана телефония през мобилната мрежа на A1 България на индивидуални и бизнес клиенти. Услугата се предоставя чрез крайно (BOX) устройство - GSM модем и SIM карта поставена в него.

 

1. SIM картa 64K BOX, която няма предварително активиран PIN код и в менюто е предефиниран номерът за активация 14787.

2. След като включи BOX устройството в дома си, да направи изходящо обаждане към 14787, за да активира услугата.

3. Номерът 14787 остава актуален и е предефиниран в менюто на картата с наименованието „Активация” и може да бъде избран в случай, че услугата бъде преустановена.

4. Активация на услугата се извърши ЕДИНСТВЕНО от адреса на ползване, при избиране на кратък номер 14787.

5. За реактивация на Voicebox карта номер 14787 остава активен в случаите, когато потребителите са нарушили някое от условията на услугата.

 • Нарушили са фиксираната зона за втори път и услугата им е спряна.
 • Извадили са SIM картата и са я поставили в устройство, различно от предоставеното с услугата.

 


 


 

Настройки

Настройки на телефонен апарат

В тази секция ще се запознаете се с основната информация, необходима за настройка на Вашата телефонна услуга.

Настройката на телефонния апарат е важна стъпка за отстраняване на затруднение с телефонната услуга. Тя се прави лесно и не изисква специални технически умения, особено, когато имате на разположение помощник с детайлното описание на действията, които трябва да извършите.

 

Можете да променяте настройките на вашия телефон като натиснете Меню и след това изберете НАСТРОЙКИ. Имайте предвид, че някои настройки зависят от мобилния оператор и абонаментния план, който използвате!


Ето някои функции в меню НАСТРОЙКИ:

 • ТЕЛЕФОНЕН/ЕЗИК - Избирате езика на менюто.
 • ТЕЛЕФОН/ПЕРИОД НА ОСВЕТЕНОСТ - Избирате подсветката винаги да е включена, изключена, или да свети за определено време.
 • ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА - Без заключване, 30 секунди, 60 секунди.
 • ЧАС И ДАТА - Може да настроите часа и датата или да изберете различен формат за визуализация на дисплея.
 • ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ - Пренасочвате входящите разговори към друг номер.
 • ИЗЧАКВАНЕ НА ОТГОВОР - Втора линия за приемане на разговори.
 • БЛОКИРАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ - Функция за забрана на входящите обаждания.
 • КОД НА ТЕЛЕФОНА - Телефонът изисква въвеждане на код, кодът по подразбиране е 1234.

 

 

Преди да започнете, се убедете, че номерът на сервизния център е определен (+35988000301). Този номер се дава от мобилния оператор и обикновено е запаметен в SIM картата.

1. Натиснете МЕНЮ и след това изберете СЪОБЩЕНИЯ > НАПИШИ СЪОБЩЕНИЕ.

2. Въведете съобщението. Можете да следите броя на символите, които създавате при въвеждане. Натиснете НАЗАД/КОНТАКТИ за изтриване на грешен символ, натиснете и задръжте НАЗАД/КОНТАКТИ за изтриване на цялото съобщение. Натиснете бутона #, за да изберете режим на въвеждане със специални символи. Използвайте навигационните клавиши, за да изберете символа ( Abc, abc, ABC, 123). Натиснете 0 за добавяне на интервал. Натиснете 1 последователно за въвеждане на символи “, . ? ! 1”. Натиснете * за отваряне на менюто

3. След като завършите съобщението, натиснете ОПЦИИ и изберете;

 • ВМЪКНИ МОДЕЛ - Добавяне на готови текстове.
 • ИЗПРАЩАНЕ - Изпращане на съобщението към определен номер.
 • ЗАПИС КАТО ЧЕРНОВА - Запазване на съобщението като чернова.

 

 

1. Наберете номер - Вдигнете слушалката, или включете високоговорителя, наберете номера и натиснете бутон НАБИРАНЕ (SEND). Натиснете бутон НАЗАД/КОНТАКТИ, за да изтриете грешно въвеждане.

2. Наберете от контакти - Отворете телефонния указател и изберете този, когото искате на наберете. Натиснете бутон НАБИРАНЕ (SEND), за да наберете избрания запис от указателя. Разговаряйте през високоговорителя, или вдигнете слушалката.

3. Наберете от списък с повиквания - Натиснете бутон НАБИРАНЕ (SEND)., ще се отвори списъка Ви с повиквания, стартиращ с последния номер, с който сте разговаряли.Натиснете бутон НАБИРАНЕ (SEND)., за да се свържете с избрания запис, или бутони НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да изберете друг номер от списъка. Разговаряйте през високоговорителя, или вдигнете слушалката.

4. Отговaряне на повикване - При входящо повикване, телефонът ще има поведението, зададено му от Профили в настройките на апарата. Ако мрежата позволява, ще видите името на повикващия. Името се появява в зависимост от това, дали сте го запазили в телефонния указател. Вдигнете слушалката, за да отговорите или бутон НАБИРАНЕ (SEND), за да отговорите през високоговорителя.

 

 

1. Изключване на звука - Изберете МЕНЮ > ЗАГЛУШИ за деактивиране на микрофона МЕНЮ > ОТМЯНА НА ЗАГЛУШАВАНЕТО за връщане на звука.

2. Настройка на звука - Натиснете бутон Нагоре, за да увеличите и бутон Надолу, за да намалите звука по време на разговор.

3. Задържане на повикване - Натиснете бутон ЗАДРЪЖ (НАЗАД/КОНТАКТИ), или бутон SEND, за да задържите повикване. Натиснете бутона отново, за да освободите повикването.

4. Достъп до указателя - Изберете МЕНЮ > КОНТАКТИ, за да влезете в списъка с контакти.

5. Изключване на звука - По време на входящо повикване натиснете навигационните бутони(стрелките) НАГОРЕ или НАДОЛУ , за да изключите звука на позвъняването.

6. Отказване на повикване - Натиснете ОТКАЖИ или ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ, за да отхвърлите повикване.

 

Допълнителни услуги

Допълнителни услуги за телефонен апарат

В тази секция ще получите информация за допълнителни функционалности на Вашата телефонна услуга, както и как лесно да ги използвате.

 

Пример: Ако искате да изберете номер 0885012345 без да се разпознава номерът Ви, трябва да въведете „#31#0885012345“.

 • #31#NUMBER [ОК или зелена слушалка]

Уточнение: Тази услуга се активира за всяко отделно изходящо обаждане, независимо към кой телефонен номер е.

 

 

Пренасочването може да се направи по няколко начина:

 • От Менюто на апарата.
 • Чрез клавиатурата на устройството, с въвеждане на посочените в таблицата USSD кодове;


 • Например: Ако искате да пренасочите входящо обаждане към номер 0885012345, трябва да въведете „**21*0885012345# (OK или зелена слушалка).

 

 

За включване на радиото, натиснете МЕНЮ > ИНСТРУМЕНТИ > FM РАДИО. Изключване на радио: в меню FM радио, изберете изключване на радио.Настройка на честота:

Можете директно да въведете честотата на любимата ви радио станция.

1. В режим на FM радио, натиснете ОПЦИИ > РЪЧНО ТЪРСЕНЕ.

2. Въведете желаната честота между 88 и 108MHz.

3. За запазване на станция в списъка със станции, натиснете ОК. • Станции: Натиснете ОПЦИИ > СПИСЪК С КАНАЛИ и изберете желаната честота от списъка. Натиснете ОПЦИИ и изберете възпроизвеждане, редактиране или изтриване.

Автоматично търсене:

1. В режим FM радио, натиснете ОПЦИИ > AВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ.

2. Телефонът ще сканира за радио станции и ще ги запамети в списъка. Натиснете Нагоре / Надолу за промяна на станцията.Сила на звука:

Натиснете стрелките Нагоре / Надолу за намаляване или увеличаване на звука.

 

Чести въпроси

Често срещани въпроси

В тази секция ще откриете решението на проблем, възникнал с ползването на телефонната услуга.

По-долу ще видите списък с най-често срещаните симптоми на проблеми с телефонната услуга. Проверете какви са индикациите при Вас и след това изберете този от тях, който в най-голяма степен описва Вашия проблем, ще откриете детайлна инструкция за отстраняването му. При прецизно изпълнение на всички указани стъпки, услугата гарантирано ще се възстанови.

 • Провертете, дали устройството ще се включи при задържане на бутона ON/OFF
 • Рестартирайте модема, като го изключите от електрическото захранване, за няколко секунди и го включите отново.
 • Рестартирайте модема, като го изключите от електрическото захранване, за няколко секунди и го включите отново.
 • Проверете функция "БЛОКИРАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ" - Функция за забрана на входящите обаждания.

Пoследни новини