Търсене
A1 logo

Моето оборудване

В тази секция ще намериш информация за съдържанието на комплекта с оборудване за домашен интернет.
Съдържание на комплекта
Легенда на преден и заден панел на устройството

Преден панел

  1. Power – свети зелено, когато е включено. Свети в червено, когато не получава достатъчно ток. Не свети, когато не достига ток до него.
  1. Pon LNK – свети зелено продължително – услугата работи. Когато свети в червено – няма връзка. Когато мига в зелено, означава че се опитва да се регистрира към OLT-то.
  1. Pon STATUS – Ако свети в зелено, устройството работи коректно. Ако мига или свети в червено, означава че устройството не получава сигнал от OLT-то.
  1. LAN 1 до 4 - светят в жълто, когато има включено устройство на 100Mbps, мига в жълто, когато устройството получава и изпраща пакети. Когато портовете светят в зелено, устройството е вързано на 10 Mbps, а ако мигат устройствата получават и изпращат пакети.

Заден панел

  1. ON/OFF – бутон за включване и изключване на устройството
  1. POWER – вход за включване на кабел на захранващия адаптер
  1. LAN1 до 4 при постоянна светлинна индикация на някои от портовете това означава, че Оптичният терминал (ONT) е свързан чрез кабел. При мигаща светлинна индикация на порт 1 и 2, това индикира, че се прави трансфер на данни за интернет достъп посредством кабел. При мигаща светлинна индикация на порт 3 и 4, това индикира, че се прави трансфер на данни за интерактивна телевизия посредством кабел.
Начин на предоставяне на услугата

На схемата по-долу е изобразено примерно свързване на устройства към мрежата. В случая оптичното устройство е включено към захранването чрез захранващия адаптер (Power Adaprer) и е свързан чрез оптичен кабел.

Към него е свързан един компютър жично. След оптичното устройство може да бъде поставен и допълнителен безжичен рутер.
Примерна схема на свързване:
Стъпка 1: Увери се, че оптичното устройство е включено в захранването като провериш дали кабелът на захранващия адаптер е включен към буксата за захранване на задния панел във вход Power . Включи захранващия адаптер в електрическата мрежа.
Стъпка 2: Провери дали оптичното устройство е свързано към мрежата, като провериш дали оптичният кабел e поставен в долната страна на устройството.
Стъпка 3: Ако ще използваш услугата интернет по кабел постави единия край на Ethernet кабела в LAN1 или LAN2 входа на оптичното устройство, а другия в Ethernet входа на компютъра.
*LAN3 и LAN4 са портове за интерактивна телевизия.

Изчакай докато устройството е готово за работа. Тогава светлинните индикатори "Power", „Pon LNK” и “Pon Status” ще светят постоянно (без да мигат). При поставен кабел в портове от LAN1 до LAN4, съответната индикация в предната част на дисплея ще свети постоянно в зелено.

Управлявай свободно услугите си през Моят А1
Виж повече
Вземи двоен пакет, за да гледаш любимите си ТВ предавания и да сърфираш в интернет на воля
Виж повече
Xplore TV GO - Гледаш навсякъде и в движение
Виж повече
Управлявай сигурността на децата си онлайн
Виж повече