Търсене
A1 logo

Информация за устройството

Съдържание на комплекта

Съдържанието на комплекта, който получаваш е следното:

 • Asus RT-AC68U Router
 • Захранващ адаптор
 • Ethernet кабел
 • Първоначално свързване

  Начин на свързване

  Заден панел:

  Стъпка 1: Включи рутера в захранването

  Постави захранващия адаптер в задния панел във вход Power на безжичния рутер, а другият му край в електрическата мрежа. (номер 1 от снимка „Заден панел“)
  Уточнение: Рутерът трябва да е включен близо до главното интернет устройство на А1 или сигналния интернет кабел на А1.

  Стъпка 2: Включи рутера от бутон ON/OFF

  Ако след включване в захранването светлинните индикации в предния панел на рутера не светят натисни бутон ON/OFF за включване на рутера (номер 2 от снимка „Заден панел“)

  Стъпка 3: Свържи рутера към мрежата на А1

  Включи сигналния интернет кабел на А1 – в единия край той е поставен в главното интернет устройство, на твоя адрес, а другия край трябва да поставиш в WAN порта на рутера. Ако нямаш главно устройство на А1, постави директно интернет кабела във WAN входа на рутера.(номер 6 от снимка „Заден панел“)

  Стъпка 4: Необходими са около 1-2 минути рутерът да се зареди напълно

  Преден панел:

  Индикации POWER и WLAN трябва да светят в предната част на панела, тогава рутерът е зареден и готов за настройка.(номер 1 и номер 6 от снимка „Преден панел“)

  Стъпка 5: Стартирай първоначална настройка на рутера

  Първоначална настройка

  Примерна схема на свързване

  На схемата е изобразено примерно свързване на интернет кабел от мрежата на A1 към рутера.
  Легенда на заден и преден панел на устройството

  Заден панел:

  (1) POWER – вход за включване на захранващ кабел
  (2) ОN/OFF - бутон за включване и изключване на устройството
  (3) USB 2.0 - вход за включване на USB кабел или памет
  (4) RESET - бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на рутера
  (5) USB 3.0 - вход за включване на USB кабел или памет
  (6) WAN – вход за интернет кабел
  (7) LED Оn/Off – бутон, чрез който се включват и изключват светлинните индикации на устройството
  (8) ETHERNET – четири етернет входа с възможност за включване на четири компютъра посредством кабел с RJ-45 конектор

  Забележка: „Ethernet“ кабелът е част от комплекта на рутера.

  Преден панел

  (1) POWER - при постоянна светлинна индикация рутерът е включен
  (2) WLAN - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена на 5GHz
  (3) WLAN - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена на 2.4GHz
  (4) USB 2.0 - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена
  (5) USB 3.0 - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена

  Ако светлинна индикация „wireless“ не свети, функцията е изключена и следва да се активира от бутон Wi-Fi ON/OFF.

  (6) WAN - при постоянна светлинна индикация, означава, че рутерът е свързан към мрежата и получава данни. При мигаща светлинна индикация, че се прави трансфер на данни по кабел или безжично. А ако индикацията не свети, то не достига сигнал до рутера или липсва включен кабел в него
  От (7) до (10) LAN - при постоянна светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че рутерът е свързан чрез кабел с компютър. При мигаща светлинна индикация индикира, че се прави трансфер на данни посредством кабел. Ако индикацията не свети, означава, че няма свързани посредством кабел устройства към рутера

  Бутони на страничния панел на рутера:

 • Wi-Fi On/Off – бутон, чрез който се включва и изключва безжичната връзка
 • Wi-Fi / WPS – бутон, чрез който се включва WPS свързаност между устройствата
 • Забележка: Ако бутонът бъде натиснат за 2 секунди, светодиодът ще бъде в режим WPS и мига бавно. Той ще бъде стабилен в продължение на 300 секунди, за да покаже успешна WPS връзка.

  Ако бъде натиснат за 5 секунди, безжичната функция може да бъде деактивирана или активирана. Тя ще мига бързо, когато е активирана безжичната връзка, в противен случай тя ще бъде изключена.