Търсене
A1 logo

Първоначална настройка на рутерa

Първоначална настройка чрез приложение ASUS ROUTER APP с операционна система Android

Стъпка 1: Изтегли приложението ASUS ROUTER APP от Google Play

или

Първоначална настройка чрез приложение ASUS ROUTER APP с операционна система iOS

Стъпка 1: Изтегли приложението ASUS ROUTER APP от APP Store

или

Първоначална настройка през уеб браузъра

Избери вида свързаност на интернет услугата на твоя адрес

Dynamic IP (Динамичен IP адрес)

Стъпка 1: Отвори списъка с безжични връзки на твоето устройство (лаптоп, компютър) и се свържи с безжичната връзка на рутера. Фабричните име и парола ще откриеш на стикер залепен на устройството (SSID/PASS).
Може да свържеш директно компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.

Static IP (Статичен IP адрес)

При първоначална настройка на изцяло нов рутер и използване на статичен IP адрес (Static IP) препоръчваме връзка с наш сътрудник.

Стъпка 1: Отвори списъка с безжични връзки на твоето устройство (лаптоп, компютър) и се свържи с безжичната връзка на рутера. Фабричните име и парола ще откриеш на стикер залепен на устройството (SSID/PASS).
Може да свържеш директно компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.

PPPoE (Интернет връзка с потребителско име и парола)

Стъпка 1: Отвори списъка с безжични връзки на твоето устройство (лаптоп, компютър) и се свържи с безжичната връзка на рутера. Фабричните име и парола ще откриеш на стикер залепен на устройството (SSID/PASS).
Може да свържеш директно компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.

Допълнителни настройки на рутерa

Настройка на име и парола на безжичната връзка
Стъпка 1: Натисни върху секция Wireless в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Избери от падащото меню Frequency. Коя безжична мрежа желаеш да настроиш „(2.4GHz) или "(5GHz)“ безжична мрежа.
zoom-trigger
Стъпка 3: В полето SSID въведи името на безжичната мрежа
Стъпка 4: В полето Authentication Method избери какъв да е начина на кодиране на безжичната мрежа. Препоръчително е да се избере WPA2 – Personal.
Стъпка 5: Паролата за безжична връзка се визуализира в полето WPA Pre-Shared Key. Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в полето от дясно имаш възможност да зададеш парола на безжичната мрежа по твое желание.
Стъпка 6: След натискане на бутон Apply, ще видиш съобщение, което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените настройки.
Разрешаване и забраняване на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натисни върху секция Wireless в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция Professional.
Стъпка 3: Избери безжичната мрежа „(2.4GHz) или "(5GHz)“ , за да маркираш коя безжична мрежа желаеш да настроиш.

Забележка: Ако няма поставена отметка пред „Enable“, то безжичната мрежа на рутера ще е изключена.

Стъпка 4: Постави отметка пред поле Yes, за да разрешиш безжичната мрежа на рутера или No, запази направените промени с бутон Apply.

Забележка: Ако няма поставена отметка пред „Enable“, то безжичната мрежа на рутера ще е изключена.

Стъпка 5: След натискане на бутон Apply, ще видиш съобщение, което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените настройки.
Промяна на канал на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натисни върху секция Wireless в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Избери от падащото меню Frequency и коя безжична мрежа желаеш да настоиш „(2.4GHz)" или "(5GHz)“.
Стъпка 3: За канал на предаване на безжична мрежа в меню Channel по подразбиране е избрана опция Auto. Запази направените промени с бутон Apply.

Уточнение: А1 препоръчва при чести прекъсвания на безжичната връзка да се избере един от единадесете предложени канала на предаване на данни.

Стъпка 4: След натискане на бутон Apply, ще видиш съобщение, което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените настройки.
Проверка на мак адреса на рутера
Стъпка 1: Натисни върху меню Network Map.
Стъпка 2: От дясната страна ще се визуализира System Status. В долната част на полето ще видиш секция LAN MAC address, където можеш да видиш изписан мак адреса ( MAC Address).
Стъпка 3: След натискане на бутон Apply, ще видиш съобщение, което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и приложи направените настройки.
Проверки на WAN настройките на рутера
Стъпка 1: Натисни върху секция WAN в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Срещу полето WAN Connection Type избери Dynamic IP, Static IP или PPPoE. Спрямо интернет свързаността, която ползваш.
Стъпка 3: След натискане на бутон Apply, ще видиш съобщение, което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените настройки.
DHCP (Автоматични) настройки
Стъпка 1: Натисни върху секция WAN в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Срещу полето WAN Connection Type избери Automatic IP.
Стъпка 3: В секция Connect to DNS Server automatically постави отметка пред опция Yes.
Стъпка 4: След натискане на бутон Apply, ще видиш съобщение, което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените настройки.
Static IP (Статични) настройки
Стъпка 1: Натисни върху секция WAN в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Срещу полето WAN Connection Type избери Static IP.
Стъпка 3: В поле Wan IP Setting въведи IP Address, Subnet Mask и Default Gateway.
Стъпка 4: В WAN DNS Setting въведи данните за DNS Server 1 и DNS Server 2.
Стъпка 5: След натискане на бутон Apply, ще видиш съобщение, което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените настройки.
PPPoE настройки
Стъпка 1: Натисни върху секция WAN в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Срещу полето WAN Connection Type избери PPPoE.
Стъпка 3: Въведи данните за User Name (потребителско име) и Password (парола) на PPPoE акаунта.
Стъпка 4: След натискане на бутон Apply, ще видиш съобщение, което ще отброява от 1% до 100%. След това рутера ще запамети и ще приложи направените настройки.
Пренасочване на портове

Стъпка 1: Достъпи настройките на рутера на адрес www.router.asus.com или 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Потвърди с бутон Enter, като за username и password въведи admin. Избери бутон Sign in.
Пренасочване по DMZ

Стъпка 1: Достъпи настройките на рутера на адрес www.router.asus.com или 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Потвърди с бутон Enter, като за username и password въведи admin. Избери бутон Sign in.
Разрешаване/Забраняване на WPS

Стъпка 1: Достъпи настройките на рутера на адрес www.router.asus.com или 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Потвърди с бутон Enter, като за username и password въведи admin. Избери бутон Sign in.