Търсене
A1 logo

Избери твоето затруднение:

Виждам червен хикс на интернет връзката

Ако на безжичната мрежова връзка се изобразява чевен хикс, обикновенно означава, че не си свързан към безжичната връзка или тя е хардуерно забранена.

Стъпка 1: Ако си свързан безжично към рутера и виждаш червен хикс натисни бутона за активиране на безжичната мрежа от клавиатурата на лаптопа. Обикновено той се намира между F1- F12 в горната част на клавиатурата и се натиска заедно с бутон Fn.
Стъпка 2: Рестартирай устройството, което използваш (компютър, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
Виждам жълт триъгълник на интернет връзката

Уточнение: Ако на връзката се изобразява жълт удивителен знак, означава че не се получава валидна IP конфигурация.

Стъпка 1: Провери дали LAN кабела, чрез който получаваш сигнал е поставен в WAN вход (синия порт).
Стъпка 2: Рестартирай рутера, като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.
Стъпка 3: Провери описаните настройки в "Първоначална настройка през уеб браузър".

Стъпките са описани тук.

Стъпка 4: Рестартирай устройството, което използваш (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
Стъпка 5: Провери дали настройките на мрежовата карта на твоето устройство са автоматични, спрямо операционната система:
 • Бавен интернет
  Стъпка 1: Провери дали LAN кабела, чрез който получаваш сигнал е поставен в WAN вход (синия порт).
  Стъпка 2: Рестартирай рутера, като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.
  Стъпка 3: От настройки на рутера "Промени канала на излъчване" на рутера.

  Стъпките можеш да следваш тук.

  Липсва моята безжична връзка
  Стъпка 1: Провери дали индикация WLAN премигва в предната част на панела. Ако не свети натисни бутон Wi-Fi ON/OFF, за да я включиш.
  Стъпка 2: Увери са точните име и парола на твоята безжична връзка. Стъпките за проверка може да видиш в "Първоначална настройка през браузър".

  Стъпките можеш да следваш тук.

  Интернет връзката е свързана, но не мога да зареждам страници
  Стъпка 1: Провери дали LAN кабела, чрез който получаваш сигнал е поставен в WAN вход (синия порт).
  Стъпка 2: Рестартирай рутера, като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.
  Стъпка 3: Провери описаните настройки в "Първоначална настройка през уеб браузър".

  Стъпките можеш да следваш тук.

  Не се зареждат само някои страници в интернет

  Уточнение: Ако е налично затруднение с отварянето само на един или няколко сайта, а други сайтове работят:

  Стъпка 1: Рестартирай рутера като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново
  Стъпка 2: Рестартирай устройството, което използваш (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.
  Стъпка 3: Опитай да заредиш интернет страница, като използваш друг браузър.
  Стъпка 4: Провери дали настройките на мрежовата карта на твоето устройство са автоматични, спрямо операционната система:
 • Стъпка 5: Изключи антивирусна и/или торент програма, ако са инсталирани на устройството.
 • Ако след изключване на антивирусната програма няма затруднение със зареждането на Интернет страници, затруднението е в антивирусната програма. Препоръчваме инсталирането на друга антивирусна програма на твоето устройство
 • Ако след изключване на антивирусната програма отново не се зареждат Интернет страници, затруднението не е в антивирусната програма. Препоръчваме отново нейното включване с цел защита от заразяване с интернет „вируси”.
 • Не се зареждат страници в интернет и на устройството не светят индикации
  Стъпка 1: Рестартирай рутера като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.
  Стъпка 2: Провери плътно ли е поставена буксата на захранващия кабел на самото устройство към адаптера, включен в електрическата.
  Стъпка 3: Провери дали LAN кабелът е добре поставен във вход WAN на устройството. Извади го и го постави отново.