Търсене
A1 logo

Информация за устройството

Съдържание на комплекта

Съдържанието на комплекта, който получаваш е следното:

 • Belkin N300 Router
 • Захранващ адаптер
 • Еthernet кабел
 • Първоначално свързване

  Начин на свързване

  Страничен панел:

  Стъпка 1: Включи рутера в захранването

  Постави захранващия адаптер в задния панел във вход Power на безжичния рутер, а другия му край в електрическата мрежа. (номер 1 от снимка „Страничен панел“)
  Уточнение: Рутерът трябва да е включен близо до главното интернет устройство на А1 или сигналния интернет кабел на А1.

  Стъпка 2: Свържи рутера към мрежата на А1

  Включи сигналния интернет кабел на А1 – в единия край той е поставен в главното интернет устройство, на твоя адрес, а другия край трябва да поставиш в Modem порта на рутера. Ако нямаш главно устройство на А1, постави директно интернет кабела в Modem входа на рутера. (номер 4 от снимка „Страничен панел“)

  Стъпка 3: Необходими са около 1-2 минути рутерът да се зареди напълно

  Светлинната индикации трябва да започне да свети, тогава рутерът е зареден и готов за настройка.

  Стъпка 4: Стартирай първоначална настройка на рутера
  Първоначална настройка

  Примерна схема на свързване

  На схемата е изобразено примерно свързване на интернет кабел от мрежата на A1 към рутера.
  Легенда на страничен и преден панел на устройството

  Страничен панел на устройството:

  (1)POWER - вход за включване на захранващ кабел
  (2)RESET – бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на рутера
  (3)LAN от 1 до 4 - ETHERNET – четири етернет входа с възможност за включване на четири компютъра посредством кабел с RJ-45 конектор

  Забележка: „Ethernet“ кабелът е част от комплекта на рутера.

  (4)Modem - вход за интернет кабел;

  Преден панел на устройството:

  (1)Индикатор за състоянието на рутера
 • Индикаторът не свети – това показва, че рутерът не е включен в захранването
 • Премигваща синя индикация – това показва, че рутерът се стартира
 • Постоянна синя индикация – това показва, че рутерът е свързан
 • Постоянна жълта индикация - това показва, че рутерът е свързан към модема, но няма интернет връзка
 • Премигваща жълта индикация - това показва, че модемът е изключен, не е свързан към рутера или не може да осъществи връзка
 • (2)WPS – светлинна индикация и бутон
  WPS бутонът в предната част на панела може да се използва за установяване на защитена връзка между рутера и други WPS възможни Wi-Fi устройства (примерно лаптоп).
  Светлинната индикация до WPS бутона показва статуса на свързване.
 • Индикаторът не свети – това показва, че опцията не е включена
 • Премигваща синя индикация – рутерът търси разрешена WPS връзка на компютър или друго устройство
 • Постоянна синя индикация – показва, че рутерът е свързан към компютър или друго устройство
 • Жълта индикация – това показва, връзката не е осъществена