Търсене
A1 logo

Настройки на рутерa

Достъпване до настройките на рутера
Стъпка 1: Интерфейсът на устройство D-Link се достъпва като в интернет браузъра се вписва ръчно адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1 и се потвърждава с бутон Enter от клавиатурата. Точният адрес на рутера е записан в упътването му.
Стъпка 2: Ще се покаже прозорец, в който се въвежда admin в полетата за потребителско име (user name) , за парола не се попълва нищо, натисни Log in за автоматичен достъп до интерфейса на рутера.
Първоначална настройка на рутер
Избери вида свързаност на интернет услугата на твоя адрес

Dynamic IP (Динамичен IP адрес)

Static IP (Статичен IP адрес)

PPPoE (Интернет връзка с потребителско име и парола)