Търсене
A1 logo

Информация за устройството

Съдържание на комплекта

В комплекта към твоето устройство получаваш следните допълнения:

Легенда на заден и преден панел на устройството

1. POWER LED - При постоянна светлинна индикация рутерът е включен в захранването;

2. INTERNET LED - Постоянна индикация означава че има активност на интернет порта на рутера. Индикатора премигва когато се извършва трафик

3. WIRELES LED - При постоянна светлинна индикация това индикира, че безжичната мрежа на рутера функционира. При мигаща светлинна индикация това индикира, че се прави трансфер на данни посредством wireless. Ако индикацията не свети означава, че безжичната мрежа на рутера е спряна.

4. LAN 1-4 - При постоянна светлинна индикация на някои от портовете това индикира, че има свързан компютър на съответния порт. При мигаща светлинна индикация на някои от портовете това индикира, че се прави трансфер на данни посредством кабел. Ако индикацията не свети означава, че няма свързани посредством кабел устройства към рутера;

1. POWER – вход за включване на захранващ кабел;

2. RESET –бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, възстановява фабричните настройки на рутера;

3. Ethernet 1-4 – четири етернет входа, с възможност за включване на четири компютъра посредством кабел с RJ-45 конектор;

4. INTERNET – вход за интернет кабел;

Забележка: Кабел „ Ethernet “ е част от комплекта на рутера.

Начин на предоставяне на услугата

На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на интернет кабел от мрежата на А1 към рутера.

Стъпка 1: Включи кабела на захранващия адаптер към буксата за захранване на задния панел във вход „ Power ”на Linksys. Включи захранващия адаптер в електрическата мрежа;
Стъпка 2: Постави интернет кабела на А1, във вход „ Internet “ на устройство Linksys;
Стъпка 3: Постави единият край на „ Ethernet “кабела в един от четирите „ LAN “порта на устройство Linksys, а другия в „ Ethernet ”входа на компютъра;
Стъпка 4: За стартирането и подготовката за работа на Linksys рутера е необходимо да се изчака около 1 минута време.
Стъпка 5: Безжичната връзка между рутера и компютъра се осъществява чрез:
  • Свързване към безжична мрежа, наименувана при първоначалната инсталация на устройството
  • Въведи паролата, която е зададена при първоначалната настройка на устройството
  • Стъпка 6: След безжичното свързване към компютъра е необходимо да се изчака около 1 минута време за приемане на IP адреса на мрежовата карта. Настройки на рутер