Търсене
A1 logo

Допълнителни настройки на рутерa

Настройка на име на безжичната връзка
Стъпка 1: Натисни върху Wireless, след това подменю Basic Wireless Settings
Стъпка 2: Наименование на безжична мрежа – чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню Network Name (SSID) имаш възможност да зададеш наименование на безжичната мрежа по твое желание, след което натисни бутон Save Settings.
Настройка на парола на безжичната връзка
Стъпка 1: Натисни върху меню Wireless в ляво и след това върху подменю Wireless Security.
Стъпка 2: От падащото меню в полето SECURITY MODE избери WPA2/Wpa Mixed Mode.
Стъпка 3: Ще се появи допълнително меню, в което трябва да се въведе паролата за безжичната връзка. В полето Passphrase, чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата имаш възможност да зададеш парола на безжичната мрежа по твое желание, след което натисни бутон Save Settings
Разрешаване и забраняване на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натисни върху меню Wireless, след това избери подменю Basic Wireless Settings
Стъпка 2: От падащото меню Network Mode избери Mixed

Забележка: Ако от падащото меню е избрано „Disable “, то безжичната мрежа на рутера ще е изключена.

Промяна на канал на предаване на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натиснете върху Wireless, след това подменю Basic Wireless Settings .
Стъпка 2: От падащото меню Channel избери желания радио канал, след което избери Save Settings.
Проверка на мак адреса на рутера
Стъпка1: Натисни върху меню Status и след това намери секция Router Information в прозореца в средата.
Проверка WAN настройките на рутера
Стъпка 1: Натисни върху Setup, след това избери подменю Basic Setup, за настройка на типа интернет връзката.
Стъпка 2: От падащото меню избери Automatic Configuration - DHCP.
Стъпка 3: Увери се, че в полетата Static DNS 1, 2, 3, като адреси са попълнени 0.0.0.0, след което натисни бутон Save Settings