Ако изпитваш затруднение с интернет връзката си през Wi-Fi (бавна е или прекъсва), последвай следния линк, на който:

 • Ще ти предложим рутер под наем, който ще е съобразен с квадратурата на твоето жилище.
 • Ще ти предоставим съвети за правилно позициониране за по-качествена Wi-Fi връзка.
 • Настройки на рутерa

  Достъпване до настройките на рутера
  Стъпка 1: Интерфейсът на устройство Linksys се достъпва като в интернет браузъра се вписва ръчно адрес 192.168.1.1 или myrouter.local и да потвърди с бутон Enter от клавиатурата. Точният адрес на рутера е записан в упътването му.
  Стъпка 2: Ще се покаже прозорец, в който трябва да се въведе admin в полето за парола Password.(Полето User Name се оставя не попълнено).
  Първоначална настройка на рутер
  Избери вида свързаност на интернет услугата на твоя адрес

  Dynamic IP (Динамичен IP адрес)

  Стъпка 1: Свържи се с безжичната връзка на рутера, като фабричните име и парола ще откриеш на стикера на устройството(SSID/PASS). Може още да свържеш компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.

  Static IP (Статичен IP адрес)

  Стъпка 1: Свържи се с безжичната връзка на рутера, като фабричните име и парола ще откриеш на стикера на устройството(SSID/PASS). Може още да свържеш компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.

  PPPoE (Интернет връзка с потребителско име и парола)

  Стъпка 1: Свържи се с безжичната връзка на рутера, като фабричните име и парола ще откриеш на стикера на устройството(SSID/PASS). Може още да свържеш компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.