Допълнителни настройки на рутерa

Настройка на име на безжичната връзка
Стъпка 1: Натисни върху секция Advanced.
Стъпка 2: Натисни върху меню Wireless, след това избери подменю Wireless Setings.
Стъпка 3: Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню SSID имаш възможност да зададеш наименование на безжичната мрежа по твое желание, след което натисни бутон OK На менюто Radio Mode избери Access Point.
Настройка на парола на безжична връзка
Стъпка 1: Натисни върху Advanced.
Стъпка 2: Натисни върху меню Wireless, след това избери подменю Wireless Setings.
Стъпка 3: От падащото меню в полето Authentication Type избери WPA/WPA2-PSK.
Стъпка 4: Ще се появи допълнително меню, в което трябва да се въведе паролата за безжичната връзка. В полето Password, чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата имаш възможност да зададеш парола на безжичната мрежа по твое желание, след което натисни бутон Save.
Разрешаване и забраняване на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натисни върху Advanced.
Стъпка 2: Натисни върху меню Wireless, след това избери подменю Wireless Setings.
Стъпка 3: От Wireless Status избери Enable или Disable.

Забележка: Ако от падащото меню е избрано „ Disable“, безжичната мрежа на рутера ще е изключена.

Промяна на канал на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натисни върху Advanced.
Стъпка 2: Натисни върху меню Wireless, след това избери подменю Wireless Setings.
Стъпка 3: От падащото меню Chanel избери желания радио канал, след което избери Save
Проверка на мак адреса на рутера
Стъпка 1: Натисни върху Advanced.
Стъпка 2: Натисни върху подменю Status.
Проверки на WAN настройките на рутера
Стъпка 1: Натисни върху Advanced .
Стъпка 2: Натисни върху подменю Status.