Търсене
A1 logo

Настройки на рутерa

Достъпване до настройките на рутера
Стъпка 1: Интерфейсът на устройство Netis се достъпва като в интернет браузъра се впише ръчно адрес 192.168.1.1 и се потвърди с бутон Enter от клавиатурата. Точният адрес на рутера е записан в упътването му.
Стъпка 2: След влизане в интерфейса на рутера ще се появи Quick Setup Wizard, чрез който можеш да избереш типа на връзката и паролата за безжичната свързаност.
Стъпка 3: След като избор на типа връзка и задай парола за безжичната свързаност, потвърди с бутон SAVE.

Забележка: За да достъпиш разширените настройки на рутера, трябва да натиснеш върху линка „ Advanced ” в горния десен ъгъл на страницата.

Първоначална настройка на рутер
Избери вида свързаност на интернет услугата на твоя адрес

Dynamic IP (Динамичен IP адрес)

Стъпка 1: Свържи се с безжичната връзка на рутера, като фабричните име и парола ще откриеш на стикера на устройството(SSID/PASS). Може още да свържеш компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.
Стъпка 2: Настройките на рутера се достъпват на адрес 192.168.1.1.
Стъпка 3: От Internet Connection Type избери DHCP. В полето SSID се въвежда името на безжичната връзка. В полето Password се въвежда паролата на безжичната връзка. Направените настройки се запазват с бутон Save.

Static IP (Статичен IP адрес)

При първоначална настройка на изцяло нов рутер и използване на статичен IP адрес (Static IP) препоръчваме връзка с наш сътрудник.

Стъпка 1: Свържи се с безжичната връзка на рутера, като фабричните име и парола ще откриеш на стикера на устройството(SSID/PASS). Може още да свържеш компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.
Стъпка 2: Настройките на рутера се достъпват на адрес 192.168.1.1.
Стъпка 3: От Internet Connection Type избери Static IP. Попълни необходимите полета (IP, Gateway, Mask, DNS1, DNS2). Ако не разполагаш с тях ни потърси на *88, за да ги предоставим. В полето SSIDсе въвежда името на безжичната връзка. В полето Password се въвежда паролата на безжичната връзка Направените настройки се запазват с бутон Save.

PPPoE (Интернет връзка с потребителско име и парола)

Стъпка 1: Свържи се с безжичната връзка на рутера, като фабричните име и парола ще откриеш на стикера на устройството(SSID/PASS). Може още да свържеш компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.
Стъпка 2: Настройките на рутера се достъпват на адрес 192.168.1.1.
Стъпка 3: От Internet Connection Type избери PPPoE. Попълни необходимите полета (user name и password). Ако не разполагаш с тях ни потърси на *88, за да ги предоставим. В полето SSID се въвежда името на безжичната връзка. В полето Password се въвежда паролата на безжичната връзка Направените настройки се запазват с бутон Save.