Информация за устройството

Какво ти позволява избраният рутер
 • Подходящ за малки жилища;
 • Високи скорости през Wi-Fi в целия дом;
 • Голям обхват на покритието и по-равномерно разпределение на сигнала при едновременно ползване;
 • Ако жилището е над 80 кв. или къща, препоръчваме да заявиш от ТУК, втори рутер TP-Link ex220 или Deco Меsh система за дома.

 • Избери подходящо място за поставяне на рутера
 • Постави рутера в центъра на жилището, за да разпределя равномерно Wi-Fi връзката.
 • Не го слагай на пода, а поне на височина от половин метър.
 • Не го поставяй в шкаф или между мебели и стена.
 • Дръж рутера далеч от друга електроника. Всякакъв вид радио и микровълни пречат на сигнала – телевизори, микровълнови печки, безжични телефони и т. н.
 • Антените на рутера трябва да са изправени. Ако си в къща направи обратното – разтегли ги настрани.
 • zoom-trigger
  zoom-trigger
  Съдържание на комплекта
  Легенда на заден и преден панел на устройството
  1. Power - при постоянна светлинна индикация рутерът е включен;
  1. WLAN - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена на 2.4GHz;
  1. WLAN - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена на 5GHz;

  Ако светлинна индикация „wireless“ не свети, функцията е изключена и следва да се активира

  1. LAN (1-4) - при постоянна светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че рутерът е свързан чрез кабел с компютър. При мигаща светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством кабел. Ако индикацията не свети, означава, че няма свързани посредством кабел устройства към рутера;
  1. WAN - при постоянна светлинна индикация, това индикира, че рутерът е свързан чрез безжична връзка с компютър. При мигаща светлинна индикация, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством „wireless”. Ако индикацията не свети, означава, че няма свързани посредством безжична връзка устройства към рутера;
  1. QSS - при светлинна индикация се извършва опит за свързване на ново устройство към рутера посредством функцията „QSS“ (Quick Security Setup).

  1. POWER – вход за включване на захранващ кабел;

  2. ОN/OFF - бутон, чрез който се включва и изключва устройството;

  3. RESET - бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на рутера;

  Забележка: Ако бутонът бъде натиснат за 2 секунди, светодиодът ще бъде в режим WPS и мига бавно. Той ще бъде стабилен в продължение на 300 секунди, за да покаже успешна WPS връзка.

  Ако бъде натиснат за 5 секунди, безжичната функция може да бъде деактивирана или активирана. Тя ще мига бързо, когато е активирана безжичната връзка, в противен случай тя ще бъде изключена

  4. Wi-Fi / WPS - бутон, чрез който се включва и изключва устройството;

  5. Internet - вход за интернет кабел;

  6. ETHERNET – четири етернет входа с възможност за включване на четири компютъра посредством кабел с RJ-45 конектор;

  Начин на предоставяне на услугата

  За да свържеш рутера е необходимо да поставиш LAN кабела, който предоставя сигнала до адреса, в синия порт (Internet ) на рутера. При свързване жично на компютър или лаптоп към рутера е необходимо да поставиш свързващия LAN кабел в един от 4-те ETHERNET порта.

  Стъпка 1: Увери се, че рутерът е включен в захранването като провериш дали кабела на захранващия адаптер е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на безжичния рутер, а другият му край - в електрическата мрежа.

  Стъпка 2: Провери дали рутерът е свързан към мрежата на А1 като провериш дали интернет кабелът, излизащ от устройството на А1 (модем или пап устройство), e във входа „WAN” на безжичния рутер.

  Уточнение: Ако нямаш устройство на А1 (модем или пап устройство), постави директно интернет кабела във „WAN“ входа на рутера.

  Стъпка 3: За стартирането и подготовката за работа на безжичния рутер са необходими 1-2 минути.

 • През това време светлинните индикатори могат да премигват или да изгасват напълно;

 • Изчакай докато „TP-Link Archer C2/AC900/DB“ е готов за работа. Тогава ще видиш светлинни индикатори „Power“, „WLAN“ да светят;

 • Стъпка 4: Свържи се към безжичната връзка на рутера, като въведеш паролата, която е зададена при първоначалната настройка на устройството

  Стъпка 5: След безжичното свързване към рутера изчакай около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата карта.