Търсене
A1 logo

Допълнителни настройки на рутерa

Промяна на име на безжична връзка
Стъпка 1: Свържи се с безжичната връзка на рутера, като фабричните име и парола ще откриеш на стикера на устройството(SSID/PASS). Може още да свържеш компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.
Стъпка 2: Настройките на рутера се достъпват на адрес 192.168.0.1. За Username и Password се въвежда admin и се избира бутон Login.
Стъпка 3: Избери Wireless 2.4Ghz или Wireless 5Ghz, в зависимост от това, на коя безжична връзка ще се променя името. На ред Wireless Network Name се въвежда новото име на безжичната връзка и се запазва с бутон Save
Промяна на парола на безжична връзка
Стъпка 1: Свържи се с безжичната връзка на рутера, като фабричните име и парола ще откриеш на стикера на устройството(SSID/PASS). Може още да свържеш компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.
Стъпка 2: Настройките на рутера се достъпват на адрес 192.168.0.1. За Username и Password се въвежда admin и се избира бутон Login.
Стъпка 3: Избери Wireless 2.4Ghz или Wireless 5Ghz, в зависимост от това, на коя безжична връзка ще се променя паролата и избери Wireless Security На ред Wireless Password се въвежда новата парола и се запазва с бутон Save.
Разрешаване и забраняване на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натисни върху секция Wireless Settings(2.4GHz) или Wireless Settings(5GHz) в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция Basic Settings.
Стъпка 3: Постави отметка пред поле Enable, за да разрешиш безжичната мрежа на рутера или Disable, запази направените промени с бутон Save.

Забележка: Ако няма поставена отметка пред Enable, безжичната мрежа на рутера ще е изключена.

Стъпка 4: След натискане на бутон Save, ще ви прехвърли към секция System Reboot. Избери опция Reboot, за да се рестартира рутера и да се приложат направените настройки.
Промяна на канал на излъчване
Стъпка 1: : Свържи се с безжичната връзка на рутера, като фабричните име и парола ще откриеш на стикера на устройството(SSID/PASS). Може още да свържеш компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.
Стъпка 2: Настройките на рутера се достъпват на адрес 192.168.0.1. За Username и Password се въвежда admin и се избира бутон Login.
Стъпка 3: Избери Wireless 2.4Ghz или Wireless 5Ghz, в зависимост от това, на коя безжична връзка ще се променя името. От Channel можеш да промениш канала на излъчване на рутера – Препоръчваме да бъде избран Auto. Направените промени се запазват с бутон Save.
Проверка на мак адреса на рутера
Стъпка 1: Натисни върху секция Wireless Settings(2.4GHz) или Wireless Settings(5GHz) в лявата част на менюто за достъп на рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция Basic Settings.
Проверки на WAN настройките на рутера
Стъпка 1: Натисни върху секция Network в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция WAN.
Стъпка 3: Срещу полето Connection Type избериDynamic IP, Static IP или PPPoE, спрямо свързаността се ползва.
Конфигурация на Static IP
Стъпка 1: Натисни върху секция Network в лявата част на менюто за достъп до рутера. Достъпи подсекция WAN.
Стъпка 2: Срещу полето Connection Type избери Static IP.
Стъпка 3: Въведи IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS Server и Secondary DNS Server, след което натисни бутон Save.
Стъпка 4: След натискане на бутон Save , ще видиш съобщение в червен цвят.
Стъпка 5: Натисни бутон Reboot , за да се рестартира рутера и да се приложат направените настройки.