Търсене
A1 logo

Информация за устройството

Какво ти позволява избраният рутер
 • Подходящ за малки жилища;
 • Високи скорости през Wi-Fi в целия дом;
 • Голям обхват на покритието и по-равномерно разпределение на сигнала при едновременно ползване
 • Ако жилището е над 80 кв. или къща, препоръчваме да заявиш от ТУК, втори рутер TP-Link ex220 или Deco Меsh система за дома.

 • Избери подходящо място за поставяне на рутера
 • Постави рутера в центъра на жилището, за да разпределя равномерно Wi-Fi връзката.
 • Не го слагай на пода, а поне на височина от половин метър.
 • Не го поставяй в шкаф или между мебели и стена.
 • Дръж рутера далеч от друга електроника. Всякакъв вид радио и микровълни пречат на сигнала – телевизори, микровълнови печки, безжични телефони и т. н.
 • Антените на рутера трябва да са изправени. Ако си в къща направи обратното – разтегли ги настрани.
 • zoom-trigger
  zoom-trigger
  Съдържание на комплекта
  В комплекта към твоето устройство получаваш следните допълнения:
  Легенда на заден и преден панел на устройството

  1. Power - при постоянна светлинна индикация рутерът е включен

  2. - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена на 2.4GHz;

  3. - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена на 5GHz; Ако светлинна индикация „wireless“ не свети, функцията е изключена и следва да се активира (погледни секция Разрешаване и забраняване на безжичната мрежа)

  4. - при постоянна светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че рутерът е свързан чрез кабел с компютър. При мигаща светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством кабел. Ако индикацията не свети, означава, че няма свързани посредством кабел устройства към рутера;

  5. - при постоянна светлинна индикация, това индикира, че рутерът е свързан чрез безжична връзка с компютър. При мигаща светлинна индикация, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством „wireless”. Ако индикацията не свети, означава, че няма свързани посредством безжична връзка устройства към рутера;

  6. - при светлинна индикация се извършва опит за свързване на ново устройство към рутера посредством функцията „WPS(QSS)“.

  1. POWER – вход за захранващ кабел;

  2. ОN/OFF - бутон, чрез който се включва и изключва устройството

  3. RESET – бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, възстановява фабричните настройки на рутера;

  4. QSS (Quick Security Setup) или WPS (Wireless Protected Setup) – бутон, чрез който се разрешава достъпа на нови абонати към бежичната мрежа при включена опция „QSS(WPS)” от настройките на рутера.

  5. INTERNET – вход за интернет кабел;

  6. LAN 1-4 – четири етернет входа, с въможност за включване на 4 компютъра посредством кабел с RJ-45 конектор.

  Начин на предоставяне на услугата
  Стъпка 1: Увери се, че рутерът е включен в захранването като провериш дали кабела на захранващия адаптер е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на безжичния рутер, а другия му край - в електрическата мрежа.
  Стъпка 2: Провери дали рутерът е свързан към мрежата на А1 като провериш дали интернет кабелът, излизащ от устройството на А1 (модем или пап устройство), e във синия вход „WAN” на безжичния рутер (номер 5).
  Стъпка 3: Постави единият край на „Ethernet“ кабела в един от четирите „LAN“ порта на устройство TP-Link, а другия към „Ethernet” входа на компютъра.
  Стъпка 4: За стартирането и подготовката за работа на безжичния рутер са необходими 1-2 минути. Изчакай докато „TP-Link Archer C2/AC900/DB“ е готов за работа. Тогава светлинните индикатори „Power“ и „WLAN“ ще започнат да светят.