Търсене
A1 logo

Допълнителни настройки на рутерa

Настройка на име на безжичната връзка
Стъпка 1: Натисни върху секция Basic в горната част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция Wireless.
Стъпка 3: Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню Network Name въведи наименование на безжичната мрежа по твое желание. Запази направените промени с бутон Save.
Настройка на парола на безжична връзка
Стъпка 1: Натисни върху секция Basic в горната част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция Wireless.
Стъпка 3: Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню Network Name въведи паролата на безжичната мрежа по твое желание. Запази направените промени с бутон Save.
Промяна на канал на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натисни върху секция Basic в горната част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция Wireless.
Стъпка 3: Избери подсекция Wireless Settings
Стъпка 4: Избери желания честотен канал на опция Channel, след което запамети настройките със Save.
Разрешаване и забраняване на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натисни върху секция Basic в горната част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция Wireless.
Стъпка 3: Постави отметка пред поле Enable Wireless Radio, за да разрешиш безжичната мрежа на рутера, след което натисни бутон Save, за да запазиш направените промени.

Забележка: Ако няма поставена отметка пред Enable, безжичната мрежа на рутера ще е изключена.

Проверка на мак адреса на рутера
Стъпка 1: Натисни върху секция Advanced в лявата част на менюто за достъп до рутера. Достъпи подсекция Status.
Стъпка 2: Избери поле Internet, след което избери IPv4, след което можеш да прочетеш твоя Мак адрес.
Проверки на WAN настройките на рутера
Стъпка 1: Натисни върху секция Advanced в лявата част на менюто за достъп до рутера. Достъпи подсекция Network
Стъпка 2: Избери поле Internet, след което избери Internet Connection Тype и избери твоя тип връзка.
Конфигурация на Static IP

Стъпка 1: Влез в настройките на рутера.
Конфигурация на PPPoE

Стъпка 1: Влез в настройките на рутера.