Търсене
A1 logo

Технически запитвания

Индикацията на Deco модула свети в червено

Стъпка 1: Провери дали на всички включени модули свети в червено. Провери дали LAN кабела на главния Deco модул е включен.

Стъпка 2: Рестартирай рутера, като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.

Стъпка 3: Приближи модула по-близо до главния.

Индикацията на Deco модула премигва в зелено/бяло

Стъпка 1: Deco модулът се актуализира. Изчакай докато индикацията светне постоянно в зелено/бяло.

Индикацията на Deco модула премигва в синьо

Стъпка 1: Модулът не е настроен, следвай стъпките за настройка тук.

Виждам червен хикс на интернет връзката

Стъпка 1: Ако си свързан безжично към рутера и виждаш червен хикс, натисни бутона за wi-fi от клавиатурата на лаптопа, за да се активира безжичната мрежа. Обикновено той се намира между F1-F12 в горната част на клавиатурата. Натисни го заедно с бутона Fn.

Виждам жълт триъгълник на интернет връзката

Стъпка 1: Провери дали LAN кабелът, чрез който получаваш сигнала, е поставен в Internet порта (синия порт).

Стъпка 2: Рестартирай рутера, като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.

Стъпка 3. Провери настройките на рутера. Стъпките можеш да следваш тук.

Стъпка 4: Рестартирай устройството, което използваш (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.

Стъпка 5: Провери дали настройките на мрежовата карта на устройство е на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър).

Бавен интернет

Стъпка 1: Провери дали LAN кабелът, чрез който получаваш сигнала е поставен в Internet порта (синия порт).

Стъпка 2: Рестартирай рутера, като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.

Липсва моята безжична връзка

Стъпка 1: Провери дали Deco модулът е включен и индикацията му свети постоянно в зелено/бяло.

Стъпка 2: Рестартирай модула, като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.

Интернет връзката е свързана, но не мога да зареждам страници

Стъпка 1: Провери дали LAN кабелът, чрез който получаваш сигнала е поставен в Internet порта (синия порт).

Стъпка 2: Рестартирай рутера, като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.

Стъпка 3: Провери настройките на рутера. Стъпките можеш да следваш тук

Не се зареждат само някои страници в интернет

Уточнение: Ако е налично затруднение с отварянето само на един или няколко сайта, а други сайтове работят:

Стъпка 1: Рестартирай рутера като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.

Стъпка 2: Рестартирай устройството, което използваш (компютър, лаптоп, таблет), чрез стандартното меню за рестарт.

Стъпка 3: Опитай да заредиш интернет страница, като използваш друг браузър.

Стъпка 4: Провери дали настройките на мрежовата карта на устройството са на автоматични настройки (погледни секция Настройки на компютър).

Стъпка 5: Опитай да изключиш антивирусната си програма, ако ползваш такава, и отново зареди интернет страница.

Не зарежда страници в интернет и на устройството не светят индикации

Стъпка 1: Рестартирай рутера като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.

Стъпка 2: Провери плътно ли е поставена буксата на захранващия кабел на самото устройство към адаптера, включен в електрическата мрежа.

Стъпка 3: Провери дали LAN кабелът е добре поставен във входа WAN/Internet на устройството, чрез изваждането и поставянето му отново.