Информация за устройството

Какво ти позволява избраният рутер
  • Поддържа ниски скорости;
  • Бюджетно решение за малки жилища и при обичайно потребление на интернет;
  • А знаеш ли, че имаме рутери, които осигуряват:
  • Непрекъснато и мощно Wi-Fi покритиe, навсякъде вкъщи;
  • Високи скорости на Wi-Fi в целия дом;
  • Можеш да избереш и заявиш рутер под наем, спрямо големината на твоето жилище, ТУК.

    Избери подходящо място за поставяне на рутера
  • Постави рутера в центъра на жилището, за да разпределя равномерно Wi-Fi връзката.
  • Не го слагай на пода, а поне на височина от половин метър.
  • Не го поставяй в шкаф или между мебели и стена.
  • Дръж рутера далеч от друга електроника. Всякакъв вид радио и микровълни пречат на сигнала – телевизори, микровълнови печки, безжични телефони и т. н.
  • Антените на рутера трябва да са изправени. Ако си в къща направи обратното – разтегли ги настрани.
    zoom-trigger
    zoom-trigger
  • Съдържание на комплекта
    Легенда на заден и преден панел на устройството
    Преден панел

    1. Power - при постоянна светлинна индикация рутерът е включен;

    2. System - при премигваща светлинна индикация рутерът работи коректно;

    3. WLAN - при премигваща светлинна индикация функцията „wireless“ на рутера е включена;

    4. От 4 до 7 LAN - при постоянна светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че рутерът е свързан чрез кабел с компютър. При мигаща светлинна индикация на някои от портовете, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством кабел. Ако индикацията не свети, означава, че няма свързани посредством кабел устройства към рутера;

    8. WAN - при постоянна светлинна индикация, това индикира, че рутерът е свързан чрез безжична връзка с компютър. При мигаща светлинна индикация, това индикира, че се прави трансфер на данни посредством „wireless”. Ако индикацията не свети, означава, че няма свързани посредством безжична връзка устройства към рутера;

    9. QSS - при светлинна индикация се извършва опит за свързване на ново устройство към рутера посредством функцията „QSS“ (Quick Security Setup).

    Заден панел

    1. QSS (Quick Security Setup) – бутон, чрез който се разрешава достъпа на нови абонати към бежичната мрежа при включена опция „Quick Security Setup” от настройките на рутера;

    2. RESET – бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, се възстановяват фабричните настройки на рутера;

    3. WAN – вход за интернет кабел;

    4. ETHERNET – четири етернет входа с възможност за включване на четири компютъра посредством кабел с RJ-45 конектор;

    Забележка: „Ethernet“ кабелът е част от комплекта на рутера.

    5. ОN/OFF – бутон, чрез който се включва и изключва устройството;

    6. POWER – вход за включване на захранващ кабел.

    Начин на предоставяне на услугата

    На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на устройства към мрежата на А1. В случая рутерът е включен към захранването чрез захранващия адаптор (Power Adapter) и е свързан към мрежата на А1 чрез интернет кабел, поставен в „WAN“/„Internet“ входа на рутера.

    Към безжичния рутер е свързан един компютър безжично чрез използване на Wifi и един компютър жично - чрез Ethernet кабел.

    Стъпка 1: Увери се, че рутерът е включен в захранването като провериш дали кабела на захранващия адаптор е включен към буксата за захранване на задния панел във вход „Power” на безжичния рутер, а другият му край - в електрическата мрежа.

    Стъпка 2: Провери дали рутерът е свързан към мрежата на А1 като провериш дали интернет кабелът, излизащ от устройството на А1 (модем или пап устройство), e във входа „WAN” на безжичния рутер.

    Уточнение: Ако нямаш устройство на А1 (модем или пап устройство), постави директно интернет кабела във „WAN“ входа на рутера.

    Стъпка 3: За стартирането и подготовката за работа на безжичния рутер са необходими 1-2 минути.

  • През това време светлинните индикатори могат да премигват или да изгасват напълно;

  • Изчакай докато „ТP-LINK WR740N“ е готов за работа. Тогава светлинни индикатори „Power“, „System“,„WLAN“ ще започнат да светят

  • Стъпка 4: Свържи се към безжичната връзка на рутера, като въведеш паролата, която е зададена при първоначалната настройка на устройството

    Стъпка 5: След безжичното свързване към рутера изчакай около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата карта.