Търсене
A1 logo

Допълнителни настройки на рутерa

Промяна на име на безжична връзка
Стъпка 1: Натисни върху секция Wireless в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция Wireless Settings.
Стъпка 3: Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню WirelessNetwork Name(SSID) въведи наименование на безжичната мрежа по твое желание. Запази направените промени с бутон Save.
Стъпка 4: След натискане на бутон Save , ще видиш съобщение в червен цвят. Избери опция Click here , за да се рестартира рутера и да се приложат направените настройки.
Настройка на парола на безжичната връзка
Стъпка 1: Натисни върху секция Wireless в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция Wireless Settings
Стъпка 3: Паролата за безжична връзка се визуализира в поле PSK Password (WPA Pre-Shared Key). Чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню PSK Password имаш възможност да зададеш парола на безжичната мрежа по твое желание. Запази направените промени с бутон Save.
Стъпка 4: След натискане на бутон Save, ще видиш съобщение в червен цвят. Избери опция Click here, за да се рестартира рутера и да се приложат направените настройки.
Разрешаване и забраняване на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натисни върху секция Wireless в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция Wireless Settings.
Стъпка 3: Постави отметка пред поле поле Enable Wireless Router Radio, за да разрешиш безжичната мрежа на рутера и запази направените промени с бутон Save.

Забележка: Ако няма поставена отметка пред Enable Wireless Router Radio, безжичната мрежа на рутера ще е изключена.

Стъпка 4: След натискане на бутон Save, ще видиш съобщение в червен цвят. Избери опция Click here, за да рестартираш рутера и да се приложат направените настройки.
Промяна на канал на предаване на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натисни върху секция Wireless в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция Wireless Settings.
Стъпка 3: За канал на предаване на безжична мрежа в меню Channel по подразбиране е избрана опцията Auto. Запази направените промени с бутон Save.

Уточнение: А1 препоръчва при чести прекъсвания на безжичната връзка да се избира един от единадесет предложени канала на предаване на данни.

Стъпка 4: След натискане на бутон Save, ще видиш съобщение в червен цвят. Избери опция Click here, за да се рестартира рутера и да се приложат направените настройки.
Проверка на мак адреса на рутера
Стъпка 1: Натисни върху меню Status.
Стъпка 2: Намери секция WAN в средата на прозореца. В първия ред на секция WAN е изписан мак адреса (MAC Address).
Проверки на WAN настройките на рутера
Стъпка 1: Натисни върху секция Network в лявата част на менюто за достъп до рутера.
Стъпка 2: Достъпи подсекция WAN.
Стъпка 3: Срещу полето WAN Connection Type избери Dynamic IP (AutoConfiguration - DHCP).
Стъпка 4: Премахни отметката пред опция Use These DNS Servers Запази направените промени с бутонSave
Конфигурация на Static IP

В случай на възникнало затруднение с интернет услугата и текущо използвате рутер TP Link, последвай описаните стъпки:

1. Рутера се закача към персоналния компютър (ПК) с lan -кабел или безжично.

2. В началната страница на менюто на всеки рутер се влиза през браузър (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др.).

3. Нужна е информация, какъв точно е Default Gateway , който е взел персоналният компютър. Обикновено това са 192.168.0.1 или 192.168.1.1

4. Един от посочените по-горе IP адреси трябва да се напише в лентата на браузъра. По този начин се достъпва интерфейса на рутера.

5. Изисква се потребителско име : admin и парола: admin , за достъп до менюто на рутера.

6. Промяната, която следва да се въве е следната:

 • Минималните настройките, които трябва да се променят са настройките на WAN порта и настройките на безжичната свързаност. Съответно на опция Network с подменю WAN, опция Wireless с подменю Wireless Settings и опция Wireless Security.

 • За правилна настройка на рутера, в съответствие с предлаганата услуга се избира от менюто на рутера – в ляво Network , последван от избор на подменю WAN. В работната среда се отбелязва опция Static IP, вместо Dynamic IP и задължително се натиска бутон Save , по – долу в същата среда.

 • Пренасочване на портове

  Стъпка 1: Достъпи настройките на рутера на адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Потвърди с бутон Enter.
  Пренасочване по DMZ

  Стъпка 1: Достъпи настройките на рутера на адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Потвърди с бутон Enter.
  Разрешаване/Забраняване на WPS

  Стъпка 1: Достъпи настройките на рутера на адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Потвърди с бутон Enter.