Търсене
A1 logo

Xiaomi Mi WIFI Router 3

Информация за устройството

Съдържание на комплекта

В комплекта към твоето устройство получаваш следните допълнения:

 • Xiaomi Mi WIFI Router 3
 • Захранващ адаптор
 • Легенда на заден и преден панел на устройството
  1. RESET – бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, възстановява фабричните настройки на рутера.
  1. USB port - вход за включване на външни устройства чрез USB 3.0 конектор.
  1. LAN 1-2 - два етернет входа, с възможност за включване на 2 компютъра посредством кабел с RJ-45 конектор.
  1. INTERNET - вход за интернет кабел.
  1. POWER - вход за включване на захранващ кабел.

  Забележка: „Ethernet“ кабелът е част от комплекта на рутера.

  1. Светлинна индикация - отразява статуса на устройството. При постоянно светеща синя индикация рутерът работи коректно.
  Начин на предоставяне на услугата
  На снимката по-долу е изобразено примерно свързване на интернет кабел от мрежата на A1 към рутера.
 • Интернет кабелът на A1 се поставя директно в Internet входа на устройство Xiaomi Mi WIFI Router 3.
 • Връзката между рутер и компютър се осъществява безжично.
 • Стъпка 1: Включи кабела на захранващия адаптер към буксата за захранване на задния панел във вход Power на Xiaomi. Включи захранващия адаптер в електрическата мрежа.
  Стъпка 2: Постави интернет кабела на А1, във вход Internet на устройство Xiaomi.
  Стъпка 3: Постави единия край на Ethernet кабела в един от двата LAN порта на устройство Xiaomi, а другия в Ethernet входа на компютъра.
  Стъпка 4: За стартирането и подготовката за работа на Xiaomi рутер е необходимо да се изчака около 1 минута време.
  Стъпка 5:За стартирането и подготовката за работа на Xiaomi рутер е необходимо да се изчака около 1 минута време.
  Свързване към безжична мрежа, наименувана при първоначалната инсталация на устройството.
  Въвеждане на парола, която е зададена при първоначалната настройка на устройството.
  Стъпка 6:След безжичното свързване към компютъра е необходимо да се изчака около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата карта.