Търсене
A1 logo

Xiaomi Mi WIFI Router 3

Допълнителни настройки на рутерa

Настройка на име на безжичната връзка
Стъпка 1: Влез в менюто на рутера, отново на адрес 192.168.31.1.
Стъпка 2: Натисни върху меню Settings, след това избери подменю Wi-Fi settings.
Стъпка 3: Смяна на името на безжична мрежа става, чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню Network name , след което натисни бутон Save.
Настройка на парола на безжична връзка
Стъпка 1: Влез в менюто на рутера, отново на адрес 192.168.31.1.
Стъпка 2: Натисни върху меню Settings, след това избери подменю Wi-Fi settings.
Стъпка 3: Смяна на парола на безжична мрежа става, чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню Password, след което натисни бутон Save.
За тип защита на опция Encryption е препоръчително да бъде избрана WPA/WPA2-Pesronal.
Разрешаване и забраняване на безжичната мрежа
Стъпка 1: Влез в менюто на рутера, отново на адрес 192.168.31.1.
Стъпка 2: Натисни върху меню Settings, след това избери подменю Wi-Fi settings
Стъпка 3: За забрана на безжичната мрежа, срещу опция Switch избери Turn off, след което Save. За включване отново на мрежата, трябва да избереш Start и отново Save.
Промяна на канал на безжичната мрежа
Стъпка 1: Влез в менюто на рутера, отново на адрес 192.168.31.1.
Стъпка 2: Натисни върху меню Settings, след това избери подменю Wi-Fi settings.
Стъпка 3: Смяната на канал, се извършва от секция Wireless channel .

A1 препоръчва да използвате автоматичен канал или при нужда от 1 до 11 канал.

Проверка на мак адреса на рутера
Стъпка 1: Влез в менюто на рутера, отново на адрес 192.168.31.1.
Стъпка 2: В секция Router info можеш да откриеш мак адрес на рутера, над MAC Address