Търсене
A1 logo

Xiaomi Mi WIFI Router 3

Настройки на рутерa

Достъпване до настройките на рутера

Стъпка 1: Интерфейсът на устройство Xiaomi се достъпва като в интернет браузъра е нужно да се впише ръчно адрес 192.168.31.1, потвърди с бутон Enter от клавиатурата. Точният адрес на рутера е записан в упътването му.
Първоначална настройка на рутер
Избери вида свързаност на интернет услугата на твоя адрес

Dynamic IP (Динамичен IP адрес)

Стъпка 1: Свържи се с безжичната връзка на рутера, като фабричните име и парола ще откриеш на стикера на устройството(SSID/PASS). Може още да свържеш компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 2-та LAN порта на рутера.

Static IP (Статичен IP адрес)

При първоначална настройка на изцяло нов рутер и използване на статичен IP адрес (Static IP) препоръчваме връзка с наш сътрудник.

Стъпка 1: Свържи се с безжичната връзка на рутера, като фабричните име и парола ще откриеш на стикера на устройството (SSID/PASS). Може още да свържеш компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 2-та LAN порта на рутера.

PPPoE (Интернет връзка с потребителско име и парола)

Стъпка 1: Свържи се с безжичната връзка на рутера, като фабричните име и парола ще откриеш на стикера на устройството (SSID/PASS). Може още да свържеш компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 2-та LAN порта на рутера.