Търсене
A1 logo

Информация и настройки на мобилните данни

Настройки за интернет

При по голямата част от устройствата закупени от А1 не се въвеждат допълнителни настройки за използване на мобилен интернет. След поставяне на SIM карта на А1 и включване на мобилните данни, като тип връзка можеш да използваш директно услугата.

Ако това не се случи автоматично или използваш апарат, който не е закупен от А1, ще е необходимо да го настроиш допълнително чрез:

 • Инсталиране на автоматични интернет настройки

  Ако има подходящи автоматични настройки за твоя модел апарат, можеш да ги получиш като SMS. След като ги получиш, отвори SMS-a и избери инсталиране.
 • Въвеждане на ръчни интернет настройки

  Ако липсват автоматични настройки, ще е необходимо да направиш ръчни настройки, като следваш техните стъпки и ги попълниш в настройките на своя апарат.
 • Кога е необходимо да се правят настройки на мобилния апарат?
 • При закупуване на нов апарат
 • След ремонт на апарат в сервиз (при всяко сервизиране се извършва преинсталация на софтуера и въведените настройки и данни се изтриват)
 • След възстановяване на фабрични настройки (всички настройки и данни се изтриват)
 • Настройки за устройства с Android OS
  Автоматични настройки
  Можеш да заявиш получаване на автоматични настройки през:
 • Автоматичното гласово меню на *88

  Опция 3 : Мобилни услуги, роуминг, настройки, екстри;
  Опция 3: За технически въпроси и настройки за Интернет, ММС и гласова поща.
  Опция 1 - системата автоматично разпознава модела на апарата, който използваш и при направена заявка от твоя страна ще бъде изпратена SMS конфигурация с подходящи интернет настройки за инсталиране за твоя апарат.

 • На страницата на A1.bg

  Можеш да намериш информация за различните типове настройки спрямо устройството, което използваш ТУК.

 • Ръчни настройки
  Ако липсват автоматични настройки, ще е необходимо да направиш ръчни настройки, като следваш техните стъпки и ги попълниш в настройките на своя апарат.

  За да настроиш своето мобилно устройство избери модела на своя апарат и следвай стъпките ТУК.

  Важно: След запаметяване на автоматични/ръчни настройки следва да се изключи WI-FI на устройството и да го рестартираш.

  Видео настройки за Android OS
  Настройки за устройства с iOS

  Устройствата с операционна система iOS не подържат автоматични настройки. За да настроиш своето мобилно устройство избери модела на своя апарат и следвай стъпките ТУК.

  Важно: След въвеждане и запаметяване на настройките, следва да се изключи WI-FI на устройството и да го рестартираш.

  Видео инструкция за iOS