Технически запитвания

При бавен интернет или затруднение с достъпа до сайтове следвай следните стъпките:

Стъпка 1: Провери дали е свързан Net Box рутера към крайното устройство:
 • Ако връзката е по кабел - провери дали е свързан кабелът в двата края.
 • Ако връзката е през Wi-Fi – провери дали устройството е свързано към правилната безжична връзка.
 • Стъпка 2: Провери как свети втората индикация на Net Box рутера.
  Трябва да е в син или зелен цвят. Ако свети в червено, това означава, че не се разпознава SIM картата или не е поставена правилно – опитай с рестарт на рутера. Нека SIM картата се извади и постави отново.
  Стъпка 3: Ако няма промяна, възстанови фабричните настройки на Net box от reset бутона на устройството.

  Важно: Възстановяването на фабричните настройки изтрива всички и възстановява първоначалното състояние на рутера (връща се първоначалната Wi-Fi парола, която е на стикера).

  При включено устройство, използвай тънък остър предмет (игла или кламер), натисни Reset бутона (намира се в долната част на рутера – малка дупчица) и задръж за около 3 секунди, докато индикаторът за захранване започне да мига. След като първоначалните настройки са възстановени, устройството ще се рестартира автоматично.