Фактури

Фактурата ми е с различна стойност

Първа фактура при нова услуга и смяна на тарифен план

Какво плащате с първата фактура за нова услуга?

Ако сте сключили нов абонаментен план за мобилна или фиксирана услуга, в първата фактура са включени следните основни такси:

zoom-trigger

Какво плащате с първата фактура след смяна на тарифен план?

Ако сте направили смяна на тарифен план, в първата фактура са включени следните основни такси:

zoom-trigger

Видео ръководства

Първа фактура за нова услуга
Първата фактура след смяна на тарифен план

Често задавани въпроси

Какво ще съдържа първата ми фактура за нова услуга?

В първата фактура при всяка нова мобилна или фиксирана услуга се включват следните такси:
 • Еднократна активационна такса 14.99 лв. с ДДС.
 • Частична такса;

 • За мобилна услуга: частична такса по избрания абонаментен план, която е за периода от дата на подписване на договора до дата на зануляване;

 • За домашен интернет и ТВ: частична такса по избрания абонаментен план, която е за периода от датата на инсталация на услугата до датата на зануляване;

 • Предплащане на месечна такса в пълен размер по абонаментния план за следващия отчетен период.
 • Какво ще съдържа първата ми фактура, след смяна на абонаментен план?

  В първата фактура след промяна на абонаментен план се включват следните такси:
 • Частична такса по новия абонаментен план, която е за периода от датата на преподписване до датата на зануляване. За този период се възстановява (връща) предплатената такса по условията на стария договор под формата на отстъпка;
 • Такса в пълен размер по новия абонаментен план, която се предплаща за следващия отчетен период;
 • Какво ще съдържа първата ми фактура, след смяна на собственик (титуляр)?

  Фактурата ще съдържа:
 • Частична месечна абонаментна такса за периода от датата на прехвърляне на собствеността до датата на зануляване;
 • Пълна месечна абонаментна такса за следващия отчетен период.
 • Такса за смяна на титуляр 12лв.
 • Потребление извън включените в плана отстъпки, ако има такова. 
 • Къде във фактурата си мога да видя вноските за устройство на лизинг?

  Може да проверяваш за оставащи вноски и детайли за закупено устройство на лизинг през: