Фактури

Получаване и разглеждане на фактури

Месечната фактура се издава до няколко дни след крайната дата на отчетния период.

Тук можеш да намериш информация как да провериш твоята дата на зануляване, както и как да проверяваш за издадени фактури и срока им за заплащане с регистрацията в Моят А1.

Свали мобилното приложението Моят А1:

Ако нямаш направена регистрация в Моят А1, виж тук как да я направиш.

Провери крайната дата на отчетния период
Датата на зануляване е крайната дата на отчетния период за твоята услуга. До няколко дни след зануляване се издава месечната фактура .

Можеш да провериш крайната дата на отчетния период за твоята услуга като избереш удобния за теб начин и описаните стъпки за проверка през него:

 • Получаване на фактура

  Получаване на фактура на е-mail адрес

  Можеш да получаваш своята фактура на посочен e-mail адрес, в удобен за теб формат (pdf и/или csv). По този начин се отказваш от получаването на фактура на хартиен носител, спестяваш време и се грижиш за природата.

  Заяви получаване на своите фактура по e-mail през:

 • **Услугата фактура на e-mail е безплатна. Изпраща се файл с обобщена справка на фактурата във формат pdf и/или csv, в зависимост от това какво е избрано от теб при активиране на услугата. Файлът не съдържа детайлна справка. Детайлна справка (Приложение Б) до 6 месеца назад може да провериш в Моят А1 на интернет страницата www.a1.bg.

  Файловете с изпратените по e-mail фактури са защитени и се отварят с парола за достъп:

 • Ако си физическо лице, въведи първите 6 цифри от своето ЕГН (ГГММДД).
 • Ако си чуждестранен гражданин, пребиваващ в Република България, въведи първите 6 цифри от личния си номер на чужденец (ЛНЧ).
 • За юридическо лице паролата е първите 6 цифри на Булстат/ЕИК.
 • Отказ от получаване на фактура на хартиен носител:

 • през А1.bg
 • чрез безплатен SMS на номер 1624
 • Като ни пишете в чата долу в десния ъгъл;
 • във всеки A1 магазин
 • Фактура на хартиен носител с адрес за кореспонденция може да бъде заявено чрез попълване на заявление в офис на А1.

  *Получаването на Данъчна фактура и Обобщена справка (Приложение А) на хартиен носител е безплатно. При желание за получаване на Детайлна справка (Приложение Б) като допълнение към месечната фактура се заплаща месечна такса в размер на 1,99 лв. с ДДС.

  Възможно е и заявяване на Детайлна справка (Приложение Б) за период от 6 месеца назад, като услугата се заплаща според ценовата листа на А1.

  Проверка на потребление преди издаване на фактурата - Текуща сметка

  Таксуващият период е един месец. При настъпване на крайната дата на отчетния период потреблението, което е направено се занулява и след няколко дни се издава фактурата.

  Потреблението, което се генерира преди датата на зануляване, се нарича текуща сметка. Тя не включва ДДС и месечна такса, те се начисляват след зануляване и издаване на фактурата. Всяка услуга има определен лимит, до който може да трупа текуща сметка – кредитен лимит, при надвишаване на кредитния лимит, може да бъде ограничен достъпа до мрежата.

  Провери от какво е натрупана текущата сметка още преди издаване на фактурата.

  Информацията е налична само в мобилното приложение Моят А1 като се отчита в следните направления – Разговори, Мобилен интернет, Съобщения, Роуминг и Други такси:

 • През останалите канали, може да проверяваш каква е стойността на натрупаната текуща сметка, като сума.

  Провери стойността на текущата сметка за всяка услуга през:

 • Проверка на потребление след издаване на фактурата. Детайлна разпечатка.

  Можеш да провериш детайли на потреблението след издаване на фактурата, ако имаш регистрация през сайта Раздела Моят А1 на А1.bg или в Мобилното приложение Моят А1. Ако нямаш регистрация, виж тук как да я направиш.

  Следвай описаните лесни стъпки през:

  Детайлната справка (Приложение Б) е видима към фактурите до 6 месеца назад.

  В приложението с детайлна разпечатка на потреблението се съдържа следната информация:

 • Генерирано потребление на всеки номер
 • Датата, на която е извършено потреблението (обаждания, SMS, интернет сесия)
 • Начален час на събитието
 • Номерът, към който е осъществено обаждането/SMS
 • Тип на услугата
 • Реално изговорените минути, SMS, MB и таксуваната стойност

 • Провери платените и неплатени фактури
  С регистрацията си в Моят А1 можеш да провериш своите неплатени и вече платени фактури.

  Провери за неплатена фактура през:

 • Провери платените фактури през:

 • Информацията за всички неплатени и платени фактури в раздела Моят А1 на a1.bg и Мобилното приложение Моят А1 e налична 2 години назад.

  До 24 часа след получаване на SMS за издадена фактура, тя става видима в Моят А1 (на А1.bg и мобилното приложение Моят А1)

  Срок за плащане и известия

  Срокът за заплащане на месечната фактура е 15 дни след нейното издаване. Всеки клиент получава SMS известие при излязла фактура и срока за нейното заплащане. Ако фактурата е за фиксирани услуги, е необходимо да се заяви мобилен номер за получаване на известия за налична фактура.

  След изтичане на крайния срок за плащане се изпраща уведомителен SMS за предстоящо спиране и начисление на такса „Достъп до услуги след просрочие“*. В рамките на деня, в който е получен уведомителният SMS, клиент може да се откаже от удължаването на активния период на услугите си и начисляването на допълнителната такса. Отказът става чрез последване на линка в SMS-а, водещ към секция „Фактури“ на Моят А1, или директно през мобилното приложение/WEB версията.

  Ако клиент се откаже от услугата „Достъп до услуги след просрочие“ и задълженията не бъдат заплатени в деня, в който е получена SMS нотификацията, услугите се спират на следващия ден. В този случай няма възможност за използване на услугата „Временна активация след спиране за просрочени фактури“. В следваща фактура се начислява такса „Повторно включване“ за всяка мобилна или фиксирана услуга във фактурата.

  *Таксата е на стойност 1.99лв с ДДС и се начислява на ниво фактура, в случай че в нея има налична мобилна услуга или мобилна и фиксирана услуга.

  Отказ от услугата „Достъп до услуги след просрочие“ през Моят А1 мобилно приложение

  Стъпки за отказ от услуга "Достъп до услуги след просрочие"

  Стъпка 1: Влез в секция „Фактури“ на Моят А1 и избери бутон “Достъп до услуги след просрочие“: